Så hanterar du svåra personalfrågor

Företagsanpassad utbildning?

Oavsett vilket kompetensbehov som ni än har så är ni välkomna att kontakta mig med er förfrågan!
Bli kontaktad
Höstens datum ute nu
Säkra dig en plats idag
Se vårt kursutbud

Så hanterar du svåra personalfrågor

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Kursen för ledare som lär dig hantera svåra samtal med dina medarbetare och bemöta komplicerade situationer på ett tydligt och professionellt sätt
Anmäl mig
Dela denna kursen
Certifierad kurs
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Abonnemang
Om kursenKursinnehållCertifieringCertifieringCertifieringSå fungerar detKursledareAnmäl mig
2
Dag(ar)
Live
Certifierad kurs
16995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Om kursen

Lär dig hantera svåra personalfrågor! Vad du absolut inte får göra, vad du bör göra och vad du ska göra!

Brukar du dra dig för de svåra samtalen? Rätt förberedd ökar du din förmåga att hantera svåra personalfrågor. Här får du lära dig hur du kan göra de svåra samtalen lättare och mer konstruktiva för både dig själv och den du skall tala med.

Lär dig hur du tar kontroll över de kniviga situationerna så du kan agera tryggt. Här förbereder vi dig med kunskap om vad arbetsrätten säger. Samtidigt som du får insikt i både dina egna reaktioner och hur den anställde kan reagera på olika typer av samtal.

Lär dig agera och kommunicera rätt kring svåra situationer som:

 • Misskötsel på arbetet, uppsägning, avsked
 • Låg arbetsmoral och för sena ankomster
 • Konflikter och samarbetsproblem
 • Sjukdom, sjukskrivning och rehabilitering
 • Drog- och alkoholproblem, mobbing och trakasserier
 • Slipp onödiga kostnader – få koll på arbetsrätten och gör rätt från början!
 • Oro sprider sig snabbt – så kommunicerar du till resten av arbetsgruppen när en svår situation uppståt
 • Konflikt eller bara oenighet – när är det dags för dig som chef att ingripa?

Efter denna kursen kommer du ha kunskapen och metoderna för att vara väl förberedd för de svåra personalfrågorna

Exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal

I din kursavgift får du tillgång till Sveriges första digitala lärportal för  ledare –www.praktiskt-ledarskap-101.se, helt kostnadsfritt under 6 månader. Här kommer du som ledare få ta del av artiklar, webinar, videos och podcast som hjälper dig att hålla dig uppdaterad och få rätt förutsättningar och stöd för att kunna utveckla ditt ledarskap vidare.

Läs mer

Nästa kurs

Se alla kurstillfällen

27-28 mars
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12838485
online
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Kunskapsmål

 • Låt vår arbetsrättsexpert och vårt ledarskapsproffs lära dig hur du gör för att hantera de svåra personalfrågorna rätt
 • Senaste kunskapen från vår arbetsexpert om vad du får och inte får göra
 • Hur du förbereder dig för att hantera olika personalsamtal rätt
 • Lära dig svåra samtal exempelvis uppsägning, låg arbetsmoral, för sen ankomst, alkoholproblem, lönesamtal med mera
 • Kunskap om hur du informerar och kommunicerar till arbetsgruppen om en svår personalsituation så att inte oro sprider sig
 • Hur du ska agera vid konflikter och samarbetsproblem

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har personalansvar eller har en arbetsledande funktion i privat eller offentlig sektor, oavsett bransch

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Se hela kursinnehållet + -

01 FRÅN ANSTÄLLNINGSINTERVJU TILL AVTAL

 • Anställningsintervjun - vad bör du fråga om, vilka upplysningar behöver du?
 • Vad får du inte fråga om?
 • Anställningsavtal - utformar ett korrekt anställningsavtal och undvik framtida problem

02 LÄR DIG BEMÖTA MISSKÖTSEL PÅ ARBETET

 • Att bemöta upprepade försena ankomster
 • En anställd som inte sköter sitt jobb
 • Vad gör du om en anställd begår ett brott?
 • Hur många gånger måste du säga till en anställd innan du kan agera?
 • Anställningsskydd vid drogproblem
 • Hur ska du dokumentera händelseförloppet för att vara säker på att ha gjort rätt?

03 SJUKDOM, SJUKSKRIVNING OCH REHABLITERING

 • Ditt ansvar som chef när en anställd är sjuk
 • Den anställdes förstärkta skydd vid sjukdom
 • Drogproblem - vad säger arbetsmiljölagen om arbetsanpassning och rehabilitering?
 • Kontakt med försäkringskassa och läkare
 • När behövs en rehabiliteringsplan och hur kan den se ut?

04 HUR DU SKA AGERA VID DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER PÅ ARBETSPLATSEN

 • Diskrimineringslagstiftningen kortfattat
 • Sexuella trakasserier - hur hanterar du det?
 • Skillnaden mellan mobbing och diskriminering

05 NÄR EN ANSTÄLLD INTE KAN VARA KVAR - OM UPPSÄGNING OCH AVSKED

 • Skillnaden mellan uppsägning och avsked?
 • När gäller uppsägning av personliga skäl?
 • Vilka tidsfrister gäller?
 • När kan man omplacera en anställd?
 • Förtur till återanställning - vad gäller?

06 HUR SKA DU AGERA OM DEN ANSTÄLLDE STÄMMER FÖRETAGET?

 • Om den anställde vänder sig till facket?
 • Vad gäller om den anställde stämmer arbetsgivaren?
 • Vilken dokumentation bör du ha företagit för att hantera en facklig eller arbetsrättslig process?

07 LÄR DIG HANTERA SVÅRA SAMTAL

 • Olika typer av svåra samtal
 • Bli medveten om ditt eget agerande
 • Förståelse för medarbetarnas agerande
 • Tumregler vid svåra samtal - att tänka på
 • Samtalsmodell och samtalsprocess - så förbereder du dig

08 SÅ HANTERAR DU OLIKA TYPER AV SAMTAL

 • Prestation - vad säger du till en anställd som presterar sämre än vanligt?
 • Drogproblem - hur tar du upp alkohol- och missbruksproblem på ett vettigt sätt?
 • Samarbetsproblem - när är det dags att agera på en anställd som sprider missämja? Och hur?
 • Misskötsel på arbetet - hur ska du agera vid bristande arbetsmoral eller upprepade förseningar?
 • Hög sjukfrånvaro - vad gör du då?
 • Lönesamtalet - hur bemöter du orimliga löneanspråk?
 • Samtal om uppsägning - så hanterar du samtalet många chefer tycker är svårast av alla?
 • Att meddela olika former av beslut

09 SÅ KOMMUNICERAR DU OM SVÅRA SITUATIONER TILL RESTEN AV PERSONALGRUPPEN

 • Rak och tydlig men ändå lyhörd och empatisk - hur går det ihop?
 • Så klarar du av att möta och ge utrymme för de olika reaktionerna hos personalen
 • Information och kommunikation är A och O
 • Oro sprider sig snabbt - ta hand om de anställda som påverkas av den svåra situationen

10 KONFLIKTER OCH SAMARBETSPROBLEM

 • Konflikt eller bara oenighet - när är det dags för dig som chef att ingripa?
 • Hur du medlar utan att ta över problemet
 • Din roll som samtalsledare
 • Mobbing - hur förhåller du dig till den mobbade och den/de som mobbar?
 • Så hanterar du förtal, skvaller och ryktesspridning
 • Att sätta gränser och säga ifrån på ett bra sätt

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

Examen

Praktisk information om examen

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Kursmaterial kommer att skickas ut i förväg
 • Du får länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tilllgänglig om du skulle stöta på problem under kursen
 • Pauser är inlagda i undervisningen

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Abonnemang

Vår ambition är att stärka din kompetens under hela yrkeslivet, antingen genom att friska upp befintlig kompetens eller genom att bistå med ny. Med livslångt lärande håller du dig uppdaterat och relevant förframtidens omställning och konkurrens i näringslivet.

Som ett led i livslångt lärande är denna kurs arrangerad med en abonnemangslösning för dig. Från att du anmäler dig på kursen har du tillgång till allt material i 12 månader. Efter detta kan du behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse av abonnemanget. Som abonnemangskund erbjuder vi dig förmånliga och rabatterade priser, så att du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad och relevant.

Om du önskar att avsluta ditt abonnemang behöver avtalet sägas upp senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut, annars förnyas prenumerationen automatiskt. Se mer information i våra Köpvillkor och FAQ.

Hållpunkter

09.00 Registrering och frukost

09.30 Kursen börjar

12.00 Lunch

16.15 Kursen avslutas

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
Maria Borgström
Verksamhetschef
Nära vård och hälsa

Proffsigt! Kompetenta föreläsare med bredd och spets inom ämnena samt förmåga att omvandla teorier till praktiskt användbara metoder. Förmågan att väcka intresse för ett ämne som kan uppfattas som torrt och tråkigt. Väckte lusten att få veta mer, lära sig mer på området.

6
/6
Susanne Ringström
Ekonomi och HR-ansvarig

Otroligt kompetent och gjorde det komplicerade väldigt enkelt och pedagogiskt

6
/6
Eva - Marie Lindh
Team Leader
Servicedesk Tieto

Mycket bra upplagd och täcker upp de vanligaste problemen man kan stöta på.

6
/6
Ulf Hokfors
Verksamhetschef
Norrbottens läns Landsting

Mycket bra och inarbetad kurs! Bra och tydligt, proffsig och pratar utanför presentationen på ett naturligt sätt.

6
/6
Bertil Persson
Enhetschef
Närvårdsteamet NPF Hässleholm Miljö AB

Bra innehåll och kompetenta föreläsare!

6
/6
Heli Saarainen
Gruppchef

Det är väldigt svårt att peka på enskilda saker, tycker att helheten var det bästa!

6
/6
Andreas Nordén
Gruppchef
SOS Alarm

Bra och rätt heltäckande kurs kring ämnet.

6
/6
Emina Campara
HR Business Partner
Heimstaden

Professionella föreläsare och ett mycket bra innehåll

5
/6
Marianne Danielsson
Avdelningschef
Capio

Jättebra. Jag behövde information om arbetsrätt och pushas inför att våga vara tydlig och stå för det jag behöver säga i svåra samtal

Kursledare

Lucas Ideström Wahlsjö

Lucas Ideström Wahlsjö är advokat och arbetar på Advokatbyrån D'Oliwa. Lucas företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare i arbetsrättsliga tvister. Han är även verksam som examinator i arbetsrätt vid Stockholms universitet och är författare till boken Lojalitet i arbetet. Lucas har förmåga att varva teori med praktiska exempel och med många intressanta fall från Arbetsdomstolen. Lucas är en omtyckt föreläsare med mycket goda omdömen från tidigare kurstillfällen.

Läs mer
Henrik Perrin

Henrik Perrin är examinerad pedagog och universitetsutbildad inom handledning, coaching och teambuilding. Han undervisar och tränar chefer både på företag och yrkeshögskola.Henrik har bred erfarenhet av coachning och personlig utveckling. Med erfarenhet och insikter kring psykisk ohälsa och ledarskap delar han med sig så att vi alla kan stärka vårt inre och yttre ledarskap.- "Att vara chef idag är mycket komplext. Därför är viktigt att dagens ledare finner sin personlig ledarstil. En stil som känns bekväm och samtidigt förankrad i forskningen. Det skapar förtroende inför andra och trygghet i chefsrollen."

Läs mer

Kursanmälan

Frågor om kursen?

Vi hjälper dig gärna!

Så hanterar du svåra personalfrågor

Plats:
undefined
Datum:
undefined
Pris:
16995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Steg

Välj plats och datum

Se alla kurstillfällen

To be defined

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

2. Deltagare

Steg

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
16995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
16995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

63501
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.