Projektledning

Företagsanpassad utbildning?

Oavsett vilket kompetensbehov som ni än har så är ni välkomna att kontakta mig med er förfrågan!
Bli kontaktad
Höstens datum ute nu
Säkra dig en plats idag
Se vårt kursutbud

Projektledning

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Grundkurs i projektledning. Få baskunskapen du behöver för att ta ditt uppdrag från genomfört - till framgångsrikt
Anmäl mig
Dela denna kursen
Certifierad kurs
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Abonnemang
Om kursenKursinnehållCertifieringCertifieringCertifieringSå fungerar detKursledareAnmäl mig
3
Dag(ar)
Live
Certifierad kurs
21495
kr exkl. moms
1500 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1500

Om kursen

Tre dagar som gör dig till en strukturerad och effektiv projektledare

Är du nyfiken på hur det är att arbeta som projektledare? Har du arbetsuppgifter som är av projektledarkaraktär, eller rent av redan arbetar i rollen men behöver uppdatera dina kunskaper? Då är denna kursen perfekt för dig.

På denna certifierade projektledarutbildning lär du dig projektarbete från start till mål. Du vässar dina kunskaper i att planera, organisera, rapportera, följa upp och utvärdera ett projekt.  

Och viktigast av allt, du lär dig att styra arbetet effektivt mot de uppsatta målen, i tid och inom budget.

Se fram emot tre spännande dagar där du får flera verktyg och modeller som du kan börja applicera på din arbetsplats direkt när du är tillbaka. För att du som deltagare ska få maximalt utbyte, varvas teori med praktiska övningar. Stor vikt läggs på diskussioner som är knutna till relevanta situationer från din egen arbetsvardag.

Delta på kursen och få grunderna, erfarenheterna, metoderna och verktygen för att kunna leda varje fas i projektets livscykel.


Fördelar med att gå kursen:

 • Baskunskaper – få en grundläggande introduktion till arbetsformen projekt och hur du ska agera i projektledarrollen
 • Nå dina projektmål – lär dig att styra arbetet effektivt mot de uppsatta målen, i tid och inom budget
 • Få en gemensam förståelse - för att ett projekt ska lyckas måste du prata samma språk och ha samma projektförståelse som dina samarbetspartners.
 • Projektplan – få kunskapen du behöver för att ta fram en effektiv projektplan

Delta på kursen och få grunderna, erfarenheterna, metoderna och verktygen för att kunna leda varje fas i projektets livscykel.

Läs mer

Nästa kurs

Se alla kurstillfällen

5-7 december
Stockholm
Scandic Alvik
Will run
12809635
stockholm
12-14 december
Online
Kursen genomförs digitalt
Will run
12809638
online
14-16 mars
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12818515
online
17-19 april
Stockholm
Scandic Alvik
To be defined
12821360
stockholm
23-25 maj
Göteborg
Scandic Opalen
To be defined
12821361
goteborg
30 maj-1 juni
Malmö
Scandic S:t Jörgen
To be defined
12821362
malmo
7-9 juni
Stockholm
Scandic Talk
To be defined
12821363
stockholm
12-14 juni
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12818516
online
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kunskapsmål

 • Hur du förbereder, genomför och avslutar ett projekt
 • Så behärskar du metoder och verktyg för att säkerhetsställa att ditt projekt når uppsatta mål
 • Hur du undviker och förebygger de vanligaste fallgroparna
 • Vad beställare, styrgrupp och projektgrupp kräver av dig och vad du själv bör kräva av dessa
 • Verktygen du behöver för att skapa en välfungerande arbetsgrupp

Målgrupp

Kursen passar för alla som är involverade i projektarbete eller är nyfikna på området. Du som är ny får en grundlig inblick i projektledning och du som är erfaren får en nyttig kunskapsuppdatering.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Se hela kursinnehållet + -

01 Introduktion

 • Definition av projekt
 • Projekt som arbetsform
 • Projektlednings faser
 • Beslutspunkter
 • Styrande dokument
 • Agila metoder och Scrum
 • Hybrid-modeller av projekt

02 Vem gör vad i projektet?

 • Beställaren
 • Styrgruppen
 • Referensgruppen
 • Projektledaren
 • Projektgruppen


03 Att säkra projektets resultat

 • Behov
 • Intressenter
 • Målformulering
 • Projektmål
 • Effektmål
 • Projektbeställning

04 Projektplanering

 • Planeringsperspektiv
 • Tidsplanering
 • Resurser och kostnader
 • Kvalitet
 • Organisation, roller och kommunikation
 • Risk
 • Projektplan
 • Startbeslut

05 Ledarskapet under genomförandet

 • Starta projektarbetet
 • Skapa och utveckla teamet
 • Följa upp, styra, kontrollera
 • Hantera ändringar
 • Rapportera, besluta och informera

06 Knyt ihop och avsluta med stil och resultat

 • Administrativt avslut
 • Utvärdera projektarbetet och lärandet
 • Slutrapport
 • Effekthemtagning (oftast förvaltande org)
 • Följa upp nyttan
 • Var projektet lyckat
 • Framtiden för projektet
 • Egen aktivitetsplan

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

Examen

Denna kurs är certifierad och det innebär att du kommer att få erbjudande om att genomföra en examen. Vid godkänt resultat erhåller du ett certifikat som visar att du genomgått en kurs som uppfyller kvalitetskraven i enlighet med DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes.

Vid eventuella frågor, kontakta examensavdelningen:
examen@confex.se

Praktisk information om examen

 • Examen är frivillig
 • Länk till examensprovet skickas till din e-post efter avslutad kurs
 • Examen är öppen 7 antal dagar efter avslutad kurs
 • 30 frågor ska besvaras på 60 minuter
 • 4 svarsalternativ på varje fråga, varav bara 1 alternativ är rätt
 • 50% måste vara rätt för att erhålla ett godkänt resultat
 • Du får resultatet direkt efter avslutad examen
 • Vid icke godkänt resultat får du 1 kostnadsfritt försök till
 • Vid godkänt resultat erhåller du ett kurscertifikat som skickas till din e-post

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Kursmaterial kommer att skickas ut i förväg
 • Du får länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tilllgänglig om du skulle stöta på problem under kursen
 • Pauser är inlagda i undervisningen

Abonnemang

Vår ambition är att stärka din kompetens under hela yrkeslivet, antingen genom att friska upp befintlig kompetens eller genom att bistå med ny. Med livslångt lärande håller du dig uppdaterat och relevant förframtidens omställning och konkurrens i näringslivet.

Som ett led i livslångt lärande är denna kurs arrangerad med en abonnemangslösning för dig. Från att du anmäler dig på kursen har du tillgång till allt material i 12 månader. Efter detta kan du behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse av abonnemanget. Som abonnemangskund erbjuder vi dig förmånliga och rabatterade priser, så att du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad och relevant.

Om du önskar att avsluta ditt abonnemang behöver avtalet sägas upp senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut, annars förnyas prenumerationen automatiskt. Se mer information i våra Köpvillkor och FAQ.

Hållpunkter

08:30 Registrering

09:00 Kursen startar

12:00 Lunch

16:00 Kursen avslutas

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
Maria Kleist
Senior Quality Assurance Manager
Meda AB

Mycket bra, den bästa kurs jag gått. Nyttig på flera plan än bara arbetslivet. Carina Höyheim är kunnig, proffsig, pedagogisk och inkluderande.

6
/6
Joakim Rosenqvist
Miljöingenjör
KARLSHAMN ENERGI AB

Proffsigt, välorganiserat och kursledaren höll intresset uppe genom hela dagen.

6
/6
Darko Bojanic
Brand team koordinator
Dalarnas Försäkringsbolag

Jättebra kurs med övningstillfällen som verkligen ger en större förståelse för rollen som projektledare. Även spännande att bli ihopparad med andra organisationer som man vanligtvis inte får chansen att träffa och byta erfarenheter med.

6
/6
Niclas Lygner
Design Project Leader
Geely Design

Väldigt bra, föreläsning med återkopplat grupparbete i de olika avsnitten. Mycket bra och erfaren lärare.

6
/6
Monica Svensson
Projektledare
Karlskrona kommun

Otroligt bra innehåll och väldigt pedagogiskt upplagt. Och en helt fantastisk kursledare!

Kursledare

Kristina Vateman
Läs mer
Carina Höyheim

Carina Höyheim har arbetat med projekt i över 25 år. Hon är en uppskattad föreläsare inom allt som har med projektledning att göra.

Carina är civilingenjör från KTH, och har PMP-certifiering (Project Management for Professionals) från PMI (Project Management Institute), PRINCE2-certifiering och är även certifierad i PRINCE2 Agile samt MSP (Managing Successful Programmes).

På ett engagerande sätt lär hon kursdeltagarna hur de ska effektivisera sin projekt, oavsett om de har rollen som styrgruppsmedlem, projektledare eller projektmedarbetare. Det viktiga för Carina är att alla har en verktygslåda att börja använda när man lämnar kurslokalen.

”Carina är en mycket bra lärare; pedagogisk, kunnig, snabb, skicklig. Dessutom människokännare med förmåga att få alla att känna sig värdefulla”.

Läs mer

Kursanmälan

Frågor om kursen:

Kristel Jonsson

Kursansvarig
+46 (0)8 28 43 99
kj@confex.se
Frågor inför din anmälan:

Projektledning

Plats:
undefined
Datum:
undefined
Pris:
21495
kr exkl. moms
1500 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1500

Steg

Välj plats och datum

Se alla kurstillfällen

Will run
Will run
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

2. Deltagare

Steg

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
21495
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
21495
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

63488,63487
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.