Retorik för kvinnor

Företagsanpassad utbildning?

Oavsett vilket kompetensbehov som ni än har så är ni välkomna att kontakta mig med er förfrågan!
Bli kontaktad
Höstens datum ute nu
Säkra dig en plats idag
Se vårt kursutbud

Retorik för kvinnor

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Bli mer retoriskt självsäker och för fram dina budskap med pondus och förtroende samt lär dig att hantera härskartekniker
Anmäl mig
Dela denna kursen
Certifierad kurs
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Abonnemang
Om kursenKursinnehållCertifieringCertifieringCertifieringSå fungerar detKursledareAnmäl mig
2
Dag(ar)
Live
Certifierad kurs
18995
kr exkl. moms

Om kursen

Ta mer plats och vässa ditt verbala uttryck

Känner du att du vill bli ännu mer retoriskt säker och nå fram mer med ditt budskap med tyngd och auktoritet? Behöver du bli säkrare i ditt sätt att presentera och övertyga? Vill du kunna hantera starka personligheter – män som kvinnor? Känner du igen dig – då är kursen ”Retorik för kvinnor” något för dig!

Viktigt arbetsredskap

Retorik är ett enormt viktigt arbetsredskap och denna kurs tar upp retoriken ur ett kvinnligt perspektiv och reder ut de fördomar som finns och hur man kan hantera och bemöta dem. Att ha ordet i sin makt och kunna använda det på ett övertygande sätt är otroligt viktigt för att nå framgång. Vi kan dock aldrig tvinga någon att lyssna på oss, men vi kan få människor att vilja göra det med rätt retorisk teknik.

Väx i din retoriska roll och nå ut till dina åhörare

Under denna kurs hjälper vi dig att få de verktyg som behövs för att du ska kunna göra din röst hörd i situationer då du är i minoritet eller på din arbetsplats, där det är många som samsas om utrymmet. Som kvinna kan du dessutom sättas på prov av din omgivning på ett annat sätt än vad många män upplever sig göras. Genom teoretiska inslag och många praktiska övningar lär du dig hur du bygger upp din pondus och får dig att växa i din retoriska roll för att nå ut till dina åhörare. Du får också insikt i hur du kan bemästra härskartekniker.

Begränsad gruppstorlek

Vi arbetar i mindre grupp där vi utbyter tankar och erfarenheter. Här är alla deltagare kvinnor – kursledaren också, vilket gör denna kurs unik och du kan känna dig avslappnad och bekväm.

Med två dagar tillsammans med Sveriges bästa föreläsare inom området vågar du ta för dig, och vinner mer!

På kursen möter du Sveriges bästa föreläsare inom kommunikation och retorik: Barbro Fällman, grundare av Retorikcentrum i Sverige AB | Anna Ekblom/Rebecca Logrell konsulter från Snacka Snyggt. Vilken kursledare du möter i klassrummet är beroende på ort.

Varför ska jag välja denna kurs?

 • Certifiering - du får dokumenterad kompetens som garanterat håller dig uppdaterad, relevant och attraktiv på arbetsmarknaden
 • Professionell kursledare som är högaktuell inom sitt område
 • Vi arbetar från ett kvinnligt perspektiv och reder ut de fördomar som finns och hur man kan hantera och bemöta dem
 • Begränsad gruppstorlek - max 14 deltagare per kurstillfälle
 • Praktiska övningar - konkreta råd och tips hur du blir en bättre kommunikatör
 • Personlig feedback på din insats, både från kursledaren och från de övriga deltagarna
Läs mer

Nästa kurs

Se alla kurstillfällen

21-22 mars
Stockholm
Scandic Alvik
To be defined
12821371
stockholm
2-3 maj
Uppsala
Scandic Uplandia
To be defined
12821750
uppsala
8-9 maj
Stockholm
Scandic Alvik
To be defined
12821751
stockholm
25-26 maj
Göteborg
Scandic Opalen
To be defined
12821752
goteborg
1-2 juni
Malmö
Scandic S:t Jörgen
To be defined
12821753
malmo
14-15 juni
Stockholm
Scandic Alvik
To be defined
12821372
stockholm
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kunskapsmål

 • Bli en trygg och personlig talare
 • Lär dig framgångsrik argumentation - utnyttja dina styrkor och få koll på dina svagheter
 • Kommunicera säljande och övertygande
 • Framför budskap med större självsäkerhet, fånga och behåll åhörarnas uppmärksamhet
 • Träna och praktisera på retorikens fem modeller och metoder
 • Använda kunskapen om genusskillnader i språket
 • Bemöta härskartekniker

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som kvinna som har en roll där du förväntas att ta plats och framföra budskap tydligt och trovärdigt, eller att du helt enkelt önskar ta mer plats och göra skillnad med det du säger. Målet med kursen är att du ska utveckla dina personliga styrkor och få koll på vanliga falluckor, samt känna till de hinder och luriga situationer som du som kvinna hittar på retorikens arena.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Se hela kursinnehållet + -

01 Retorikens grundstenar

 • Lär dig de viktiga grunderna; ethos, logos och pathos
 • Hur ser din retorik ut idag?
 • Vad kännetecknar en framgångsrik retoriker?

02 Så blir du en skicklig och engagerad talare!

 • Självanalys - vilka är dina egenskaper vid muntlig kommunikation?
 • Lär dig att utnyttja dina styrkor och ha koll på dina svagheter?
 • Se upp för de vanligaste falluckorna!
 • Att kunna lyssna aktivt - därför är en bra lyssnare en bättre talare

03 Kroppsspråket, rösten och hållningen - detta måste du hålla koll på!

 • Händerna, fötterna, ögonen, mimiken, rösten - kroppens outtalade men synliga signaler
 • Varför den duktiga presentatören utstrålar engagemang, energi och entusiasm
 • Undgå att dina åhörare fokuserar på annat än det du säger - håll koll på dina omedvetna ovanor

04 Så hanterar du nervositet och stress

 • Rampfeber innan en presentation - så lär du känna igen och hantera dina egna nerver och hjärnspöken
 • Andningssvårigheter, svettningar, torr mun, rodnande, röst som brister, ben som skakar och blockeringar - få reda på knepen som hjälper dig landa på båda fötter när nervositeten slår till

05 Kvinnligt och manligt språk - finns det?

 • Vikten av att vara sig själv - oberoende om du är man eller kvinna
 • En bra talares egenskaper: Rätt röstläge, ögonkontakt, bra hållning och självförtroende
 • Öka ditt självförtroende i talarstolen genom kunskap, träning och mod

06 Argumentationsteknik - vad är särskilt viktigt att tänka på som kvinna?

 • De fyra viktiga argumentationsgrunderna
 • Kunskap är makt - detta bör du ta reda på om din motpart innan skarpt läge
 • Vikten av att redan innan gå igenom de mål du vill uppnå med diskussionen
 • Strategier för tänkbara scenarier

07 Konkret handlingsplan - strukturera upp din väg till framgång på retorikens arena

 • Användning av grundmall; den klassiska dispositionen
 • Hur fångar jag åhörarna från första sekund?
 • Konsten att repetera fakta utan att bli tjatig
 • Att skriva ett användbart manus - hur mycket text ska finnas med?
 • Tekniska hjälpmedel - att tänka på!

08 Olika presentationssituationer - anpassa din muntliga kommunikation efter tillfälle

 • Ska du informera, övertyga eller underhålla?
 • Att tala oförberedd
 • Att presentera och tacka andra talare
 • Definiera målet med din presentation - vad berör och engagerar just den här gruppen människor?

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

Examen

Denna kurs är certifierad och det innebär att du kommer att få erbjudande om att genomföra en examen. Vid godkänt resultat erhåller du ett certifikat som visar att du genomgått en kurs som uppfyller kvalitetskraven i enlighet med DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes.

Vid eventuella frågor, kontakta examensavdelningen:
examen@confex.se

Praktisk information om examen

 • Examen är frivillig
 • Länk till examensprovet skickas till din e-post efter avslutad kurs
 • Examen är öppen 7 antal dagar efter avslutad kurs
 • 30 frågor ska besvaras på 60 minuter
 • 4 svarsalternativ på varje fråga, varav bara 1 alternativ är rätt
 • 50% måste vara rätt för att erhålla ett godkänt resultat
 • Du får resultatet direkt efter avslutad examen
 • Vid icke godkänt resultat får du 1 kostnadsfritt försök till
 • Vid godkänt resultat erhåller du ett kurscertifikat som skickas till din e-post

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Kursmaterial kommer att skickas ut i förväg
 • Du får länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tilllgänglig om du skulle stöta på problem under kursen
 • Pauser är inlagda i undervisningen

Abonnemang

Vår ambition är att stärka din kompetens under hela yrkeslivet, antingen genom att friska upp befintlig kompetens eller genom att bistå med ny. Med livslångt lärande håller du dig uppdaterat och relevant förframtidens omställning och konkurrens i näringslivet.

Som ett led i livslångt lärande är denna kurs arrangerad med en abonnemangslösning för dig. Från att du anmäler dig på kursen har du tillgång till allt material i 12 månader. Efter detta kan du behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse av abonnemanget. Som abonnemangskund erbjuder vi dig förmånliga och rabatterade priser, så att du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad och relevant.

Om du önskar att avsluta ditt abonnemang behöver avtalet sägas upp senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut, annars förnyas prenumerationen automatiskt. Se mer information i våra Köpvillkor och FAQ.

Hållpunkter

08.30 Registrering och frukost

09.00 Kursen börjar

12.00 Lunch

16.00 Kursen avslutas

Fika serveras på förmiddag och eftermiddag

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
Mona Jansson
Lab.chef
Skanska

Mycket bra! Gillar att vi var så få och att det var övning, övning och övning på ett väldigt avdramatiserat vis.

6
/6
Elena Agard
Project Manager
SecureLink Sweden

Kursen gav bra enkla verktyg som man snabbt kan komma igång att jobba med.

6
/6
Hanna Lindström
Utbildningskoordinator

Jag fick krypa ur bekvämlighetszonen flera gånger och upptäcka att det inte är så farligt... Confex, ni är väldigt proffsiga. Kände mig väl omhändertagen!

Kursledare

Barbro Fällman

Barbro Fällman är en av Sveriges ledande expert inom kommunikation och retorik. Hon anlitas ofta av radio och TV för att analysera tal som hålls av politiker och presidenter tack vare sin kunskap om retorik och om språk.

Barbro är f.d. lektor och språkforskare med specialkunskaper i ämnena retorik, pedagogik, franska, italienska och engelska samt författare till ett flertal böcker inom området (”Mind and Heart”, ”Ignition”, ”Tala och engagera”, ”Talking to Inspire”, ”Klartext”, ”Rätt sagt på rätt sätt” och ”Konsten att hålla tal”.)

På ett underhållande sätt lär hon sina kursdeltagare hur de med retoriska knep når dit man vill med sin muntliga kommunikation. Hur man fångar lyssnarens uppmärksamhet, berör och övertyger – både i yrkesrollen och i privatlivet.

Kursdagarna med Barbro kommer att beröra era sinnen, hjärnor och hjärtan!

Bok utan extra kostnad på kursen:

 • Retorik: ”Tala & engagera”
 • Retorik för kvinnor: ”Rätt sagt på rätt sätt”
Läs mer
Rebecca Logrell

Rebecca har en kandidatexamen i retorik från Södertörns Högskola där hon inriktat sig på politisk kommunikation och hållbar utveckling. Hon har även studerat statsvetenskap inom det digitala området och arbetat med PR och kommunikation. På Snacka Snyggt håller hon i workshops, föreläsningar, kurser och individuella retorikträningar.

Läs mer
Jasmin Mohammed
Läs mer

Kursanmälan

Frågor om kursen?

Vi hjälper dig gärna!

Retorik för kvinnor

Plats:
undefined
Datum:
undefined
Pris:
18995
kr exkl. moms

Steg

Välj plats och datum

Se alla kurstillfällen

To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

2. Deltagare

Steg

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
18995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
18995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

63496
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.