Effektiv som ledare - worklife balance
16995
exkl. moms
Till anmälan

Effektiv som ledare - worklife balance

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Bli effektiv i din roll som chef och ledare, påverka din worklife balance.
Har du frågor om kursen eller är du intresserad av företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
Om kursenKursinnehållCertifieringSertifiseringCertifieringSå fungerar detKursledareTidigare kunderKontakta ossTill anmälan

Kunskapsmål

 • Du får verktyg för ökad personlig effektivitet och mental kapacitet
 • Du lär dig att få bättre balans mellan arbete och privatliv
 • Du får tips för ökad produktivitet och måluppfyllelse
 • Du lär dig metoder och struktur för praktisk tillämpning och beteendeutveckling

Om kursen

Vår träning tar traditionell effektivitetsträning och stresshantering ett steg längre och skapar ett bestående lugn hos alla. Du som ledare får kunskap och verktyg för att planera tiden på ett sätt som ökar den personliga effektiviteten, den mentala kapaciteten och hur du kan hitta ditt work-life balance.  

Vi vet att det finns perioder när många känner sig stressade, upplever att de har ont om tid, har för mycket att göra och att man i viss mån tappar kontrollen över situation. Jobbet kan helt enkelt ibland vara för mycket arbete. Det är svårt att få tid till det man verkligen ska göra. Avbrotten, telefonsamtalen, långa möten och e-posten tar över dagen. När hjulen snurrar allt snabbare springer många fortare för att hänga med.

Det hjälper dock inte alltid att öka arbetstakten. Det är inte det mest effektiva. För att hinna med och må bra behöver vi utveckla vårt sätt att arbeta och leva. Att hinna med att vara ledare kan rätt ofta vara utmanande.

Det handlar det om att gå från ord till handling

Vårt program är ett modernt träningsprogram i syfte att förbättra förutsättningar att nå mål på ett effektivt och hållbart sätt. Öka förmågan att ta till sig, sålla och prioritera med metoder som frigör tid. Du får lära dig tekniker som tränar dig och som ger dig ett lugn, samt får ett nytt perspektiv på tid och hur du bäst använder den. Från tidsbrist till att investera tid i rätt saker. Det är ett modernt stöd för att hantera en värld som är ständigt under förändring. Ett stöd som utgår från arbetslivets affärskritiska och vardagliga situationer.

För att skapa resultat krävs strategier, mål och planer, men det som gör skillnad är att förverkliga detta och att verkligen få rätt saker att hända. Utmaningarna uppstår ofta när det kommer till praktiken, genomförandet eller exekveringen, då är det långt ifrån alla som verkligen får rätt saker att hända.

Vår erfarenhet är att det som är bråttom allt för ofta går före det som verkligen är viktigt. Vi ser också ofta att produktiviteten påverkas av konkurrerande prioriteringar, otydliga projekt och brist på tydlig kommunikation.

Visa mer

Inom alla områden kommer du få verktyg och konkret träning för att bli bättre på att hantera alla uppgifter och förväntningar i en alltmer informationsrik, kravställande och stressig värld. Träningen är utvecklad för att snabbt kunna ta till sig nya metoder och omsätta dem i praktisk handling. Våra praktiska övningar är kopplade till allas vardag och affärskritiska situationer.

Visa mindre

Vi har jobbat tillsammans med Lasse Gustafsson vid flera tillfällen under de senaste åren, både med ledarskapsutbildningar för chefer och med effektivitets- och arbetssättsutveckling för bankens medarbetare, och vi har vid varje tillfälle varit mycket nöjda. Under utbildningspassen har vi haft intressanta diskussioner med många aha-upplevelser och skratt. Lasses metodik och råd har gett oss, både på individnivå och som organisation, nya insikter och verktyg för en bättre struktur och effektivitet i vårt dagliga arbete.”
- Christian Jönsson, VD Ivetofta Sparbank

”Lasses praktiska metod för hur man tar kontroll över sin tid och kalender har fått flera i min grupp att tänka annorlunda runt arbetsbelastning och prioriteringar. Nu äger vi själva vår tid och jobbar mer med rätt saker.
- Karin Lidman, Head of Legal IF Försäkringar, Sweden

Effektivt arbetssätt med Lasse förändrar världen! Vi ändrade öppettider, fick en underbar och mycket lugnare arbetsro på kontoret när alla medarbetare genomgått effektivt arbetssätt. Jag rekommenderar den!
- Marianne Thörning, VD Ekeby Sparbank

”Lasse Gustafsson är en lysande talare. Han pratar inte massa teori utan använder vardagsexempel från arbetslivet som man känner igen sig i väldigt väl. Det är både roande och lärorikt. Jag kan starkt rekommendera Lasses träning i personlig effektivitet. ”
- Mats Nyberg, Marknadschef Arvato Financial Group AB

Målgrupp

Kursen passar samtliga som har behov av att bli effektivare i sin vardag som ledare och chef.

Förkunskaper

Kursinnehåll

1. Mål & Riktning

 • Att skapa medvetenhet kring vad uppdrag och mål är.
 • Verktyg och coaching för att lyckas få dig själv och din enhet att nå mål.

2. Planera & Prioritera

 • Utifrån mål lära dig att planera och arbeta proaktivt istället för att styras av andra och vara reaktiv.
 • Träning i hur du sätter konkreta mål, bryter ner dina mål till år, kvartal, vecka & dag.
 • Skapa tid för det som är viktigast.

3. Möjliggörare och hinder

 • Undvika tids & energitjuvar.
 • Vad är det som skapar framgång.
 • Vad är det som gör att du inte får gjort det du ska?

4. Delegera rätt och följ upp

 • Att i god tid involvera medarbetare i uppgifter som leder till mål ger inspiration och acceptans.

5. Optimera effekten av möten

 • Genom en bra mötesstruktur skapa en vinnande kultur.
 • Lär dig att involvera medarbetare och gör dom till med ansvariga och värvade fullt ut.
 • Verktyg som gör att du kan få din mötesgrupp att genomföra effektfulla möten.

6. Bygg en proaktiv kultur

 • Ett modernt sätt att coacha och följa upp individerna och teamen för att säkerställa acceleration av rätt saker mot mål.

7. Hantera inflödet

 • Att ta kommande över allt nytt som kommer till dig – skapa ett effektivt sätt för inflödet.
 • Träning i en metod för ta makten över informationsflödet
 • Vikten av att fatta beslut gällande allt nytt ”inkommande” Undvika att hamna i förhalningsbeteende.

1. Mål & Riktning

 • Att skapa medvetenhet kring vad uppdrag och mål är.
 • Verktyg och coaching för att lyckas få dig själv och din enhet att nå mål.

2. Planera & Prioritera

 • Utifrån mål lära dig att planera och arbeta proaktivt istället för att styras av andra och vara reaktiv.
 • Träning i hur du sätter konkreta mål, bryter ner dina mål till år, kvartal, vecka & dag.
 • Skapa tid för det som är viktigast.

3. Möjliggörare och hinder

 • Undvika tids & energitjuvar.
 • Vad är det som skapar framgång.
 • Vad är det som gör att du inte får gjort det du ska?

4. Delegera rätt och följ upp

 • Att i god tid involvera medarbetare i uppgifter som leder till mål ger inspiration och acceptans.

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

SOA

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Prince2

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

DNV

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda. Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig.

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Hållpunkter

Välkomna kl.8.30

Kursen börjar kl.9

Fika fm

Lunch kl.12-13

Fika em

Avslutning 16.30

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Målet med träningen är att förbättra förutsättningarna att skapa ett positivt resultat. Att bli mer produktiv och att få rätt saker gjorda är självklart en del av träningen.

Träningen hjälper ledare att få en överblick över alla åtaganden – prioritera och fokusera rätt. Genom att hantera detta på rätt sätt får ni det mentala utrymmet att vara mer kreativ, mer strategisk eller varför inte bara mer närvarande. Ni får mer gjort (rätt saker), samarbetet förbättras, ni känner ökad kontroll och därmed minskad stress.

Resultatet blir att man mår bättre och kan frigöra tid till det som verkligen är viktigt. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man verkligen kan fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna.

6 månader gratis

Exklusiv och kostnadsfri tillgång till PraktisktLedarskap

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Välkommen till lärportalen

Lärportalen att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se vänder sig till dig som leder andra utan att formellt vara chef. Fortsätt ditt lärande efter avslutad kurs och ta del av spännande innehåll som ger dig råd, vägledning och inspiration.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledare

Lasse Gustavsson
Lasse Gustavsson
Kursledare

Lasse Gustafsson har 25 års erfarenhet av affärs och organisationsutveckling som konsult inom olika managementkonsultbolag. Lasse arbetar branschoberoende och har erfarenhet av många typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella. Lasse började sin konsultbana för lite mer än 20 år sedan.

Han har tränat 1000 tals ledare och medarbetare inom effektivitet, ledarskap och utvecklingsfrågor.

"Lasse är en prestigelös inspiratör och doer som med sin vinnarinstinkt skapar det mindset som gör verklig skillnad för sina kunder”

Visa mer
Visa mindre

Om kursarrangören

Som en av Sveriges främsta utbildningsarrangörer erbjuder Actea Utbildning inom Actea Management skräddarsydda program som inte bara inspirerar utan också levererar mätbara resultat.

Vi har sedan 15 år tillbaka tillsammans med vår samarbetspartner Confex levererat kursinnehåll och kursledare till flera utbildningar. Vårt flaggskepp är kursen Att leda utan att vara chef steg 1 och steg 2, där vi har utbildat mer än 7000 deltagare med högsta betyg i utvärderingarna. Våra kursledare är grundligt utbildade och har lång erfarenhet av att utbilda och handleda så väl formella som informella ledare. Med kursledarnas expertis inom området ledar- och medarbetarutveckling får du som deltagare de bästa förutsättningarna för att utbildning och utveckling inom de kurser vi erbjuder via Confex; Att leda utan att vara chef, Ny som chef, Så hanterar du besvärliga människor, Projektledning, Effektiv som ledare och Förhandlingsteknik.

Vår passion för att utveckla människor och organisationer återspeglas i varje detalj av våra utbildningar. Vi förstår att varje deltagare och varje företag har unika behov och utmaningar. Därför anpassar vi våra program för att säkerställa att innehållet är relevant, engagerande och direkt tillämpbart i din vardag.

Actea Management driver, förutom utbildningar, sedan knappt 10 år också konsultverksamhet inom verksamhet- och organisationsutveckling. Vi hjälper organisationer med processutveckling, förändringsledning, ledar- och medarbetarutveckling, ledningsgruppsutveckling, projektledning, styrning och ledning, förbättrat kvalitetsarbete med systematik för ständiga förbättringar.

Vad våra kunder säger om denna kurs

Referenser kommer snart. Välkommen åter!

Anmälan

Steg

Välj plats och datum

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura

Tillgängliga platser

(Scrolla för att se fler städer)

Tillgängliga platser (A-Ö)

Se alla kurstillfällen

Tillgängliga datum

Detta är en förinspelad kurs, tillgång beviljas via e-post.

Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full

* Välj ett datum

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
16995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
16995
kr exkl. moms

* Vänligen fyll i alla fält

Kontakta kundservice@kursbekraftelse.se om du inte mottar en bekräftelse från oss via e-post inom 5 minuter.

Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades.
Pris
16995
exkl. moms
2 dagar
Klassrum
100% nöjdhetsgaranti
Certifierad kurs
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Abonnemang

Kursen är abonnemangsbaserad och de första 12 månaderna är förhandsbetalda. Därefter kan du välja att avsluta eller behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkår och FAQ.

Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.
Företagsanpassad utbildning
Är ni flera på företaget som behöver kompetensutveckling? Då kan vi hjälpa er! Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och certifierade kurser för företag.
Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?
Hilde Kjærstad
Josefin Ljungberg
Försäljning & Projektledare
jl@confex.se
+46 733 580 091
Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.