• Förinspelad

Excel för ekonomer - online

Anpassad till din yrkesroll med fokus på att ta fram bra beslutsunderlag genom att behärska Excels alla funktioner.

Detta är en förinspelad onlinekurs. Du har full tillgång till kursen de första 12 månaderna från det att anmälan görs.

Bilde
 • 1 juli - 1 juli (2022)
Om kursen

Denna kurs är skräddarsydd dig som arbetar som controller eller ekonom och som redan arbetar regelbundet i Excel. Du behärskar grunderna men behöver hjälp med att komma vidare i ditt användande till en högre nivå.

Lektionerna är pedagogiska och uppbyggda i kapitel. Här finner du olika videoklipp med efterföljande quiz. På så sätt får du möjlighet att i lugn och ro fördjupa och repetera dina övningar.

Du kommer att få självförtroendet för att utvecklas inom Excel på egen hand. Fokus på hur du skriver formler, kopierar formler och hur du använder dessa för att göra beräkningar i en balans- och resultaträkning. För att sedan gå in på de mer avancerade funktionerna för att beräkna nyckeltal, skapa pivottabeller och hur du använder funktionen ”Letarad” etc.

Målgrupp

Denna kurs är specialanpassad för dig som arbetar med ekonomi; exempelvis controller, ekonomichef, ekonomiansvarig, ekonomiassistent eller ekonomisekreterare.

Förkunskaper

Excel grundläggande eller motsvarande

 • Lär dig de mest användbara formlerna och funktionerna
 • Pivottabeller för analys och presentationer
 • Arbeta i databaser

Hur går undervisningen till?

 • Förinspelad onlinekurs - tillgänglig i minst 12 månader*
 • Korta videolektioner (33 st som ligger på ca 2 min/vardera)
 • Lektionerna ligger upplagda i kapitel (6 st totalt)
 • Efter avslutad modul följer en quiz för att testa dina kunskaper
 • Övningsuppgifter anpassade till yrkesrollen så du praktiskt tar till dig ämnet
 • Kursen beräknas ta 4 timmar totalt inkl. quiz och övningar

*Abonnemang

 • Denna kurs är abonnemangsbaserad och du har full tillgång till kursen de första 12 månaderna från det att anmälan görs. Därefter kan du välja att behålla kursen med årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkor och FAQ

Detta är ett samarbete mellan Confex och Learnesy

Program

Program

Kurskapitel

1. Grundläggande funktioner
Här får du öva på att skriva formler, kopiera formler samt hur du kan använda dessa för att göra enklare beräkningar i en balans- och resultaträkning.
(5 videoklipp | 1 quiz)

 • Skapa formler
 • Kopiera formler
 • Ångra & Gör om
 • Kommentarer & anteckningar
 • Spara
 • Quiz - Kapitel 1

 
2. Grundläggande funktioner del 2
Under dessa lektioner får du lära dig mer avancerade formler för att beräkna nyckeltal. 
(9 videoklipp | 1 quiz)

 • Komplicerade formler
 • Formatera datum och tid
 • Formatera tal
 • Sök och ersätt
 • Skapa länkar mellan kalkylblad
 • Hantera länkar mellan kalkylblad
 • Se flera kalkylblad samtidigt
 • Skapa funktioner
 • Absolut och relativ cellreferens
 • Quiz- Kapitel 2

 
3. Snabba Exceltips för varje ekonoms vardag
(5 videoklipp | 1 quiz)

 • Snabbfyllning
 • Skydda arbetsbok
 • Målsökning
 • Villkorsstyrd formatering
 • Formatera som tabell
 • Quiz- Kapitel 3

 
4. Databaser och pivottabeller
Du lär dig att skapa och använda en pivottabell när du ställs inför en uppgift med ostrukturerad data. 
(8 videoklipp | 1 quiz)

 • Sortera
 • Delsumma
 • Filter
 • Ta bort dubbletter
 • Dela upp kolumn
 • Skapa en pivottabell
 • Hantera en pivottabell
 • Gruppera datum i en pivottabell
 • Quiz- Kapitel 4

 
5. Pivottabeller och diagram
Du lär dig att visualisera din data med pivotdiagram.
(5 videoklipp | 1 quiz)

 • Filter och utsnitt
 • Gruppera kolumner och rader i en pivottabell
 • Skapa ett diagram
 • Formatera diagram
 • Pivotdiagram
 • Quiz - Kapitel 5

 
6. Användbara funktioner
Här ligger fokus på en av Excels mest användbara funktioner, "letarad". En funktion som är nödvändig att kunna för att lösa komplicerade problem som ofta uppstår när du arbetar med listor.
 (10 videoklipp| 1 quiz)

 • Autosumma
 • OM-funktionen
 • LETARAD
 • ANTAL.OM
 • ANTAL.OMF - Räknar antalet celler som motsvarar flera villkor
 • PRODUKTSUMMA-Adderar produkten av en matris av celler
 • AVRUNDA tal till heltal eller givet antal decimaler
 • Hämta tecken från celler med VÄNSTER/HÖGER/EXTEXT
 • Datumfunktioner
 • OMFEL
 • Quiz - Kapitel 6

 
7. Ekonomiska funktioner
Här lär du dig att räkna ut amortering, ränta eller internränta med hjälp av Excel. 
(4 videoklipp | 1 Prov)

 • BETALNING - Belopp per månad för att betala ner ett lån
 • AMORT - Beräknar amorteringsdelen av ett lån
 • RÄNTA - Beräkna vilken ränta du har på lånet
 • IR - Beräknar internräntan för en investering
 • Prov - Kapitel 7
Kursen är inspelad i Excel 2019

 
PC-användare behöver ha Office 2010, 2013, 2016 eller 365 installerat.
MAC-användare behöver ha Excel 2016 eller senare installerat


OBS: Kursprogrammet följs inte alltid kronologiskt.
Företagspaket

Företagspaket

Är du intresserad av att sätta ihop en mix av alla våra onlinekurser till till dina anställda? Vi erbjuder företagspaket som vi skräddarsyr utifrån ert behov.

Hör av dig så berättar vi mer

Vanliga frågor
note

Specioza Namusoke

Projektledare

Har du frågor?

Kontakta projektledaren: E-post eller telefon 08-28 43 99

Denna sida fungerar inte i din webbläsare.

För att se sidan rekommenderar vi att du uppgraderar din webbläsare till en nyare version eller byter till en annan webbläsare (till exempel Chrome eller Firefox). Du kan även öppna sidan på en mobiltelefon eller surfplatta.

Du kan även kontakta oss på e-post eller telefon för mer information om våra arrangemang eller för att göra en bokning direkt. Kundtjänst är tillgänglig på telefon 08-28 43 99 eller på e-post kundservice@confex.se.