Projektledning fördjupning

Företagsanpassad utbildning?

Oavsett vilket kompetensbehov som ni än har så är ni välkomna att kontakta mig med er förfrågan!
Bli kontaktad
Höstens datum ute nu
Säkra dig en plats idag
Se vårt kursutbud

Projektledning fördjupning

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Ta nästa steg i din roll som projektledare. En praktisk fördjupningskurs som ger dig djupare insikter, nyttiga verktyg och översikt i projektledning
Anmäl mig
Dela denna kursen
Certifierad kurs
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Abonnemang
Om kursenKursinnehållCertifieringCertifieringCertifieringSå fungerar detKursledareAnmäl mig
2
Dag(ar)
Live
Certifierad kurs
17995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Om kursen

Få kunskapen du måste ha i din roll som projektledare

Ta nästa steg i din roll som projektledare! Kursen går på djupet i temat och ger dig kunskapen och tyngden du behöver för att utveckla, leda och genomföra projekt på ett professionellt sätt.

Att kunna identifiera, bedöma och sedan hantera projektsituationer är en utmaning för alla projektledare. Kursen innehåller olika moment som bland annat lär dig att utveckla och förankra mål, hantering av planläggningsfasen, den komplexa projektledarrollen, tydliggöra projektplanen och projektteamets utveckling.

Kursen går igenom:

 • Att axla rollen som projektledare – vilka är förväntningarna och förutsättningarna?
 • Så etablerar, planlägger och genomför du projekt
 • Verktyg och metoder för god kontroll och ledning av projekt
 • Så undgår du att mista kontrollen – styrning, engagemang och uppföljning
 • Lär dig att förhålla dig till projektägare och styrgruppen på ett bra sätt
 • Bygg upp ett välfungerande och framgångsrikt projektteam
 • Avslutning av projektet – bra överlämning och lärande för utveckling av verksamheten

Utbildningen är uppbyggd kring en projektledares ledarroll och handlar mycket om hur ledarskap och kommunikation bör fungera.

Lär dig tackla den komplexa projektledarrollen och bli trygg i din roll

Läs mer

Nästa kurs

Se alla kurstillfällen

7-8 juni
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12841073
online
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kunskapsmål

 • Verktyg och metoder för god kontroll och ledning av projekt
 • Så tar du dina projekt vidare genom modernt ledarskap
 • Bygg upp ett välfungerande och framgångsrikt projektteam
 • Så hanterar du din roll och bygger goda relationer med intressenter

Målgrupp

Kursen vänder dig till dig som har arbetat som projektledare i något år, gått en grundutbildning i projektledning, eller har tillskansat dig kunskaper på annat sätt.

Förkunskaper

Vår grundläggande utbildning Projektledning eller motsvarande

Kursinnehåll

Se hela kursinnehållet + -

01 Verktyg och metoder för god kontroll och ledning av projekt

 • Inledning och kort repetition - centrala element i projektledning
 • Vad ska drivas som projekt och inte?
 • Dina aktuella projekt - vad vill du utveckla?
 • Olika faser i projektet, från uppstart och planläggning till genomföring och avslutning
 • Repetition av viktiga definitioner, begrepp och pappersarbete

02 Ditt ansvar för att etablera och planlägga projektet - så gör du

 • Betydelsen av bra planläggning - etablering och estimering av tidsplan, kostnadsram och budget.
 • Att planera - vattenfall och agila projektinslag
 • Traditionella inkrementella modeller (vattenfall) - och nyare, iterativa (agila, scrum)
 • Kritisk linje och schemajustering
 • Djupare intressentanalys - så gör du

03 Ansvaret för styrning och uppföljning av dina projekt - så undviker du att mista kontrollen

 • Betydelsen av bra budget och framdriftsrapportering
 • Hantering av avvikelse- och osäkerhetshantering - så undviker du att oförutsedda problem dyker upp under projektets gång
 • Vikten av visuellt ledarskap
 • Så undviker du fallgropar längst vägen

04 Om ledningens roll i projektet

 • Allt mer drivs i projektform - varför och hur påverkas din roll
 • Så förhåller du dig till projektägaren och styrgruppen på ett bra sätt
 • Att arbeta med kvalitet - varför kraven ständigt ökar
 • Projektledning kontra linjeledning - skillnader och likheter
 • Vad är effektiv samverkan
 • Kommunikation -så får du fram de viktigaste budskapen
 • Projektets lärande som del av den lärande organisationen

05 Projektledaren - så hanterar du din ledarroll

 • Önskade egenskaper hos en projektledare idag
 • Vad är bra ledning av projekt - att etablera styrning, engagemang och moment
 • Kommunikation och samarbete i projektet - etablera rutiner redan från starten
 • Effektiv konflikthantering - få verktygen du behöver
 • Fallgropar, nyttiga råd och tips till dig
 • Gör dig redo att hantera konflikter
 • Förhandla - så får du till bättre lösningar

06 Så bygger du upp ett välfungerande projektteam

 • Teamdynamik - teamets olika utvecklingsfaser (FIRO etc.)
 • Så fungerar välfungerande team och så får du fram det bästa i varje medarbetare
 • Självstyrande team och projektledarens nya roll i agila projekt
 • Den individuella profilen satt i sammanhang med teamarbete - alla är olika

07 Att hålla projektet igång

 • Avgörande faktorer för en aktiv start av projektet
 • Daglig framdrift och veckoavstämning - att hålla ångan uppe
 • Vilka mätpunkter hjälper oss fatta rätt beslut?
 • Beslutsförmåga vid faktiska avvikelser, kriser mm - nu sätts du på prov!
 • Mental inställning till händelser i projektet

08 Att avsluta projekt

 • Överlämning av det färdiga resultatet
 • Avveckling av allt i projektet
 • Pappersarbete
 • Säkerställa att lärdomar kommer till användning
 • Ekonomisk uppföljning - hur gick det, vad lärde vi

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

Examen

Praktisk information om examen

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Kursmaterial kommer att skickas ut i förväg
 • Du får länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tilllgänglig om du skulle stöta på problem under kursen
 • Pauser är inlagda i undervisningen

Abonnemang

Vår ambition är att stärka din kompetens under hela yrkeslivet, antingen genom att friska upp befintlig kompetens eller genom att bistå med ny. Med livslångt lärande håller du dig uppdaterat och relevant förframtidens omställning och konkurrens i näringslivet.

Som ett led i livslångt lärande är denna kurs arrangerad med en abonnemangslösning för dig. Från att du anmäler dig på kursen har du tillgång till allt material i 12 månader. Efter detta kan du behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse av abonnemanget. Som abonnemangskund erbjuder vi dig förmånliga och rabatterade priser, så att du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad och relevant.

Om du önskar att avsluta ditt abonnemang behöver avtalet sägas upp senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut, annars förnyas prenumerationen automatiskt. Se mer information i våra Köpvillkor och FAQ.

Hållpunkter

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
Caroline Svärd Sandelius
Administration/Projektledare
Embriq AB

Väldigt bra! Tekniken fungerade utmärkt och trots att det var en digital kurs så kändes det som om man fick en bra dynamik med kursdeltagarna. Kursledaren var mycket inspirerande att lyssna på och lotsade oss fint fram i kursen.

Kursledare

Carina Höyheim

Carina Höyheim har arbetat med projekt i över 25 år. Hon är en uppskattad föreläsare inom allt som har med projektledning att göra.

Carina är civilingenjör från KTH, och har PMP-certifiering (Project Management for Professionals) från PMI (Project Management Institute), PRINCE2-certifiering och är även certifierad i PRINCE2 Agile samt MSP (Managing Successful Programmes).

På ett engagerande sätt lär hon kursdeltagarna hur de ska effektivisera sin projekt, oavsett om de har rollen som styrgruppsmedlem, projektledare eller projektmedarbetare. Det viktiga för Carina är att alla har en verktygslåda att börja använda när man lämnar kurslokalen.

”Carina är en mycket bra lärare; pedagogisk, kunnig, snabb, skicklig. Dessutom människokännare med förmåga att få alla att känna sig värdefulla”.

Läs mer

Kursanmälan

Frågor om kursen?

Vi hjälper dig gärna!

Projektledning fördjupning

Plats:
undefined
Datum:
undefined
Pris:
17995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Steg

Välj plats och datum

Se alla kurstillfällen

To be defined

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

2. Deltagare

Steg

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
17995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
17995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

63490
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.