KBT - Varför vi gör som vi gör
13995
exkl. moms
Till anmälan

KBT - Varför vi gör som vi gör

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Öka din kunskap i kognitiv beteendeterapi och främja psykisk hälsa och ett hållbart arbetsliv
Har du frågor om kursen eller är du intresserad av företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
Om kursenKursinnehållCertifieringSertifiseringCertifieringSå fungerar detKursledareTidigare kunderKontakta ossTill anmälan

Kunskapsmål

 • Överblick och grundläggande förståelse för KBT
 • Förstå egna och andras beteenden bättre – varför vi gör som vi gör
 • Bli bättre rustad i din kommunikation och i samspelet med andra
 • Överblick över tredje vågens KBT
 • Tekniker och förhållningssätt från KBT
 • Upprätta en egen handlingsplan

Om kursen

Hur kan man bli bättre på att bemöta människor i olika situationer för att skapa välmående arbetsplatser, minska stress och obehagliga möten?

Genom att ha en grundläggande förståelse för KBT kan du som ledare eller medarbetare utvecklas i din roll och bli bättre på att förstå mänskligt beteende. Med denna insikt kan du i samspelet med andra påverka och främja psykisk hälsa och ett hållbart arbetsliv.

Visa mer

Du lär dig grunderna i KBT och får förståelse för dina egna och andras beteenden

Detta är kursen för dig som vill lära dig grunderna i KBT – om varför vi människor gör som vi gör. Du blir bättre rustad i din kommunikation och får förståelse för hur du samspelar med andra genom att använda de vanligaste KBT teknikerna.

Dessutom lär du dig att kartlägga tankar, känslor och beteenden för att kunna bemöta, och motivera den du möter till positiv beteendeförändring. Kursen är inte en terapeututbildning eller en kurs av behandlande karaktär. Meningen med kursen är att man ska kunna få en överblick över KBT som metod på ett pedagogiskt sätt oavsett yrkeskategori, vilket gör denna kurs unik.

Möt av Sveriges främsta kursledare inom området

Din kursledare Agnes Mellstrand är leg. psykolog med KBT-inriktning med lång erfarenhet av KBT-behandling. Hon handleder chefer och medarbetare som i sina arbeten försöker att förstå svåra situationer och kunder med hjälp av KBT. Under kursen varvar Agnes teori med fallexempel och praktiska övningar. Detta för att du som deltagare både ska få en verklighetstrogen inblick i hur KBT fungerar, samt användbara och relevanta verktyg till din yrkesvardag.

Genom att gå denna kurs utvecklas du i din yrkesroll och blir bättre på att förstå mänskligt beteende med hjälp av KBT
Visa mindre
Det är inte fackkunskaperna som avgör om du är en bra ledare eller medarbetare, utan det är förmågan att förstå människor, att se vad varje individ kan tillföra, att se att människor fungerar olika och att man kan ta tillvara på det.

Agnes Mellstrand, leg. psykolog med KBT-inriktning

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på KBT och vill bli bättre på att förstå mänskligt beteende, då du i din arbetsvardag kanske träffar utmanande kunder, klienter, elever, medarbetare etc. Du är ledare/chef, HR-chef, HR-personal, socionom, lärare, coach, vårdpersonal, kommunikatör etc.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

01 Vad är KBT?
Lär dig att förstå och förändra beteenden- om människosyn och förändringsprocesser, samt ”konsten att göra det som fungerar”.

 • KBT ur ett historiskt perspektiv
 • Grundläggande inlärningsteori, beteendeanalys och funktionell analys
  Hur man med hjälp av inlärningsteori kan förstå människors agerande
 • Att beskriva beteende
  Kopplingen mellan tankar, känslor, kropp och beteenden
 • ABC-analysen
  En modell för att förstå sitt eget och andras beteende

02 Tredje vågens KBT
- översikt och tillämpning

 • DBT (Dialektisk beteendeterapi)
  Känsloreglering och impulskontroll
 • ACT (Acceptance and commitment therapy)
  Acceptans och att gå i värderad riktning
 • Mindfulness
  Medveten närvaro
 • CFT (Compassionfokuserad terapi)
  Självmedkänsla och medkänsla för andra

Under båda dagarna arbetar vi löpande med fallexempel där vi använder oss av beteendeanalysen (situation-beteende-konsekvens).
Detta för att få konkret förståelse för hur man kan använda sig av analysen i syfte att förstå sina egna och andras beteenden bättre. Vi genomför även övningar i mindfulness samt övningar från ACT.

03 Genomgång av några vanliga tekniker och element i KBT

 • Psykoedukation
 • Exponering
 • Beteendeexperiment
 • Beteendeaktivering
 • Känsloreglering
 • Kognitiva tekniker

04 KBT som alliansskapande samtalsmetodik – tex validering

05 KBT och tillämpningsområden

 • KBT – ett nytt sätt att se på depression
  Depressionsspiralen och beteendeaktivering
 • KBT – vid ångest och t ex paniksyndrom
  Ångestkurvan och habituering
 • KBT – i arbetslivet och vid stresshantering
 • KBT – i vardagslivet

06 Personlig handlingsplan

Verktyg att fortsätta med och i vilket syfte

01 Vad är KBT?
Lär dig att förstå och förändra beteenden- om människosyn och förändringsprocesser, samt ”konsten att göra det som fungerar”.

 • KBT ur ett historiskt perspektiv
 • Grundläggande inlärningsteori, beteendeanalys och funktionell analys
  Hur man med hjälp av inlärningsteori kan förstå människors agerande
 • Att beskriva beteende
  Kopplingen mellan tankar, känslor, kropp och beteenden
 • ABC-analysen
  En modell för att förstå sitt eget och andras beteende

02 Tredje vågens KBT
- översikt och tillämpning

 • DBT (Dialektisk beteendeterapi)
  Känsloreglering och impulskontroll
 • ACT (Acceptance and commitment therapy)
  Acceptans och att gå i värderad riktning
 • Mindfulness
  Medveten närvaro
 • CFT (Compassionfokuserad terapi)
  Självmedkänsla och medkänsla för andra

Under båda dagarna arbetar vi löpande med fallexempel där vi använder oss av beteendeanalysen (situation-beteende-konsekvens).
Detta för att få konkret förståelse för hur man kan använda sig av analysen i syfte att förstå sina egna och andras beteenden bättre. Vi genomför även övningar i mindfulness samt övningar från ACT.

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

SOA

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Prince2

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

DNV

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda. Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig.

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Hållpunkter

08.30 Registrering

09.00 Kursen börjar

12.00 Lunch

16.00 Kursen avslutas

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Om kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT är ett samlingsbegrepp som innefattar flertalet effektiva metoder under ständig utveckling som hjälper människor till ett mer meningsfullt liv, med ökad frihet och mindre lidande. Med KBT kan man öka förståelsen för mänskligt beteende – vad fyller en persons beteende för funktion? Vad är det som gör att problem kan uppstå och vilka faktorer är det som vidmakthåller dem?

Att få en förståelse för beteendens funktion är centralt för KBT och att man lär sig hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar vårt mående.  Med ett KBT-perspektiv kan man kartlägga sina mål som en del av en meningsfull riktning i livet.

Några av de främsta tillämpningsområdena för KBT är vid olika former av psykisk ohälsa som ångesttillstånd, depression och stressproblematik. Olika tillämpningar av KBT som metod används också inom en rad andra områden som i skolan och i arbetet med organisationer.

Att ha en grundläggande kunskap i KBT kan stärka individer i kommunikationen och i samspelet på arbetsplatsen och i privatlivet vilket främjar psykiskt välmående och hållbarhet.

6 månader gratis

Exklusiv och kostnadsfri tillgång till PraktisktLedarskap

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Välkommen till lärportalen

Lärportalen att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se vänder sig till dig som leder andra utan att formellt vara chef. Fortsätt ditt lärande efter avslutad kurs och ta del av spännande innehåll som ger dig råd, vägledning och inspiration.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledare

Agnes Mellstrand
Agnes Mellstrand
Kursledare

Agnes är legitimerad psykolog med KBT-inriktning med lång erfarenhet av KBT-behandling både individuellt och i grupp inom psykiatrin, privatvården och företagshälsovården.

Agnes är en van föreläsare och handledare. Tack vare hennes gedigna kliniska erfarenhet och pedagogiska färdigheter i kombination med god vana av konsultinsatser, får hon genomgående positiva utvärderingar från sina kunder. I omdömena betonas hennes professionalitet, kompetens, värme och inte minst hennes goda förmåga att entusiasmera och engagera andra. Hon delar med sig av sitt kunnande för att åstadkomma hållbara och positiva beteendeförändringar på såväl individnivå som på gruppnivå.

Visa mer
Visa mindre

Om kursarrangören

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
star

Agnes gjorde kursen så levande. Hon delade med sig av sig själv och satte ribban så att alla deltagare kunde slappna av och dela med sig. Mycket kompetent inom området och en jordnära person som känns äkta och genuin.

Anneli Moström
Controller
Umeå Universitet
6
/6
star

En mycket givande och välbehövlig kurs för alla och envar med föreläsare med hög kompetens, stor erfarenhet, ett varmt och vänligt bemötande och mycket pedagogisk.

Anna Lennquist
Advokat
Sveriges Advokatsamfund
6
/6
star

Kursen var mycket intressant och gav mig flera olika verktyg att arbeta med i verkligheten istället för att sväva uppe i det blå. Agnes koncept är verkligen medryckande och du sitter hela tiden och suger in informationen och exemplen hon använder för att tydlig göra poängen.

Virpi Lidén
Ekonom
Ekens Assistans AB
6
/6
star

Fantastiskt bra genomförd kurs med en kursledare som kunde entusiasmera på ett härligt sätt.

Rosie Karlsson
Projektledare
Konsumentföreningen Stockholm
6
/6
star

Mycket givande. Bra upplägg från en engagerad, tydlig och inkännande föreläsare. Gillade även att vi inte var så många deltagare, totalt 9 st. Det bidrog till en intimare känsla med högt i tak till frågor, diskussioner samt att Agnes hade "koll" på oss alla

Annelouise Malm
Personalansvarig
Stiftelsen Andreas Ands Minne
6
/6
star

Mycket viktigt ämne både för mig som chef men också för mig som människa. Bra föreläsare som gjorde att man lättare kunde förstå, var tydlig och förklarade på ett mycket begripligt sätt.

Malin Åberg
Avdelningschef
Anicura AB
6
/6
star

Innehållsrik, Intressant, Mycket verktyg som man själv kan använda i eget liv och tillsammans med andra.

Agnetha Birgersson
Verksamhetsansvarig
Active Parenting
6
/6
star

Mycket intressant och lärorikt. Tar med mig massor i både privat och arbetsliv.

Marie Oskarsson Jansson
Verksamhetschef
Landstinget Dalarna
6
/6
star

En superkompetent och engagerande ledare som höll i en superfin kurs. En härlig miljö med högt i tak skapades, vilket ledde till en trygg grupp som med lätthet kunde dela med sig.

Kristin Jonsson
Informatör
Ljusdal kommun
6
/6
star

Agnes är otroligt inspirerande och kunnig, jag hade inte tråkigt en enda minut! Kul med någon som kan förmedla sin kunskap så bra med sådan glädje.

Ann Granath
Vaktmästare
Svenska Kyrkan

Anmälan

Steg

Välj plats och datum

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura

Tillgängliga platser

(Scrolla för att se fler städer)

Tillgängliga platser (A-Ö)

Se alla kurstillfällen

Tillgängliga datum

Detta är en förinspelad kurs, tillgång beviljas via e-post.

Lediga platser
Få platser kvar
Full

* Välj ett datum

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
13995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
13995
kr exkl. moms

* Vänligen fyll i alla fält

Kontakta kundservice@kursbekraftelse.se om du inte mottar en bekräftelse från oss via e-post inom 5 minuter.

63472
Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades.
Pris
13995
exkl. moms
2 dagar
Klassrum
100% nöjdhetsgaranti
Certifierad kurs
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Abonnemang

Kursen är abonnemangsbaserad och de första 12 månaderna är förhandsbetalda. Därefter kan du välja att avsluta eller behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkår och FAQ.

Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.
Företagsanpassad utbildning
Är ni flera på företaget som behöver kompetensutveckling? Då kan vi hjälpa er! Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och certifierade kurser för företag.
Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?
Hilde Kjærstad
Josefin Ljungberg
Försäljning & Projektledare
jl@confex.se
+46 733 580 091
Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.