Arbetsrätt

Företagsanpassad utbildning?

Oavsett vilket kompetensbehov som ni än har så är ni välkomna att kontakta mig med er förfrågan!
Bli kontaktad
Höstens datum ute nu
Säkra dig en plats idag
Se vårt kursutbud

Arbetsrätt

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Nya regler i LAS fr.o.m. hösten 2022. För dig som arbetsgivare kommer nya möjligheter och skyldigheter. Rusta dig för framtiden och undvik kostsamma misstag.
Anmäl mig
Dela denna kursen
Certifierad kurs
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Abonnemang
Om kursenKursinnehållCertifieringCertifieringCertifieringSå fungerar detKursledareAnmäl mig
2
Dag(ar)
Live
Certifierad kurs
16995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Om kursen

Grundkurs i arbetsrätt som ger dig kunskap i hur du ska agera och tänka

Från och med oktober 2022 kommer de nya moderniserade arbetsrättslagarna gälla. Detta innebär både nya möjlighet och skyldigheter för dig som arbetsgivare. I denna kurs lär du dig hur du ska agera från planering och anställning av en person till att anställningen avslutas genom uppsägning eller avsked. Du får lära dig allt om den moderniserade LAS och annan relevant lagstiftning samt hur du tillämpar lagarna genom olika rättsfall. Du lär dig även vilka regler och olika avtal som du behöver kunna och ta hänsyn till.

Efter avslutad kurs kommer du kunna utarbeta tydliga och juridiskt korrekta handlingar och ha god kännedom om hur du hanterar arbetsrättsliga situationer som uppstår på arbetsplatsen. Med denna certifierade kurs kan du vara säker på att det du lär dig är dagsaktuellt och meriterande.

Under kursen får du bland annat lära dig:

 • Nya LAS - de viktigaste ändringarna
 • Anställningsintervju – finns det frågeförbud?
 • Sanningsskyldighet för arbetssökande – vad gör du om kandidaten ljuger om sin kompetens vid anställningsintervjun?
 • Anställningsformer - lär dig vilka anställningsformer som finns och när respektive anställningsform är tänkt att användas.
 • Misskötsel på arbetsplatsen – hur hanterar du en person som har samarbetssvårigheter, är dålig på att passa tider eller uppför sig illa på arbetsplatsen?
 • Lojalitetsplikten - vad innebär den i praktiken och vad är konsekvenserna om en arbetstagare är illojal?
 • Uppsägning och avskedande - lär dig vilka likheter och skillnader det finns mellan formerna för uppsägning respektive avskedande

Få koll på arbetsrättens grunder med hjälp av Sveriges bästa föreläsare inom arbetsrätt

Våra kursledare advokaterna Louise D’Oliwa och Lucas Ideström Wahlsjö är några av Sveriges bästa förläsare inom arbetsrätt. Deras förmåga att blanda teori med praktiska exempel ger dig en stabil bas så du kan känna dig säker i din roll när du går tillbaka till din arbetsplats.

Oavsett om du har gått en arbetsrättskurs förut eller är ny i området så kommer denna kurs ge dig kunskapen du behöver för att hantera arbetsrättsliga frågor framöver.

Exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal

I din kursavgift får du tillgång till Sveriges första digitala lärportal för  ledare –www.praktiskt-ledarskap-101.se, helt kostnadsfritt under 6 månader. Här kommer du som ledare få ta del av artiklar, webinar, videos och podcast som hjälper dig att hålla dig uppdaterad och få rätt förutsättningar och stöd för att kunna utveckla ditt ledarskap vidare.

Läs mer

Nästa kurs

Se alla kurstillfällen

6-7 december
Stockholm
Scandic Victoria Tower
Will run
12809382
stockholm
12-13 december
Online
Kursen genomförs digitalt
Will run
12809383
online
7-8 mars
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12824715
online
8-9 maj
Göteborg
Scandic Opalen
To be defined
12825441
goteborg
22-23 maj
Malmö
Scandic S:t Jörgen
To be defined
12829003
malmo
29-30 maj
Stockholm
Scandic Alvik
To be defined
12829004
stockholm
12-13 juni
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12824716
online
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Kunskapsmål

 • Lär dig arbetsrätt från grunden och hur du tillämpar den i praktiken
 • Behärska hela kedjan i personaljuridiken – från anställningsavtal till uppsägning och allt där emellan
 • Lär dig vad som gäller vid förhandling, omplacering och uppsägning
 • Lär dig vilka rättigheter och skyldigheter arbetsgivare har – fungera som rådgivare internt på ditt företag
 • Känna till de ändringar som infördes i LAS i juni 2022

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor och som vill bli tryggare i ditt arbete, oavsett vilken yrkesroll du har. Du kanske är verksamhetschef, medarbetare med personalansvar eller jobbar inom HR i din organisation.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Se hela kursinnehållet + -

01 Introduktion till arbetsrätt

 • Arbetsrättens grunder
 • Allmänt om lagar
 • Introduktion till ändringar i LAS per den 30 juni 2022

02 Hur du hittar upplysningar om lagar, regler och nyheter inom arbetsrätten

 • Arbetsrättens lagstiftning
 • Kollektivavtal
 • Litteratur och rättsfall
 • Hemsidor

03 Anställning av personal

 • Viktiga upplysningar vid anställningssamtalet samt under utarbetandet av kontraktet
 • Anställningsintervjun - vad bör du fråga om, vilka upplysningar behöver du? Vad bör du inte fråga om?
 • Anställningsavtal - så utformar du ett korrekt anställningsavtal. Du får en genomgång av punkterna i avtalet
 • Genomgång av punkterna i avtalet och uppdatering av informationsskyldigheten enligt LAS

04 Medbestämmandelagen

 • De olika typerna av förhandling enligt medbestämmandelagen
 • Informationsskyldigheten

05 Vem är arbetstagare respektive arbetsgivare?

 • Arbetstagarbegreppet och arbetsgivarbegreppet
 • Anställningsformer
 • Tillsvidareanställning
 • Tidsbegränsade anställningar inkl SÄVA

06 Arbetsgivarens beslutanderätt och VD-avtal m.m.

 • Arbetsgivarens beslutanderätt
 • Bastubadarprincipen samt 29/29 orincioen
 • Chefens/VD:ns anställningsavtal

07 Lojalitetsplikten och konkurrensklausuler

 • Vad innebär lojalitetsplikten?
 • Hur långt sträcker sig lojalitetsplikten?
 • Vad är en konkurrensklausul?
 • När bör konkurrensklausuler användas?
 • Vilka överväganden bör man göra gällande konkurrensklausuler?
 • När kan en konkurrensklausul inte användas?
 • De nya reglerna om rätt att inneha annat arbete

08 Uppsägning

 • Uppsägning från arbetstagarens sida
 • Uppsägning från arbetsgivarens sida - personliga skäl och arbetsbrist
 • De ändrade reglerna om uppsägningsgrund: sakliga skäl
 • De ändrade reglerna om omplacering och turordning
 • Uppsägning - hur säger du upp en medarbetare på ett juridiskt korrekt sätt
 • Förhandlingsskyldighet
 • Företrädesrätt
 • Löneförmåner under uppsägningstiden
 • Tvist: De nya reglerna om tvist

09 Avskedande

 • Vad kan vara grund för avskedande?
 • Hur du avskedar en medarbetare på ett juridiskt korrekt sätt

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

Examen

Denna kurs är certifierad och det innebär att du kommer att få erbjudande om att genomföra en examen. Vid godkänt resultat erhåller du ett certifikat som visar att du genomgått en kurs som uppfyller kvalitetskraven i enlighet med DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes.


Vid eventuella frågor, kontakta examensavdelningen:
examen@confex.se

Praktisk information om examen

 • Examen är frivillig
 • Länk till examensprovet skickas till din e-post efter avslutad kurs
 • Examen är öppen 7 antal dagar efter avslutad kurs
 • 30 frågor ska besvaras på 60 minuter
 • 4 svarsalternativ på varje fråga, varav bara 1 alternativ är rätt
 • 50% måste vara rätt för att erhålla ett godkänt resultat
 • Du får resultatet direkt efter avslutad examen
 • Vid icke godkänt resultat får du 1 kostnadsfritt försök till
 • Vid godkänt resultat erhåller du ett kurscertifikat som skickas till din e-post

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Kursmaterial kommer att skickas ut i förväg
 • Du får länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tilllgänglig om du skulle stöta på problem under kursen
 • Pauser är inlagda i undervisningen

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Abonnemang

Vår ambition är att stärka din kompetens under hela yrkeslivet, antingen genom att friska upp befintlig kompetens eller genom att bistå med ny. Med livslångt lärande håller du dig uppdaterat och relevant förframtidens omställning och konkurrens i näringslivet.

Som ett led i livslångt lärande är denna kurs arrangerad med en abonnemangslösning för dig. Från att du anmäler dig på kursen har du tillgång till allt material i 12 månader. Efter detta kan du behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse av abonnemanget. Som abonnemangskund erbjuder vi dig förmånliga och rabatterade priser, så att du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad och relevant.

Om du önskar att avsluta ditt abonnemang behöver avtalet sägas upp senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut, annars förnyas prenumerationen automatiskt. Se mer information i våra Köpvillkor och FAQ.

Hållpunkter

09:00 Registrering

09:30 Kursen börjar

12:30 Lunch

16:15 Kursen avslutas

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
Mikael Sellberg
Ägare
Sellbergs Behandlingshem AB

En mycket bra kurs med bra föreläsare. Gav mycket nytt och många funderingar

6
/6
Gia Whitehead
Controller
Marenordic AB

Jättebra! Louise var duktig att förklara och rolig att lyssna på. I övrigt var lokalerna bra, maten jättegod

6
/6
Erik Hasselgärde
Enhetschef, Kulturens musikenhet
Kulturens Bildningsverksamhet

Mycket bra. Lärare var både pedagogisk och sakkunnig. Maten var mycket bra, väl uppstyrt och fokuserat

5
/6
Alexandra Lindbergh
Global Support Coordinator
QlikTech International AB

Jag är väldigt nöjd! kursen varit mycket bra och givande. Kursen motsvarade mina förväntningar

6
/6
Marcus Weitner
Verksamhetsansvarig
Resursforum Sverige AB

Kanonbra

5
/6
Andreas Källman
Personalansvarig
Enskede Rackethall AB

Seriöst, bra. Jättebra kurshållare, god mat. Lite dyrt, men annars perfekt!=)

6
/6
Manhal Muwaffak
Sektionschef
Strängnäs kommun

Kanonbra kurs

6
/6
Tina Smajic
Föreståndare, Vård och omsorg
Satin AB

Det var en bra kurs där man fick lära sig mycket inom arbetsrätt och många gråzoner som blev tydliga

6
/6
Junette Johansson
Personaladministratör
Grindtorpsskolan

Mycket bra

5
/6
Anette Otterstadh
Ekonomichef /-ansvarig
Stiftelsen MHS-Bostäder

Mycket bra

6
/6
Helle Klein
Verkställande direktör
Dagens Arbete AB

Strålande bra!

6
/6
Angelica Linnehav
Administratör
Chalmers tekniska högskola AB

Otroligt bra och informativ på nivå som är lätt att förstå. Fantastisk lärare

6
/6
Nelly Emrulovska
HR-administratör
Malmö stad

Väldigt lärorikt och bra

5
/6
Anne-Emmanuelle Näslund
VD
Doctricks AB

Mycket bra, båda teori och praktik

5
/6
Maria Blomster Kruger
Klinikchef
Globen Ögonklinik AB

Toppen

6
/6
Saeideh Solimani
Tandläkare klinikchef
Folktandvården Rinkeby

Väldig bra föreläsrare, som belyste det viktigaste ur arbetsrätt på enkelt och förstålig sätt

5
/6
Nicklas Davén
VD
Hygien Bygg Telge AB

Mycket bra

4
/6
Zandra Östergaard
Senior HR Professional
Akzo Nobel Industrial Coatings AB

Bra, grundläggande, lagom med information

6
/6
Annelie Maschinsky
HR ansvarig
Art Clinic AB

Väldigt bra överlag

6
/6
Jenny Taghvai
HR-administratör
Chalmers tekniska högskola AB

Kursledaren var väldigt duktig och tydlig. Väldigt bra kurs och jag lärde mig mycket!

5
/6
Susanne Gashi
Avdelningschef, Konstruktion PU
Myresjöhus AB

Bra lärare som kunde förklara på ett enkelt sätt

5
/6
Gabriella Landberg
HR Business Partner
Medius Sverige AB

Otroligt bra föreläsare

6
/6
Sandra Pålsson
HR-administration
Länsförsäkringar Skåne

Bra!

6
/6
Marika Lindström
HR manager
Åland Post

Bra, mycket innehåll. Pedagogiskt presenterat

6
/6
Endang Suprapti
HR
In Sweden 2gether AB

Det var en bra föreläsning, viktigt innehåll

6
/6
Irena Pehrson
Klinikchef, Folktandvården
Region Västra Götaland, Södra Älvsborgs Sjukhus

Stort ämne, men upplägget hur presentationen lades fram, fick jag en strukturerad bild om de olika delarna. Mycket bra föreläsare. Fick kunskap, och ett annat perspektiv på arbetsrätt. Både från AT och AG sida

6
/6
Agnetha Jakobson
Ekonomichef /-ansvarig
Aerfast AB

Fantastiskt bra! Kan inte tänka mig en bättre föreläsare

6
/6
Angelica Tung Johnsson
Verksamhetsutvecklare, HR Arbetsrätt
Försäkringskassan

Mycket bra struktur, duktig lärare. Bra tempo, bra innehåll med övningar för att hålla uppe koncentrationen

6
/6
Monica Olsson Karlsson
Administratör
Plast & Plåt Vägmärken AB

Bästa kursen någonsin

Kursledare

Lucas Ideström Wahlsjö

Lucas Ideström Wahlsjö är advokat och arbetar på Advokatbyrån D'Oliwa. Lucas företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare i arbetsrättsliga tvister. Han är även verksam som examinator i arbetsrätt vid Stockholms universitet och är författare till boken Lojalitet i arbetet. Lucas har förmåga att varva teori med praktiska exempel och med många intressanta fall från Arbetsdomstolen. Lucas är en omtyckt föreläsare med mycket goda omdömen från tidigare kurstillfällen.

Läs mer
Louise D'Oliwa

Advokaten Louise D’Oliwa har förmågan att blanda teori med praktiska exempel som ger kursdeltagarna en kunskap de har nytta av direkt efter kursen. Vid tidigare kurstillfällen har deltagarna gett henne 5,9 i betyg på en 6-gradig skala och lovordat hennes insats.

Läs mer

Kursanmälan

Frågor om kursen:

Kristel Jonsson

Kursansvarig
+46 (0)8 28 43 99
kj@confex.se
Frågor inför din anmälan:

Arbetsrätt

Plats:
undefined
Datum:
undefined
Pris:
16995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Steg

Välj plats och datum

Se alla kurstillfällen

Will run
Will run
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

2. Deltagare

Steg

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
16995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
16995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

63453,63452
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.