Ekonomi för chefer och beslutsfattare
15995
exkl. moms
Anmäl mig

Ekonomi för chefer och beslutsfattare

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Att ha god insikt i företagets ekonomi och förstå vad som driver verksamhetens lönsamhet är av största vikt för dig som beslutsfattare.
Har du frågor om kursen eller är du intresserad av företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
Om kursenKursinnehållCertifieringSertifiseringCertifieringSå fungerar detKursledareTidigare kunderKontakta ossAnmäl mig

Vad du lär

 • Få en helhetsförståelse för företagsekonomins viktigaste begrepp och samband
 • Öka förståelsen för ekonomiska sammanhang i din verksamhet – övningar och workshops
 • Bli bättre på att tyda ditt företags nyckeltal och ekonomiska rapporter
 • Skillnaden mellan resultat och kassaflöde – vad kan man utläsa?
 • Lär dig mer om hur du tar fram relevant underlag för budgetering

Om kursen

Utöka din kompetens för att kunna ta mer motiverade beslut!

Som ledare har du mycket att hålla koll på vad gäller företagets ekonomi och lönsamhet. Under två välfyllda dagar får du djupdyka i ditt företags ekonomi och se över ekonomiska rapporter, beräkningar och kalkyler. Du kommer att få en förståelse för de viktiga aspekterna av företagsekonomins alla delar så att du i din ledarroll kan ta mer välgrundade beslut.

Jobba med den egna ekonomin

Skillnaden från en traditionell ekonomikurs är att du utöver ökad teoretisk kunskap får jobba handfast med det egna materialet. Du kommer få tillfälle att tillsammans med kursledaren se över ditt företags rapporter, kalkyleringar och budgetar. När du efter kursens slut är tillbaka på ditt arbete kommer du att ha ökad kunskap för att kunna utvärdera och styra företagets ekonomi.

Visa mer

Varför ska jag välja denna kurs?

 • Du ökar din förståelse för ekonomin i din verksamhet eller avdelning
 • Du lär dig de viktigaste ekonomiska termerna och dess betydelse för dig och din verksamhet
 • Du får ökad förståelse för att utläsa viktiga fakta ur företagets balans- och resultaträkning
 • Du lär dig hur du arbetar fram underlag som påverkar verksamhetens budget
 • Du får kunskap om hur du bygger upp rutiner för att ha bättre kontroll på kostnader
 • Du lär dig att använda kalkyler för att fatta rätt och mer välgrundade beslut
Visa mindre

Målgrupp

Är du ledare med arbetsuppgifter som rör företagets ekonomi så är denna kurs för dig! Oavsett vilket ekonomiskt ansvar du besitter så får du ökad kunskap som du behöver för att långsiktigt styra ekonomin inom din verksamhet eller avdelning. Du kommer att öka din kompetens och bli tryggare i din roll.

Förkunskaper

Ekonomi för icke-ekonomer eller liknande

Kursinnehåll

01 Ekonomistyrningens grunder

 • Vad är ekonomistyrning
 • Ekonomistyrningens grunder
 • Affärsidé, vision, strategi
 • Intressentmodellen

02 Balans och resultaträkningen - läs och tolka innehållet

 • Vad du kan läsa ut av resultaträkningen
 • Kritiska fallgroparna
 • Grundläggande principer du måste känna till för att kunna tolka redovisningar
  (Deltagarna har med utskrift av egen årsredovisning)

03 Praktiska övningar

 • Workshop - genomgång av den egna balansräkningen
 • Workshop - genomgång av den egna resultaträkningen

04 Nyckeltal - vad säger dom egentligen?

 • Att mäta lönsamhet
 • Företagets betalningsförmåga på kort och på lång sikt
 • Olika företag - olika nyckeltal
 • Nyckeltal – ett larmsystem
 • Praktiska övningar
 • Workshop – nyckeltalen i ditt företag, vad säger de?
 • Identifiera viktiga nyckeltal i din egen verksamhet
 • Utgångspunkt från din årsredovisning

05 Kapitalbehov – vad kostar pengar?

 • Olika typer av investeringar
 • Anläggningskapital
 • Rörelsekapital

06 Lönsamhetsanalys

 • Marginal och pålägg
 • Du Pont-modellen

07 Kassaflödesanalys

 • Resultat och kassaflöde – vad är skillnaden?
 • Case

08 Kalkyler – hjälp vid beslut

 • Indelning av olika kostnader
 • De olika kalkylerna i tjänsteföretag, i produktions och handelsföretag
 • Stegkalkyl
 • Så använder du kalkyler som underlag i resultatbudgeten

09 Praktiska övningar

 • Bidragsanalys, täckningsbidrag – täckningsgrad
 • Självkostnadskalkyl
 • Break-even/nollpunktsanalys
 • Säkerhetsmarginal

10 Budget - verktyg för kontroll och planering

 • Vad är en budget och varför ska vi budgetera?
 • Budgeteringens syfte
 • Tre huvudbudgetar
 • Budgetmetoder
 • Likviditetsbudget – en överlevnadsfråga

11 Praktiska övningar

 • Workshop
 • Case – enkel resultatbudget
 • Case - likviditetsbudget
 • Workshop - egen budget

12 Praktiska övningar – Vi knyter ihop säcken

 • Workshop - kritiska frågor att besvara

01 Ekonomistyrningens grunder

 • Vad är ekonomistyrning
 • Ekonomistyrningens grunder
 • Affärsidé, vision, strategi
 • Intressentmodellen

02 Balans och resultaträkningen - läs och tolka innehållet

 • Vad du kan läsa ut av resultaträkningen
 • Kritiska fallgroparna
 • Grundläggande principer du måste känna till för att kunna tolka redovisningar
  (Deltagarna har med utskrift av egen årsredovisning)

03 Praktiska övningar

 • Workshop - genomgång av den egna balansräkningen
 • Workshop - genomgång av den egna resultaträkningen

04 Nyckeltal - vad säger dom egentligen?

 • Att mäta lönsamhet
 • Företagets betalningsförmåga på kort och på lång sikt
 • Olika företag - olika nyckeltal
 • Nyckeltal – ett larmsystem
 • Praktiska övningar
 • Workshop – nyckeltalen i ditt företag, vad säger de?
 • Identifiera viktiga nyckeltal i din egen verksamhet
 • Utgångspunkt från din årsredovisning

05 Kapitalbehov – vad kostar pengar?

 • Olika typer av investeringar
 • Anläggningskapital
 • Rörelsekapital

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

SOA

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Prince2

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

DNV

Examen

Praktisk info om examen

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

Bilde av dame og mann som ser på presentasjon
En person som sitter foran en datamaskin som viser flere personer på videokonferanse
Matvarer for lunsj
Mann som sitter og arbeider foran datamaskin
Dame som sitter og arbeider foran datmaskin
Skål med frokostblanding som står plassert foran datamaskin
Smilende mann som sitter foran datamaskin
Skjermbilde av dame på videokonferanse
Person som sitter og spiser mat foran datamaskin
Mann som sitter og arbeider foran datamaskin
Dame som sitter og arbeider foran datmaskin
Skål med frokostblanding som står plassert foran datamaskin
 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Hållpunkter

08:30 Registrering

09:00 Kursen startar

12:00 Lunch

16:00 Kursen avslutas

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

6 månader gratis

Exklusiv och kostnadsfri tillgång till PraktisktLedarskap

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse
6 månader gratis

Exklusiv och kostnadsfri tillgång till Att leda andra utan att vara chef

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärplattform för informella ledare – www.att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se.

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledare

Christina Lemark
Christina Lemark
Kursledare

Ekonovi grundades 2011 av bland andra Christina Lemark. Hon har lång erfarenhet av bank i ledande positioner och vet hur det är när förutsättningarna för vår egen privatekonomi ändras och man är tvingad att anpassa sig till den nya situationen. Ekonomi är något som berör oss alla. Christinas övertygelse är att ju större kunskap och förståelse du har för din ekonomiska omgivning desto större möjlighet har du att påverka och ta ansvar. Efter många år i bank arbetar Christina nu med att hålla utbildningar inom ekonomi. Christina brukar få epitet ”pedagog-ekonomen” tack vare sin förmåga att skapa intresse och engagemang för ekonomi.

Visa mer
Visa mindre

Kursledare

Ingen aktuelle kursleder er tilgjengelig.

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
star

Fantastiskt! Jag har lärt mig så mycket.

Judith Pettersson
Reskontrachef
Attendo
6
/6
star

Kan bara säga fantastisk pedagog som brinner för sitt ämne och kan lära ut. En av de bästa kursledare jag haft.

Kajsa Söderberg
Chef
TP Förskolor AB
6
/6
star

Pedagogiskt upplägg i bra takt med utrymme för frågor och diskussioner. Allt var bra och kursledaren var toppen!

Marianne Sagelius
VD
Sollentunahälsen AB
6
/6
star

Det här var en av de bästa kurser jag gått. Den innehöll precis rätt information utifrån vad jag var ute efter. Men bäst av allt var kursledaren Christina! Så proffsig, inkluderande, inkännande och kompetent! Tack för 2 fantastiska dagar! Jag har lärt mig mer nya och värdefulla saker för att göra ett bra jobb än på mycket länge!

Märta Gottvall
CEO
Authority AB

Anmälan

Steg

Välj plats och datum

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura

Tillgängliga platser

Se alla kurstillfällen

Tillgängliga datum

Detta är en förinspelad kurs, tillgång beviljas via e-post.

Fria platser
Få platser kvar
Full

* Välj ett datum

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Förinspelad kurs - Online

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Förinspelad kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
15995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
15995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

Kontakta kundservice@kursbekraftelse.se om du inte mottar en bekräftelse från oss via e-post inom 5 minuter.

63459
Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades.
Pris
15995
exkl. moms
2
 
dagar
dag
timmar
time
Live
100% nöjdhetsgaranti
Certifierad kurs
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
6 månaders kostnadsfri tillgång till lärportalen
6 månaders kostnadsfri tillgång till lärportalen
Abonnemang

Kursen är abonnemangsbaserad och de första 12 månaderna är förhandsbetalda. Därefter kan du välja att avsluta eller behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkår och FAQ.

Frågor om kursen?
Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.
Företagsanpassad utbildning
Är ni flera på företaget som behöver kompetensutveckling? Då kan vi hjälpa er! Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och certifierade kurser för företag.
Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?
Malin Magnusson
Malin Magnusson
Affärsområdeschef
mm@confex.se
+46 (0)31-10 56 67
Hilde Kjærstad
Josefin Ljungberg
Försäljning & Projektledare
jl@confex.se
+46 733 580 091