Effektivare budget- och prognosarbete

Företagsanpassad utbildning?

Oavsett vilket kompetensbehov som ni än har så är ni välkomna att kontakta mig med er förfrågan!
Bli kontaktad
Höstens datum ute nu
Säkra dig en plats idag
Se vårt kursutbud

Effektivare budget- och prognosarbete

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Få en fördjupad förståelse och praktiska kunskaper för hur en budget är uppbyggd - från planering till uppföljning. Du lär dig också systemstöd i Excel i kombination med budgetprocessen
Anmäl mig
Dela denna kursen
Certifierad kurs
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Abonnemang
Om kursenKursinnehållCertifieringCertifieringCertifieringSå fungerar detKursledareAnmäl mig
2
Dag(ar)
Live
Certifierad kurs
14995
kr exkl. moms

Om kursen

Bli expert på budgetprocessen - du får också med dig systemstöd i Excel

Känner du dig stressad när du hör ordet budget? Behöver du förbättra din förståelse på hur en bra och realistisk budget byggs upp? Önskar du öka insikten om hur din insats kan bidra till företagets budgetprocess och nå verksamhetens mål och strategier? Känner du igen dig - då är kursen ”Effektivare budget- och prognosarbete” något för dig!

Denna kurs hjälper dig att avdramatisera arbetet och ska få dig att känna dig mindre stressad då den erbjuder dig tekniker och självförtroende att mer effektivt bygga upp, hantera och följa upp budgetar. Finansiella termer och effektiva budgetverktyg som stöd förklaras och tillämpas under kursens gång. Detta medför att du som inte är renodlad ekonom ökar din förståelse och kan bättre relatera till din egen position i företaget och din roll i budgetprocessen.

För att göra denna kurs så användbar för dig som möjligt, använder vi oss av verkliga exempel och uppmuntrar dig som deltagare till att arbeta i mindre grupper, interaktivt och att uppskatta ämnet.

Under kursen används kursmaterial som din kursledare Christina Arvesen har satt ihop samt boken "Budget".

Varför ska jag välja denna kurs?

 • Du får förståelse för budgetens principer och roll
 • Finner trygghet att använd budgetverktyg och tekniker
 • En bättre bild över problem och utmaningar med att förvalta finanserna från både kundens och företagets perspektiv
 • Får ökad kunskap och möjlighet att analysera och utmana finans- och bokföringsinformation
 • Du får en bättre bild över beroendet av olika affärsfunktioner
 • Under kursen arbetar du med praktiska övningar från din verksamhet

Du behöver ta med egen dator

OBS: Kursen kräver att du har tillgång till egen dator (PC eller MAC) med egen uppdaterad programvara av Excel.

Läs mer

Nästa kurs

Se alla kurstillfällen

8-9 juni
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12821409
online
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kunskapsmål

 • Öka din förståelse om budgetens centrala roll i företagets planerings- och utvecklingsprocess
 • Få insikt i ekonomistyrning och hur budgetarbetet bidrar till en effektivare organisation
 • Få verktygen som behövs för att sätta realistiska och mätbara mål med din budget
 • Skapa en bra budget på ett effektivt sätt
 • Bli bättre på att hålla koll på din budget genom kontinuerlig uppföljning och prognoser

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som inte är renodlad ekonom men som är budgetansvarig, eller på annat sätt är delaktig i budget och prognoser på din arbetsplats. Du önskar en mer fördjupad förståelse och praktiska kunskaper för hur en budget är uppbyggd, från planering till uppföljning.

Förkunskaper

Ekonomi för icke-ekonomer eller motsvarande

Kursinnehåll

Se hela kursinnehållet + -

01 Introduktion till budgetprocessen
Vi ger dig en kort introduktion i ekonomistyrning och förklarar varför budgetprocessen är av central betydelse för ditt företag/din verksamhet. Du får insikter i varför en realistisk budget är viktig för dig i ditt arbete.

 • Varför budgeterar företag?
  - Företags mål och visioner - verksamhetsplan och Budget
 • Budget, utfall och differens
  - Vi går bakom siffrorna
 • Varför är det viktigt med en realistisk budget?

02 Budgetering i praktiken
Du får sätta dig in i budgetens struktur och uppbyggnad, vilka olika typer av budgetar som finns och vilken roll den spelar i strategiprocessen. Olika arbetsverktyg och systemstöd tittar vi också på och du lär dig hur du praktiskt kan använda dem genom verkliga övningar.

 • Budgetens syfte och mål
 • Budgetens struktur och uppbyggnad
 • Budgetens roll i strategiprocessen
 • Budgetcykel
 • Situationsanpassning av budgeten
  - Det lilla företaget
  - Offentlig sektor
  - Handelsföretaget
  - Tjänsteföretaget
  - Tillverkningsföretag
 • Olika budgetar och deras syften
  - Resultatbudget, Balansbudget och Likviditetsbudget
  - Intäktsbudget
  - Kostnadsbudget
  - Investeringsbudget
  - Avdelningsbudget /Funktionsbudget mm
  - Finansiella nyckeltal

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

Examen

Praktisk information om examen

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Kursmaterial kommer att skickas ut i förväg
 • Du får länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tilllgänglig om du skulle stöta på problem under kursen
 • Pauser är inlagda i undervisningen

Abonnemang

Vår ambition är att stärka din kompetens under hela yrkeslivet, antingen genom att friska upp befintlig kompetens eller genom att bistå med ny. Med livslångt lärande håller du dig uppdaterat och relevant förframtidens omställning och konkurrens i näringslivet.

Som ett led i livslångt lärande är denna kurs arrangerad med en abonnemangslösning för dig. Från att du anmäler dig på kursen har du tillgång till allt material i 12 månader. Efter detta kan du behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse av abonnemanget. Som abonnemangskund erbjuder vi dig förmånliga och rabatterade priser, så att du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad och relevant.

Om du önskar att avsluta ditt abonnemang behöver avtalet sägas upp senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut, annars förnyas prenumerationen automatiskt. Se mer information i våra Köpvillkor och FAQ.

Hållpunkter

08:30 Registrering

09:00 Kursen börjar

12:00 Lunch

16:00 Kursen avslutas

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
Anna Huitfeldt
Business Analyst
Axis Communications

Tydlig och lagom tempo i genomgångarna. Det var lätt att hänga med. Bra innehåll då vi var en mix av olika personer (nybörjare och tvärtom, olika branscher osv..) Bra blandning mellan excelboken och pdf:n osv. Bra med pauser och bensträckare.

6
/6
Patrik Leidefors
VD
Skaraborgs Ortopedservice AB

Bra och lyhörd. Imponerad att kursledaren antecknade personliga saker om deltagarna som hon återkom till

6
/6
Patrik Leidefors
VD
Skaraborgs Ortopedservice

Bra struktur och en bra nivå

6
/6
Anna Huitfeldt
Business analyst
Axis Communications

Tydlig och lagom tempo i genomgångarna. Det var lätt att hänga med. Bra innehåll då vi var en mix av olika personer (nybörjare och tvärtom, olika branscher osv..) Bra blandning mellan excelboken och pdf:n osv. Bra med pauser och bensträckare.

Kursledare

Christina Arvesen

Christina Arvesen är i grunden civilekonom men har mångårig vana av att arbeta med utbildning i ekonomi och Excel. Christina är en mycket uppskattad kursledare med förmågan att nå fram till alla deltagare, oavsett kunskapsnivå och tidigare erfarenhet.

Läs mer

Kursanmälan

Frågor om kursen?

Vi hjälper dig gärna!

Effektivare budget- och prognosarbete

Plats:
undefined
Datum:
undefined
Pris:
14995
kr exkl. moms

Steg

Välj plats och datum

Se alla kurstillfällen

To be defined

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

2. Deltagare

Steg

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
14995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
14995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

63457
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.