KBT - Varför vi gör som vi gör

Företagsanpassad utbildning?

Oavsett vilket kompetensbehov som ni än har så är ni välkomna att kontakta mig med er förfrågan!
Bli kontaktad
Höstens datum ute nu
Säkra dig en plats idag
Se vårt kursutbud

KBT - Varför vi gör som vi gör

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Öka din kunskap i kognitiv beteendeterapi och främja psykisk hälsa och ett hållbart arbetsliv
Anmäl mig
Dela denna kursen
Certifierad kurs
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Abonnemang
Om kursenKursinnehållCertifieringCertifieringCertifieringSå fungerar detKursledareAnmäl mig
2
Dag(ar)
Live
Certifierad kurs
13995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Om kursen

Hur kan man bli bättre på att bemöta människor i olika situationer för att skapa välmående arbetsplatser, minska stress och obehagliga möten?

Genom att ha en grundläggande förståelse för KBT kan du som ledare eller medarbetare utvecklas i din roll och bli bättre på att förstå mänskligt beteende. Med denna insikt kan du i samspelet med andra påverka och främja psykisk hälsa och ett hållbart arbetsliv.

Du lär dig grunderna i KBT och får förståelse för dina egna och andras beteenden

Detta är kursen för dig som vill lära dig grunderna i KBT – om varför vi människor gör som vi gör. Du blir bättre rustad i din kommunikation och får förståelse för hur du samspelar med andra genom att använda de vanligaste KBT teknikerna.

Dessutom lär du dig att kartlägga tankar, känslor och beteenden för att kunna bemöta, och motivera den du möter till positiv beteendeförändring. Kursen är inte en terapeututbildning eller en kurs av behandlande karaktär. Meningen med kursen är att man ska kunna få en överblick över KBT som metod på ett pedagogiskt sätt oavsett yrkeskategori, vilket gör denna kurs unik.

Det är inte fackkunskaperna som avgör om du är en bra ledare eller medarbetare, utan det är förmågan att förstå människor, att se vad varje individ kan tillföra, att se att människor fungerar olika och att man kan ta tillvara på det.

Agnes Mellstrand -  leg. psykolog med KBT-inriktning

Möt av Sveriges främsta kursledare inom området

Din kursledare Agnes Mellstrand är leg. psykolog med KBT-inriktning med lång erfarenhet av KBT-behandling. Hon handleder chefer och medarbetare som i sina arbeten försöker att förstå svåra situationer och kunder med hjälp av KBT. Under kursen varvar Agnes teori med fallexempel och praktiska övningar. Detta för att du som deltagare både ska få en verklighetstrogen inblick i hur KBT fungerar, samt användbara och relevanta verktyg till din yrkesvardag.

Genom att gå denna kurs utvecklas du i din yrkesroll och blir bättre på att förstå mänskligt beteende med hjälp av KBT

Läs mer

Nästa kurs

Se alla kurstillfällen

28-29 mars
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12826477
online
17-18 april
Stockholm
Scandic Alvik
To be defined
12825461
stockholm
16-17 maj
Stockholm
Scandic Talk
To be defined
12829066
stockholm
22-23 maj
Göteborg
Scandic Backadal
To be defined
12829065
goteborg
30-31 maj
Malmö
Lokal i Malmö meddelas senare
To be defined
12829067
malmo
12-13 juni
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12826478
online
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Om kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT är ett samlingsbegrepp som innefattar flertalet effektiva metoder under ständig utveckling som hjälper människor till ett mer meningsfullt liv, med ökad frihet och mindre lidande. Med KBT kan man öka förståelsen för mänskligt beteende – vad fyller en persons beteende för funktion? Vad är det som gör att problem kan uppstå och vilka faktorer är det som vidmakthåller dem?

Att få en förståelse för beteendens funktion är centralt för KBT och att man lär sig hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar vårt mående.  Med ett KBT-perspektiv kan man kartlägga sina mål som en del av en meningsfull riktning i livet.

Några av de främsta tillämpningsområdena för KBT är vid olika former av psykisk ohälsa som ångesttillstånd, depression och stressproblematik. Olika tillämpningar av KBT som metod används också inom en rad andra områden som i skolan och i arbetet med organisationer.

Att ha en grundläggande kunskap i KBT kan stärka individer i kommunikationen och i samspelet på arbetsplatsen och i privatlivet vilket främjar psykiskt välmående och hållbarhet.

Kunskapsmål

 • Överblick och grundläggande förståelse för KBT
 • Förstå egna och andras beteenden bättre – varför vi gör som vi gör
 • Bli bättre rustad i din kommunikation och i samspelet med andra
 • Överblick över tredje vågens KBT
 • Tekniker och förhållningssätt från KBT
 • Upprätta en egen handlingsplan

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på KBT och vill bli bättre på att förstå mänskligt beteende, då du i din arbetsvardag kanske träffar utmanande kunder, klienter, elever, medarbetare etc. Du är ledare/chef, HR-chef, HR-personal, socionom, lärare, coach, vårdpersonal, kommunikatör etc.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Se hela kursinnehållet + -

01 Vad är KBT?
Lär dig att förstå och förändra beteenden- om människosyn och förändringsprocesser, samt ”konsten att göra det som fungerar”.

 • KBT ur ett historiskt perspektiv
 • Grundläggande inlärningsteori, beteendeanalys och funktionell analys
  Hur man med hjälp av inlärningsteori kan förstå människors agerande
 • Att beskriva beteende
  Kopplingen mellan tankar, känslor, kropp och beteenden
 • ABC-analysen
  En modell för att förstå sitt eget och andras beteende

02 Tredje vågens KBT
- översikt och tillämpning

 • DBT (Dialektisk beteendeterapi)
  Känsloreglering och impulskontroll
 • ACT (Acceptance and commitment therapy)
  Acceptans och att gå i värderad riktning
 • Mindfulness
  Medveten närvaro
 • CFT (Compassionfokuserad terapi)
  Självmedkänsla och medkänsla för andra

Under båda dagarna arbetar vi löpande med fallexempel där vi använder oss av beteendeanalysen (situation-beteende-konsekvens).
Detta för att få konkret förståelse för hur man kan använda sig av analysen i syfte att förstå sina egna och andras beteenden bättre. Vi genomför även övningar i mindfulness samt övningar från ACT.

03 Genomgång av några vanliga tekniker och element i KBT

 • Psykoedukation
 • Exponering
 • Beteendeexperiment
 • Beteendeaktivering
 • Känsloreglering
 • Kognitiva tekniker

04KBT som alliansskapande samtalsmetodik – tex validering

05 KBT och tillämpningsområden

 • KBT – ett nytt sätt att se på depression
  Depressionsspiralen och beteendeaktivering
 • KBT – vid ångest och t ex paniksyndrom
  Ångestkurvan och habituering
 • KBT – i arbetslivet och vid stresshantering
 • KBT – i vardagslivet

06 Personlig handlingsplan

Verktyg att fortsätta med och i vilket syfte

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

Examen

Praktisk information om examen

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Kursmaterial kommer att skickas ut i förväg
 • Du får länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tilllgänglig om du skulle stöta på problem under kursen
 • Pauser är inlagda i undervisningen

Om kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT är ett samlingsbegrepp som innefattar flertalet effektiva metoder under ständig utveckling som hjälper människor till ett mer meningsfullt liv, med ökad frihet och mindre lidande. Med KBT kan man öka förståelsen för mänskligt beteende – vad fyller en persons beteende för funktion? Vad är det som gör att problem kan uppstå och vilka faktorer är det som vidmakthåller dem?

Att få en förståelse för beteendens funktion är centralt för KBT och att man lär sig hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar vårt mående.  Med ett KBT-perspektiv kan man kartlägga sina mål som en del av en meningsfull riktning i livet.

Några av de främsta tillämpningsområdena för KBT är vid olika former av psykisk ohälsa som ångesttillstånd, depression och stressproblematik. Olika tillämpningar av KBT som metod används också inom en rad andra områden som i skolan och i arbetet med organisationer.

Att ha en grundläggande kunskap i KBT kan stärka individer i kommunikationen och i samspelet på arbetsplatsen och i privatlivet vilket främjar psykiskt välmående och hållbarhet.

Abonnemang

Vår ambition är att stärka din kompetens under hela yrkeslivet, antingen genom att friska upp befintlig kompetens eller genom att bistå med ny. Med livslångt lärande håller du dig uppdaterat och relevant förframtidens omställning och konkurrens i näringslivet.

Som ett led i livslångt lärande är denna kurs arrangerad med en abonnemangslösning för dig. Från att du anmäler dig på kursen har du tillgång till allt material i 12 månader. Efter detta kan du behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse av abonnemanget. Som abonnemangskund erbjuder vi dig förmånliga och rabatterade priser, så att du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad och relevant.

Om du önskar att avsluta ditt abonnemang behöver avtalet sägas upp senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut, annars förnyas prenumerationen automatiskt. Se mer information i våra Köpvillkor och FAQ.

Hållpunkter

08.30 Registrering

09.00 Kursen börjar

12.00 Lunch

16.00 Kursen avslutas

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
Anneli Moström
Controller
Umeå Universitet

Agnes gjorde kursen så levande. Hon delade med sig av sig själv och satte ribban så att alla deltagare kunde slappna av och dela med sig. Mycket kompetent inom området och en jordnära person som känns äkta och genuin.

6
/6
Anna Lennquist
Advokat
Sveriges Advokatsamfund

En mycket givande och välbehövlig kurs för alla och envar med föreläsare med hög kompetens, stor erfarenhet, ett varmt och vänligt bemötande och mycket pedagogisk.

6
/6
Virpi Lidén
Ekonom
Ekens Assistans AB

Kursen var mycket intressant och gav mig flera olika verktyg att arbeta med i verkligheten istället för att sväva uppe i det blå. Agnes koncept är verkligen medryckande och du sitter hela tiden och suger in informationen och exemplen hon använder för att tydlig göra poängen.

6
/6
Rosie Karlsson
Projektledare
Konsumentföreningen Stockholm

Fantastiskt bra genomförd kurs med en kursledare som kunde entusiasmera på ett härligt sätt.

6
/6
Annelouise Malm
Personalansvarig
Stiftelsen Andreas Ands Minne

Mycket givande. Bra upplägg från en engagerad, tydlig och inkännande föreläsare. Gillade även att vi inte var så många deltagare, totalt 9 st. Det bidrog till en intimare känsla med högt i tak till frågor, diskussioner samt att Agnes hade "koll" på oss alla

6
/6
Malin Åberg
Avdelningschef
Anicura AB

Mycket viktigt ämne både för mig som chef men också för mig som människa. Bra föreläsare som gjorde att man lättare kunde förstå, var tydlig och förklarade på ett mycket begripligt sätt.

6
/6
Agnetha Birgersson
Verksamhetsansvarig
Active Parenting

Innehållsrik, Intressant, Mycket verktyg som man själv kan använda i eget liv och tillsammans med andra.

6
/6
Marie Oskarsson Jansson
Verksamhetschef
Landstinget Dalarna

Mycket intressant och lärorikt. Tar med mig massor i både privat och arbetsliv.

6
/6
Kristin Jonsson
Informatör
Ljusdal kommun

En superkompetent och engagerande ledare som höll i en superfin kurs. En härlig miljö med högt i tak skapades, vilket ledde till en trygg grupp som med lätthet kunde dela med sig.

6
/6
Ann Granath
Vaktmästare
Svenska Kyrkan

Agnes är otroligt inspirerande och kunnig, jag hade inte tråkigt en enda minut! Kul med någon som kan förmedla sin kunskap så bra med sådan glädje.

Kursledare

Agnes Mellstrand

Agnes är legitimerad psykolog med KBT-inriktning med lång erfarenhet av KBT-behandling både individuellt och i grupp inom psykiatrin, privatvården och företagshälsovården.

Agnes är en van föreläsare och handledare. Tack vare hennes gedigna kliniska erfarenhet och pedagogiska färdigheter i kombination med god vana av konsultinsatser, får hon genomgående positiva utvärderingar från sina kunder. I omdömena betonas hennes professionalitet, kompetens, värme och inte minst hennes goda förmåga att entusiasmera och engagera andra. Hon delar med sig av sitt kunnande för att åstadkomma hållbara och positiva beteendeförändringar på såväl individnivå som på gruppnivå.

Läs mer

Kursanmälan

Frågor om kursen?

Vi hjälper dig gärna!

KBT - Varför vi gör som vi gör

Plats:
undefined
Datum:
undefined
Pris:
13995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Steg

Välj plats och datum

Se alla kurstillfällen

To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

2. Deltagare

Steg

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
13995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
13995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

63473,63472
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.