Ny som chef

Företagsanpassad utbildning?

Oavsett vilket kompetensbehov som ni än har så är ni välkomna att kontakta mig med er förfrågan!
Bli kontaktad
Höstens datum ute nu
Säkra dig en plats idag
Se vårt kursutbud

Ny som chef

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Bli trygg i din nya roll som chef/ledare. Vi har under åren utbildat tusentals nyblivna chefer och vet vad som förväntas av dig.
Anmäl mig
Dela denna kursen
Certifierad kurs
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Abonnemang
Om kursenKursinnehållCertifieringCertifieringCertifieringSå fungerar detKursledareAnmäl mig
2
Dag(ar)
Live
Certifierad kurs
16995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Om kursen

Större utmaningar, högre krav och nya problemställningar

Har du fått en ny tjänst med utökat ansvar? Det är ingen tillfällighet. Din arbetsgivare bedömer att just du är rätt person för att ta ansvar för verksamhetens och medarbetarnas utveckling.

Att bli chef innebär en rad förändringar. Du ställs inför större utmaningar, högre krav och nya problemställningar. I tillägg förändras din relation till medarbetarna. Kanske var ni kollegor innan? Hur hanterar man känsliga ämnen t ex. uppsägelse, omplacering, tillsägelse eller samarbetsproblem?

Bli trygg i din roll som chef

Ny som chef är kursen som rustar upp dig så att du står säkrare och tryggare i din nya roll. Du lär dig hantera alla nya utmaningar som kan uppstå och blir förberedd på svåra situationer och hur du kan hantera dem genom bland annat kommunikation och motivation. Du får även ökad kunskap kring stresshantering och psykisk ohälsa.

Våra mycket uppskattade kursledare kommer att ge dig flera effektiva verktyg och insikter som ger dig bästa tänkbara start för att lyckas i ditt chefskap.

Få dina kunskaper dokumenterade genom certifiering

Välkommen att delta på en av marknadens mest meriterade kurser för dig nybliven chef. Lär dig allt du behöver för att lyckas i din nya roll och få dina kunskaper dokumenterade genom certifieringen som du mottar efter avslutad kurs.

Varför ska jag välja denna kurs?

 • Bli trygg i din nya roll som ledare
  Du lär dig det du behöver veta för att snabbt komma in i ledarrollen. Dessutom lär du dig att leda utifrån vem du är som person och hur du skapar tillit, respekt och engagemang hos dina medarbetare.
 • Lär dig att hantera alla nya utmaningar
  Du ska båda möta tryck från ledning såväl som från medarbetare. Här får du svaren på hur du ska klara utmaningar och leva upp till de förväntningar och krav som dagligen ställs på dig.
 • Var förbered på svåra situationer
  Som ledare ställs du ofta inför besvärliga personer och situationer. Det kan till exempel vara uppsägning, samarbetsproblem eller omplacering. Här får du kunskapen för att veta hur du ska hantera detta.
 • Kommunikation och motivation
  Kursen ger dig den senaste vetenskapliga forskningen. Lär dig hur du kan undvika missförstånd och skapa ökad trivsel genom ditt sätt att kommunicera.
 • Stress och psykisk ohälsa
  Du kommer att få ökade kunskaper kring stresshantering och psykisk ohälsa, som du både kan implementera på dig själv samt på dem du leder.

Exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal

I din kursavgift får du tillgång till Sveriges första digitala lärportal för  ledare –www.praktiskt-ledarskap-101.se, helt kostnadsfritt under 6 månader. Här kommer du som ledare få ta del av artiklar, webinar, videos och podcast som hjälper dig att hålla dig uppdaterad och få rätt förutsättningar och stöd för att kunna utveckla ditt ledarskap vidare.

Läs mer

Nästa kurs

Se alla kurstillfällen

21-22 mars
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12829069
online
21-22 mars
Stockholm
Scandic Alvik
To be defined
12821345
stockholm
28-29 mars
Göteborg
Scandic Opalen
To be defined
12821346
goteborg
9-10 maj
Malmö
Scandic S:t Jörgen
To be defined
12821347
malmo
23-24 maj
Göteborg
Scandic Opalen
To be defined
12821348
goteborg
30-31 maj
Stockholm
Scandic Alvik
To be defined
12821349
stockholm
7-8 juni
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12829070
online
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Kunskapsmål

 • Bli trygg som chef
 • Praktiska kunskaper för att klara av chefsrollens utmaningar
 • Förstå motivation och hur du motiverar andra
 • Praktiska kunskaper i att hantera och förebygga stress och psykisk ohälsa
 • Lära dig leda tidigare kollegor
 • Praktiska råd som hjälper dig att klara konflikter och medarbetardialoger

Målgrupp

Du har precis fått ökat ansvar och ska ta dig an rollen som chef och ledare eller har upp till två års erfarenhet i rollen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Se hela kursinnehållet + -

01 Så hanterar du rollen som mellanchef

 • Så hanterar du tryck uppifrån och nedifrån i organisationen
 • Vilka krav har de anställda på dig? Och hur ska du leva upp till dem
 • Så hanterar du förväntningar från chef, medarbetare och övrig omgivning

02 Utveckla ditt personliga ledarskap

 • Vad kännetecknar en bra ledare
 • Vilka styrkor och svagheter har du i ditt ledarskap
 • Så anpassar du din ledarstil utifrån din personlighet

03 Så motiverar du dig själv och andra

 • Vad är det som gör oss motiverade
 • Hur kan du få dina medarbetare till att veta vad som motiverar dig
 • Motivera dina medarbetare genom att skapa ett ägarförhållande till verksamheten
 • Så skapar du en positiv stämning på arbetsplatsen

04 Bygg upp ett välfungerande team och få fram det bästa i varje medarbetare

 • Så får du ett team att utvecklas och förbättras på bästa sätt
 • Skapa ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation

05 Ditt ansvar som ledare

 • Målstyrning för framgång - så gör du
 • Så kommunicerar du företagets vision till medarbetarna
 • Få kunskap om individuellt och kollektivt målsättningsarbete
 • Lär dig leda dina medarbetare i förändringar
 • Så skapar du ett förtroende för dig som ledare, både uppåt och nedåt

06 Effektiv kommunikation - tydligare ledarskap

 • Skapa bättre möten - nyckeln till effektivt ledarskap
 • Vad du kan göra för att bli en tydligare kommunikatör

07 Kompis eller ledare?

 • Så går du från att vara kollega till att vara ledare
 • Kan du vara både kompis och ledare?
 • Så hanterar du utmaningen med att vara ledare över äldre, mer rutinerade medarbetare

08 Konflikthantering för ledare

 • Ledarens roll och ansvar i konflikter
 • Vilken bör din roll som ledare vara i en konflikt?
 • Så gör du för att ta itu med problem på din arbetsplats

09 Så hanterar du personer som sätter sig på tvären

 • Hur du hanterar en person som sätter sig på tvären och förstör för övriga gruppen
 • Tankar, känslor och beteenden i konflikter
 • Så blir du av med konflikträdslan och vågar ta tag i problemen
 • Olika konflikter kräver olika lösningar
 • Hur ledare och medarbetare kan bidra till att få en bättre samarbetskultur

10 Medarbetarsamtal och svåra samtal

 • Hur du bör gå tillväga om något känsligt ska tas upp, t ex. uppsägelse, omplacering, tillsägelse eller samarbetsproblem
 • Vad är "nyckeln" till att lyckas med de svåra samtalen?
 • Så förbereder du dig inför situationer och samtal som känns besvärliga

11 Att skapa resultat från utbildningen - så gör du praktiskt

 • Personlig handlingsplan - vad tar du med dig vidare
 • Vilka områden behöver du jobba med och förbättra

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

Examen

Denna kurs är certifierad och det innebär att du kommer att få erbjudande om att genomföra en examen. Vid godkänt resultat erhåller du ett certifikat som visar att du genomgått en kurs som uppfyller kvalitetskraven i enlighet med DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes.

Vid eventuella frågor, kontakta examensavdelningen:
examen@confex.se

Praktisk information om examen

 • Examen är frivillig
 • Länk till examensprovet skickas till din e-post efter avslutad kurs
 • Examen är öppen 7 antal dagar efter avslutad kurs
 • 30 frågor ska besvaras på 60 minuter
 • 4 svarsalternativ på varje fråga, varav bara 1 alternativ är rätt
 • 50% måste vara rätt för att erhålla ett godkänt resultat
 • Du får resultatet direkt efter avslutad examen
 • Vid icke godkänt resultat får du 1 kostnadsfritt försök till
 • Vid godkänt resultat erhåller du ett kurscertifikat som skickas till din e-post

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Kursmaterial kommer att skickas ut i förväg
 • Du får länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tilllgänglig om du skulle stöta på problem under kursen
 • Pauser är inlagda i undervisningen

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Abonnemang

Vår ambition är att stärka din kompetens under hela yrkeslivet, antingen genom att friska upp befintlig kompetens eller genom att bistå med ny. Med livslångt lärande håller du dig uppdaterat och relevant förframtidens omställning och konkurrens i näringslivet.

Som ett led i livslångt lärande är denna kurs arrangerad med en abonnemangslösning för dig. Från att du anmäler dig på kursen har du tillgång till allt material i 12 månader. Efter detta kan du behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse av abonnemanget. Som abonnemangskund erbjuder vi dig förmånliga och rabatterade priser, så att du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad och relevant.

Om du önskar att avsluta ditt abonnemang behöver avtalet sägas upp senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut, annars förnyas prenumerationen automatiskt. Se mer information i våra Köpvillkor och FAQ.

Hållpunkter

08:30 Registrering

09:00 Kursen börjar

12:00 Lunch

16:00 Kursen avslutas

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
Anna Nordqvist
Bitr. rektor
Yrkeshögskolan i Eslöv

En mycket bra kurs som resulterade i att man gick hem med många bra verktyg. Kursledaren och upplägget får högsta betyg!

6
/6
Clara Winblad
Kommunikationsansvarig
Fastighetsägarna Syd AB

Helt fantastisk! Inspirerande, rak och tydlig. Föreläsaren gav bra och tänkvärda exempel och hade en förmåga att få med sig alla kursdeltagare och få igång en dialog. Högsta betyg!

6
/6
Jenny Hjalmarsson
Enhetschef
Bibliotek

Ny som chef gav mig inte bara fler perspektiv på vad det innebär att leda mig själv och andra, utan också en bredare förståelse för mänskligt beteende. Efter kursen känner jag mig tryggare i min ledarroll och har höjt min medvetenhet om hur jag ska agera i olika situationer. Jag uppskattade kursupplägget där teori och praktik varvades och känner mig bättre rustad som chef och ledare.

6
/6
Michael Sättermon
Manager Interior Building Document
AJ Produkter

HR bokade in mig på denna kurs och det är jag mycket tacksam för. Inspirerande och matnyttig information som förhoppningsvis ger mig hjälpmedel i min nya roll.

6
/6
Caroline Norman
Verksamhetschef
Ögonlasern AB

Genomgripande mycket hög kvalitet, rolig och inspirerande. Kursledaren var otroligt kunnig, tydlig, lätt att förstå och väldigt inspirerande.

6
/6
Markus Lindberg
Produktionsansvarig
Cemi AB

Väldigt bra. Mycket rolig och trevlig kurs. En otroligt bra utbildare. Högsta betyg.

6
/6
Carina Lundquist
Redovisningschef
Saturnus AB

HÖGSTA BETYG! Mycket bra och givande, rolig och intressant.

6
/6
Linda Bredesen
Marknadsansvarig
Calectro AB

Superbra och intressant! Thomas är grymt duktig och pedagogisk och har en otrolig förmåga att se och engagera deltagarna.

6
/6
Ann - Christin Brinck
Redovisningschef
Benders Sverige AB

En mycket bra kurs som berörde många olika situationer och gav oss "verktyg" att jobba med för att hantera dem. Öppnade också ögonen för hur mitt agerande som chef kan uppfattas av medarbetarna i vissa situationer. MYCKET BRA kursledare.

6
/6
Gabriella Åkervall
Redovisningschef
Kommunfastigheter i Knivsta AB

Jag är mycket nöjd! Anett var en duktig och inspirerande kursledare. Många konkreta exempel men även möjlighet att bolla tankar och funderingar med andra kursdeltagare. Har fått med mig många verktyg som jag kommer ha nytta av både i min yrkesroll men även privat.

Kursledare

Anett Kull

Med över 25 års erfarenhet som utbildare tillsammans med tidigare erfarenhet som utbildningsansvarig på Handelsbanken och Forex Bank är Anett en av våra bästa pedagoger. Hon har arbetat med kunder både inom den offentliga och privata sektorn och är certifierad av Försvarshögskolan som UL-handledare. Hon har gedigen erfarenhet av att ta tillvara på och utveckla gruppens, likaså individens energi.

Anett ser möjligheter, är engagerande, inspirerande och professionell vilket uppskattas mycket av både uppdragsgivare och deltagare.

Läs mer
Thomas Lundqvist

Thomas Lundqvist är en av våra mest uppskattade och populära kursledare. Han är fd VD för Junibacken där han med stor framgång skapade en lönsam och välmående organisation. Thomas är utbildad civilekonom och började studera biologi för att hjälpa säljare att bli den bästa säljaren de kan vara. Han bedriver företaget Brainscan och är författare till flertalet böcker om hur du kan tänka positivare, vässa ditt ledarskap och bli en bättre säljare. Thomas brinner för att hjälpa företag att förbättra sin försäljning genom att hela tiden ligga steget före konkurrenterna.

Läs mer

Kursanmälan

Frågor om kursen?

Vi hjälper dig gärna!

Ny som chef

Plats:
undefined
Datum:
undefined
Pris:
16995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Steg

Välj plats och datum

Se alla kurstillfällen

To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

2. Deltagare

Steg

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
16995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
16995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

63485,63484
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.