Om Confex

För oss är livslångt lärande viktigt. Låt oss hjälpa dig att utvecklas och lyckas på jobbet!

Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter.

Confex Sverige AB (Confex) följer personuppgiftslagen och de nya reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, som ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Confex är personuppgiftsansvarig och har utsett ett särskilt dataskyddsombud som ansvarar för Confex dataskydd och skyddet av personuppgifter på företaget. Information om kontaktuppgifter till Confex och dataskyddsombudet finns i slutet av denna informationstext.

Adresskällor

Confex inhämtar information om personuppgifter från olika källor. Confex köper bland annat adressuppgifter från externa leverantörer. Confex lagrar och strukturerar inhämtad information om personuppgifter i databaser. Confex använder just nu bland annat leverantörerna Fram, Bisnode, Cegedim och Eniro för inhämtning av personuppgifter. Confex inhämtar också information om personuppgifter från öppna källor på internet samt från kunder och intressenter. Vid intresseanmälan till Confex eller ingående av kundförhållanden med Confex samtycker intressenten eller kunden till inhämtande av och behandling av personuppgifter.

Den information som lagras i Confex databaser kan till exempel innehålla uppgifter om namn, adress, län, telefonnummer, mobiltelefonnummer, faxnummer, email adress, yrkestitel, uppgift om kön, köphistorik eller annan kundinformation. Dessa uppgifter definieras enligt personuppgiftslagen och den nya dataskyddsförordningen som personuppgifter.

Bruk av personuppgifter

Vid intresseanmälan till Confex eller ingående av kundförhållanden med Confex inhämtas personuppgifterna för att Confex ska kunna fullgöra Confex åtaganden och för att kunna ge kunder, intressenter och samarbetspartners löpande information om företaget och företagets tjänster. Confex kan också komma att använda inhämtade personuppgifter för direkt marknadsföring av de tjänster som Confex kan erbjuda.

Confex inhämtar också personuppgifter om fysiska personer som inte är kunder, intressenter eller samarbetspartners, för användning vid företagets marknadsföring och information om företagets tjänster. Inhämtande av personuppgifter från olika källor för direkt marknadsföring av företaget och företagets tjänster utgör ett naturligt och viktigt led i Confex verksamhet för att främja företagets möjligheter att sälja företagets tjänster och knyta nya kunder och intressenter till företaget samt för att erbjuda så bra service och så mycket mervärde som möjligt.

Den information som inhämtats kan komma att behandlas i och skickas till Internetbaserade mottagarkategorier och system som till exempel Google och Facebook. Informationen kan också komma att behandlas i e-post systemet Net-Results för målriktade e-postförsändelser och av tryckleverantören Arkitektkopia som trycker personuppgifter på Direct Mail.

Era rättigheter

Ni har rätt att på begäran få information om huruvida Confex behandlar eller har behandlat personuppgifter om Er. Ni kan också begära ut behandlade personuppgifter om Er samt begära rättelse eller komplettering av felaktigt behandlade personuppgifter. Ni kan också som regel rätt att begära att behandlingen av personuppgifter om Er begränsas eller helt raderas från Confex databaser. Radering kan bland annat ske om uppgifterna inte längre bedöms som nödvändiga, eller om Ni har återkallat ett givet samtycke till behandling av uppgifterna.

Individer som samtyckt till behandling av personuppgifter och som har tillhandahållit Confex dessa i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, har under vissa förutsättningar rätt att begära att dessa personuppgifter flyttas.

Ni har därför rätt att göra invändning mot behandling av Era personuppgifter. Ni har alltid rätt att kostnadsfritt invända mot att personuppgifter om Er som behandlats av Confex , inbegripet profilering, används vid direkt marknadsföring.

Confex Dataskyddombud

Ni önskar att begära någon av ovanstående rättigheter bör Ni vänligen kontakta Confex dataskyddsombud Reidar Poulsen:

E-post:

Mobil: +47 938 66 666

Ni har också rätt att vända Er till Datainspektionen med klagomål över Confex behandling av personuppgifter.

Har Ni frågor kring denna information om behandling av personuppgifter är Ni varmt välkommen att höra av er till Confex dataskyddsombud.
Denna sida fungerar inte i din webbläsare.

För att se sidan rekommenderar vi att du uppgraderar din webbläsare till en nyare version eller byter till en annan webbläsare (till exempel Chrome eller Firefox). Du kan även öppna sidan på en mobiltelefon eller surfplatta.

Du kan även kontakta oss på e-post eller telefon för mer information om våra arrangemang eller för att göra en bokning direkt. Kundtjänst är tillgänglig på telefon 08-28 43 99 eller på e-post kundservice@confex.se.