Diplomerad kompetensutvecklare - HR utbildning
29900
exkl. moms
Till anmälan

Diplomerad kompetensutvecklare - HR utbildning

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Få en förståelse för hela kompetensutvecklingsprocessen – från analys och lösning till genomförande, uppföljning och mätning.
Har du frågor om kursen eller är du intresserad av företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
Om kursenKursinnehållCertifieringSertifiseringCertifieringSå fungerar detKursledareTidigare kunderKontakta ossTill anmälan

Kunskapsmål

 • Begrepp och synsätt på kompetens
 • Målstyrd kompetensutveckling
 • Lärandets principer och psykologi
 • Att skapa en stark lärresa – process över tid
 • Effektivt lärande i olika form
 • Metodval och pedagogik
 • OBM- att stärka lärandet och chefens roll
 • Att mäta och utvärdera resultat

Om kursen

Stärka din förmåga att analysera behov, säkra upp starka lösningar som styr mot tydliga mål och resultat

Vi har skapat ett unikt program för dig som arbetar med kompetensutveckling i någon roll. Som inköpare, som utbildare eller som HR strateg, personalchef eller konsult. Programmet genomförs digitalt i åtta steg som sedan avslutas med ett diplomeringsscase i klassrum under en dag. Ett diplomeringsprogram på 55 timmar totalt.

Varje pass är 3 timmar långt och genomförs via Teams där vi går igenom modellsynsätt och teori, skapar insikter och delar erfarenheter. Efter varje steg görs hemuppgifter i lärtriader där grupper om tre arbetar vidare och praktiserar kunskaperna i tydliga steg.

Efter de åtta stegen träffas ni i gruppen live för den casebaserade examensdagen där ni redovisar och får feedback på er examensuppgift.

Få en verktygslåda för att arbeta målstyrt med effektivt lärande i olika former och med olika metoder.

Visa mer
Visa mindre

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som arbetar med kompetensutvecklande insatser. Inköpare, utbildare, HR strateg, personalchef eller konsult.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

1. Begrepp och synsätt på kompetens

 • Definitioner och ordlista kring kompetens ger grunden
 • Kompetenspolicy och ramar för kompetensarbetet
 • Att skapa utveckling med effekt – vad kräver det av organisationen?
 • Lärande i tre olika dimensioner -70-20-10

2. Målstyrd kompetensutveckling

 • Att skapa grund för mätbarhet och analys
 • Att hitta mätpunkter och se helheten
 • Att beskriva utveckling så att den går att mäta
 • OKBR- analysmodell som ger vägledning

3. Lärandets principer och psykologi

 • Hjärnan
 • Hur ser processen för lärande ut?
 • Att säkerställa rätt utgångsläge

4. Att skapa en stark lärresa – process över tid

 • Att planera före – under – efter
 • Nuläge och önskat läge
 • Att bygga strukturer för distribuerat lärande över tid

E-learning “Effektivtlärande” och “Chefens roll som kompetensutvecklare” ingår.

Du kommer att fåkursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan "Maximeralärandet", Verktygslåda med checklistor och dokumentation samtreflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. På vissa utbildningaringår även Lärkarta®, en specifik Mindmap för att stärka lärandet.

Lunch och kaffe,frukt och godis ingår också i priset.

5. Effektivt lärande i olika form

 • Pedagogik och planering
 • VAK _Hur förmedlar vi kunskap?
 • I klassrum
 • Digitalt

6. Metodval och pedagogik

 • Vilka metoder kan vi använda oss av?
 • Hur kan olika metoder skapa olika resultat?
 • Kombination av metoder och blended learning
 • Att ”flippa klassrum” – vad innebär det?

7. OBM- att stärka lärandet och chefens roll

 • OBM i praktiken
 • Att förändra beteenden
 • Den viktiga chefsrollen
 • Hur skapa konsekvenssystem

8. Att mäta och utvärdera resultat

 • Hur kan vi säkerställa ett resultat?
 • Var mäter vi av en effekt?
 • Hur mäta utveckling? Kirkpatricks modell för utvärdering
 • När, var, hur, vem, vad?
 • ROI i olika delar av processen

1. Begrepp och synsätt på kompetens

 • Definitioner och ordlista kring kompetens ger grunden
 • Kompetenspolicy och ramar för kompetensarbetet
 • Att skapa utveckling med effekt – vad kräver det av organisationen?
 • Lärande i tre olika dimensioner -70-20-10

2. Målstyrd kompetensutveckling

 • Att skapa grund för mätbarhet och analys
 • Att hitta mätpunkter och se helheten
 • Att beskriva utveckling så att den går att mäta
 • OKBR- analysmodell som ger vägledning

3. Lärandets principer och psykologi

 • Hjärnan
 • Hur ser processen för lärande ut?
 • Att säkerställa rätt utgångsläge

4. Att skapa en stark lärresa – process över tid

 • Att planera före – under – efter
 • Nuläge och önskat läge
 • Att bygga strukturer för distribuerat lärande över tid

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

SOA

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Prince2

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

DNV

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda. Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig.

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Hållpunkter

09.00 - 12.00

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

E-learning “Effektivtlärande” och “Chefens roll som kompetensutvecklare” ingår.

Du kommer att fåkursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan "Maximeralärandet", Verktygslåda med checklistor och dokumentation samtreflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. På vissa utbildningaringår även Lärkarta®, en specifik Mindmap för att stärka lärandet.

Lunch och kaffe,frukt och godis ingår också i priset.

6 månader gratis

Exklusiv och kostnadsfri tillgång till PraktisktLedarskap

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Välkommen till lärportalen

Lärportalen att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se vänder sig till dig som leder andra utan att formellt vara chef. Fortsätt ditt lärande efter avslutad kurs och ta del av spännande innehåll som ger dig råd, vägledning och inspiration.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledare

Advantum Kompetens
Advantum Kompetens
Kursledare

Advantum Kompetens kursledare är seniora och har en bred erfarenhet, både som chefer och utbildare, och delar med sig av sina egna erfarenheter. De engagerar och förklarar på ett sätt som gör lärandet lätt. Med tydlighet och aktiv pedagogik får de teoretisk kunskap att bli till praktisk nytta. Tillsammans med övriga kursdeltagare deltar du i såväl övningar som diskussioner, som fördjupar kunskapen. Våra kursledare får i snitt 4,8 på en femgradig skala i utvärderingar av våra deltagare och framför allt lyfter man deltagarnas pedagogiska förmåga och sätt att skapa maximalt lärande på kort tid.

Visa mer
Visa mindre

Om kursarrangören

Advantum Kompetens AB erbjuder både öppna utbildningar och företagsinterna lösningar inom ledarskap, projektledning, kommunikation, pedagogik och HR. Tillsammans med vårt systerbolag Kompetens Express skapar vi även blended lösningar där e-learning utbildningar ingår. Vår pedagogik är unik och vår metod Maximera Lärandet™ säkerställer att du kan jobba målstyrt med din utveckling. Advantum Kompetens startades år 2000 och har utvecklats till att idag vara ett rikstäckande företag. Vi är drygt 40 personer som brinner för att utveckla såväl individer som organisationer. Våra kunder finns över hela landet, i de flesta branscher, i såväl privat som offentlig verksamhet.

Kursledare

Advantum Kompetens
Advantum Kompetens
Kursledare

Advantum Kompetens kursledare är seniora och har en bred erfarenhet, både som chefer och utbildare, och delar med sig av sina egna erfarenheter. De engagerar och förklarar på ett sätt som gör lärandet lätt. Med tydlighet och aktiv pedagogik får de teoretisk kunskap att bli till praktisk nytta. Tillsammans med övriga kursdeltagare deltar du i såväl övningar som diskussioner, som fördjupar kunskapen. Våra kursledare får i snitt 4,8 på en femgradig skala i utvärderingar av våra deltagare och framför allt lyfter man deltagarnas pedagogiska förmåga och sätt att skapa maximalt lärande på kort tid.

Visa mer
Visa mindre

Vad våra kunder säger om denna kurs

Referenser kommer snart. Välkommen åter!

Anmälan

Steg

Välj plats och datum

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura

Tillgängliga platser

(Scrolla för att se fler städer)

Tillgängliga platser (A-Ö)

Inga aktuella plats finns tilgängliga.

Se alla kurstillfällen

Tillgängliga datum

Detta är en förinspelad kurs, tillgång beviljas via e-post.

Inga aktuella datum finns tilgängliga. Vänligen kontakta oss på: kundservice@kursbekraftelse.se

* Välj ett datum

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
29900
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
29900
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

Kontakta kundservice@kursbekraftelse.se om du inte mottar en bekräftelse från oss via e-post inom 5 minuter.

Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades.
Pris
29900
exkl. moms
9 dagar
Webinar live
100% nöjdhetsgaranti
Certifierad kurs
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Abonnemang

Kursen är abonnemangsbaserad och de första 12 månaderna är förhandsbetalda. Därefter kan du välja att avsluta eller behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkår och FAQ.

Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.
Företagsanpassad utbildning
Är ni flera på företaget som behöver kompetensutveckling? Då kan vi hjälpa er! Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och certifierade kurser för företag.
Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?
Hilde Kjærstad
Josefin Ljungberg
Försäljning & Projektledare
jl@confex.se
+46 733 580 091
Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.