Arbetsrätt
16995
exkl. moms
Till anmälan

Arbetsrätt

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Nya regler i LAS fr.o.m. hösten 2022. För dig som arbetsgivare kommer nya möjligheter och skyldigheter. Rusta dig för framtiden och undvik kostsamma misstag.
Har du frågor om kursen eller är du intresserad av företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
Om kursenKursinnehållCertifieringSertifiseringCertifieringSå fungerar detKursledareTidigare kunderKontakta ossTill anmälan

Kunskapsmål

 • Lär dig arbetsrätt från grunden och hur du tillämpar den i praktiken
 • Behärska hela kedjan i personaljuridiken – från anställningsavtal till uppsägning och allt där emellan
 • Lär dig vad som gäller vid förhandling, omplacering och uppsägning
 • Lär dig vilka rättigheter och skyldigheter arbetsgivare har – fungera som rådgivare internt på ditt företag
 • Känna till de ändringar som infördes i LAS i juni 2022

Om kursen

Grundkurs i arbetsrätt som ger dig kunskap i hur du ska agera och tänka

Från och med oktober 2022 kommer de nya moderniserade arbetsrättslagarna gälla. Detta innebär både nya möjlighet och skyldigheter för dig som arbetsgivare. I denna kurs lär du dig hur du ska agera från planering och anställning av en person till att anställningen avslutas genom uppsägning eller avsked. Du får lära dig allt om den moderniserade LAS och annan relevant lagstiftning samt hur du tillämpar lagarna genom olika rättsfall. Du lär dig även vilka regler och olika avtal som du behöver kunna och ta hänsyn till.

Efter avslutad kurs kommer du kunna utarbeta tydliga och juridiskt korrekta handlingar och ha god kännedom om hur du hanterar arbetsrättsliga situationer som uppstår på arbetsplatsen. Med denna certifierade kurs kan du vara säker på att det du lär dig är dagsaktuellt och meriterande.

Visa mer

Under kursen får du bland annat lära dig:

 • Nya LAS - de viktigaste ändringarna
 • Anställningsintervju – finns det frågeförbud?
 • Sanningsskyldighet för arbetssökande – vad gör du om kandidaten ljuger om sin kompetens vid anställningsintervjun?
 • Anställningsformer - lär dig vilka anställningsformer som finns och när respektive anställningsform är tänkt att användas.
 • Misskötsel på arbetsplatsen – hur hanterar du en person som har samarbetssvårigheter, är dålig på att passa tider eller uppför sig illa på arbetsplatsen?
 • Lojalitetsplikten - vad innebär den i praktiken och vad är konsekvenserna om en arbetstagare är illojal?
 • Uppsägning och avskedande - lär dig vilka likheter och skillnader det finns mellan formerna för uppsägning respektive avskedande

Få koll på arbetsrättens grunder med hjälp av Sveriges bästa föreläsare inom arbetsrätt

Våra kursledare advokaterna Louise D’Oliwa och Lucas Ideström Wahlsjö är några av Sveriges bästa förläsare inom arbetsrätt. Deras förmåga att blanda teori med praktiska exempel ger dig en stabil bas så du kan känna dig säker i din roll när du går tillbaka till din arbetsplats.

Oavsett om du har gått en arbetsrättskurs förut eller är ny i området så kommer denna kurs ge dig kunskapen du behöver för att hantera arbetsrättsliga frågor framöver.
Visa mindre

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor och som vill bli tryggare i ditt arbete, oavsett vilken yrkesroll du har. Du kanske är verksamhetschef, medarbetare med personalansvar eller jobbar inom HR i din organisation.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

01 Introduktion till arbetsrätt

 • Arbetsrättens grunder
 • Allmänt om lagar
 • Introduktion till ändringar i LAS per den 30 juni 2022

02 Hur du hittar upplysningar om lagar, regler och nyheter inom arbetsrätten

 • Arbetsrättens lagstiftning
 • Kollektivavtal
 • Litteratur och rättsfall
 • Hemsidor

03 Anställning av personal

 • Viktiga upplysningar vid anställningssamtalet samt under utarbetandet av kontraktet
 • Anställningsintervjun - vad bör du fråga om, vilka upplysningar behöver du? Vad bör du inte fråga om?
 • Anställningsavtal - så utformar du ett korrekt anställningsavtal. Du får en genomgång av punkterna i avtalet
 • Genomgång av punkterna i avtalet och uppdatering av informationsskyldigheten enligt LAS

04 Medbestämmandelagen

 • De olika typerna av förhandling enligt medbestämmandelagen
 • Informationsskyldigheten

05 Vem är arbetstagare respektive arbetsgivare?

 • Arbetstagarbegreppet och arbetsgivarbegreppet
 • Anställningsformer
 • Tillsvidareanställning
 • Tidsbegränsade anställningar inkl SÄVA

06 Arbetsgivarens beslutanderätt och VD-avtal m.m.

 • Arbetsgivarens beslutanderätt
 • Bastubadarprincipen samt 29/29 orincioen
 • Chefens/VD:ns anställningsavtal

07 Lojalitetsplikten och konkurrensklausuler

 • Vad innebär lojalitetsplikten?
 • Hur långt sträcker sig lojalitetsplikten?
 • Vad är en konkurrensklausul?
 • När bör konkurrensklausuler användas?
 • Vilka överväganden bör man göra gällande konkurrensklausuler?
 • När kan en konkurrensklausul inte användas?
 • De nya reglerna om rätt att inneha annat arbete

08 Uppsägning

 • Uppsägning från arbetstagarens sida
 • Uppsägning från arbetsgivarens sida - personliga skäl och arbetsbrist
 • De ändrade reglerna om uppsägningsgrund: sakliga skäl
 • De ändrade reglerna om omplacering och turordning
 • Uppsägning - hur säger du upp en medarbetare på ett juridiskt korrekt sätt
 • Förhandlingsskyldighet
 • Företrädesrätt
 • Löneförmåner under uppsägningstiden
 • Tvist: De nya reglerna om tvist

09 Avskedande

 • Vad kan vara grund för avskedande?
 • Hur du avskedar en medarbetare på ett juridiskt korrekt sätt

01 Introduktion till arbetsrätt

 • Arbetsrättens grunder
 • Allmänt om lagar
 • Introduktion till ändringar i LAS per den 30 juni 2022

02 Hur du hittar upplysningar om lagar, regler och nyheter inom arbetsrätten

 • Arbetsrättens lagstiftning
 • Kollektivavtal
 • Litteratur och rättsfall
 • Hemsidor

03 Anställning av personal

 • Viktiga upplysningar vid anställningssamtalet samt under utarbetandet av kontraktet
 • Anställningsintervjun - vad bör du fråga om, vilka upplysningar behöver du? Vad bör du inte fråga om?
 • Anställningsavtal - så utformar du ett korrekt anställningsavtal. Du får en genomgång av punkterna i avtalet
 • Genomgång av punkterna i avtalet och uppdatering av informationsskyldigheten enligt LAS

04 Medbestämmandelagen

 • De olika typerna av förhandling enligt medbestämmandelagen
 • Informationsskyldigheten

05 Vem är arbetstagare respektive arbetsgivare?

 • Arbetstagarbegreppet och arbetsgivarbegreppet
 • Anställningsformer
 • Tillsvidareanställning
 • Tidsbegränsade anställningar inkl SÄVA

06 Arbetsgivarens beslutanderätt och VD-avtal m.m.

 • Arbetsgivarens beslutanderätt
 • Bastubadarprincipen samt 29/29 orincioen
 • Chefens/VD:ns anställningsavtal

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

SOA

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Prince2

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

DNV

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda. Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig.

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Hållpunkter

09:00 Registrering

09:30 Kursen börjar

12:30 Lunch

16:15 Kursen avslutas

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang
6 månader gratis

Exklusiv och kostnadsfri tillgång till PraktisktLedarskap

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Välkommen till lärportalen

Lärportalen att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se vänder sig till dig som leder andra utan att formellt vara chef. Fortsätt ditt lärande efter avslutad kurs och ta del av spännande innehåll som ger dig råd, vägledning och inspiration.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledare

Lucas Ideström Wahlsjö
Lucas Ideström Wahlsjö
Kursledare

Lucas Ideström Wahlsjö är advokat och arbetar på Advokatbyrån D'Oliwa. Lucas företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare i arbetsrättsliga tvister. Han är även verksam som examinator i arbetsrätt vid Stockholms universitet och är författare till boken Lojalitet i arbetet. Lucas har förmåga att varva teori med praktiska exempel och med många intressanta fall från Arbetsdomstolen. Lucas är en omtyckt föreläsare med mycket goda omdömen från tidigare kurstillfällen.

Visa mer
Visa mindre
Louise D'Oliwa
Louise D'Oliwa
Kursledare

Advokaten Louise D’Oliwa har förmågan att blanda teori med praktiska exempel som ger kursdeltagarna en kunskap de har nytta av direkt efter kursen. Vid tidigare kurstillfällen har deltagarna gett henne 5,9 i betyg på en 6-gradig skala och lovordat hennes insats.

Visa mer
Visa mindre

Om kursarrangören

Kursledare

Ingen aktuelle kursleder er tilgjengelig.

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
star

En mycket bra kurs med bra föreläsare. Gav mycket nytt och många funderingar

Mikael Sellberg
Ägare
Sellbergs Behandlingshem AB
6
/6
star

Jättebra! Louise var duktig att förklara och rolig att lyssna på. I övrigt var lokalerna bra, maten jättegod

Gia Whitehead
Controller
Marenordic AB
6
/6
star

Mycket bra. Lärare var både pedagogisk och sakkunnig. Maten var mycket bra, väl uppstyrt och fokuserat

Erik Hasselgärde
Enhetschef, Kulturens musikenhet
Kulturens Bildningsverksamhet
5
/6
star

Jag är väldigt nöjd! kursen varit mycket bra och givande. Kursen motsvarade mina förväntningar

Alexandra Lindbergh
Global Support Coordinator
QlikTech International AB
6
/6
star

Kanonbra

Marcus Weitner
Verksamhetsansvarig
Resursforum Sverige AB
5
/6
star

Seriöst, bra. Jättebra kurshållare, god mat. Lite dyrt, men annars perfekt!=)

Andreas Källman
Personalansvarig
Enskede Rackethall AB
6
/6
star

Kanonbra kurs

Manhal Muwaffak
Sektionschef
Strängnäs kommun
6
/6
star

Det var en bra kurs där man fick lära sig mycket inom arbetsrätt och många gråzoner som blev tydliga

Tina Smajic
Föreståndare, Vård och omsorg
Satin AB
6
/6
star

Mycket bra

Junette Johansson
Personaladministratör
Grindtorpsskolan
5
/6
star

Mycket bra

Anette Otterstadh
Ekonomichef /-ansvarig
Stiftelsen MHS-Bostäder
6
/6
star

Strålande bra!

Helle Klein
Verkställande direktör
Dagens Arbete AB
6
/6
star

Otroligt bra och informativ på nivå som är lätt att förstå. Fantastisk lärare

Angelica Linnehav
Administratör
Chalmers tekniska högskola AB
6
/6
star

Väldigt lärorikt och bra

Nelly Emrulovska
HR-administratör
Malmö stad
5
/6
star

Mycket bra, båda teori och praktik

Anne-Emmanuelle Näslund
VD
Doctricks AB
5
/6
star

Toppen

Maria Blomster Kruger
Klinikchef
Globen Ögonklinik AB
6
/6
star

Väldig bra föreläsrare, som belyste det viktigaste ur arbetsrätt på enkelt och förstålig sätt

Saeideh Solimani
Tandläkare klinikchef
Folktandvården Rinkeby
5
/6
star

Mycket bra

Nicklas Davén
VD
Hygien Bygg Telge AB
4
/6
star

Bra, grundläggande, lagom med information

Zandra Östergaard
Senior HR Professional
Akzo Nobel Industrial Coatings AB
6
/6
star

Väldigt bra överlag

Annelie Maschinsky
HR ansvarig
Art Clinic AB
6
/6
star

Kursledaren var väldigt duktig och tydlig. Väldigt bra kurs och jag lärde mig mycket!

Jenny Taghvai
HR-administratör
Chalmers tekniska högskola AB
5
/6
star

Bra lärare som kunde förklara på ett enkelt sätt

Susanne Gashi
Avdelningschef, Konstruktion PU
Myresjöhus AB
5
/6
star

Otroligt bra föreläsare

Gabriella Landberg
HR Business Partner
Medius Sverige AB
6
/6
star

Bra!

Sandra Pålsson
HR-administration
Länsförsäkringar Skåne
6
/6
star

Bra, mycket innehåll. Pedagogiskt presenterat

Marika Lindström
HR manager
Åland Post
6
/6
star

Det var en bra föreläsning, viktigt innehåll

Endang Suprapti
HR
In Sweden 2gether AB
6
/6
star

Stort ämne, men upplägget hur presentationen lades fram, fick jag en strukturerad bild om de olika delarna. Mycket bra föreläsare. Fick kunskap, och ett annat perspektiv på arbetsrätt. Både från AT och AG sida

Irena Pehrson
Klinikchef, Folktandvården
Region Västra Götaland, Södra Älvsborgs Sjukhus
6
/6
star

Fantastiskt bra! Kan inte tänka mig en bättre föreläsare

Agnetha Jakobson
Ekonomichef /-ansvarig
Aerfast AB
6
/6
star

Mycket bra struktur, duktig lärare. Bra tempo, bra innehåll med övningar för att hålla uppe koncentrationen

Angelica Tung Johnsson
Verksamhetsutvecklare, HR Arbetsrätt
Försäkringskassan
6
/6
star

Bästa kursen någonsin

Monica Olsson Karlsson
Administratör
Plast & Plåt Vägmärken AB

Anmälan

Steg

Välj plats och datum

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura

Tillgängliga platser

(Scrolla för att se fler städer)

Tillgängliga platser (A-Ö)

Se alla kurstillfällen

Tillgängliga datum

Detta är en förinspelad kurs, tillgång beviljas via e-post.

Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full

* Välj ett datum

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
16995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
16995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

Kontakta kundservice@kursbekraftelse.se om du inte mottar en bekräftelse från oss via e-post inom 5 minuter.

63453,63452
Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades.
Pris
16995
exkl. moms
2 dagar
Klassrum
100% nöjdhetsgaranti
Certifierad kurs
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Abonnemang

Kursen är abonnemangsbaserad och de första 12 månaderna är förhandsbetalda. Därefter kan du välja att avsluta eller behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkår och FAQ.

Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.
Företagsanpassad utbildning
Är ni flera på företaget som behöver kompetensutveckling? Då kan vi hjälpa er! Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och certifierade kurser för företag.
Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?
Hilde Kjærstad
Josefin Ljungberg
Försäljning & Projektledare
jl@confex.se
+46 733 580 091
Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.