Psykiatri för icke-psykiatriker

Företagsanpassad utbildning?

Oavsett vilket kompetensbehov som ni än har så är ni välkomna att kontakta mig med er förfrågan!
Bli kontaktad
Höstens datum ute nu
Säkra dig en plats idag
Se vårt kursutbud

Psykiatri för icke-psykiatriker

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Psykiatrikurs som ger dig grundläggande kunskap om psykiska sjukdomar och lär dig hur du bäst bemöter personer med psykisk ohälsa
Anmäl mig
Dela denna kursen
Certifierad kurs
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Abonnemang
Om kursenKursinnehållCertifieringCertifieringCertifieringSå fungerar detKursledareAnmäl mig
2
Dag(ar)
Live
Certifierad kurs
11995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Om kursen

Öka din kunskap – förbättra dina möten med personer som drabbats av psykisk ohälsa

Du som arbetar med och möter människor i ditt arbete kommer emellanåt i kontakt med personer som mår psykiskt dåligt.

Depressioner, ångest och andra psykiska sjukdomar ökar i samhället. Det är inte alltid lätt att veta hur du förhåller dig på ett sätt som förmedlar trygghet och som skapar ett bra möte både för dig och för den drabbade. På den här kursen kommer du att få lära dig mer om psykisk ohälsa och hur du bemöter drabbade på rätt sätt. På så sätt kan du arbeta bort mycket av den osäkerhet som du kanske känner inför mötet med psykiskt sjuka, du blir tryggare och bättre rustad för att utöva ditt yrke på bästa sätt.

Få konkreta verktyg och öva din färdighet i mötet med psykisk ohälsa

Din kursledare Agnes Mellstrand är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har en gedigen erfarenhet inom området. Under två intensiva och lärorika kursdagar kommer du att få reflektionsövningar och konkreta verktyg att använda dig av för att främja återhämtning, analys och självreflektion. Vi jobbar i en tillitsfull atmosfär för att möjliggöra erfarenhetsutbyte för den som vill och verkliga fallexempel från er vardag.  

Efter avslutad kurs kommer du ha fått djupare kunskaper som ger dig en ökad förståelse och trygghet i mötet med personer med psykisk ohälsa.

Läs mer

Nästa kurs

Inga aktuella plats finns tilgängliga.

Se alla kurstillfällen

Inga aktuella datum finns tilgängliga.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kunskapsmål

 • Få ökad kunskap om olika psykiska sjukdomar och lär dig vad du bör vara uppmärksam på
 • Ökad förståelse för hur du kommunicerar med psykiskt instabila personer
 • Hitta balansen mellan professionalitet och medmänsklighet – agera kunnigt och tryggt
 • Bli tryggare, närvarande och sunt gränssättande – samtidigt som du skapar en god relation med personen.
 • Psykisk livräddning? – så bemöter du en person med självmordstankar

Målgrupp

Kursen är för dig som i arbetet möter människor i psykisk obalans

Förkunskaper

Det är en grundläggande kurs och det krävs inga förkunskaper inom psykiatri

Kursinnehåll

Se hela kursinnehållet + -

01 Introduktion

 • Hur mår Sverige idag?  - fakta och myter om den ökade psykiska ohälsan i samhället
 • Normalitetsbegreppet – var går gränsen mellan friskt och sjukt?
 • Definition av olika kriser och bemötande av människor i kris
 • Definition av psykisk ohälsa
 • Verktyg psykoedukation: öka din kunskap om psykiska sjukdomar
 • Verktyg funktionsanalys: öka din självkännedom om dina egna och andras beteenden och reaktioner med hjälp av ABC-analysen från KBT – varför gör du som du gör? - varför gör andra som de gör?

02 Om att bedöma psykisk status

 • Att observera psykiska symtom - är personen du möter mottaglig för samtal och motiverad att samarbeta i den sakfråga ni har gemensamt?
 • Varför diagnos?  -  Diskussion och exemplet DSM

03 Få kunskap om de vanligaste psykiska sjukdomarna, koppling till bemötande och en överblick över hur de evidensbaserade behandlingsinsatserna kan se ut

Våra vanligaste ångestsjukdomar (t ex paniksyndrom, social fobi och tvångssyndrom med genomgång av Clarks modell och tvångsfällan)

 • Depression– om depressionsspiralen och beteendeaktivering mm.
 • Bipolär sjukdom
 • Posttraumatiskt stressyndrom
 • Ätstörningar och självskadebeteende
 • Psykostillstånd och schizofreni
 • Personlighetsstörningar t ex emotionellt instabil personlighetsstörning
 • Samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska funktionshinder (urval)
 • Utmattningssyndrom

04 Så bemöter du personer med självmordstankar

 • Vad kan du göra om du möter en person som tänker på självmord?
 • Psykisk livräddning – att våga agera när du möter en person med självmordstankar
 • Varför är det så svårt?

05 Om bemötande och empati

 • Definition av ett ”gott bemötande”
 • Empatibegreppet och risken för ”Compassion fatigue”
 • Maktperspektivet, empowerment - att stötta till självupplevd förmåga

06 Medkänsla och självmedkänsla - att ta hand om sig själv för att kunna ta hand om andra på ett hållbart sätt

 • Om känslogreglering och återhämtning utifrån ett stressperspektiv
 • Vad behöver du för att kunna ge ett gott bemötande på ett långsiktigt hållbart sätt?
 • Om livsvärden och värderad riktning
 • Exempel på olika tekniker för återhämtning och ökad resiliens

07 Konkreta bemötandeverktyg

 • När du blir rädd eller stressad - vad händer och vad gör du?
 • Hur du hanterar hotfulla, aggressiva och explosiva personer
 • Lär dig se tidiga varningssignaler på ökad risk för aggression
 • Hur du kan agera för att minska risken för våld

08 Kommunikation och samtalsmetodik

 • Vad bör du göra när du tycker det är svårt att nå fram till personen?
 • Så kommunicerar du på ett konstruktivt sätt i mötet med psykiskt instabila människor
 • Hinder för ett bra möte - känslor, tankar, beteenden
 • Hur kan du vara närvarande och tålmodig?

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

Examen

Praktisk information om examen

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Kursmaterial kommer att skickas ut i förväg
 • Du får länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tilllgänglig om du skulle stöta på problem under kursen
 • Pauser är inlagda i undervisningen

Abonnemang

Vår ambition är att stärka din kompetens under hela yrkeslivet, antingen genom att friska upp befintlig kompetens eller genom att bistå med ny. Med livslångt lärande håller du dig uppdaterat och relevant förframtidens omställning och konkurrens i näringslivet.

Som ett led i livslångt lärande är denna kurs arrangerad med en abonnemangslösning för dig. Från att du anmäler dig på kursen har du tillgång till allt material i 12 månader. Efter detta kan du behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse av abonnemanget. Som abonnemangskund erbjuder vi dig förmånliga och rabatterade priser, så att du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad och relevant.

Om du önskar att avsluta ditt abonnemang behöver avtalet sägas upp senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut, annars förnyas prenumerationen automatiskt. Se mer information i våra Köpvillkor och FAQ.

Hållpunkter

08:30 Registrering

09:00 Kursen startar

12:00 Lunch

16:00 Kursen avslutas

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
Christian Haupt
Tandläkare
Tandvårsteamet Haupt

En superbra kurs framför allt pga Agnes framställning i liten grupp då det blir dynamiskt och alla kan få bli hörda och tillför gruppen mycket med sina erfarenheter vilket Agnes är skicklig att få fram och använda. Ämnet blir då levande och applicerbart i vardagen.

6
/6
Cristina Vega Zuniga
Behandlingsassistent/Socialpedagog
Malmö stad

Mycket bra kursinnehåll och kursledaren var mycket duktig på att förklara tidligt, konkret och enkel.

6
/6
Natalie Stempa
ST Tandläkare
Danakliniken Specialisttandvård

Väldigt bra kurs. Imponerad över kursvärdens utmärkta förmåga att delge sin kunskap.

6
/6
Marie Jifjäll
Legitimerad sjuksköterska
Gävleborgslandsting

En bland de bättre föreläsare jag varit på. Ödmjuk, duktig och trevlig. En person som man kan tänka sig att söka hjälp hos vid ev problem själv eller någon i ens närhet. Man fick förtroende för henne.

6
/6
Ann-Sofi Ivarsson
Officiell Veterinär
Livsmedelsverket

Bra innehåll. lagom avancerat. Mycket bra att vi var en lagom stor grupp. totalt sex deltagare. Väldigt givande diskussioner där alla fick komma till tals! Proffsigt lett av vår kursledare Agnes.

Kursledare

Inga aktuella kursledar finns tilgängliga.

Kursanmälan

Frågor om kursen?

Vi hjälper dig gärna!

Psykiatri för icke-psykiatriker

Plats:
undefined
Datum:
undefined
Pris:
11995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Steg

Välj plats och datum

Inga aktuella plats finns tilgängliga.

Se alla kurstillfällen

Inga aktuella datum finns tilgängliga.

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

2. Deltagare

Steg

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
11995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
11995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

63492,63491
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.