Så hanterar du svåra personalfrågor
16995
exkl. moms
Till anmälan

Så hanterar du svåra personalfrågor

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Kursen för ledare som lär dig hantera svåra samtal med dina medarbetare och bemöta komplicerade situationer på ett tydligt och professionellt sätt
Har du frågor om kursen eller är du intresserad av företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
Om kursenKursinnehållCertifieringSertifiseringCertifieringSå fungerar detKursledareTidigare kunderKontakta ossTill anmälan

Kunskapsmål

 • Låt vår arbetsrättsexpert och vårt ledarskapsproffs lära dig hur du gör för att hantera de svåra personalfrågorna rätt
 • Senaste kunskapen från vår arbetsexpert om vad du får och inte får göra
 • Hur du förbereder dig för att hantera olika personalsamtal rätt
 • Lära dig svåra samtal exempelvis uppsägning, låg arbetsmoral, för sen ankomst, alkoholproblem, lönesamtal med mera
 • Kunskap om hur du informerar och kommunicerar till arbetsgruppen om en svår personalsituation så att inte oro sprider sig
 • Hur du ska agera vid konflikter och samarbetsproblem

Om kursen

Lär dig hantera svåra personalfrågor! Vad du absolut inte får göra, vad du bör göra och vad du ska göra!

Brukar du dra dig för de svåra samtalen? Rätt förberedd ökar du din förmåga att hantera svåra personalfrågor. Här får du lära dig hur du kan göra de svåra samtalen lättare och mer konstruktiva för både dig själv och den du skall tala med.

Lär dig hur du tar kontroll över de kniviga situationerna så du kan agera tryggt. Här förbereder vi dig med kunskap om vad arbetsrätten säger. Samtidigt som du får insikt i både dina egna reaktioner och hur den anställde kan reagera på olika typer av samtal.

Visa mer

Lär dig agera och kommunicera rätt kring svåra situationer som:

 • Misskötsel på arbetet, uppsägning, avsked
 • Låg arbetsmoral och för sena ankomster
 • Konflikter och samarbetsproblem
 • Sjukdom, sjukskrivning och rehabilitering
 • Drog- och alkoholproblem, mobbing och trakasserier
 • Slipp onödiga kostnader – få koll på arbetsrätten och gör rätt från början!
 • Oro sprider sig snabbt – så kommunicerar du till resten av arbetsgruppen när en svår situation uppståt
 • Konflikt eller bara oenighet – när är det dags för dig som chef att ingripa?
Efter denna kursen kommer du ha kunskapen och metoderna för att vara väl förberedd för de svåra personalfrågorna
Visa mindre

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har personalansvar eller har en arbetsledande funktion i privat eller offentlig sektor, oavsett bransch

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

01 FRÅN ANSTÄLLNINGSINTERVJU TILL AVTAL

 • Anställningsintervjun - vad bör du fråga om, vilka upplysningar behöver du?
 • Vad får du inte fråga om?
 • Anställningsavtal - utformar ett korrekt anställningsavtal och undvik framtida problem

02 LÄR DIG BEMÖTA MISSKÖTSEL PÅ ARBETET

 • Att bemöta upprepade försena ankomster
 • En anställd som inte sköter sitt jobb
 • Vad gör du om en anställd begår ett brott?
 • Hur många gånger måste du säga till en anställd innan du kan agera?
 • Anställningsskydd vid drogproblem
 • Hur ska du dokumentera händelseförloppet för att vara säker på att ha gjort rätt?

03 SJUKDOM, SJUKSKRIVNING OCH REHABLITERING

 • Ditt ansvar som chef när en anställd är sjuk
 • Den anställdes förstärkta skydd vid sjukdom
 • Drogproblem - vad säger arbetsmiljölagen om arbetsanpassning och rehabilitering?
 • Kontakt med försäkringskassa och läkare
 • När behövs en rehabiliteringsplan och hur kan den se ut?

04 HUR DU SKA AGERA VID DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER PÅ ARBETSPLATSEN

 • Diskrimineringslagstiftningen kortfattat
 • Sexuella trakasserier - hur hanterar du det?
 • Skillnaden mellan mobbing och diskriminering

05 NÄR EN ANSTÄLLD INTE KAN VARA KVAR - OM UPPSÄGNING OCH AVSKED

 • Skillnaden mellan uppsägning och avsked?
 • När gäller uppsägning av personliga skäl?
 • Vilka tidsfrister gäller?
 • När kan man omplacera en anställd?
 • Förtur till återanställning - vad gäller?

06 HUR SKA DU AGERA OM DEN ANSTÄLLDE STÄMMER FÖRETAGET?

 • Om den anställde vänder sig till facket?
 • Vad gäller om den anställde stämmer arbetsgivaren?
 • Vilken dokumentation bör du ha företagit för att hantera en facklig eller arbetsrättslig process?

07 LÄR DIG HANTERA SVÅRA SAMTAL

 • Olika typer av svåra samtal
 • Bli medveten om ditt eget agerande
 • Förståelse för medarbetarnas agerande
 • Tumregler vid svåra samtal - att tänka på
 • Samtalsmodell och samtalsprocess - så förbereder du dig

08 SÅ HANTERAR DU OLIKA TYPER AV SAMTAL

 • Prestation - vad säger du till en anställd som presterar sämre än vanligt?
 • Drogproblem - hur tar du upp alkohol- och missbruksproblem på ett vettigt sätt?
 • Samarbetsproblem - när är det dags att agera på en anställd som sprider missämja? Och hur?
 • Misskötsel på arbetet - hur ska du agera vid bristande arbetsmoral eller upprepade förseningar?
 • Hög sjukfrånvaro - vad gör du då?
 • Lönesamtalet - hur bemöter du orimliga löneanspråk?
 • Samtal om uppsägning - så hanterar du samtalet många chefer tycker är svårast av alla?
 • Att meddela olika former av beslut

09 SÅ KOMMUNICERAR DU OM SVÅRA SITUATIONER TILL RESTEN AV PERSONALGRUPPEN

 • Rak och tydlig men ändå lyhörd och empatisk - hur går det ihop?
 • Så klarar du av att möta och ge utrymme för de olika reaktionerna hos personalen
 • Information och kommunikation är A och O
 • Oro sprider sig snabbt - ta hand om de anställda som påverkas av den svåra situationen

10 KONFLIKTER OCH SAMARBETSPROBLEM

 • Konflikt eller bara oenighet - när är det dags för dig som chef att ingripa?
 • Hur du medlar utan att ta över problemet
 • Din roll som samtalsledare
 • Mobbing - hur förhåller du dig till den mobbade och den/de som mobbar?
 • Så hanterar du förtal, skvaller och ryktesspridning
 • Att sätta gränser och säga ifrån på ett bra sätt

01 FRÅN ANSTÄLLNINGSINTERVJU TILL AVTAL

 • Anställningsintervjun - vad bör du fråga om, vilka upplysningar behöver du?
 • Vad får du inte fråga om?
 • Anställningsavtal - utformar ett korrekt anställningsavtal och undvik framtida problem

02 LÄR DIG BEMÖTA MISSKÖTSEL PÅ ARBETET

 • Att bemöta upprepade försena ankomster
 • En anställd som inte sköter sitt jobb
 • Vad gör du om en anställd begår ett brott?
 • Hur många gånger måste du säga till en anställd innan du kan agera?
 • Anställningsskydd vid drogproblem
 • Hur ska du dokumentera händelseförloppet för att vara säker på att ha gjort rätt?

03 SJUKDOM, SJUKSKRIVNING OCH REHABLITERING

 • Ditt ansvar som chef när en anställd är sjuk
 • Den anställdes förstärkta skydd vid sjukdom
 • Drogproblem - vad säger arbetsmiljölagen om arbetsanpassning och rehabilitering?
 • Kontakt med försäkringskassa och läkare
 • När behövs en rehabiliteringsplan och hur kan den se ut?

04 HUR DU SKA AGERA VID DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER PÅ ARBETSPLATSEN

 • Diskrimineringslagstiftningen kortfattat
 • Sexuella trakasserier - hur hanterar du det?
 • Skillnaden mellan mobbing och diskriminering

05 NÄR EN ANSTÄLLD INTE KAN VARA KVAR - OM UPPSÄGNING OCH AVSKED

 • Skillnaden mellan uppsägning och avsked?
 • När gäller uppsägning av personliga skäl?
 • Vilka tidsfrister gäller?
 • När kan man omplacera en anställd?
 • Förtur till återanställning - vad gäller?

06 HUR SKA DU AGERA OM DEN ANSTÄLLDE STÄMMER FÖRETAGET?

 • Om den anställde vänder sig till facket?
 • Vad gäller om den anställde stämmer arbetsgivaren?
 • Vilken dokumentation bör du ha företagit för att hantera en facklig eller arbetsrättslig process?

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

SOA

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Prince2

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

DNV

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda. Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig.

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Hållpunkter

09.00 Registrering och frukost

09.30 Kursen börjar

12.00 Lunch

16.15 Kursen avslutas

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang
6 månader gratis

Exklusiv och kostnadsfri tillgång till PraktisktLedarskap

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Välkommen till lärportalen

Lärportalen att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se vänder sig till dig som leder andra utan att formellt vara chef. Fortsätt ditt lärande efter avslutad kurs och ta del av spännande innehåll som ger dig råd, vägledning och inspiration.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledare

Med många års erfarenhet av att arrangera kurser och konferenser, har vi ett brett kontaktnät av kunniga kursledare med lång erfarenhet av både öppna och företagsinterna kurser. Alla våra kursledare har omfattande erfarenhet både inom sitt ämnesområde och som pedagoger, där vi väljer ut den mest lämpade för aktuell kurs. Med gott humör och stort engagemang varvar våra kursledare teori med praktiska uppgifter, och vägleder dig under hela din inlärningsresa.

Om kursarrangören

Kursledare

Ingen aktuelle kursleder er tilgjengelig.

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
star

Proffsigt! Kompetenta föreläsare med bredd och spets inom ämnena samt förmåga att omvandla teorier till praktiskt användbara metoder. Förmågan att väcka intresse för ett ämne som kan uppfattas som torrt och tråkigt. Väckte lusten att få veta mer, lära sig mer på området.

Maria Borgström
Verksamhetschef
Nära vård och hälsa
6
/6
star

Otroligt kompetent och gjorde det komplicerade väldigt enkelt och pedagogiskt

Susanne Ringström
Ekonomi och HR-ansvarig
6
/6
star

Mycket bra upplagd och täcker upp de vanligaste problemen man kan stöta på.

Eva - Marie Lindh
Team Leader
Servicedesk Tieto
6
/6
star

Mycket bra och inarbetad kurs! Bra och tydligt, proffsig och pratar utanför presentationen på ett naturligt sätt.

Ulf Hokfors
Verksamhetschef
Norrbottens läns Landsting
6
/6
star

Bra innehåll och kompetenta föreläsare!

Bertil Persson
Enhetschef
Närvårdsteamet NPF Hässleholm Miljö AB
6
/6
star

Det är väldigt svårt att peka på enskilda saker, tycker att helheten var det bästa!

Heli Saarainen
Gruppchef
6
/6
star

Bra och rätt heltäckande kurs kring ämnet.

Andreas Nordén
Gruppchef
SOS Alarm
6
/6
star

Professionella föreläsare och ett mycket bra innehåll

Emina Campara
HR Business Partner
Heimstaden
5
/6
star

Jättebra. Jag behövde information om arbetsrätt och pushas inför att våga vara tydlig och stå för det jag behöver säga i svåra samtal

Marianne Danielsson
Avdelningschef
Capio

Anmälan

Steg

Välj plats och datum

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura

Tillgängliga platser

(Scrolla för att se fler städer)

Tillgängliga platser (A-Ö)

Se alla kurstillfällen

Tillgängliga datum

Detta är en förinspelad kurs, tillgång beviljas via e-post.

Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full

* Välj ett datum

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
16995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
16995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

Kontakta kundservice@kursbekraftelse.se om du inte mottar en bekräftelse från oss via e-post inom 5 minuter.

63501
Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades.
Pris
16995
exkl. moms
2 dag(ar)
Klassrum
100% nöjdhetsgaranti
Certifierad kurs
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Abonnemang

Kursen är abonnemangsbaserad och de första 12 månaderna är förhandsbetalda. Därefter kan du välja att avsluta eller behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkår och FAQ.

Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.
Företagsanpassad utbildning
Är ni flera på företaget som behöver kompetensutveckling? Då kan vi hjälpa er! Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och certifierade kurser för företag.
Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?
Hilde Kjærstad
Josefin Ljungberg
Försäljning & Projektledare
jl@confex.se
+46 733 580 091
Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.