Avancerad arbetsrätt

Företagsanpassad utbildning?

Oavsett vilket kompetensbehov som ni än har så är ni välkomna att kontakta mig med er förfrågan!
Bli kontaktad
Höstens datum ute nu
Säkra dig en plats idag
Se vårt kursutbud

Avancerad arbetsrätt

Fördjupningskursen som ger dig kött på benen för att tackla de svåra frågorna i din arbetsvardag.
Anmäl mig
Dela denna kursen
Certifierad kurs
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Abonnemang
Om kursenKursinnehållSertifiseringCertifieringCertifieringSå fungerar detKursledareAnmäl mig
2
Dag(ar)
Live
Certifierad kurs
16995
kr exkl. moms

Om kursen

Utveckla dina kunskaper inom arbetsrätt

Under två lärorika och fullspäckade dagar kommer du få en genomgång av praktiska exempel och relevanta rättsfall så att du får svar på de frågor du möter i din vardag på jobbet. Arbetsrätten är i ständig utveckling och därför är det av stor vikt att du håller dig uppdaterad på ämnet. Kursen ger dig en djupare förståelse för arbetsrätten och de förändringar som sker inom området, till skillnad från vår grundkurs Arbetsrätt som istället lär dig grunderna i vad arbetsrätten behandlar.

Få svar på just dina frågor

Kursen har ett begränsat antal platser för att säkerställa att du får två givande dagar av hög kvalitet. Det gör att du har stor möjlighet att få svar på just dina frågor och verkligen utvecklas.

Du får kursledarnas bok "Lojalitet i arbetet" utan extra kostnad

Fördelar med kursen:

Lär dig tillämpa lagstiftningen – se till att göra rätt vid arbetsrättsliga frågor du möter i din yrkesroll

Sociala medier – i dagens samhälle är det viktigt att ha koll på vad som är okej att förmedla och hur man ska agera på sociala medier

Uppsägningar – vilka olika orsaker finns det för uppsägning, vad skiljer dem åt och hur agerar man

Praktiska exempel – du får mallar och genomgång av relevanta rättsfall som du har nytta av

Läs mer

Nästa kurs

14-15 juni
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12792930
online
21-22 september
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12809441
online
6-7 oktober
Lokal i Stockholm meddelas senare
To be defined
12809438
stockholm
1-2 december
Lokal i Göteborg meddelas senare
To be defined
12809437
goteborg
8-9 december
Lokal i Stockholm meddelas senare
To be defined
12809439
stockholm
14-15 december
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12809440
online
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kunskapsmål

 • Lagen om anställningsskydd - tillämpningsområde och syfte
 • Vad som gäller kring sociala medier, lojalitetsplikten och kollektivavtal
 • Vad skillnaderna är mellan framprovocerad uppsägning, utköp och uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Anställningsförhållanden och omplaceringsskyldighet
 • Uppsägning på grund av personliga skäl genomfört på rätt sätt
 • Genomgång av praktiska exempel och relevanta rättsfall

Målgrupp

Denna fördjupningskurs riktar sig till dig med befintliga kunskaper i ämnet och som söker mer eller till dig som har gått vår kurs Arbetsrätt. Du kan gå kursen som en fristående kurs eller med vår grundkurs som bas.

Förkunskaper

Du har antingen gått vår kurs Arbetsrätt eller motsvarande kurs.

Kursinnehåll

Se hela kursinnehållet + -

01 Arbetsrättens grunder - repetition och genomgång av nyheter

 • Lagen om anställningsskydd, tillämpningsområdet och syfte
 • Anställningsformer; tillsvidare och visstid inklusive beräkning av anställningstid
 • Intermittent anställning - finns det?
 • Uppsägningstid enligt lag, kollektivavtal och enskilda anställningsavtal
 • Skadestånd och preskription

02 Anställningsförhållande och lojalitetsplikt

 • Lojalitetsplikten - den centrala förpliktelsen i ett anställningsförhållande.
 • Vad innebär den och hur långt sträcker den sig?
 • Vad innebär ett brott mot lojalitetsplikten?
 • Vilka skillnader finns det om man arbetar i privat respektive offentlig sektor?

03 Facebook och sociala medier

 • Vad kan en arbetstagare skriva på facebook och sociala medier?
 • Vad är inte ok att förmedla på sociala medier?
 • Yttrandefriheten vs. Lojalitetsplikten
 • Genomgång av relevanta rättsfall
 • Praktiska exempel: den bloggande polisen, rektorsfallet med mera.

04 Framprovocerad uppsägning vs utköp

 • Hur genomför man ett utköp av en arbetstagare?
 • Hur mycket är rimligt att betala?
 • Genomgång av 39 § lagen om anställningsskydd
 • Vad är att anse som framprovocerad uppsägning?
 • Rättsfall och praktiska övningar

05 Diskriminering & jämställdhet

 • Vad innebär diskrimineringslagen?
 • Vilka skyldigheter har arbetsgivaren?
 • Vilka rättigheter har medarbetarna?

06 Arbetstidslagen

 • Tillämpningsområde
 • Arbetstid, jourtid, övertid, mertid
 • Vila, rast och pauser

07 Uppsägning från arbetsgivarens sida

 • Omplaceringsskyldigheten vid uppsägning
 • Vad är skäligt enligt 7 § LAS
 • Konsekvenser av felaktig omplacering
 • Rättsfallsgenomgång

08 Uppsägning på grund av arbetsbrist - vad gäller?

 • Företagsekonomiska och organisatoriska skäl
 • Turordningsregler

09 Uppsägning på grund av personliga skäl genomfört på rätt sätt

 • Varningar och misskötsel
 • Att dela ut en erinran
 • Misskötsamhet och dåliga prestationer
 • Olika typer av misskötsel och hur du hanterar dem

10 Övergång av verksamhet

 • Vad är en övergång av verksamhet?
 • Hur skall en övergång förhandlas fackligt?
 • Arbetstagarens rättigheter vid övergång av verksamhet
 • Eventuell arbetsbrist i samband med övergång

11 Kollektivavtal

 • Vad är ett kollektivavtal?
 • Hur uppkommer ett kollektivavtal?
 • Fördelar och nackdelar med kollektivavtal
 • Vad gör man om man vill teckna ett kollektivavtal
 • Vad gör man om man inte vill teckna kollektivavtal
 • Bildande av fackklubb på den egna arbetsplatsen

12 Rättsfall och praktiska övningar

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projects in Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för att säkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursen på denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited. PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited och används med tillåtelse från AXELOS Limited.

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

Examen

Praktisk information om examen

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Kursmaterial kommer att skickas ut i förväg
 • Du får länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tilllgänglig om du skulle stöta på problem under kursen
 • Pauser är inlagda i undervisningen

Abonnemang

Vår ambition är att stärka din kompetens under hela yrkeslivet, antingen genom att friska upp befintlig kompetens eller genom att bistå med ny. Med livslångt lärande håller du dig uppdaterat och relevant förframtidens omställning och konkurrens i näringslivet.

Som ett led i livslångt lärande är denna kurs arrangerad med en abonnemangslösning för dig. Från att du anmäler dig på kursen har du tillgång till allt material i 12 månader. Efter detta kan du behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse av abonnemanget. Som abonnemangskund erbjuder vi dig förmånliga och rabatterade priser, så att du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad och relevant.

Om du önskar att avsluta ditt abonnemang behöver avtalet sägas upp senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut, annars förnyas prenumerationen automatiskt. Se mer information i våra Köpvillkor och FAQ.

Hållpunkter

09:00 Registrering och frukost

09:30 Kursen börjar

12:30 Lunch

16:15 Kursen avslutas

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
Lisen Hörberg
Gruppledare, Tekniska förvaltningen
Älmhults kommun

Fantastiskt kunnig männinska och utbildare

6
/6
Karin Wandér
Personaladministratör
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Mycket bra och informativ, underbar lärare!

6
/6
Nina Collin
Personalchef /-ansvarig
Bussgods i Norrbotten AB

Mycket duktig och intressant föreläsare

6
/6
Susanna Samelius
HR-chef
Miljonlotteriet

Fantastiskt bra

6
/6
Sören Modig
Operations Manager
Fresh AB

Mycket bra upplägg samt kursledare/ föreläsare

6
/6
André Falevik Calles
Personalchef /-ansvarig
Inagården AB

Mycket bra

6
/6
Susanne Seidlitz
Personalchef /-ansvarig
Valio Sverige AB

Bra. Bra varvat med diskussioner

6
/6
Annika Ekstrand
Ekonomichef
ReBo KB

Mycket bra

6
/6
Ann-Christin Lilja
Chef
Strängnäs Bostads AB

Mycket bra

6
/6
Anne-Elise Söderlund
Personaladministratör
Dammsdalskolan

Mycket bra! Louise är en mycket kunnig och inspirerande föreläsare/utbildare

5
/6
Nina Sund
HR-specialist
Myrtall AB

En mycket kompetent föreläsare

6
/6
Per Ölmesten
Avd Chef
Ocab i Stockholm AB

Utroligt bra, givande och intressant

Kursledare

Louise D'Oliwa

Advokaten Louise D’Oliwa har förmågan att blanda teori med praktiska exempel som ger kursdeltagarna en kunskap de har nytta av direkt efter kursen. Vid tidigare kurstillfällen har deltagarna gett henne 5,9 i betyg på en 6-gradig skala och lovordat hennes insats.

Läs mer
Lucas Ideström Wahlsjö

Lucas Ideström Wahlsjö är advokat och arbetar på Advokatbyrån D'Oliwa. Lucas företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare i arbetsrättsliga tvister. Han är även verksam som examinator i arbetsrätt vid Stockholms universitet och är författare till boken Lojalitet i arbetet. Lucas har förmåga att varva teori med praktiska exempel och med många intressanta fall från Arbetsdomstolen. Lucas är en omtyckt föreläsare med mycket goda omdömen från tidigare kurstillfällen.

Läs mer

Kursanmälan

Frågor om kursen:

Henric Nyström

Kursansvarig
+47 934 93 050
hn@confex.se
Frågor inför din anmälan:

Avancerad arbetsrätt

Plats:
undefined
Datum:
undefined
Pris:
16995
kr exkl. moms

Välj plats

Välj datum

To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

2. Deltakere

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Fakturainformation

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
16995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
16995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

63449,63450
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.