• Certifierad kurs

Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor

Grundutbildning i ekonomi för dig inom offentlig sektor. Öka din ekonomiska kompetens, arbeta mer självständigt och bli en ännu viktigare resurs på jobbet.

Tala & engagera

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes, vilket garanterar dig som deltagare högsta kvalitet och relevans i alla led. Detta är en dokumenterad trygghetsstämpel både för dig själv och för din arbetsgivare.

Bilde
Du kan tryggt välja det kursformat som passar dig bäst

Du kan tryggt välja det kursformat som passar dig bäst

Sedan mars 2020 har vi genomfört över 500 kurser digitalt med fantastisk respons. I vår kan du delta på de flesta av våra kurser online eller i klassrum. Gör ditt val med vetskapen att vi har en god plan för hur vi säkrar en trygg kursupplevelse för dig.

Här kan du läsa i detalj om hur vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och om våra flexibla ombokningsregler.

Om kursen

Lär dig grunderna i företagsekonomi på bara två dagar.
Snabbt, enkelt och effektivt

Har du en roll med visst ekonomiskt ansvar men saknar ekonomisk utbildning? Driver du projekt eller assisterar ekonomiavdelningen? Kanske du helt enkelt önskar att lära dig mer om ekonomi i offentlig sektor?

På vår kurs Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor får du en övergripande bild av hur verksamhetens ekonomiska system hänger samman och fungerar. Du får en förståelse för de viktigaste ekonomiska grundbegreppen och hur de ekonomiska verktygen används för att skapa en långsiktig hållbarhet i din verksamhet. Genom att kursledaren varvar teori med praktiska övningar får du god inblick i hela ekonomiprocessen. Allt från vikten av att ta fram välgrundade beslutsunderlag i form av smarta kalkyler, förståelse för personalekonomi, till hur du kontrollerar kostnaderna och undviker kostsamma misstag genom effektivare budget- och prognosarbete. Du lär dig tolka och förstå ekonomiska rapporter och nyckeltal samt hur du kan diskutera och förmedla ekonomiska budskap till ledning och övrig verksamhet.

Vikten av ekonomisk förståelse
I en verksamhet berörs alla medarbetare av och påverkar ekonomin på ett eller annat sätt. Det är därför centralt att ha en övergripande förståelse för ämnet.
Att lära sig företagsekonomi själv är både tidskrävande och svårt och risken är stor att verksamhetens siffror påverkas negativt och blir utförda på ett olönsamt och inkorrekt sätt. Att behärska termologien runt ekonomi är också av vikt när du ska presentera och få igenom välgrundande beslut och projekt.

Vi erbjuder Sveriges bästa kursledare inom ekonomi
Vår kursledare Christina Arvesen är en av Sveriges skickligaste och mest populära förläsare inom ekonomi. Över 6000 svenska arbetstagare har hittills deltatt på kursen och ger den i snitt 5,8 av 6 möjliga poäng i kursutvärderingarna. Christinas förmåga att blanda teori med praktiska exempel, i kombination med det certifierade kursinnehållet, ger dig en stabil bas så du kan känna dig tryggare i din roll när du går tillbaka till din arbetsplats.

Certifierat kursinnehåll och nöjdhetsgaranti
År 2019 blev kursen certiferad genom kvalitetsstämpeln DNV GL-ST-0008. Det innebär att den är granskad och godkänd av en extern, oberoende part och att du kan vara säker på att innehållet i kursen alltid är uppdaterat och relevant. En trygghetsstämpel både för dig som deltagare, för din arbetsgivare och för oss på Confex. Du kommer efter kursen få möjlighet att ta en examen och vid godkända resultat erhålla ett certifikat. Ett fint bevis på dina nyvunna kunskaper och utmärkt att sätta på din CV.

Vi är säkra på att du med denna kurs kommer att få den kompetensen du efterfrågat. Därför ger vi dig 100% nöjdhetsgaranti.

Målgrupp
Denna kurs vänder sig till dig som arbetar i den offentliga sektorn. Du vill få ökad förståelse för och kunskap i företagsekonomi, så att du kan fatta bättre beslut och ha en starkare position i ekonomiska diskussioner. 

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Nästa steg/Andra intressanta kurser 

Kunskapsmål

 • Lär dig att förstå ekonomins viktigaste grunder och begrepp
 • Öka förståelsen för ekonomiska sammanhang i din verksamhet
 • Behärska ekonomiska termer och samband
 • Bli bättre på att tyda och förstå nyckeltal och ekonomiska rapporter
 • Få förståelsen för de ekonomiska verktygen hur du gör smarta kalkyler och effektiva budgetar
 • Lär dig hur du diskuterar och förmedlar ekonomiska budskap

För dig som väljer att gå online via Zoom

 • Samma innehåll som klassrumskurs – endast tekniken som skiljer dem åt
 • Samma gemenskap och nätverkande som i klassrum, bara på annat sätt
 • Verktyget vi använder är Zoom – det är säkert och du kopplar enkelt upp dig därifrån det passar dig
 • Inbjudan med länk till kursen får du på e-post 5 dagar före kursstart
 • Vid frågor, kontakta projektledaren

Varför ska jag välja denna kurs?

 • Certifierad kurs – en kvalitetsstämpel för dig och din arbetsgivare
 • Vi uppdaterar utbildningen kontinuerligt 
 • Seniora utbildare med gedigen kunskap och lång pedagogisk erfarenhet 
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna på kursen
 • Konkreta och praktiska tips
 • Tidigare kursdeltagare ger kursern 5,8 av 6 möjliga poäng i kursutvärderingarna

 

Kursprogram

Kursprogram

HÅLLTIDER FÖR KLASSRUMSKURSER
 

08.30 Registrering och frukost
09.00 Kursen börjar
12.00 Lunch
16.00 Kursen avslutas
Fika serveras på förmiddag och eftermiddag

INNEHÅLL
 

Grunden för ditt ekonomiarbete - organisationen och omvärlden

 • Verksamhetsidé och verksamhetsmål?
 • Samspelet med intressenterna
 • Offentlig verksamhet
 • Identifiera resurs- och penningflöden

 
Lär dig de viktigaste ekonomiska grundbegreppen

 • Intäkter, kostnader och resultat
 • Skilj på inkomst - intäkt - inbetalning
 • Skilj på utgift - kostnad - utbetalning
 • Periodiseringar - att fördela inkomster och utgifter på rätt period
 • Finansiering och ekonomisk ställning
 • Så pratar ekonomer

 
Hur du använder ekonomiska rapporter

 • Resultatrapportens innehåll
 • Olika intäkter och kostnader
 • Metoder för att fördela gemensamma kostnader
 • Uppföljning - mot andra budget och andra värden
 • Rapporter för olika rapportmottagare
 • Så kan vi analysera avvikelserna
 • Förmedla ekonomisk information på rätt sätt
 • Analys och presentation med hjälp av excel

 
Nyckeltal kompletterar resultatrapporten

 • Nyckeltal - vad är det?
 • Nyckeltal - ekonomi
 • Nyckeltal - kvantitet
 • Nyckeltal - kvalitet
 • Personalrelaterade nyckeltal
 • Tolka resultat och lönsamhet med nyckeltal
HÅLLTIDER FÖR KURSER VIA ZOOM
 

08.45 Inloggning och registrering
09.00 Kursen börjar
12.00 Lunch
16.00 Kursen avslutas

INNEHÅLL

 

Lär dig mer om budgetarbetet

 • Vad är en budget och varför ska vi budgetera?
 • Budgeten och tiden
 • Verksamhetsplanen som grund i budgetarbetet
 • Budgetprocessen
 • Interna och externa budgetförutsättningar

 
Personalekonomi

 • Varifrån kommer arbetstimmarna?
 • Personalplanen - ett sätt att få kontroll över bemanningen
 • Personalens lönekostnader
 • Personalens övriga kostnader
 • Representation, gåvor, konferenser, leasingbilar med mera
 • Utbildningsplan

 
Kalkylen som underlag i budgetarbetet

 • Att beräkna kostnaden för varor och tjänster
 • Att beräkna bidrag från marginalverksamhet bidragskalkyl
 • Hjälpmedel för att bedöma investeringar
 • Så använder du kalkyler som underlag i resultatbudgeten

 
Resultatbudget

 • Resultatbudgetens innehåll
 • Budgetering av intäkter och kostnader
 • Budgetdirektiv
 • Budgetrevidering och prognoser

 
Hur du ska arbeta med ekonomistyrning

 • Hur får vi andra att förstå och uppnå de ekonomiska målen
 • Att styra med resultatbudgeten
 • Ekonomistyrning med hjälp av nyckeltal (ekonomi, kvantitet, kvalitet)

OBS: Kursprogrammet följs inte alltid kronologiskt.

Kunnig kursledare – vi kunde avbryta, ställa frågor och fick svar direkt. Roligt med övningar.

Sabina Lindskog, Bjerkhagens Förskola

Kursen var mycket bra. Borde gått den redan i början av min karriär som chef.

Jhonny Lystad, Platschef, Tolkförmedling Väst
Certifiering

Certifiering

Dokumenterad kompetens

Kompetens handlar om trovärdighet – att kompetens kan dokumenteras på ett neutralt och pålitligt sätt av ett objektivt certifieringsorgan som inte har vare sig yrkesmässiga eller ekonomiska band till kursleverantören. Vi menar därför att en certifierad kurs från Confex är ett tryggt val, för både arbetsgivare och arbetstagare.

Denna kurs har utvecklats utifrån kvalitetsstandarden DNV-ST-0008. Detta säkerställer att du alltid får uppdaterad och relevant kunskap från oss. När du väljer en kurs från Confex, får du kompetensutveckling som håller dig uppdaterad, relevant och konkurrenskraftig - idag och i morgon.

Gå in och läs mer om vad det innebär att kursen är certifierat och hur examen genomförs >>

Badge

ISO Certifierat företag

Vår garanti för högsta utbildningskvalité.
Din säkerhet för rätt val av kompetensutveckling.
(ISO 9001:2015, "Ledningssystem för kvalitet" >> )

Badge

Dokumenterad trygghetsstämpel

Denna kurs är certifierad av ett objektivt certifieringsorgan för att säkerställa för dig som kund att vi håller den bästa kvalitén, erbjuder relevant utbildningsinnehåll och har tydliga läringsmål. Vi garanterar också att vi har kvalificerade kursledare och arbetar strategiskt med utvärdering och uppföljning för att erbjuda ett intressant utbud som marknaden efterfrågar.
(Standard DNV-ST-0008 >>)  

Badge

Är ni 3 eller fler?

Ta kontakt med vår kundservice för grupprabatt.
08-28 43 99 / 

Badge

Alltid 100% nöjdhetsgaranti

Om du inte är helt nöjd efter avslutad kurs kan du gå den igen eller delta på en av våra andra populära kurser.

Kurs hos er?

Kurs hos er?

Vi finner den bästa företagslösningen!

 
Standardupplägg eller företagsanpassat?

Vid sidan av vår öppna kurs kan vi självklart erbjuda den på plats hos er istället. Det blir kostnadseffektivt om ni är en grupp, ett minskat reseavtryck och mer verksamhetsnära diskussioner då era medarbetare får ta del av samma kunskap. Vi erbjuder två olika företagslösningar för er; Standard eller Företagsanpassad. 

Läs mer om de olika alternativen

Ni är också välkomna att kontakta mig direkt så berättar jag mer!

Malin Magnusson
Affärsområdesansvarig
E-post: 
Telefon: 031-10 56 67
 

Kursledare

Kursledare

 • Person
  Christina Arvesen

  Christina Arvesen är i grunden civilekonom men har mångårig vana av att arbeta med utbildning i ekonomi och Excel. Christina är en mycket uppskattad kursledare med förmågan att nå fram till alla deltagare, oavsett kunskapsnivå och tidigare erfarenhet.  Läs mer

´
Kurslokaler

Kurslokaler

Kursen genomförs digitalt

 • 14 - 15 juni

Vanliga frågor

Vanliga frågor

 • När är sista anmälan?

  Vi har ingen sista anmälan, du kan i lugn och ro anmäla dig och dina kollegor så länge som det finns platser kvar på våra kurser.

 • När kommer fakturan?

  Fakturan på deltagaravgiften skickas elektroniskt senast 5 dagar efter att din anmälan blivit registrerad hos oss. Om vi saknar information för elektronisk faktura, skickas en faktura per post en vecka efter din beställning.
  Kursen betalas alltid i förskott och betalningsfristen är 30 dagar.

 • Jag har fått förhinder, vad gör jag?

  Du kan alltid överlåta din deltagarplats till en kollega. Meddela oss detta per mail till kundservice@kursbekraftelse.se

note

Henric Nyström

Projektledare

Har du frågor?

Kontakta projektledaren: E-post hn@confex.se eller telefon 08-28 43 99

Denna sida fungerar inte i din webbläsare.

För att se sidan rekommenderar vi att du uppgraderar din webbläsare till en nyare version eller byter till en annan webbläsare (till exempel Chrome eller Firefox). Du kan även öppna sidan på en mobiltelefon eller surfplatta.

Du kan även kontakta oss på e-post eller telefon för mer information om våra arrangemang eller för att göra en bokning direkt. Kundtjänst är tillgänglig på telefon 08-28 43 99 eller på e-post kundservice@confex.se.