Avancerad arbetsrätt

Företagsanpassad utbildning?

Oavsett vilket kompetensbehov som ni än har så är ni välkomna att kontakta mig med er förfrågan!
Bli kontaktad
Höstens datum ute nu
Säkra dig en plats idag
Se vårt kursutbud

Avancerad arbetsrätt

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Nya regler i LAS fr.o.m. hösten 2022. Detta är fördjupningskursen som ger dig kött på benen för att tackla de svåra frågorna i din arbetsvardag.
Anmäl mig
Dela denna kursen
Certifierad kurs
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Abonnemang
Om kursenKursinnehållCertifieringCertifieringCertifieringSå fungerar detKursledareAnmäl mig
2
Dag(ar)
Live
Certifierad kurs
17995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Om kursen

Utveckla dina kunskaper inom arbetsrätt och lär dig navigera i nya LAS

Under två lärorika och fullspäckade dagar kommer du få en genomgång av praktiska exempel och relevanta rättsfall så att du får svar på de frågor du möter i din vardag på jobbet. Arbetsrätten har genomgått stora förändringar i och med lagändringarna i juni 2022. Därför är det av stor vikt att du håller dig uppdaterad på ämnet. Kursen ger dig en djupare förståelse för arbetsrätten och de förändringar som sker inom området, till skillnad från vår grundkurs Arbetsrätt som istället lär dig grunderna i vad arbetsrätten behandlar.

Få svar på just dina frågor

Kursen har ett begränsat antal platser för att säkerställa att du får två givande dagar av hög kvalitet. Det gör att du har stor möjlighet att få svar på just dina frågor och verkligen utvecklas. I och med nya LAS så kan du både gå denna kurs ifall du vill ha en fördjupning i arbetsrätt eller om du har gått kursen tidigare men behöver lära dig att tillämpa de nya ändringarna.

Du får kursledarnas bok "Lojalitet i arbetet" utan extra kostnad

Fördelar med kursen:

Lär dig tillämpa lagstiftningen – se till att göra rätt vid arbetsrättsliga frågor du möter i din yrkesroll

Nya LAS - lär dig innehållet och hur du tillämpar de nya reglerna

Sociala medier – i dagens samhälle är det viktigt att ha koll på vad som är okej att förmedla och hur man ska agera på sociala medier

Uppsägningar – vilka olika orsaker finns det för uppsägning, vad skiljer dem åt och hur agerar man

Praktiska exempel – du får mallar och genomgång av relevanta rättsfall som du har nytta av

Exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal

I din kursavgift får du tillgång till Sveriges första digitala lärportal för  ledare –www.praktiskt-ledarskap-101.se, helt kostnadsfritt under 6 månader. Här kommer du som ledare få ta del av artiklar, webinar, videos och podcast som hjälper dig att hålla dig uppdaterad och få rätt förutsättningar och stöd för att kunna utveckla ditt ledarskap vidare.

Läs mer

Nästa kurs

Se alla kurstillfällen

11-12 maj
Göteborg
Scandic Opalen
To be defined
12825446
goteborg
24-25 maj
Malmö
Scandic S:t Jörgen
To be defined
12825447
malmo
7-8 juni
Stockholm
Scandic Victoria Tower
To be defined
12829068
stockholm
14-15 juni
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12824719
online
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Kunskapsmål

 • Lagen om anställningsskydd - tillämpningsområde och syfte samt ändringar från juni 2022
 • Vad som gäller kring sociala medier, lojalitetsplikten och kollektivavtal
 • Vad skillnaderna är mellan framprovocerad uppsägning, utköp och uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Anställningsförhållanden och omplaceringsskyldighet
 • Uppsägning på grund av personliga skäl genomfört på rätt sätt
 • Genomgång av praktiska exempel och relevanta rättsfall

Målgrupp

Denna fördjupningskurs riktar sig till dig med befintliga kunskaper i ämnet och som söker mer eller till dig som har gått vår kurs Arbetsrätt. Du kan gå kursen som en fristående kurs eller med vår grundkurs som bas.

Förkunskaper

Du har antingen gått vår kurs Arbetsrätt eller motsvarande kurs.

Kursinnehåll

Se hela kursinnehållet + -

01 Arbetsrättens grunder - repetition och genomgång av nyheter

 • Lagen om anställningsskydd, tillämpningsområdet och syfte samt ändringar från 30 juni 2022
 • Beräkning av anställningstid
 • Intermittent anställning - de nya tillämpningsreglerna

02 Fördjupning lojalitetsplikten

 • Lojalitetsplikten - den centrala förpliktelsen i ett anställningsförhållande.
 • Vad innebär ett brott mot lojalitetsplikten?
 • Vilka skillnader finns det om man arbetar i privat respektive offentlig sektor?
 • Rätten att inneha annat arbete. När och vilken typ av arbete?

03 Tystnadsplikt och företagshemligheter

 • Tystnadsplikt genom anställningsavtal
 • Vad gäller angående företagshemligheter?

04 Facebook och sociala medier

 • Yttrandefrihet och kritikrätt
 • Vad kan en arbetstagare skriva på facebook och sociala medier?
 • Vad är inte ok att förmedla på sociala medier?
 • Yttrandefriheten vs. Lojalitetsplikten
 • Genomgång av relevanta rättsfall: den bloggande polisen, rektorsfallet med mera.

05 Framprovocerad uppsägning vs utköp

 • Hur genomför man ett utköp av en arbetstagare?
 • Hur mycket är rimligt att betala?
 • Genomgång av 39 § lagen om anställningsskydd
 • Vad är att anse som framprovocerad uppsägning?
 • Rättsfall och praktiska övningar

06 Uppsägning från arbetsgivarens sida

 • Sakliga skäl enligt ändringar 1 juli 2022
 • Omplaceringsskyldigheten vid uppsägning
 • Vad är skäligt enligt 7 § LAS
 • Konsekvenser av felaktig omplacering
 • Uppsägning enligt lag, kollektivavtal och enskilda anställningsavtal

07 Uppsägning på grund av arbetsbrist - vad gäller?

 • Företagsekonomiska och organisatoriska skäl
 • Turordningsreglerna från 30 juni 2022

08 Uppsägning på grund av personliga skäl genomfört på rätt sätt

 • Varningar och misskötsel
 • Att dela ut en erinran
 • Misskötsamhet och dåliga prestationer
 • Olika typer av misskötsel och hur du hanterar dem

09 Uppsägning vid sjukdom

 • Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetsgivare respektive arbetstagare när det gäller sjukdom?
 • Rehabilitering

10 Övergång av verksamhet

 • Vad är en övergång av verksamhet?
 • Hur skall en övergång förhandlas fackligt?
 • Arbetstagarens rättigheter vid övergång av verksamhet
 • Eventuell arbetsbrist i samband med övergång

11 Kollektivavtal

 • Vad är ett kollektivavtal?
 • Hur uppkommer ett kollektivavtal?
 • Fördelar och nackdelar med kollektivavtal
 • Vad gör man om man vill teckna ett kollektivavtal
 • Vad gör man om man inte vill teckna kollektivavtal
 • Bildande av fackklubb på den egna arbetsplatsen

12 Tvist i domstol - om domstolsförfarandet samt skadestånd och preskription

 • Det arbetsrättsliga domstolssystemet
 • Skadestånd och preskription

13 Praktisk övning

 • Överläggning inför förestående uppsägning på grund av personliga skäl

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

Examen

Praktisk information om examen

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Kursmaterial kommer att skickas ut i förväg
 • Du får länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tilllgänglig om du skulle stöta på problem under kursen
 • Pauser är inlagda i undervisningen

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Abonnemang

Vår ambition är att stärka din kompetens under hela yrkeslivet, antingen genom att friska upp befintlig kompetens eller genom att bistå med ny. Med livslångt lärande håller du dig uppdaterat och relevant förframtidens omställning och konkurrens i näringslivet.

Som ett led i livslångt lärande är denna kurs arrangerad med en abonnemangslösning för dig. Från att du anmäler dig på kursen har du tillgång till allt material i 12 månader. Efter detta kan du behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse av abonnemanget. Som abonnemangskund erbjuder vi dig förmånliga och rabatterade priser, så att du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad och relevant.

Om du önskar att avsluta ditt abonnemang behöver avtalet sägas upp senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut, annars förnyas prenumerationen automatiskt. Se mer information i våra Köpvillkor och FAQ.

Hållpunkter

09:00 Registrering och frukost

09:30 Kursen börjar

12:30 Lunch

16:15 Kursen avslutas

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
Lisen Hörberg
Gruppledare, Tekniska förvaltningen
Älmhults kommun

Fantastiskt kunnig männinska och utbildare

6
/6
Karin Wandér
Personaladministratör
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Mycket bra och informativ, underbar lärare!

6
/6
Nina Collin
Personalchef /-ansvarig
Bussgods i Norrbotten AB

Mycket duktig och intressant föreläsare

6
/6
Susanna Samelius
HR-chef
Miljonlotteriet

Fantastiskt bra

6
/6
Sören Modig
Operations Manager
Fresh AB

Mycket bra upplägg samt kursledare/ föreläsare

6
/6
André Falevik Calles
Personalchef /-ansvarig
Inagården AB

Mycket bra

6
/6
Susanne Seidlitz
Personalchef /-ansvarig
Valio Sverige AB

Bra. Bra varvat med diskussioner

6
/6
Annika Ekstrand
Ekonomichef
ReBo KB

Mycket bra

6
/6
Ann-Christin Lilja
Chef
Strängnäs Bostads AB

Mycket bra

6
/6
Anne-Elise Söderlund
Personaladministratör
Dammsdalskolan

Mycket bra! Louise är en mycket kunnig och inspirerande föreläsare/utbildare

5
/6
Nina Sund
HR-specialist
Myrtall AB

En mycket kompetent föreläsare

6
/6
Per Ölmesten
Avd Chef
Ocab i Stockholm AB

Utroligt bra, givande och intressant

Kursledare

Louise D'Oliwa

Advokaten Louise D’Oliwa har förmågan att blanda teori med praktiska exempel som ger kursdeltagarna en kunskap de har nytta av direkt efter kursen. Vid tidigare kurstillfällen har deltagarna gett henne 5,9 i betyg på en 6-gradig skala och lovordat hennes insats.

Läs mer
Lucas Ideström Wahlsjö

Lucas Ideström Wahlsjö är advokat och arbetar på Advokatbyrån D'Oliwa. Lucas företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare i arbetsrättsliga tvister. Han är även verksam som examinator i arbetsrätt vid Stockholms universitet och är författare till boken Lojalitet i arbetet. Lucas har förmåga att varva teori med praktiska exempel och med många intressanta fall från Arbetsdomstolen. Lucas är en omtyckt föreläsare med mycket goda omdömen från tidigare kurstillfällen.

Läs mer

Kursanmälan

Frågor om kursen?

Vi hjälper dig gärna!

Avancerad arbetsrätt

Plats:
undefined
Datum:
undefined
Pris:
17995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Steg

Välj plats och datum

Se alla kurstillfällen

To be defined
To be defined
To be defined
To be defined

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

2. Deltagare

Steg

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
17995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
17995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

63450,63449
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.