Excel för ekonomer

Företagsanpassad utbildning?

Oavsett vilket kompetensbehov som ni än har så är ni välkomna att kontakta mig med er förfrågan!
Bli kontaktad
Höstens datum ute nu
Säkra dig en plats idag
Se vårt kursutbud

Excel för ekonomer

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Anpassad till din yrkesroll med fokus på att ta fram bra beslutsunderlag genom att behärska Excels alla funktioner.
Anmäl mig
Dela denna kursen
Certifierad kurs
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Abonnemang
Om kursenKursinnehållCertifieringCertifieringCertifieringSå fungerar detKursledareAnmäl mig
4
Timmar
Videolektioner
Certifierad kurs
2995
kr exkl. moms

Om kursen

Excel för ekonomer

Denna kurs är skräddarsydd dig som arbetar som controller eller ekonom och som redan arbetar regelbundet i Excel. Du behärskar grunderna men behöver hjälp med att komma vidare i ditt användande till en högre nivå.

Lektionerna är pedagogiska och uppbyggda i kapitel. Här finner du olika videoklipp med efterföljande quiz. På så sätt får du möjlighet att i lugn och ro fördjupa och repetera dina övningar.

Ta fram bra beslutsunderlag

Du kommer att få självförtroendet för att utvecklas inom Excel på egen hand. Fokus på hur du skriver formler, kopierar formler och hur du använder dessa för att göra beräkningar i en balans- och resultaträkning. För att sedan gå in på de mer avancerade funktionerna för att beräkna nyckeltal, skapa pivottabeller och hur du använder funktionen ”Letarad” etc.

Lär dig de mest användbara funktionerna för dig som ekonom - när och var du vill i ditt eget tempo

Läs mer

Nästa kurs

Se alla kurstillfällen

Inga aktuella datum finns tilgängliga.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Praktisk information

 • PC:  Office 2010, 2013, 2016 eller 365 ska vara installerat
 • MAC:  Excel 2016 eller senare ska vara installerat
 • Har du inte Excel så kan du köpa den hos Microsoft

 • Korta videolektioner (33 st som ligger på ca 2 min/vardera)
 • Lektionerna ligger upplagda i kapitel (6 st totalt)
 • Efter avslutad modul följer en quiz för att testa dina kunskaper
 • Övningsuppgifter anpassade till yrkesrollen så du praktiskt tar till dig ämnet
 • Kursen beräknas ta 4 timmar totalt inkl. quiz och övningar

Kunskapsmål

 • Lär dig de mest användbara formlerna och funktionerna
 • Pivottabeller för analys och presentationer
 • Arbeta i databaser

Målgrupp

Denna kurs är specialanpassad för dig som arbetar med ekonomi; exempelvis controller, ekonomichef, ekonomiansvarig, ekonomiassistent eller ekonomisekreterare.

Förkunskaper

Excel Grundläggande eller motsvarande.

Kursinnehåll

Se hela kursinnehållet + -

01. Grundläggande funktioner

Här får du öva på att skriva formler, kopiera formler samt hur du kan använda dessa för att göra enklare beräkningar i en balans- och resultaträkning.

(5 videoklipp | 1 quiz)

 • Skapa formler
 • Kopiera formler
 • Ångra & Gör om
 • Kommentarer & anteckningar
 • Spara
 • Quiz - Kapitel 1

02. Grundläggande funktioner del 2

Under dessa lektioner får du lära dig mer avancerade formler för att beräkna nyckeltal.

(9 videoklipp | 1 quiz)

 • Komplicerade formler
 • Formatera datum och tid
 • Formatera tal
 • Sök och ersätt
 • Skapa länkar mellan kalkylblad
 • Hantera länkar mellan kalkylblad
 • Se flera kalkylblad samtidigt
 • Skapa funktioner
 • Absolut och relativ cellreferens
 • Quiz- Kapitel 2

03. Snabba Exceltips för varje ekonoms vardag

(5 videoklipp | 1 quiz)

 • Snabbfyllning
 • Skydda arbetsbok
 • Målsökning
 • Villkorsstyrd formatering
 • Formatera som tabell
 • Quiz- Kapitel 3

04. Databaser och pivottabeller

Du lär dig att skapa och använda en pivottabell när du ställs inför en uppgift med ostrukturerad data.

(8 videoklipp | 1 quiz)

 • Sortera
 • Delsumma
 • Filter
 • Ta bort dubbletter
 • Dela upp kolumn
 • Skapa en pivottabell
 • Hantera en pivottabell
 • Gruppera datum i en pivottabell
 • Quiz- Kapitel 4

05. Pivottabeller och diagram

Du lär dig att visualisera din data med pivotdiagram.

(5 videoklipp | 1 quiz)

 • Filter och utsnitt
 • Gruppera kolumner och rader i en pivottabell
 • Skapa ett diagram
 • Formatera diagram
 • Pivotdiagram
 • Quiz - Kapitel 5

06. Användbara funktioner

Här ligger fokus på en av Excels mest användbara funktioner, "letarad". En funktion som är nödvändig att kunna för att lösa komplicerade problem som ofta uppstår när du arbetar med listor.

(10 videoklipp| 1 quiz)

 • Autosumma
 • OM-funktionen
 • LETARAD
 • ANTAL.OM
 • ANTAL.OMF - Räknar antalet celler som motsvarar flera villkor
 • PRODUKTSUMMA-Adderar produkten av en matris av celler
 • AVRUNDA tal till heltal eller givet antal decimaler
 • Hämta tecken från celler med VÄNSTER/HÖGER/EXTEXT
 • Datumfunktioner
 • OMFEL
 • Quiz - Kapitel 6

07. Ekonomiska funktioner

Här lär du dig att räkna ut amortering, ränta eller internränta med hjälp av Excel.

(4 videoklipp | 1 Prov)

 • BETALNING - Belopp per månad för att betala ner ett lån
 • AMORT - Beräknar amorteringsdelen av ett lån
 • RÄNTA - Beräkna vilken ränta du har på lånet
 • IR - Beräknar internräntan för en investering
 • Prov - Kapitel 7

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

Examen

Praktisk information om examen

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Kursmaterial kommer att skickas ut i förväg
 • Du får länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tilllgänglig om du skulle stöta på problem under kursen
 • Pauser är inlagda i undervisningen

Praktisk information

 • PC:  Office 2010, 2013, 2016 eller 365 ska vara installerat
 • MAC:  Excel 2016 eller senare ska vara installerat
 • Har du inte Excel så kan du köpa den hos Microsoft

 • Korta videolektioner (33 st som ligger på ca 2 min/vardera)
 • Lektionerna ligger upplagda i kapitel (6 st totalt)
 • Efter avslutad modul följer en quiz för att testa dina kunskaper
 • Övningsuppgifter anpassade till yrkesrollen så du praktiskt tar till dig ämnet
 • Kursen beräknas ta 4 timmar totalt inkl. quiz och övningar

Abonnemang

Vår ambition är att stärka din kompetens under hela yrkeslivet, antingen genom att friska upp befintlig kompetens eller genom att bistå med ny. Med livslångt lärande håller du dig uppdaterat och relevant förframtidens omställning och konkurrens i näringslivet.

Som ett led i livslångt lärande är denna kurs arrangerad med en abonnemangslösning för dig. Från att du anmäler dig på kursen har du tillgång till allt material i 12 månader. Efter detta kan du behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse av abonnemanget. Som abonnemangskund erbjuder vi dig förmånliga och rabatterade priser, så att du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad och relevant.

Om du önskar att avsluta ditt abonnemang behöver avtalet sägas upp senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut, annars förnyas prenumerationen automatiskt. Se mer information i våra Köpvillkor och FAQ.

Hållpunkter

Vad våra kunder säger om denna kurs

Referenser kommer snart. Välkommen åter!

Kursledare

Learnesy

Denna kurs levereras och kvalitetssäkras av Learnesy i samarbete med Confex och Excelskolan

Läs mer

Kursanmälan

Frågor om kursen?

Vi hjälper dig gärna!

Excel för ekonomer

Plats:
undefined
Datum:
undefined
Pris:
2995
kr exkl. moms

Steg

Välj plats och datum

Se alla kurstillfällen

Inga aktuella datum finns tilgängliga.

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

12809818

2. Deltagare

Steg

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
2995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
2995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

60659
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.