Köpvillkor och FAQ

NÅGRA FRÅGOR KRING BOKNING OCH KURSANMÄLAN

Anmälnings- och bokningsvillkor

Anmälnings- och bokningsvillkor för Confex kurser och konferenser

 • Bokning och kursanmälan kan göras via vår webbplats, e-post eller telefon, fram till datum för kursstart.
 • Bokning, kursanmälan och betalning för deltagande i våra kurser och konferenser är bindande.
Betalning
 • Fakturan på deltagaravgiften skickas elektroniskt (pdf-format) senast 5 dagar efter din beställning.
 • Om vi saknar information för elektronisk faktura, skickas en faktura per post en vecka efter beställning.
 • Kursen betalas alltid i förskott och betalningsfristen är 20 dagar netto från fakturadatum.
 • Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10%
Avanmälan eller sjukdom
 • Om du på förhand vet att du får förhinder och inte kan delta i en kurs, kan din registrerade deltagarplats överlåtas till en kollega inom ditt företag fram till och med datum för kursstart. Kollegans namn, mobiltelefonnummer och e-postadress skall då uppges till Confex kundtjänst för registrering av överlåtelse av deltagarplatsen innan kursstart.
 • Om du, i det fall du får förhinder och inte kan delta, inte har någon som kan överta din deltagarplats kan du, med förutsättning att det är mer än 14 dagar innan datum för kursstart, antingen göra en överflyttning av din registrerade bokning och kursanmälan till en liknande eller motsvarande kurs, eller be om att få ett Confex värdebevis motsvarande betald anmälnings- och bokningsavgift.

Vid inställd kurs
 • Confex kommer emellanåt att behöva ställa in en kurs på grund av ett för litet antal deltagare eller på grund av andra förhållanden som ligger utom vår kontroll.
 • Om en kurs måste ställas in, skall Confex via e-post ge besked om detta till deltagarna samt upplysa om orsaken till att kursen måste ställas in.

 • Vid inställd kurs kommer vi att erbjuda dig motsvarande kurs vid ett senare datum eller en annan kurs hos Confex till motsvarande värde (+/- kr 1 000,-). Om inget av detta är aktuellt, kommer vi att utfärda ett Confex värdebevis motsvarande betald deltagaravgift för kursen.

 • Confex är inte ersättningsansvarig när det gäller kostnader för flygbiljetter, hotell eller liknande i händelse av att en kurs måste ställas in.

Confex värdebevis
 • Om du har fått ett Confex värdebevis, kan du registrera dig för en ny kurs när som helst inom 12 månader från kursstart för ursprunglig anmäld kurs. Giltighetstiden för värdebevis löper ut efter 12 månader.
 • Du kan anmäla dig till en kurs med ett värde motsvarande värdebeviset. Om du vill anmäla dig till en dyrare kurs kommer Confex att fakturera dig för mellanskillnaden.

 • Värdebeviset är inte personligt och kan även nyttjas av andra inom ditt företag.
 • Är du osäker angående huruvida du har ett giltigt värdebevis eller inte? Eller behöver du hjälp med att hitta en kurs som passar dig? Kontakta oss via e-post: kundservice@confex.se eller telefon: 08-28 43 99.

Har du frågor?

Kontakta Confex kundtjänst med e-postmeddelande till: kundservice@confex.se, eller via telefon: 08-28 43 99. 

Hur gör jag min bokning och kursanmälan?

Hur gör jag min bokning och kursanmälan?

Du kan anmäla dig till våra kurser och konferenser på flera olika sätt:

 • Gå in på vår hemsida www.confex.se och registrera din kursanmälan
 • Skicka din kursanmälan via e-post till:
 • Kontakta kundtjänst via telefon: 08-28 43 99
När är sista anmälningsdag?

Vi har inget sista datum för bokning och kursanmälan. Du kan anmäla dig till en kurs samma dag som kursen startar, med förutsättning att det finns deltagarplatser kvar för kursen.  Om du är ute i sista stund när det gäller att göra en bokning och kursanmälan, kontakta Confex kundtjänst med e-postmeddelande till: , eller via telefon: 08-28 43 99.

Vilka uppgifter behöver ni för registrering av min bokning och kursanmälan?

För att kunna registrera din bokning och kursanmälan som du gör via e-post eller telefon, behöver vi följande uppgifter från dig:

 • Kursbenämning och kursdatum
 • Deltagarnamn
 • E-postadress
 • Deltagarens tjänstetitel/yrkesbenämning
 • Mobiltelefonnummer
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Företagets postadress och faktureringsadress
 • Kontaktperson med e-postadress och mobiltelefonnummer
 • Ordernummer, kostnadsställe eller PO-nummer (om detta är obligatoriskt för ditt företag)
När skickas fakturan?

Fakturan skickas via e-post eller vanlig post et par dagar efter att din bokning och kursanmälan är registrerad hos oss. Kursen betalas i förskott och betalningsvillkor är 30 dagar. 

Vad ingår i priset?

Deltagaravgiften inkluderar kursmaterial, förtäring som serveras i pauser, lunch samt deltagarbevis. Kursmaterial och deltagarbevis skickas elektroniskt.

Har kurser med liknande/identiska namn samma innehåll i Norge och Sverige?

Nej, kurserna är anpassade för respektive land, så det kan finnas avvikelser i programmet.

Denna sida fungerar inte i din webbläsare.

För att se sidan rekommenderar vi att du uppgraderar din webbläsare till en nyare version eller byter till en annan webbläsare (till exempel Chrome eller Firefox). Du kan även öppna sidan på en mobiltelefon eller surfplatta.

Du kan även kontakta oss på e-post eller telefon för mer information om våra arrangemang eller för att göra en bokning direkt. Kundtjänst är tillgänglig på telefon 08-28 43 99 eller på e-post kundservice@confex.se.