BAM

Företagsanpassad utbildning?

Oavsett vilket kompetensbehov som ni än har så är ni välkomna att kontakta mig med er förfrågan!
Bli kontaktad
Höstens datum ute nu
Säkra dig en plats idag
Se vårt kursutbud

BAM

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Gå Sveriges största och mest populära arbetsmiljöutbildning och lär dig grunderna för att kunna bedriva ett välfungerande arbetsmiljöarbete
Anmäl mig
Dela denna kursen
Certifierad kurs
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Abonnemang
Om kursenKursinnehållCertifieringCertifieringCertifieringSå fungerar detKursledareAnmäl mig
2
Dag(ar)
Live
Certifierad kurs
6500
kr exkl. moms

Om kursen

Lär dig skapa en trygg arbetsmiljö på din arbetsplats

Bättre Arbetsmiljö är den mest populära och största arbetsmiljöutbildningen i Sverige. I denna kurs får du lära dig hur du ska agera för att ha en trygg arbetsmiljö på din arbetsplats. Du kommer att få lära dig hur du fördelar roller och ansvar på din arbetsplats och hur du säkrar den fysiska arbetsmiljön. Kursen tar även upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur du letar efter rätt lagstiftning och hur denna ska tolkas.

Kursen är uppbyggd både med teori där du bland annat lär dig arbetsmiljölagstiftning och flera övningar med vanligt förekommande fall som du lär dig att lösa, t.ex. hur du agerar i mötet med en utbränd person.

Efter avslutad kurs kommer du ha god förståelse för de risker som finns i en verksamhet och hur du förebygger dessa. Du kommer också få lära dig metoder som du kan använda i ditt dagliga arbete och hur du skapar samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda för att arbetsmiljön ska vara god. BAM är den utbildning som rekommenderas av Arbetsmiljöverkets inspektörer för personer som har arbetsmiljöansvar.

Detta är ett samarbete mellan Confex och Kompetensutveckla

Läs mer

Nästa kurs

Se alla kurstillfällen

12-13 oktober
Online
Kursen genomförs digitalt
Will run
12814322
online
12-13 oktober
Norrköping
Lokal i Norrköping meddelas senare
To be defined
12825428
norrkoping
19-20 oktober
Göteborg
Lokal i Göteborg meddelas senare
To be defined
12825422
goteborg
26-27 oktober
Online
Kursen genomförs digitalt
Will run
12814323
online
26-27 oktober
Luleå
Lokal i Luleå meddelas senare
Will run
12825430
lulea
2-3 november
Sundsvall
Lokal i Sundsvall meddelas senare
Will run
12825432
sundsvall
2-3 november
Malmö
Lokal i Malmö meddelas senare
Will run
12825426
malmo
9-10 november
Online
Kursen genomförs digitalt
Will run
12814324
online
9-10 november
Stockholm
Lokal i Stockholm meddelas senare
To be defined
12825419
stockholm
16-17 november
Norrköping
Lokal i Norrköping meddelas senare
To be defined
12825429
norrkoping
23-24 november
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12814325
online
23-24 november
Göteborg
Lokal i Göteborg meddelas senare
To be defined
12825423
goteborg
7-8 december
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12814326
online
7-8 december
Sundsvall
Lokal i Sundsvall meddelas senare
To be defined
12825433
sundsvall
7-8 december
Malmö
Lokal i Malmö meddelas senare
To be defined
12825427
malmo
14-15 december
Stockholm
Lokal i Stockholm meddelas senare
To be defined
12825421
stockholm
21-22 december
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12814327
online
28-29 december
Göteborg
Lokal i Göteborg meddelas senare
To be defined
12825424
goteborg
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kunskapsmål

 • SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • OSA – Organisatorisk och Social arbetsmiljö
 • Samverkan i arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats
 • Förebyggande arbete och undersökning av risker för att uppnå en bra arbetsmiljö
 • Hur en god arbetsmiljö bidrar till en verksamhets utveckling
 • Informationssökning och hur detta appliceras i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till skyddsombud, arbetsledare, chefer och andra som i sin yrkesroll hanterar arbetsmiljöfrågor.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Se hela kursinnehållet + -

01 Introduktion metod och mål med utbildningen

02 Varför arbeta med arbetsmiljö

03 Vad är arbetsmiljö

04 Regelstrukturen

05 Arbetsmiljölagen

06 Arbetsmiljöförordningen

07 AFS:ar

08 Ansvar arbetsgivare

09 Ansvar chef

10 Ansvar medarbetare

11 Skyddsombudets uppdrag

12 Andra aktörer

13 Introduktion grupparbete

14 AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete

15 Grupparbete forts.

16 OSA

17 Stress

18 Riskfaktorer i arbetet

19 Arbete vid bildskärm

20 Arbetsanpassning

21 Förebygga stress

22 Friskvård

23 Grupparbete

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

Examen

Praktisk information om examen

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Kursmaterial kommer att skickas ut i förväg
 • Du får länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tilllgänglig om du skulle stöta på problem under kursen
 • Pauser är inlagda i undervisningen

Abonnemang

Vår ambition är att stärka din kompetens under hela yrkeslivet, antingen genom att friska upp befintlig kompetens eller genom att bistå med ny. Med livslångt lärande håller du dig uppdaterat och relevant förframtidens omställning och konkurrens i näringslivet.

Som ett led i livslångt lärande är denna kurs arrangerad med en abonnemangslösning för dig. Från att du anmäler dig på kursen har du tillgång till allt material i 12 månader. Efter detta kan du behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse av abonnemanget. Som abonnemangskund erbjuder vi dig förmånliga och rabatterade priser, så att du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad och relevant.

Om du önskar att avsluta ditt abonnemang behöver avtalet sägas upp senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut, annars förnyas prenumerationen automatiskt. Se mer information i våra Köpvillkor och FAQ.

Hållpunkter

08.30 Kursen startar

09:30 Rast

12.00 Lunch

14:30 Rast

16.30 Kursen avslutas

Vad våra kunder säger om denna kurs

Referenser kommer snart. Välkommen åter!

Kursledare

Kompetensutveckla

Denna kurs levereras och kvalitetssäkras av Kompetensutveckla i samarbete med Confex

Läs mer

Kursanmälan

Frågor om kursen:

Malin Pilblad

Kursansvarig
+46 (0)8 28 43 99
mp@confex.se
Frågor inför din anmälan:

BAM

Plats:
undefined
Datum:
undefined
Pris:
6500
kr exkl. moms

Steg

Välj plats och datum

Se alla kurstillfällen

Will run
To be defined
To be defined
Will run
Will run
Will run
Will run
Will run
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

2. Deltakere

Steg

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
6500
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
6500
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

63451,63905
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.