Confex - ditt trygga val

Med 25 år i branschen har vi som utbildningsföretag tagit en tydlig position på marknaden. Confex är en ledande kursleverantör som har en organisation och ett ledningssystem som uppfyller kraven i enlighet med standarden ISO 9001:2015.

Vad är ISO 9001:2015?

ISO 9001:2015 är en internationell standard för ledningssystem med syfte att stötta, kontinuerligt förbättra samt utveckla företag. Standarden bygger på 7 grundläggande principer av kvalitetssäkring för ett företags verksamhetsprocesser:

  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Medarbetarnas engagemang
  • Processinriktning
  • Förbättring
  • Faktabaserade beslut
  • Relationshantering

Den 6 april 2018 mottog vi certifikatet som bekräftar att vi leder Confex i enlighet med kraven för standarden ISO 9001:2015, «Certifierat ledningssystem».

Vad innebär det för oss?

Att ta emot certifikatet med standarden ISO 9001:2015 är en bekräftelse på hårt arbete och att vi som företag håller högsta kvalitet i alla led.

Certifieringen är väl inarbetad och en accepterad kvalitetsstandard av marknaden världen över. Det innebär att vi håller ett ansvarsfullt agerande gentemot våra kunder, medarbetare och ägare. Genom årliga revisioner av ett externt oberoende certifieringsorgan (DVN) visar vi att Confex är ett företag med fokus på kontinuerlig utveckling.

DNV-ST-0008 – vad innebär det för dig som deltagare?
För att höja kvaliteten och trovärdigheten ytterligare har vi även valt att certifiera ett urval av våra största kurser i enlighet med DNV ST-0008 (Certified Learning Programme). Det är en universal standard som säkerställer kvalitén och innehållet i våra kurser. Den säkrar att kurserna ligger i linje med efterfrågan på marknaden, att de regelbundet utvärderas och uppdateras, samtidigt som de också kvalitetsgranskas av DNV som ett externt oberoende certifieringsorgan. En värdefull kvalitetsstämpel både för oss som kursleverantör, dig som kund och för din arbetsgivare.

Vilka är DNV?
DNV är Europas största oberoende certifieringsorgan med 12 500 anställda i 100 länder världen över.

Ett urval av våra kurser är certifierade genom standarden "DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes".

Om oss
Medarbetare
Kontakta oss
Certifierade kurser