Projektledning fördjupning
17995
exkl. moms
Till anmälan

Projektledning fördjupning

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Ta nästa steg i din roll som projektledare. En praktisk fördjupningskurs som ger dig djupare insikter, nyttiga verktyg och översikt i projektledning
Har du frågor om kursen eller är du intresserad av företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
Om kursenKursinnehållCertifieringSertifiseringCertifieringSå fungerar detKursledareTidigare kunderKontakta ossTill anmälan

Kunskapsmål

 • Verktyg och metoder för god kontroll och ledning av projekt
 • Så tar du dina projekt vidare genom modernt ledarskap
 • Bygg upp ett välfungerande och framgångsrikt projektteam
 • Så hanterar du din roll och bygger goda relationer med intressenter

Om kursen

Få kunskapen du måste ha i din roll som projektledare

Ta nästa steg i din roll som projektledare! Kursen går på djupet i temat och ger dig kunskapen och tyngden du behöver för att utveckla, leda och genomföra projekt på ett professionellt sätt.

Att kunna identifiera, bedöma och sedan hantera projektsituationer är en utmaning för alla projektledare. Kursen innehåller olika moment som bland annat lär dig att utveckla och förankra mål, hantering av planläggningsfasen, den komplexa projektledarrollen, tydliggöra projektplanen och projektteamets utveckling.

Kursen går igenom:

 • Att axla rollen som projektledare – vilka är förväntningarna och förutsättningarna?
 • Så etablerar, planlägger och genomför du projekt
 • Verktyg och metoder för god kontroll och ledning av projekt
 • Så undgår du att mista kontrollen – styrning, engagemang och uppföljning
 • Lär dig att förhålla dig till projektägare och styrgruppen på ett bra sätt
 • Bygg upp ett välfungerande och framgångsrikt projektteam
 • Avslutning av projektet – bra överlämning och lärande för utveckling av verksamheten

Utbildningen är uppbyggd kring en projektledares ledarroll och handlar mycket om hur ledarskap och kommunikation bör fungera.

Lär dig tackla den komplexa projektledarrollen och bli trygg i din roll
Visa mer
Visa mindre

Målgrupp

Kursen vänder dig till dig som har arbetat som projektledare i något år, gått en grundutbildning i projektledning, eller har tillskansat dig kunskaper på annat sätt.

Förkunskaper

Vår grundläggande utbildning Projektledning eller motsvarande

Kursinnehåll

01 Verktyg och metoder för god kontroll och ledning av projekt

 • Inledning och kort repetition - centrala element i projektledning
 • Vad ska drivas som projekt och inte?
 • Dina aktuella projekt - vad vill du utveckla?
 • Olika faser i projektet, från uppstart och planläggning till genomföring och avslutning
 • Repetition av viktiga definitioner, begrepp och pappersarbete

02 Ditt ansvar för att etablera och planlägga projektet - så gör du

 • Betydelsen av bra planläggning - etablering och estimering av tidsplan, kostnadsram och budget.
 • Att planera - vattenfall och agila projektinslag
 • Traditionella inkrementella modeller (vattenfall) - och nyare, iterativa (agila, scrum)
 • Kritisk linje och schemajustering
 • Djupare intressentanalys - så gör du

03 Ansvaret för styrning och uppföljning av dina projekt - så undviker du att mista kontrollen

 • Betydelsen av bra budget och framdriftsrapportering
 • Hantering av avvikelse- och osäkerhetshantering - så undviker du att oförutsedda problem dyker upp under projektets gång
 • Vikten av visuellt ledarskap
 • Så undviker du fallgropar längst vägen

04 Om ledningens roll i projektet

 • Allt mer drivs i projektform - varför och hur påverkas din roll
 • Så förhåller du dig till projektägaren och styrgruppen på ett bra sätt
 • Att arbeta med kvalitet - varför kraven ständigt ökar
 • Projektledning kontra linjeledning - skillnader och likheter
 • Vad är effektiv samverkan
 • Kommunikation -så får du fram de viktigaste budskapen
 • Projektets lärande som del av den lärande organisationen

05 Projektledaren - så hanterar du din ledarroll

 • Önskade egenskaper hos en projektledare idag
 • Vad är bra ledning av projekt - att etablera styrning, engagemang och moment
 • Kommunikation och samarbete i projektet - etablera rutiner redan från starten
 • Effektiv konflikthantering - få verktygen du behöver
 • Fallgropar, nyttiga råd och tips till dig
 • Gör dig redo att hantera konflikter
 • Förhandla - så får du till bättre lösningar

06 Så bygger du upp ett välfungerande projektteam

 • Teamdynamik - teamets olika utvecklingsfaser (FIRO etc.)
 • Så fungerar välfungerande team och så får du fram det bästa i varje medarbetare
 • Självstyrande team och projektledarens nya roll i agila projekt
 • Den individuella profilen satt i sammanhang med teamarbete - alla är olika

07 Att hålla projektet igång

 • Avgörande faktorer för en aktiv start av projektet
 • Daglig framdrift och veckoavstämning - att hålla ångan uppe
 • Vilka mätpunkter hjälper oss fatta rätt beslut?
 • Beslutsförmåga vid faktiska avvikelser, kriser mm - nu sätts du på prov!
 • Mental inställning till händelser i projektet

08 Att avsluta projekt

 • Överlämning av det färdiga resultatet
 • Avveckling av allt i projektet
 • Pappersarbete
 • Säkerställa att lärdomar kommer till användning
 • Ekonomisk uppföljning - hur gick det, vad lärde vi

01 Verktyg och metoder för god kontroll och ledning av projekt

 • Inledning och kort repetition - centrala element i projektledning
 • Vad ska drivas som projekt och inte?
 • Dina aktuella projekt - vad vill du utveckla?
 • Olika faser i projektet, från uppstart och planläggning till genomföring och avslutning
 • Repetition av viktiga definitioner, begrepp och pappersarbete

02 Ditt ansvar för att etablera och planlägga projektet - så gör du

 • Betydelsen av bra planläggning - etablering och estimering av tidsplan, kostnadsram och budget.
 • Att planera - vattenfall och agila projektinslag
 • Traditionella inkrementella modeller (vattenfall) - och nyare, iterativa (agila, scrum)
 • Kritisk linje och schemajustering
 • Djupare intressentanalys - så gör du

03 Ansvaret för styrning och uppföljning av dina projekt - så undviker du att mista kontrollen

 • Betydelsen av bra budget och framdriftsrapportering
 • Hantering av avvikelse- och osäkerhetshantering - så undviker du att oförutsedda problem dyker upp under projektets gång
 • Vikten av visuellt ledarskap
 • Så undviker du fallgropar längst vägen

04 Om ledningens roll i projektet

 • Allt mer drivs i projektform - varför och hur påverkas din roll
 • Så förhåller du dig till projektägaren och styrgruppen på ett bra sätt
 • Att arbeta med kvalitet - varför kraven ständigt ökar
 • Projektledning kontra linjeledning - skillnader och likheter
 • Vad är effektiv samverkan
 • Kommunikation -så får du fram de viktigaste budskapen
 • Projektets lärande som del av den lärande organisationen

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

SOA

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Prince2

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

DNV

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda. Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig.

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Hållpunkter

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang
6 månader gratis

Exklusiv och kostnadsfri tillgång till PraktisktLedarskap

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Välkommen till lärportalen

Lärportalen att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se vänder sig till dig som leder andra utan att formellt vara chef. Fortsätt ditt lärande efter avslutad kurs och ta del av spännande innehåll som ger dig råd, vägledning och inspiration.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledare

Med många års erfarenhet av att arrangera kurser och konferenser, har vi ett brett kontaktnät av kunniga kursledare med lång erfarenhet av både öppna och företagsinterna kurser. Alla våra kursledare har omfattande erfarenhet både inom sitt ämnesområde och som pedagoger, där vi väljer ut den mest lämpade för aktuell kurs. Med gott humör och stort engagemang varvar våra kursledare teori med praktiska uppgifter, och vägleder dig under hela din inlärningsresa.

Om kursarrangören

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
star

Väldigt bra! Tekniken fungerade utmärkt och trots att det var en digital kurs så kändes det som om man fick en bra dynamik med kursdeltagarna. Kursledaren var mycket inspirerande att lyssna på och lotsade oss fint fram i kursen.

Caroline Svärd Sandelius
Administration/Projektledare
Embriq AB

Anmälan

Steg

Välj plats och datum

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura

Tillgängliga platser

(Scrolla för att se fler städer)

Tillgängliga platser (A-Ö)

Se alla kurstillfällen

Tillgängliga datum

Detta är en förinspelad kurs, tillgång beviljas via e-post.

Lediga platser
Få platser kvar
Full

* Välj ett datum

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
17995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
17995
kr exkl. moms

* Vänligen fyll i alla fält

Kontakta kundservice@kursbekraftelse.se om du inte mottar en bekräftelse från oss via e-post inom 5 minuter.

63489,63490
Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades.
Pris
17995
exkl. moms
2 dagar
Klassrum
100% nöjdhetsgaranti
Certifierad kurs
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Abonnemang

Kursen är abonnemangsbaserad och de första 12 månaderna är förhandsbetalda. Därefter kan du välja att avsluta eller behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkår och FAQ.

Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.
Företagsanpassad utbildning
Är ni flera på företaget som behöver kompetensutveckling? Då kan vi hjälpa er! Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och certifierade kurser för företag.
Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?
Hilde Kjærstad
Josefin Ljungberg
Försäljning & Projektledare
jl@confex.se
+46 733 580 091
Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.