• Förinspelad

Excelfunktioner Fördjupning - online

Effektivisera din arbetsvardag i Excel genom att lära dig programmets viktigaste funktioner

Detta är en förinspelad onlinekurs. Du har full tillgång till kursen de första 12 månaderna från det att anmälan görs.

Bilde
 • 1 juli - 1 juli (2022)
Om kursen

Onlinekurs med fokus på funktionerna

På denna kurs får du fördjupa dina kunskaper i Excels alla funktioner. Du har redan de grundläggande kunskaperna, men genom att lära dig de viktigaste och smartaste funktionerna blir du både snabbare och mer effektiv.

Lektionerna är pedagogiska och uppbyggda i kapitel. Här finner du olika videoklipp med anpassade övningsuppgifter och efterföljande quiz. På så sätt får du möjlighet att i lugn och ro fördjupa och repetera dina övningar.

Du lär dig hur du kan använda funktioner som ” ANTAL”, ”SUMMA”, ”OM”, ”ELLER”, ”LETARAD/VLOOKUP” och ”INDEX”.
 
Målgrupp
För dig som kan grunderna i Excel men önskar lära dig flera funktioner
 
Förkunskaper
Kurs i Excel grundläggande eller självlärd 

 • Lär dig logiken bakom funktionerna i Excel
 • Ditt onlinebibliotek med funktioner som kan användas för att ”se och repetera”
 • ANTAL, SUMMA, OM, ELLER, LETARAD/VLOOKUP och INDEX

Så går det till

 • Förinspelad onlinekurs - tillgänglig i minst 12 månader*
 • 94 videoklipp som ligger på ca 1min vardera
 • Videoklippen ligger upplagda i 12 kapitel med tid på 1 h och 40 min
 • Övningsuppgifter och quiz för praktisk övning
 • Totaltid för kursen ca 4 h inkl. övningar och quiz

*Abonnemang

 • Denna kurs är abonnemangsbaserad och du har full tillgång till kursen de första 12 månaderna från det att anmälan görs. Därefter kan du välja att behålla kursen med årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkor och FAQ

Detta är ett samarbete mellan Confex och Learnesy

Program

Program

Kurskapitel

1. Funktioner som beräknar ANTAL och SUMMA
(11 videoklipp | 1 quiz)

 • ANTAL - Räkna antal celler som innehåller tal
 • ANTALV - Räkna antalet celler i ett område som inte är tomma
 • ANTAL.TOMMA - Räknar antalet tomma celler i ett område
 • ANTAL.OM - Räknar antalet celler som motsvarar ett villkor
 • ANTAL.OMF - Räknar antalet celler som motsvarar flera villkor
 • Räkna antal celler som innehåller SANT eller FALSKT
 • Räkna antalet gånger en viss text förekommer i ett cellområde
 • SUMMA - Adderar alla värden i ett cellområde
 • SUMMA.OM - Adderar alla värden som uppfyller ett villkor
 • SUMMA.OMF-Adderar värde i celler som uppfyller flera villkor
 • PRODUKTSUMMA-Adderar produkten av en matris av celler
 • Quiz - Kap 1

 
2. Funktioner med OM och ELLER
(3 videoklipp | 1 quiz)

 • OM - Returnerar ett värde beroende på ett falsk/sant villkor
 • Kombinera OM med OCH/ELLER för flera villkor
 • Skapa en funktion med flera OM-funktioner
 • Quiz – Kap 2

 
3. Hantera cellreferenser
(4 videoklipp | 1 quiz)

 • Lär dig kopiera cellens exakta cellreferenser
 • Lär dig tekniken med absoluta och relativa cellreferenser
 • Summera värden från flera blad med 3D-referenser
 • Skapa länkar till webbsidor eller Excelceller i kalkylbladet
 • Quiz – Kap 3

 
4. Funktioner som hanterar datum och tid
(9 videoklipp | 1 quiz)

 • En genomgång av hur du arbetar med datum- och tidfunktioner
 • Ta reda på antalet dagar, månader eller år mellan två datum
 • Hur du tar reda på vilket nummer på året en dag har
 • Räkna antalet dagar till ett jubileum
 • SLUTMÅNAD - Hitta vilket datum som är det sista i en månad
 • Ta reda på vilket kvartal ett visst datum tillhör
 • VECKODAG - Ta reda på vilken veckodag ett datum är
 • NETTOARBETSDAGAR - Antalet arbetsdagar mellan två datum
 • ARBETSDAGAR -Returnerar ett datum efter ett antal arbetsdagar
 • Quiz – Kap 4

 
5. Textfunktioner
(11 videoklipp | 1 quiz)

 • Ta reda på om texten i två olika celler är lika
 • Sammanfoga text från celler och räkna antalet tecken (LÄNGD)
 • Stora eller små bokstäver med GEMENER, VERSALER och INITIAL
 • RENSA/STÄDA - Tar bort oönskade tecken från cellen
 • Hämta tecken från celler med VÄNSTER/HÖGER/EXTEXT
 • SÖK/HITTA - Hitta var i cellen en bokstav eller text finns
 • BYT UT/ERSÄTT - Byt ut och ersätt text i celler
 • Räkna hur många ord som finns i en cell
 • Räkna antalet gånger en text eller ett nummer förekommer
 • Sära på text från celler
 • Hur du använder Text till kolumner
 • Quiz – Kap 5

 
6. Funktioner för att leta och söka värden och referenser 
(9 videoklipp | 1 quiz)

 • Sök och hämta värden med LETARAD
 • Sök och hämta värden med LETAKOLUMN
 • PASSA, INDEX, VÄLJ - Används för att hitta värden i en lista
 • Hämta värden med en INDIREKT cellreferens
 • Kombinera INDEX/PASSA för att hämta värde vänster om referens
 • Retunerna referensen på cellen med det högsta värdet
 • Ange koordinater och hämta ett cellvärde med FÖRSKJUTNING
 • Hämta ett värde i tvådimensionell område med INDEX/PASSA
 • Hur du använder LETARAD om du inte har en exakt referens
 • – Kap 6

 
7. Finansiella funktioner
(10 videoklipp | 1 quiz)

 • BETALNING - Belopp per månad för att betala ner ett lån
 • RÄNTA - Beräkna vilken ränta du har på lånet
 • PERIODER - Hur många perioder som behövs för att betala lånet
 • NUVÄRDE - Beräkna hur stort beloppet på lånet ska vara
 • SLUTVÄRDE - Beräknar värdet på lånet efter avbetalningarna
 • AMORT - Beräknar amorteringsdelen av ett lån
 • RBETALNING - Beräknar hur mycket som är ränta per avbetalning
 • IR - Beräknar internräntan för en investering
 • NETNUVÄRDE - Beräknar om en investering är lönsam
 • Ränta på ränta - Hur du skapar en beräkning
 • Quiz – Kap 7

 
8. Statistikfunktioner
(11 videoklipp | 1 quiz)

 • Beräkna medelvärden med MEDEL/MEDELOM
 • MEDIAN/TYPVÄRDE -Beräkna mittersta/oftast förekommande värdet
 • STÖRSTA/MINSTA - Tar reda på det n:te största/minsta värdet
 • Beräkna standardavvikelsen av en grupp celler med STDAV
 • SLUMP returnerar ett slumpmässigt tal mellan 0 och 1
 • SLUMP.MELLAN -Ger ett slumpmässigt värde i ett valt intervall
 • Ranka tal i ett intervall med RANG/RANG.MED
 • PERCENTIL -Returnerar värdet som motsvarar angiven percentil
 • KVARTIL - Returnerar värdet som motsvarar angiven kvartil
 • Hur du gör negativa tal till noll i en lista
 • PREDIKTION - Prognostiserar nästa värde baserat på historik
 • Quiz  – Kap 8

 
9. Funktioner som avrundar tal
(4 videoklipp | 1 quiz)

 • AVRUNDA tal till heltal eller givet antal decimaler
 • Använd AVRUNDA.UPPÅT/NERÅT
 • Avrunda till JÄMN eller UDDA heltal
 • Ta bort decimaler med HELTAL/AVKORTA
 • Quiz – Kap 9

 
10. Funktioner som hanterar fel i celler
(6 videoklipp | 1 quiz)

 • Hur vi hittar och korrigerar Cirkelreferenser
 • Hur vi hanterar #NAMN?, #VÄRDEFEL! och ####
 • Hur vi hanterar #DIVISION/0! och #REFERENS!
 • OMFEL – Ersätt felmeddelanden med nya värden
 • Spåra över- och underordnade
 • Felsök i formel eller funktion
 • Quiz – Kap 10

 
11. Hur du skapar och använder matrisformler
(10 videoklipp)

 • Matrisformler - Används för att förenkla flera uträkningar
 • Räkna antalet fel i ett cellområde med en matrisformel
 • Räkna antal unika värden i ett cellområde
 • Räkna celler med eller- och ochvillkor
 • Hitta det oftast förekommande ordet i ett cellområde
 • Summera var n:te rad i ett cellområde
 • Summera de största värdena i ett cellområde
 • Summera ett cellområde som innehåller värdefel
 • Summera celler med eller- och ochvillkor
 • Gör en dubbelkolumnssökning med en matrisformel
 • Quiz - Matrisformler

 
12. Funktioner för avskrivning
(6 videoklipp | 1 quiz)

 • En introduktion till kapitlet om nedskrivning
 • LINAVSKR - Beräkna med linjär avskrivning
 • ÅRSAVSKR - Beräkna med årsavskrivning
 • DB - Beräkna med fast degressiv avskrivning
 • DEGAVSKR - Beräkna med dubbel degressiv avskrivning
 • VDEGRAVSKR - Beräkna med variabel degressiv avskrivning
 • Quiz – Kap 12

Excelversion

Kursen är inspelad i Excel 2019 och följande gäller för PC/MAC:

Företagspaket

Företagspaket

Är du intresserad av att sätta ihop en mix av alla våra onlinekurser till till dina anställda? Vi erbjuder företagspaket som vi skräddarsyr utifrån ert behov.

Hör av dig så berättar vi mer

Vanliga frågor
note

Specioza Namusoke

Projektledare

Har du frågor?

Kontakta projektledaren: E-post eller telefon 08-28 43 99

Denna sida fungerar inte i din webbläsare.

För att se sidan rekommenderar vi att du uppgraderar din webbläsare till en nyare version eller byter till en annan webbläsare (till exempel Chrome eller Firefox). Du kan även öppna sidan på en mobiltelefon eller surfplatta.

Du kan även kontakta oss på e-post eller telefon för mer information om våra arrangemang eller för att göra en bokning direkt. Kundtjänst är tillgänglig på telefon 08-28 43 99 eller på e-post kundservice@confex.se.