Att leda andra utan att vara chef - steg 2
18995
exkl. moms
Till anmälan

Att leda andra utan att vara chef - steg 2

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Att leda andra utan att vara chef - steg 2 ger dig, som leder andra utan formellt chefsansvar, möjligheten till att fördjupa dina kunskaper och säkra att dina nya rutiner blir till vanor
Har du frågor om kursen eller är du intresserad av företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
Om kursenKursinnehållCertifieringSertifiseringCertifieringSå fungerar detKursledareTidigare kunderKontakta ossTill anmälan

Kunskapsmål

 • Fördjupade insikter om olika ledarstilar och vilken stil som passar dig
 • Lösningsfokuserat ledarskap – vi går på djupet
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Personlig utveckling för att växa i rollen och bli en ännu bättre ledare
 • Få fler färdigheter i coachande ledarskap

Om kursen

Fortsättningskursen för dig som leder en arbetsgrupp eller team utan formellt chefsansvar

Det är en fördel om du tidigare har gått kursen ”Att leda andra utan att vara chef” eller en annan grundläggande ledarskapsutbildning.

Med en grundkurs i bagaget har du har redan lagt fundamentet för ditt ledarskap. Vi tar avstamp i de viktigaste delarna från kursen Att leda andra utan att vara chef steg 1 och ser på vilka utmaningar och möjligheter du står inför just nu. Nu är det dags att ta dina kunskaper till nästa nivå och bli ännu tryggare i din roll.

Effektivt ledarskap startar med en fördjupad personlig förståelse för ditt eget unika sätt att agera som ledare och hur du kan bli ännu mer säker när du leder andra. Det personliga ledarskapet är ”nyckeln till framgång” och vi kommer därför att fördjupa oss inom olika ledarstilar, för att kunna avgöra vilken stil som lämpar sig bäst för just dig.

Visa mer

Så kan du motivera, påverka och utveckla individer och grupper

Under kursen kommer vi också att lägga stor vikt på lösningsfokuserat- och situationsanpassat ledarskap. Rätt ledarskapsverktyg, styrt av vilka förutsättningar som finns, vilken situation man är i och teamet du har, är avgörande för att du ska kunna motivera, påverka och utveckla individer och grupper. Som ledare ligger ditt fokus ofta på att utveckla andra men du behöver också prioritera dig själv. En ökad självinsikt och förståelse för egna beteendemönster hjälper dig i alla aspekter av ditt ledarskap. Tillsammans ska vi finna ut vilka verktyg som är viktigast för din vidareutveckling som ledare.

Din kursledare Michael Wolde, som har mer än 25 års erfarenhet av att utveckla ledare och team på olika nivåer, kommer avslutningsvis att gå på djupet i hur du använder coaching som verktyg på bästa möjliga sätt. Detta så att du kan få dina medarbetar att växa som individer och våga ta sig an nya utmaningar.

Arbeta vidare med ditt ledarskap med hjälp av en konkret handlingsplan

Målet med kursen är att du på ett tryggt och effektivt sätt ska kunna leda din grupp mot de övergripande målsättningar som finns inom organisationen. När kursen är avslutad kommer du att få med dig en konkret handlingsplan för hur du ska arbeta vidare med ditt ledarskap.

Vi är säkra på att du med denna kurs kommer att få den kompetensen du efterfrågat. Därför ger vi dig 100% nöjdhetsgaranti.

Varför ska jag välja denna kurs?

 • Kvalitetssäkrat kursinnehåll
 • Erfarenhetsutbyte med andra
 • Konkreta och praktiska verktyg
Visa mindre

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som leder en arbetsgrupp utan formellt chefsansvar och önskar fördjupande kunskaper

Förkunskaper

Du har med fördel gått Att leda andra utan att vara chef eller liknande grundläggande ledarskapsutbildning

Kursinnehåll

01 En kort genomgång av de viktigaste momenten av grunderna från steg 1

 • En snabb repetition
 • Vad har hänt sedan sist?

02 Introduktion till ett lösningsfokuserat perspektiv

 • Vad kännetecknar ett lösningsfokuserat ledarskap i praktiken?
 • Förutsättningar för att kunna leda lösningsfokuserat
 • Hur kan du utveckla ditt eget lösningsfokuserade ledarskap?

03 Att få genomslag i sitt ledarskap

 • De fem största felfunktionerna hos ett team
 • Ledarskap för problemlösning
  - och hur du undviker dem

04 Gruppdynamik – bygg ett bra team

 • Test av dina styrkor och svagheter som ledare
 • Gruppens olika faser - och hur du anpassar ditt ledarskap
 • Skillnaden mellan att leda i projekt och att leda i linjeorganisation

05 Utveckla ditt självledarskap

 • Hur du blir bättre på att leda andra genom att lära känna dig själv bättre
 • Vad behöver du för att leda dig själv på bästa sätt
 • Hur coachar du dig själv till ett bättre själledarskap

06 Coaching på djupet

 • Hur använder du metoden coaching på bästa sätt
 • Vad är coaching och hur fungerar det?
 • Coaching som arbetsverktyg i olika situationer
 • Att coacha för förändring
 • Vänd förändringsmotstånd till framgång

01 En kort genomgång av de viktigaste momenten av grunderna från steg 1

 • En snabb repetition
 • Vad har hänt sedan sist?

02 Introduktion till ett lösningsfokuserat perspektiv

 • Vad kännetecknar ett lösningsfokuserat ledarskap i praktiken?
 • Förutsättningar för att kunna leda lösningsfokuserat
 • Hur kan du utveckla ditt eget lösningsfokuserade ledarskap?

03 Att få genomslag i sitt ledarskap

 • De fem största felfunktionerna hos ett team
 • Ledarskap för problemlösning
  - och hur du undviker dem

04 Gruppdynamik – bygg ett bra team

 • Test av dina styrkor och svagheter som ledare
 • Gruppens olika faser - och hur du anpassar ditt ledarskap
 • Skillnaden mellan att leda i projekt och att leda i linjeorganisation

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

SOA

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Prince2

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

DNV

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda. Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig.

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Hållpunkter

08:30 Registrering och frukost

09:00 Kursen startar

12:00 Lunch

16:00 Kursen avslutas

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang
6 månader gratis

Exklusiv och kostnadsfri tillgång till PraktisktLedarskap

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Välkommen till lärportalen

Lärportalen att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se vänder sig till dig som leder andra utan att formellt vara chef. Fortsätt ditt lärande efter avslutad kurs och ta del av spännande innehåll som ger dig råd, vägledning och inspiration.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledare

Michael Wolde
Michael Wolde
Kursledare

Michael Wolde har mer än 25 års erfarenhet av konsulting och utveckling av ledare och team inom både privat och offentlig sektor. Han är en mycket god pedagog och är sedan många år tillbaka verksam utbildare inom ledarskap, organisationsutveckling, coachning och teamutveckling. Utöver arbetet som konsult och utbildare har Michael även givit ut boken Proaktivt ledarskap på Mindboozt förlag. Michael är utbildad personalvetare och psykosyntescoach.

Visa mer
Visa mindre

Om kursarrangören

Som en av Sveriges främsta utbildningsarrangörer erbjuder Actea Utbildning inom Actea Management skräddarsydda program som inte bara inspirerar utan också levererar mätbara resultat.

Vi har sedan 15 år tillbaka tillsammans med vår samarbetspartner Confex levererat kursinnehåll och kursledare till flera utbildningar. Vårt flaggskepp är kursen Att leda utan att vara chef steg 1 och steg 2, där vi har utbildat mer än 7000 deltagare med högsta betyg i utvärderingarna. Våra kursledare är grundligt utbildade och har lång erfarenhet av att utbilda och handleda så väl formella som informella ledare. Med kursledarnas expertis inom området ledar- och medarbetarutveckling får du som deltagare de bästa förutsättningarna för att utbildning och utveckling inom de kurser vi erbjuder via Confex; Att leda utan att vara chef, Ny som chef, Så hanterar du besvärliga människor, Projektledning, Effektiv som ledare och Förhandlingsteknik.

Vår passion för att utveckla människor och organisationer återspeglas i varje detalj av våra utbildningar. Vi förstår att varje deltagare och varje företag har unika behov och utmaningar. Därför anpassar vi våra program för att säkerställa att innehållet är relevant, engagerande och direkt tillämpbart i din vardag.

Actea Management driver, förutom utbildningar, sedan knappt 10 år också konsultverksamhet inom verksamhet- och organisationsutveckling. Vi hjälper organisationer med processutveckling, förändringsledning, ledar- och medarbetarutveckling, ledningsgruppsutveckling, projektledning, styrning och ledning, förbättrat kvalitetsarbete med systematik för ständiga förbättringar.

Vad våra kunder säger om denna kurs

5
/6
star

Mycket bra!

Mikael Bjarneskans
Service koordinator
Tobii Technology AB
6
/6
star

Extremt bra!

Adrian Hodza
Lägenhetsutvecklare
MKB Fastighets AB
5
/6
star

Bra. lagom antal deltagare, bra kursledare

Ingvar Bjärsmyr
Lagerarbetare
Hestra Inredningar AB
6
/6
star

Roliga intressanta övningar. Framförallt är det så bra att träffa andra kursdelatagare och diskutera liknande situationer och problemställningar. Föreläsaren Sofia Norberg var saklig, lugn och engagerad. Ibland kan vissa föreläsare bli väldigt käcka och överdrivna, men Sofia var väldigt nere på jorden, beskrev bra exempel och hade bra samtalsövningar

Magdalena Jansson
Lantbrukskonsulent Kontrollansvarig
Länsstyrelsen Östergötlands län
5
/6
star

Mycket lärorikt

Niklas Kjellander
Team leader
iCore Solutions AB
5
/6
star

Började smått för att skapa insikt sedan djupare för att inse vad som egentligen behövdes göras

Gerry Svalenberg
Project Planner
Faiveley Transport Nordic AB
5
/6
star

Bra! Sofia är väldigt duktig, hon ser och hör oss alla

Ulrika Grönman
Parkeringsvakt/Arbetsledare
Sundbybergs Stad
5
/6
star

Mycket bra och fantastisk kurledare. Bra upplägg och tempot likaså. Bra fokuspunkter

Päivi Stahl Ericsson
Customer Service Representative Frontline
Boston Scientific Nordic AB
6
/6
star

En bra kurs som väckte många tankar och idéer

Ylva Elfvendahl
Systemförvaltare
Region Västmanland
6
/6
star

Väldigt intressant. Kursledaren får högsta betyg då vi alla var väldigt delaktiga

Gunila Balinovic
Quality Supervisor
3M Svenska AB
5
/6
star

Väldigt bra upplägg och proffsig lärare

Aino Pleiner
Utbildningsansvarig
Ung Företagsamhet i Sverige
6
/6
star

Fantastisk bra

Enver Bajramaj
Produktchef
Kanthal AB
6
/6
star

Otroligt bra inlevelse, lyhörd & engagerad kursledare. Jag hade gärna sett att det var 3 dagar på kursen då det berör så många ämnen som är väl så viktiga att diskutera

Jim Francke-Nygren
IT-Tekniker
Sweco AB
6
/6
star

Mycket bra utbildning, bra fördelning på allmän information och mer konkreta verktyg att använda i ledarskap

Sandra Schytzer
Samordnare
Solna stad
6
/6
star

En bra kurs med bra innehåll som kan skräddarsys för deltagarna

Ninnie Bergstrand
Applikationskonsult, Centrum för Digitalisering
Region Västmanland
6
/6
star

Två bra dagar med mycket insikt och tankar att ta med sig

Glen Sandgren
Teamledare
Studiefrämjandet Göteborg-Mölndal
6
/6
star

Grymt bra

Amund Lindberg
Driftledare
Sjöfartsverket
6
/6
star

Mycket bra med både teoretisk och praktisk förankring

Hanna Wibäck
Teamledare, Strategi o förvaltning
Uppsala kommun

Anmälan

Steg

Välj plats och datum

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura

Tillgängliga platser

(Scrolla för att se fler städer)

Tillgängliga platser (A-Ö)

Se alla kurstillfällen

Tillgängliga datum

Detta är en förinspelad kurs, tillgång beviljas via e-post.

Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full

* Välj ett datum

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
18995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
18995
kr exkl. moms

* Vänligen fyll i alla fält

Kontakta kundservice@kursbekraftelse.se om du inte mottar en bekräftelse från oss via e-post inom 5 minuter.

63445,63446
Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades.
Pris
18995
exkl. moms
2 dagar
Klassrum
100% nöjdhetsgaranti
Certifierad kurs
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Abonnemang

Kursen är abonnemangsbaserad och de första 12 månaderna är förhandsbetalda. Därefter kan du välja att avsluta eller behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkår och FAQ.

Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.
Företagsanpassad utbildning
Är ni flera på företaget som behöver kompetensutveckling? Då kan vi hjälpa er! Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och certifierade kurser för företag.
Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?
Hilde Kjærstad
Josefin Ljungberg
Försäljning & Projektledare
jl@confex.se
+46 733 580 091
Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.