Avancerad arbetsrätt
17995
exkl. moms
Till anmälan

Avancerad arbetsrätt

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Nya regler i LAS fr.o.m. hösten 2022. Detta är fördjupningskursen som ger dig kött på benen för att tackla de svåra frågorna i din arbetsvardag.
Har du frågor om kursen eller är du intresserad av företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
Om kursenKursinnehållCertifieringSertifiseringCertifieringSå fungerar detKursledareTidigare kunderKontakta ossTill anmälan

Kunskapsmål

 • Lagen om anställningsskydd - tillämpningsområde och syfte samt ändringar från juni 2022
 • Vad som gäller kring sociala medier, lojalitetsplikten och kollektivavtal
 • Vad skillnaderna är mellan framprovocerad uppsägning, utköp och uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Anställningsförhållanden och omplaceringsskyldighet
 • Uppsägning på grund av personliga skäl genomfört på rätt sätt
 • Genomgång av praktiska exempel och relevanta rättsfall

Om kursen

Utveckla dina kunskaper inom arbetsrätt och lär dig navigera i nya LAS

Under två lärorika och fullspäckade dagar kommer du få en genomgång av praktiska exempel och relevanta rättsfall så att du får svar på de frågor du möter i din vardag på jobbet. Arbetsrätten har genomgått stora förändringar i och med lagändringarna i juni 2022. Därför är det av stor vikt att du håller dig uppdaterad på ämnet. Kursen ger dig en djupare förståelse för arbetsrätten och de förändringar som sker inom området, till skillnad från vår grundkurs Arbetsrätt som istället lär dig grunderna i vad arbetsrätten behandlar.

Få svar på just dina frågor

Kursen har ett begränsat antal platser för att säkerställa att du får två givande dagar av hög kvalitet. Det gör att du har stor möjlighet att få svar på just dina frågor och verkligen utvecklas. I och med nya LAS så kan du både gå denna kurs ifall du vill ha en fördjupning i arbetsrätt eller om du har gått kursen tidigare men behöver lära dig att tillämpa de nya ändringarna.

Visa mer

Du får kursledarnas bok "Lojalitet i arbetet" utan extra kostnad

Fördelar med kursen:

 • Lär dig tillämpa lagstiftningen – se till att göra rätt vid arbetsrättsliga frågor du möter i din yrkesroll
 • Nya LAS - lär dig innehållet och hur du tillämpar de nya reglerna
 • Sociala medier – i dagens samhälle är det viktigt att ha koll på vad som är okej att förmedla och hur man ska agera på sociala medier
 • Uppsägningar – vilka olika orsaker finns det för uppsägning, vad skiljer dem åt och hur agerar man
 • Praktiska exempel – du får mallar och genomgång av relevanta rättsfall som du har nytta av
Visa mindre

Målgrupp

Denna fördjupningskurs riktar sig till dig med befintliga kunskaper i ämnet och som söker mer eller till dig som har gått vår kurs Arbetsrätt. Du kan gå kursen som en fristående kurs eller med vår grundkurs som bas.

Förkunskaper

Du har antingen gått vår kurs Arbetsrätt eller motsvarande kurs.

Kursinnehåll

01 Arbetsrättens grunder - repetition och genomgång av nyheter

 • Lagen om anställningsskydd, tillämpningsområdet och syfte samt ändringar från 30 juni 2022
 • Beräkning av anställningstid
 • Intermittent anställning - de nya tillämpningsreglerna

02 Fördjupning lojalitetsplikten

 • Lojalitetsplikten - den centrala förpliktelsen i ett anställningsförhållande.
 • Vad innebär ett brott mot lojalitetsplikten?
 • Vilka skillnader finns det om man arbetar i privat respektive offentlig sektor?
 • Rätten att inneha annat arbete. När och vilken typ av arbete?

03 Tystnadsplikt och företagshemligheter

 • Tystnadsplikt genom anställningsavtal
 • Vad gäller angående företagshemligheter?

04 Facebook och sociala medier

 • Yttrandefrihet och kritikrätt
 • Vad kan en arbetstagare skriva på facebook och sociala medier?
 • Vad är inte ok att förmedla på sociala medier?
 • Yttrandefriheten vs. Lojalitetsplikten
 • Genomgång av relevanta rättsfall: den bloggande polisen, rektorsfallet med mera.

05 Framprovocerad uppsägning vs utköp

 • Hur genomför man ett utköp av en arbetstagare?
 • Hur mycket är rimligt att betala?
 • Genomgång av 39 § lagen om anställningsskydd
 • Vad är att anse som framprovocerad uppsägning?
 • Rättsfall och praktiska övningar

06 Uppsägning från arbetsgivarens sida

 • Sakliga skäl enligt ändringar 1 juli 2022
 • Omplaceringsskyldigheten vid uppsägning
 • Vad är skäligt enligt 7 § LAS
 • Konsekvenser av felaktig omplacering
 • Uppsägning enligt lag, kollektivavtal och enskilda anställningsavtal

07 Uppsägning på grund av arbetsbrist - vad gäller?

 • Företagsekonomiska och organisatoriska skäl
 • Turordningsreglerna från 30 juni 2022

08 Uppsägning på grund av personliga skäl genomfört på rätt sätt

 • Varningar och misskötsel
 • Att dela ut en erinran
 • Misskötsamhet och dåliga prestationer
 • Olika typer av misskötsel och hur du hanterar dem

09 Uppsägning vid sjukdom

 • Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetsgivare respektive arbetstagare när det gäller sjukdom?
 • Rehabilitering

10 Övergång av verksamhet

 • Vad är en övergång av verksamhet?
 • Hur skall en övergång förhandlas fackligt?
 • Arbetstagarens rättigheter vid övergång av verksamhet
 • Eventuell arbetsbrist i samband med övergång

11 Kollektivavtal

 • Vad är ett kollektivavtal?
 • Hur uppkommer ett kollektivavtal?
 • Fördelar och nackdelar med kollektivavtal
 • Vad gör man om man vill teckna ett kollektivavtal
 • Vad gör man om man inte vill teckna kollektivavtal
 • Bildande av fackklubb på den egna arbetsplatsen

12 Tvist i domstol - om domstolsförfarandet samt skadestånd och preskription

 • Det arbetsrättsliga domstolssystemet
 • Skadestånd och preskription

13 Praktisk övning

 • Överläggning inför förestående uppsägning på grund av personliga skäl

01 Arbetsrättens grunder - repetition och genomgång av nyheter

 • Lagen om anställningsskydd, tillämpningsområdet och syfte samt ändringar från 30 juni 2022
 • Beräkning av anställningstid
 • Intermittent anställning - de nya tillämpningsreglerna

02 Fördjupning lojalitetsplikten

 • Lojalitetsplikten - den centrala förpliktelsen i ett anställningsförhållande.
 • Vad innebär ett brott mot lojalitetsplikten?
 • Vilka skillnader finns det om man arbetar i privat respektive offentlig sektor?
 • Rätten att inneha annat arbete. När och vilken typ av arbete?

03 Tystnadsplikt och företagshemligheter

 • Tystnadsplikt genom anställningsavtal
 • Vad gäller angående företagshemligheter?

04 Facebook och sociala medier

 • Yttrandefrihet och kritikrätt
 • Vad kan en arbetstagare skriva på facebook och sociala medier?
 • Vad är inte ok att förmedla på sociala medier?
 • Yttrandefriheten vs. Lojalitetsplikten
 • Genomgång av relevanta rättsfall: den bloggande polisen, rektorsfallet med mera.

05 Framprovocerad uppsägning vs utköp

 • Hur genomför man ett utköp av en arbetstagare?
 • Hur mycket är rimligt att betala?
 • Genomgång av 39 § lagen om anställningsskydd
 • Vad är att anse som framprovocerad uppsägning?
 • Rättsfall och praktiska övningar

06 Uppsägning från arbetsgivarens sida

 • Sakliga skäl enligt ändringar 1 juli 2022
 • Omplaceringsskyldigheten vid uppsägning
 • Vad är skäligt enligt 7 § LAS
 • Konsekvenser av felaktig omplacering
 • Uppsägning enligt lag, kollektivavtal och enskilda anställningsavtal

07 Uppsägning på grund av arbetsbrist - vad gäller?

 • Företagsekonomiska och organisatoriska skäl
 • Turordningsreglerna från 30 juni 2022

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

SOA

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Prince2

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

DNV

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda. Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig.

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Hållpunkter

09:00 Registrering och frukost

09:30 Kursen börjar

12:30 Lunch

16:15 Kursen avslutas

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang
6 månader gratis

Exklusiv och kostnadsfri tillgång till PraktisktLedarskap

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Välkommen till lärportalen

Lärportalen att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se vänder sig till dig som leder andra utan att formellt vara chef. Fortsätt ditt lärande efter avslutad kurs och ta del av spännande innehåll som ger dig råd, vägledning och inspiration.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledare

Louise D'Oliwa
Louise D'Oliwa
Kursledare

Advokaten Louise D’Oliwa har förmågan att blanda teori med praktiska exempel som ger kursdeltagarna en kunskap de har nytta av direkt efter kursen. Vid tidigare kurstillfällen har deltagarna gett henne 5,9 i betyg på en 6-gradig skala och lovordat hennes insats.

Visa mer
Visa mindre
Lucas Ideström Wahlsjö
Lucas Ideström Wahlsjö
Kursledare

Lucas Ideström Wahlsjö är advokat och arbetar på Advokatbyrån D'Oliwa. Lucas företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare i arbetsrättsliga tvister. Han är även verksam som examinator i arbetsrätt vid Stockholms universitet och är författare till boken Lojalitet i arbetet. Lucas har förmåga att varva teori med praktiska exempel och med många intressanta fall från Arbetsdomstolen. Lucas är en omtyckt föreläsare med mycket goda omdömen från tidigare kurstillfällen.

Visa mer
Visa mindre

Om kursarrangören

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
star

Fantastiskt kunnig männinska och utbildare

Lisen Hörberg
Gruppledare, Tekniska förvaltningen
Älmhults kommun
6
/6
star

Mycket bra och informativ, underbar lärare!

Karin Wandér
Personaladministratör
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
6
/6
star

Mycket duktig och intressant föreläsare

Nina Collin
Personalchef /-ansvarig
Bussgods i Norrbotten AB
6
/6
star

Fantastiskt bra

Susanna Samelius
HR-chef
Miljonlotteriet
6
/6
star

Mycket bra upplägg samt kursledare/ föreläsare

Sören Modig
Operations Manager
Fresh AB
6
/6
star

Mycket bra

André Falevik Calles
Personalchef /-ansvarig
Inagården AB
6
/6
star

Bra. Bra varvat med diskussioner

Susanne Seidlitz
Personalchef /-ansvarig
Valio Sverige AB
6
/6
star

Mycket bra

Annika Ekstrand
Ekonomichef
ReBo KB
6
/6
star

Mycket bra

Ann-Christin Lilja
Chef
Strängnäs Bostads AB
6
/6
star

Mycket bra! Louise är en mycket kunnig och inspirerande föreläsare/utbildare

Anne-Elise Söderlund
Personaladministratör
Dammsdalskolan
5
/6
star

En mycket kompetent föreläsare

Nina Sund
HR-specialist
Myrtall AB
6
/6
star

Utroligt bra, givande och intressant

Per Ölmesten
Avd Chef
Ocab i Stockholm AB

Anmälan

Steg

Välj plats och datum

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura

Tillgängliga platser

(Scrolla för att se fler städer)

Tillgängliga platser (A-Ö)

Se alla kurstillfällen

Tillgängliga datum

Detta är en förinspelad kurs, tillgång beviljas via e-post.

Lediga platser
Få platser kvar
Full

* Välj ett datum

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
17995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
17995
kr exkl. moms

* Vänligen fyll i alla fält

Kontakta kundservice@kursbekraftelse.se om du inte mottar en bekräftelse från oss via e-post inom 5 minuter.

63449
Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades.
Pris
17995
exkl. moms
2 dagar
Klassrum
100% nöjdhetsgaranti
Certifierad kurs
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Abonnemang

Kursen är abonnemangsbaserad och de första 12 månaderna är förhandsbetalda. Därefter kan du välja att avsluta eller behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkår och FAQ.

Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.
Företagsanpassad utbildning
Är ni flera på företaget som behöver kompetensutveckling? Då kan vi hjälpa er! Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och certifierade kurser för företag.
Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?
Hilde Kjærstad
Josefin Ljungberg
Försäljning & Projektledare
jl@confex.se
+46 733 580 091
Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.