Key Account Manager

Företagsanpassad utbildning?

Oavsett vilket kompetensbehov som ni än har så är ni välkomna att kontakta mig med er förfrågan!
Bli kontaktad
Höstens datum ute nu
Säkra dig en plats idag
Se vårt kursutbud

Key Account Manager

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Lär dig optimera dina säljprocesser, bygga framgångsrika KAM-team, lyckas i affärer och utveckla dina kundrelationer.
Anmäl mig
Dela denna kursen
Certifierad kurs
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Abonnemang
Om kursenKursinnehållCertifieringCertifieringCertifieringSå fungerar detKursledareAnmäl mig
2
Dag(ar)
Live
Certifierad kurs
16995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Om kursen

Välkommen att delta på en av marknadens mest meriterade kurser för dig som Key Account Manager

Som Key Account Manager är du ansvarig för företagets viktigaste kunder vilket gör dig till en av verksamhetens viktigaste resurser! Det är genom dig som företagets största inkomster ska genereras. Du har i uppgift att bygga långsiktiga och goda relationer till nyckelkunderna, samtidigt finna nya möjligheter så att kunden kan se en framtid tillsammans med dig och företaget.

Programmet för kursen är framtaget i syfte att uppmärksamma de komplexa och svåra situationer som du som Key Account Manager ofta befinner dig i. Få idéer, lösningar och tips i din hektiska arbetsdag!

Din erfarna kursledare kommer med stort engagemang att dela med sig av sina värdefulla tips och tekniker som hjälper dig att utvecklas i din roll som Key Account Manager.

Alla som går kursen får fri rådgivning hos kursledaren i 12 månader efter avslutad kurs.

Gå kursen och kom tillbaka till jobbet med ny, konkret kunskap som du omedelbart kan applicera och praktisera i din arbetsvardag!

Läs mer

Nästa kurs

Se alla kurstillfällen

30 november-1 december
Stockholm
Scandic Alvik
Will run
12809584
stockholm
28-29 mars
Stockholm
Scandic Alvik
To be defined
12821337
stockholm
23-24 maj
Göteborg
Lokal i Göteborg meddelas senare
To be defined
12819463
goteborg
30-31 maj
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12818443
online
30-31 maj
Malmö
Scandic S:t Jörgen
To be defined
12821338
malmo
13-14 juni
Stockholm
Scandic Alvik
To be defined
12821339
stockholm
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kunskapsmål

 • Så arbetar du framgångsrikt med nyckelkunderna
 • Den framgångsrika säljprocessen – från leads till merförsäljning
 • Så effektiviserar du din arbetsdag som KAM – prioritera rätt och spara tid
 • Kundrelationen – skapa, vårda, utveckla!
 • Förhandlingspsykologi – lär dig att bemästra ”förhandlingsspelet"

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som jobbar som Key Account Manager, säljare, kundansvarig, affärsutvecklare eller dylikt och vill förbättra dina säljprocesser.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Se hela kursinnehållet + -

01 Köplogik och säljlogik – vad styr egentligen?

 • De olika rollerna en bra KAM-säljare ska klara att uppfylla
 • Vilka egenskaper krävs för att bli en riktigt framgångsrik KAM?
 • Säljkultur och säljprocess – säljmodellen som förklarar hela resan från lead till återkommande kund
 • Nulägesanalys av din personliga försäljning - har du rätt säljverktyg och interna förutsättningarför att klara av KAM jobbet?

02 Key Account Manager – mer än en säljtitel

 • Vad är KAM?
 • Utveckling från tidigare säljstrategier till dagens KAM roll
 • Kundvårdens ABC – du behöver hela ditt företags hjälp med försäljningen

03 Vad förväntas av en modern KAM-säljare

 • Varför KAM för ditt företag?
 • Varför KAM för kunden?
 • En Key Account Managers arbetsuppgifter
 • Omvärlden och marknaden är i ständig förändring.
 • Vad vet du egentligen om dina kunder och konkurrenter – checklistan du inte kan vara utan.

04 Så bygger du ditt eget KAM-Team

 • Att leda utan formell makt
 • KAM´en som coach
 • Affärsmannaskap i teamet
 • Icke säljande personal som konkurrensmedel
 • Intern workshop för att skapa fler leads – lär dig hur

05 Så använder du din tid effektivt som KAM

 • Hur du prioriterar mellan att få rätt saker gjorda eller gjorda saker rätt
 • Identifiera dina tidstjuvar och lär dig hantera dem – en gång för alla
 • Hur en enkel veckoplanering av varje timme får dig mer effektiv
 • Hur prioriterar du din säljvecka – vi gör en nulägesanalys

06 Optimal försäljning- lär dig mer om olika kommunikationsstilar

 • Extended DISC – ett verktyg för att förstå din egen och andras beteende – vi analyserar din
 • Utifrån din personliga Disc profil, vilken säljstil fungerar bäst i olika situationer?
 • Vilken kund och vilken säljare säger vad utifrån deras Disc profiler – en annorlunda och kul övning

07 Strategier för att optimera säljprocessen

 • Vem är den typiske inköparen och hur tänker hen när du kör din säljretorik?
 • Hur du säljer in den egentliga kundnyttan – från subjektivt till objektivt
 • EFI och Power Questions – så får du kunden att omvärdera ny information
 • Vad dina kunder egentligen vill ha – övningen som ställer saker på sin spets

08 Förhandlingspsykologi för KAMs

 • Att förbereda en förhandling
 • Så reagerar du och andra på de vanligaste typerna av förhandlingsteknik
 • Se möjligheter och hot med olika typer av förhandlingsteknik
 • Offerten som konkurrensmedel – rubriceringarna du måste ha med

09 Din motivation - den viktigast framgångsfaktorn

 • Du blir vad du tänker
 • Så tar du hand om dig själv när det blåser
 • Motivation kräver motiv – vilka är dina motiv?
 • Att veta men inte göra – hur du går från tanke till handling

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

Examen

Denna kurs är certifierad och det innebär att du kommer att få erbjudande om att genomföra en examen. Vid godkänt resultat erhåller du ett certifikat som visar att du genomgått en kurs som uppfyller kvalitetskraven i enlighet med DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes.

Vid eventuella frågor, kontakta examensavdelningen:
examen@confex.se

Praktisk information om examen

 • Examen är frivillig
 • Länk till examensprovet skickas till din e-post efter avslutad kurs
 • Examen är öppen 7 antal dagar efter avslutad kurs
 • 30 frågor ska besvaras på 60 minuter
 • 4 svarsalternativ på varje fråga, varav bara 1 alternativ är rätt
 • 50% måste vara rätt för att erhålla ett godkänt resultat
 • Du får resultatet direkt efter avslutad examen
 • Vid icke godkänt resultat får du 1 kostnadsfritt försök till
 • Vid godkänt resultat erhåller du ett kurscertifikat som skickas till din e-post

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Kursmaterial kommer att skickas ut i förväg
 • Du får länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tilllgänglig om du skulle stöta på problem under kursen
 • Pauser är inlagda i undervisningen

Abonnemang

Vår ambition är att stärka din kompetens under hela yrkeslivet, antingen genom att friska upp befintlig kompetens eller genom att bistå med ny. Med livslångt lärande håller du dig uppdaterat och relevant förframtidens omställning och konkurrens i näringslivet.

Som ett led i livslångt lärande är denna kurs arrangerad med en abonnemangslösning för dig. Från att du anmäler dig på kursen har du tillgång till allt material i 12 månader. Efter detta kan du behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse av abonnemanget. Som abonnemangskund erbjuder vi dig förmånliga och rabatterade priser, så att du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad och relevant.

Om du önskar att avsluta ditt abonnemang behöver avtalet sägas upp senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut, annars förnyas prenumerationen automatiskt. Se mer information i våra Köpvillkor och FAQ.

Hållpunkter

08.30 Registrering

09.00 Kursen börjar

12.00 Lunch

16.00 Kursen avslutas

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
Camilla Söderling
Försäljning och markandsansvarig
Franchise Finder

Mycket bra föreläsare. Som helhet gav kursen mig ny energi och inspiration till att arbeta på ett mer fokuserat sätt och att göra det men nya verktyg.

6
/6
Malin Starälv
Key Account Manager
Acino AB

Roger är den bästa föreläsare jag lyssnat till i mitt yrkesverksamma liv. Jag blev så inspirerad och fick lära mig otroligt mycket på dessa två dagar. Önskar jag fick lyssna till Rogers tips och råd varje vecka.

6
/6
Fredrik Byström
Affärsutveckling och anbudscontroller
PE Teknik & Arkitektur AB

Klart rekommenderbart från min sida. Mycket intressant och bra föreläsare, en kombination av praktiska och teoretiska övningar. Att kursen var certifierad lockade mig också.

6
/6
David Johnson
Verksamhetsansvarig
AVOMA AB

Förutom det bra komponerade innehållet så vill jag lyfta fram Roger Brixberger. Han var 99% av utbildningen. Roger var exceptionell. Inspiration, engagemang och en stor portion humor. Fantastisk, rent ut sagt.

6
/6
Anna-Karin Håkansson
Key Account Manager
Fresenius Kabi

Roger Blixberger är en engagerad kursledare som skapade "flow" i diskussioner och gav bra konkreta exempel kopplat till litteraturen. Bra paketerat kursmaterial och bra mix mellan teori och övningsuppgifter. Supporten från Roger får också guldstjärna!

Kursledare

Roger Brixberger

Roger Brixberger, har sedan början av 1980-talet tillbringat mer tid än de flesta runt förhandlingsbordet. I roller som inköpschef, Key Account Manager och försäljningschef från 1990-talets början har han genomfört över 9000 kundbesök. Hans drivkraft är att få inspirera och att dela med sig av sina kunskaper till dig som över tid kommer driva försäljningen mot ert företags viktigaste kunder.

Läs mer

Kursanmälan

Frågor om kursen:

Kristel Jonsson

Kursansvarig
+46 (0)8 28 43 99
kj@confex.se
Frågor inför din anmälan:

Key Account Manager

Plats:
undefined
Datum:
undefined
Pris:
16995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Steg

Välj plats och datum

Se alla kurstillfällen

Will run
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

2. Deltagare

Steg

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
16995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
16995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

63471,63470
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.