Psykiatri för icke-psykiatriker
11995
exkl. moms
Till anmälan

Psykiatri för icke-psykiatriker

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Psykiatrikurs som ger dig grundläggande kunskap om psykiska sjukdomar och lär dig hur du bäst bemöter personer med psykisk ohälsa
Har du frågor om kursen eller är du intresserad av företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
Om kursenKursinnehållCertifieringSertifiseringCertifieringSå fungerar detKursledareTidigare kunderKontakta ossTill anmälan

Kunskapsmål

 • Få ökad kunskap om olika psykiska sjukdomar och lär dig vad du bör vara uppmärksam på
 • Ökad förståelse för hur du kommunicerar med psykiskt instabila personer
 • Hitta balansen mellan professionalitet och medmänsklighet – agera kunnigt och tryggt
 • Bli tryggare, närvarande och sunt gränssättande – samtidigt som du skapar en god relation med personen.
 • Psykisk livräddning? – så bemöter du en person med självmordstankar

Om kursen

Öka din kunskap – förbättra dina möten med personer som drabbats av psykisk ohälsa

Du som arbetar med och möter människor i ditt arbete kommer emellanåt i kontakt med personer som mår psykiskt dåligt.

Depressioner, ångest och andra psykiska sjukdomar ökar i samhället. Det är inte alltid lätt att veta hur du förhåller dig på ett sätt som förmedlar trygghet och som skapar ett bra möte både för dig och för den drabbade. På den här kursen kommer du att få lära dig mer om psykisk ohälsa och hur du bemöter drabbade på rätt sätt. På så sätt kan du arbeta bort mycket av den osäkerhet som du kanske känner inför mötet med psykiskt sjuka, du blir tryggare och bättre rustad för att utöva ditt yrke på bästa sätt.

Få konkreta verktyg och öva din färdighet i mötet med psykisk ohälsa

Din kursledare Agnes Mellstrand är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har en gedigen erfarenhet inom området. Under två intensiva och lärorika kursdagar kommer du att få reflektionsövningar och konkreta verktyg att använda dig av för att främja återhämtning, analys och självreflektion. Vi jobbar i en tillitsfull atmosfär för att möjliggöra erfarenhetsutbyte för den som vill och verkliga fallexempel från er vardag.  

Efter avslutad kurs kommer du ha fått djupare kunskaper som ger dig en ökad förståelse och trygghet i mötet med personer med psykisk ohälsa.
Visa mer
Visa mindre

Målgrupp

Kursen är för dig som i arbetet möter människor i psykisk obalans

Förkunskaper

Det är en grundläggande kurs och det krävs inga förkunskaper inom psykiatri

Kursinnehåll

01 Introduktion

 • Hur mår Sverige idag?  - fakta och myter om den ökade psykiska ohälsan i samhället
 • Normalitetsbegreppet – var går gränsen mellan friskt och sjukt?
 • Definition av olika kriser och bemötande av människor i kris
 • Definition av psykisk ohälsa
 • Verktyg psykoedukation: öka din kunskap om psykiska sjukdomar
 • Verktyg funktionsanalys: öka din självkännedom om dina egna och andras beteenden och reaktioner med hjälp av ABC-analysen från KBT – varför gör du som du gör? - varför gör andra som de gör?

02 Om att bedöma psykisk status

 • Att observera psykiska symtom - är personen du möter mottaglig för samtal och motiverad att samarbeta i den sakfråga ni har gemensamt?
 • Varför diagnos?  -  Diskussion och exemplet DSM

03 Få kunskap om de vanligaste psykiska sjukdomarna, koppling till bemötande och en överblick över hur de evidensbaserade behandlingsinsatserna kan se ut

Våra vanligaste ångestsjukdomar (t ex paniksyndrom, social fobi och tvångssyndrom med genomgång av Clarks modell och tvångsfällan)

 • Depression– om depressionsspiralen och beteendeaktivering mm.
 • Bipolär sjukdom
 • Posttraumatiskt stressyndrom
 • Ätstörningar och självskadebeteende
 • Psykostillstånd och schizofreni
 • Personlighetsstörningar t ex emotionellt instabil personlighetsstörning
 • Samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska funktionshinder (urval)
 • Utmattningssyndrom

04 Så bemöter du personer med självmordstankar

 • Vad kan du göra om du möter en person som tänker på självmord?
 • Psykisk livräddning – att våga agera när du möter en person med självmordstankar
 • Varför är det så svårt?

05 Om bemötande och empati

 • Definition av ett ”gott bemötande”
 • Empatibegreppet och risken för ”Compassion fatigue”
 • Maktperspektivet, empowerment - att stötta till självupplevd förmåga

06 Medkänsla och självmedkänsla - att ta hand om sig själv för att kunna ta hand om andra på ett hållbart sätt

 • Om känslogreglering och återhämtning utifrån ett stressperspektiv
 • Vad behöver du för att kunna ge ett gott bemötande på ett långsiktigt hållbart sätt?
 • Om livsvärden och värderad riktning
 • Exempel på olika tekniker för återhämtning och ökad resiliens

07 Konkreta bemötandeverktyg

 • När du blir rädd eller stressad - vad händer och vad gör du?
 • Hur du hanterar hotfulla, aggressiva och explosiva personer
 • Lär dig se tidiga varningssignaler på ökad risk för aggression
 • Hur du kan agera för att minska risken för våld

08 Kommunikation och samtalsmetodik

 • Vad bör du göra när du tycker det är svårt att nå fram till personen?
 • Så kommunicerar du på ett konstruktivt sätt i mötet med psykiskt instabila människor
 • Hinder för ett bra möte - känslor, tankar, beteenden
 • Hur kan du vara närvarande och tålmodig?

01 Introduktion

 • Hur mår Sverige idag?  - fakta och myter om den ökade psykiska ohälsan i samhället
 • Normalitetsbegreppet – var går gränsen mellan friskt och sjukt?
 • Definition av olika kriser och bemötande av människor i kris
 • Definition av psykisk ohälsa
 • Verktyg psykoedukation: öka din kunskap om psykiska sjukdomar
 • Verktyg funktionsanalys: öka din självkännedom om dina egna och andras beteenden och reaktioner med hjälp av ABC-analysen från KBT – varför gör du som du gör? - varför gör andra som de gör?

02 Om att bedöma psykisk status

 • Att observera psykiska symtom - är personen du möter mottaglig för samtal och motiverad att samarbeta i den sakfråga ni har gemensamt?
 • Varför diagnos?  -  Diskussion och exemplet DSM

03 Få kunskap om de vanligaste psykiska sjukdomarna, koppling till bemötande och en överblick över hur de evidensbaserade behandlingsinsatserna kan se ut

Våra vanligaste ångestsjukdomar (t ex paniksyndrom, social fobi och tvångssyndrom med genomgång av Clarks modell och tvångsfällan)

 • Depression– om depressionsspiralen och beteendeaktivering mm.
 • Bipolär sjukdom
 • Posttraumatiskt stressyndrom
 • Ätstörningar och självskadebeteende
 • Psykostillstånd och schizofreni
 • Personlighetsstörningar t ex emotionellt instabil personlighetsstörning
 • Samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska funktionshinder (urval)
 • Utmattningssyndrom

04 Så bemöter du personer med självmordstankar

 • Vad kan du göra om du möter en person som tänker på självmord?
 • Psykisk livräddning – att våga agera när du möter en person med självmordstankar
 • Varför är det så svårt?

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

SOA

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Prince2

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

DNV

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda. Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig.

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Hållpunkter

08:30 Registrering

09:00 Kursen startar

12:00 Lunch

16:00 Kursen avslutas

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang
6 månader gratis

Exklusiv och kostnadsfri tillgång till PraktisktLedarskap

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Välkommen till lärportalen

Lärportalen att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se vänder sig till dig som leder andra utan att formellt vara chef. Fortsätt ditt lärande efter avslutad kurs och ta del av spännande innehåll som ger dig råd, vägledning och inspiration.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledare

Agnes Mellstrand
Agnes Mellstrand
Kursledare

Agnes är legitimerad psykolog med KBT-inriktning med lång erfarenhet av KBT-behandling både individuellt och i grupp inom psykiatrin, privatvården och företagshälsovården.

Agnes är en van föreläsare och handledare. Tack vare hennes gedigna kliniska erfarenhet och pedagogiska färdigheter i kombination med god vana av konsultinsatser, får hon genomgående positiva utvärderingar från sina kunder. I omdömena betonas hennes professionalitet, kompetens, värme och inte minst hennes goda förmåga att entusiasmera och engagera andra. Hon delar med sig av sitt kunnande för att åstadkomma hållbara och positiva beteendeförändringar på såväl individnivå som på gruppnivå.

Visa mer
Visa mindre

Om kursarrangören

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
star

En superbra kurs framför allt pga Agnes framställning i liten grupp då det blir dynamiskt och alla kan få bli hörda och tillför gruppen mycket med sina erfarenheter vilket Agnes är skicklig att få fram och använda. Ämnet blir då levande och applicerbart i vardagen.

Christian Haupt
Tandläkare
Tandvårsteamet Haupt
6
/6
star

Mycket bra kursinnehåll och kursledaren var mycket duktig på att förklara tidligt, konkret och enkel.

Cristina Vega Zuniga
Behandlingsassistent/Socialpedagog
Malmö stad
6
/6
star

Väldigt bra kurs. Imponerad över kursvärdens utmärkta förmåga att delge sin kunskap.

Natalie Stempa
ST Tandläkare
Danakliniken Specialisttandvård
6
/6
star

En bland de bättre föreläsare jag varit på. Ödmjuk, duktig och trevlig. En person som man kan tänka sig att söka hjälp hos vid ev problem själv eller någon i ens närhet. Man fick förtroende för henne.

Marie Jifjäll
Legitimerad sjuksköterska
Gävleborgslandsting
6
/6
star

Bra innehåll. lagom avancerat. Mycket bra att vi var en lagom stor grupp. totalt sex deltagare. Väldigt givande diskussioner där alla fick komma till tals! Proffsigt lett av vår kursledare Agnes.

Ann-Sofi Ivarsson
Officiell Veterinär
Livsmedelsverket

Anmälan

Steg

Välj plats och datum

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura

Tillgängliga platser

(Scrolla för att se fler städer)

Tillgängliga platser (A-Ö)

Se alla kurstillfällen

Tillgängliga datum

Detta är en förinspelad kurs, tillgång beviljas via e-post.

Lediga platser
Få platser kvar
Full

* Välj ett datum

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
11995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
11995
kr exkl. moms

* Vänligen fyll i alla fält

Kontakta kundservice@kursbekraftelse.se om du inte mottar en bekräftelse från oss via e-post inom 5 minuter.

63492,63491
Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades.
Pris
11995
exkl. moms
2 dagar
Klassrum
100% nöjdhetsgaranti
Certifierad kurs
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Abonnemang

Kursen är abonnemangsbaserad och de första 12 månaderna är förhandsbetalda. Därefter kan du välja att avsluta eller behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkår och FAQ.

Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.
Företagsanpassad utbildning
Är ni flera på företaget som behöver kompetensutveckling? Då kan vi hjälpa er! Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och certifierade kurser för företag.
Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?
Hilde Kjærstad
Josefin Ljungberg
Försäljning & Projektledare
jl@confex.se
+46 733 580 091
Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.