Om Confex

Vi håller dig uppdaterad, relevant och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden

FAQ - Personuppgifter

Hur har ni fått tag i min e-post?

Confex samlar inte in information om dig, såvida du inte har lämnat ut dina personuppgifter på eget initiativ, eller om du, myndigheter eller din arbetsgivare har publicerat information öppet på internet. Vi använder endast öppna källor på internet. Detta är främst Linkedin, arbetsgivarens webbsida och uppgifter från Näringslivssregistret.

Din e-postadress kommer från en eller flera av följande källor:

 • Du har tidigare varit i kontakt med oss ​​via e-post
 • Företag och organisationer som listar anställda med e-post på sina webbplatse
 • Företag och organisationer som på sina webbplatser anger hur man skapar en e-postadress för att nå anställda. Exempelvis:
 • Specialiserade webbtjänster som erbjuder e-postadresser, till exempel www.hunter.io
 • Hämtat från känt eller förväntat e-postmönster identifierat med en egenutvecklad algoritm

Varför får jag e-post från er?

Som tidigare kund, eller genom att vara öppen och tillgänglig på internet i samband med arbetsplatsen och arbetsuppgifter, åberopar vi ett legitimt intresse av att du är intresserad av kompetensutveckling inom ditt ansvarsområde.

Hur stoppar jag e-post från er?

Även om detta hanteras med legitimt från vår sida, finns det ingen intresse av att vi skickar information som du ändå inte vill läsa. Det är därför möjligt att avsluta prenumerationen från Nyhetsbrevet genom att välja "Avsluta prenumeration" längst ner på sidan. Du kommer sedan att omdirigeras till en webbplats för att avsluta prenumerationen. När avbeställningen har bekräftats kommer e-postutskick att stoppas inom 2-3 dagar.

Vad gör jag om jag fortsätter att få e-post från er efter det att jag avslutat prenumerationen?

Kontakta oss via e-post info@confex.se eller telefon 08-28 43 99. En vanlig orsak till problemet är att flera e-postadresser delar samma inkorg. Vi hjälper dig självklart då att ta bort alla dessa.

Kan e-post skickas utan samtycke enligt GDPR?

Även om GDPR gäller för hela EU finns det liten grad av europeiskt samarbete kring lagen. Tvärtom finns det flera signifikanta skillnader i tolkning mellan länderna.

Confex finns i både Norge och Sverige och erbjuder i stor utsträckning samma produkter till samma målgrupper. Likt de flesta människor som arbetar över nationella gränser önskar vi att finna en bra och balanserad tolkning av lagstiftningen. Här förlitar sig Confex på den svenska tolkningen av GDPR, där Integritetsskyddsmyndigheten (Svenske Datainspektionen), som ansvarar för att tillämpa GDPR i Sverige, skriver följande på sidan 23 i sin rapport «Klagomål till datainspektionen 25 maj 2018–24 maj 2020 »:

«Ett vanligt klagomål är också att utskick med marknadsföring erhålls, trots att mottagaren inte lämnat samtycke. Enligt dataskyddsförordningen är det dock möjligt att skicka reklam utan samtycke, om verksamheten har en annan rättslig grund (vanligen intresseavvägning), men verksamheterna ska alltid upphöra med utskicken om mottagaren begär det.»

Confex använder då möjlighetsutrymmet som ligger i tolkningen "berättigat intresse" men avstår naturligtvis från att skicka till mottagare som uttryckligen sagt ifrån och som ej önskar att få information från oss.

Vilka rättigheter har jag?

Vi värnar om säkerhet och skyddet av personlig information och tar det på allvar. Dina personuppgifter tillhör därför dig och du har rätt att:

 • Begära en översikt av vilka personuppgifter vi har om dig
 • Begära att personuppgifter som är felaktig eller ofullständig korrigeras eller ändras
 • Begära att dina personuppgifter raderas
 • Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
 • Begära överföring av dina personuppgifter till en tredje part som tillhandahåller tjänster
 • Komma med invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter i de fall där vi anser att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt legitima intresse
 • När som helst korrigera eller dra tillbaka det samtycke du har gett oss
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (Svenske Datainspektionen)

 

 

 
Denna sida fungerar inte i din webbläsare.

För att se sidan rekommenderar vi att du uppgraderar din webbläsare till en nyare version eller byter till en annan webbläsare (till exempel Chrome eller Firefox). Du kan även öppna sidan på en mobiltelefon eller surfplatta.

Du kan även kontakta oss på e-post eller telefon för mer information om våra arrangemang eller för att göra en bokning direkt. Kundtjänst är tillgänglig på telefon 08-28 43 99 eller på e-post kundservice@confex.se.