Beslutsstöd med Excel och Power BI Desktop
13995
exkl. moms
Anmäl mig

Beslutsstöd med Excel och Power BI Desktop

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Excel i kombination med Power BI. Du får omfattande funktioner för dataanalys och visualisering av beslutsprocessen i din organisation. Samla in, utarbeta och analysera affärsdata snabbt och effektivt.
Har du frågor om kursen eller är du intresserad av företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
Om kursenKursinnehållCertifieringSertifiseringCertifieringSå fungerar detKursledareTidigare kunderKontakta ossAnmäl mig

Kunskapsmål

 • Förstå möjligheterna med de olika verktygen för beslutsstöd
 • Behärska olika datastrukturer och se fördelar och nackdelar
 • Få kunskap om hur du modellerar och relaterar data
 • Lär dig arbeta effektivare med Pivottabeller
 • Hantera de nya verktygen Power Query och Power BI Desktop
 • Lär dig koppla värdefulla data mot olika målgrupper
 • Insikter i hur du analyserar och visualiserar stora datamängder

Om kursen

Utarbeta själv ett effektivt analysverktyg och slipp dyra och onödiga kostnader

Business Intelligence (beslutsstöd) är ett högaktuellt ämne för de flesta verksamheter, då man hela tiden söker metoder som kan underlätta och i högre grad säkerställa att ”rätt” beslut tas i viktiga frågor. Dyra, komplicerade och specialutformade analysprogram utvecklas ofta – men det många inte känner till är att du kan göra det mesta av detta helt själv med hjälp av Excel och den kostnadsfria appen Power BI Desktop. Här kan du snabbt och enkelt få ett fantastiskt effektivt analysverktyg, utan stora kostnader!

Under två spännande och intensiva kursdagar kommer du få praktisera dessa två verktyg i ditt ekonomi- och analysarbete. Du lär dig hur du kan skapa ett effektivt samspel mellan ditt affärssystem och Excel/Power BI Desktop, bland annat när det gäller att samla och analysera historiska data och skapa bra och tydliga rapporter av nyckeltal.

Kursen är specialanpassad för dig som arbetar med stora datamängder och har behov av att snabbt ta fram rätt data för lönsamma beslut. Vår pedagogiska kursledare kommer att lära dig det du behöver veta om effektiv användning av Excel och Power BI Desktop i beslutsfattandet och rapporteringen. Kursen är praktiskt upplagd och du kommer få många konkreta tips som du garanterat kommer ha stor nytta av i din vardag.

Visa mer

Varför ska jag välja denna kurs?

 • Lär dig om beslutsstöd (Business Intelligence BI)
  Få jobbet gjort med Excel och Power BI Desktop, utan extra licenskostnad. Slipp andra dyra och svårförståeliga beslutsstödverktyg.
 • Beslutsstöd med Excel
  Praktiska tips kring Power Pivot, Power Query, Tabeller, Relationer, Funktioner, Pivottabeller. Så förvandlar Excel effektivt affärsdata till lättöverskådliga och funktionella urval, rapporter och grafer. Modellera data för Power BI Desktop.
 • Power BI Desktop
  Kom snabbt igång med denna nya kraftfulla app. Se de nya möjligheterna och enklare arbetssätt för att ladda, transformera, visualisera och dela dina data, för precisa beslut.
 • Öka intäkterna, minska kostnaderna
  Genom att snabbt få översikt över dina ekonomiska nyckeltal kan du öka lönsamheten.
 • Kvalitetssäkra dina data
  Undgå att förstöra analysen på grund av att data blivit felaktigt hanterade. Tvätta, knåda och kontrollera data.
Visa mindre

Målgrupp

 • Beslutsfattare
 • Ekonomiansvariga
 • Controllers
 • Ekonomichefer
 • Ekonomikonsulter
 • Analytiker
 • IT-Personal

Förkunskaper

Excel fortsättning/Excel för ekonomer/Pivottabeller och rapportering i Excel eller liknande.

Du är en van Excelanvändare och tycker det verkar spännande med beslutsstöd och BI. och vill lära mer om detta.

Kursinnehåll

01 Teori och en helhetsbild över beslutsstöd

 • Från Office 2010 till nuvarande Office 365
 • Power Pivot till Datamodellen i Excel
 • Power View och Power Map
 • Microsoft Query blir Power Query i Excel
 • Appen Power BI Desktop gör entré
 • Beslutsstöd, ETL och Dashboard

02 Strukturera och behandla data

 • Arbeta med och strukturera stora datamängder i Excel
 • Nyttja möjligheterna med tabeller, datamodellen och relationer i Excel
 • Skilj på data och färdigt resultat/layout
 • Olika sorters relationer och kopplingar
 • Konvertering mellan olika datatyper

03 Tillägget Power Pivot i Excel

 • Länka och importera data från Excel, databaser och andra datakällor.
 • Arbeta med data, datatyper, layout, format, DAX-funktioner och relationer
 • Skapa olika utdata och rapporter med Power Pivot Tabeller och Power Pivot Diagram
 • Färdigställ det hela med några Dashboards

04 Frågeverktyget Power Query i Excel

 • Skillnader mot tidigare Microsoft Query
 • Fråga på SQL data, Textfiler, Exceltabeller, Webbdata. Importera eller länka data?
 • Transformera, konvertera och tvätta data. Slå ihop data på höjden och bredden
 • Se hur dina aktiviteter lagras i olika Steg, som sedan kan redigeras
 • Härled nya kolumner. Ersätt värden. Slå isär eller slå ihop kolumner
 • Gruppera frågesvaret på ett eller flera fält.
 • Skapa en fråga som gör om en bred och lång Exceltabell, till en smal och kort
 • Vi bygger en konkret lösning där vi jämför utfall mot budget, med Power Query

05 Konkreta tips för Pivottabeller

 • Datakällor, Transitdata och att uppdatera
 • Filtrera flera Pivoter med ett Utsnitt
 • Olika beräkningssätt av Värdefält. Procent-andelar, Skillnad i procent över perioder
 • Grupperingar och Delsummor av Fält
 • Inställningar av Pivottabeller
 • Data från olika Datakällor. Relationer
 • Beräkna inne i en Pivottabell. Formler som hämtar och jämför data från Pivottabeller
 • Tips kring Pivotdiagram

06 Power BI Desktop (Data)

 • Helheten och nya möjligheter med denna nya app från Microsoft
 • Olika typer av Datakällor och hur man kommer åt dessa med Power BI Desktop
 • Frågor på frågor. Slå ihop och lägg till
 • Ändra data med Transformera och ändra strukturen genom att Transponera data
 • Pivotera och Konvertera data
 • Skapa nya kolumner med exempel och beräkningar. Hantera Datum och Tid

07 Power BI Desktop (Visualisera)

 • Prova och förstå olika Datamodeller
 • Visualisera som Tabell, Diagram, Matris och Kartor. Formatera och gör snyggt
 • Skapa och ställ in Snabbmått och KPI:er
 • Filtrera ett eller flera objekt eller hel Sida
 • Belys avvikelser med Villkorstyrt format
 • Gör snyggt och klart med olika Dashboards
 • Publicera och Dela resultaten
 • Håll din app uppdaterad med senaste nyheterna. Hitta hjälp och inspiration
 • Prova praktiskt på dina egna data och utifrån dina egna önskemål

01 Teori och en helhetsbild över beslutsstöd

 • Från Office 2010 till nuvarande Office 365
 • Power Pivot till Datamodellen i Excel
 • Power View och Power Map
 • Microsoft Query blir Power Query i Excel
 • Appen Power BI Desktop gör entré
 • Beslutsstöd, ETL och Dashboard

02 Strukturera och behandla data

 • Arbeta med och strukturera stora datamängder i Excel
 • Nyttja möjligheterna med tabeller, datamodellen och relationer i Excel
 • Skilj på data och färdigt resultat/layout
 • Olika sorters relationer och kopplingar
 • Konvertering mellan olika datatyper

03 Tillägget Power Pivot i Excel

 • Länka och importera data från Excel, databaser och andra datakällor.
 • Arbeta med data, datatyper, layout, format, DAX-funktioner och relationer
 • Skapa olika utdata och rapporter med Power Pivot Tabeller och Power Pivot Diagram
 • Färdigställ det hela med några Dashboards

04 Frågeverktyget Power Query i Excel

 • Skillnader mot tidigare Microsoft Query
 • Fråga på SQL data, Textfiler, Exceltabeller, Webbdata. Importera eller länka data?
 • Transformera, konvertera och tvätta data. Slå ihop data på höjden och bredden
 • Se hur dina aktiviteter lagras i olika Steg, som sedan kan redigeras
 • Härled nya kolumner. Ersätt värden. Slå isär eller slå ihop kolumner
 • Gruppera frågesvaret på ett eller flera fält.
 • Skapa en fråga som gör om en bred och lång Exceltabell, till en smal och kort
 • Vi bygger en konkret lösning där vi jämför utfall mot budget, med Power Query

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

SOA

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Prince2

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

DNV

Examen

Praktisk info om examen

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Hållpunkter

08:30 Registrering

09:00 Kursen startar

12:00 Lunch

16:00 Kursen avslutas

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang
6 månader gratis

Exklusiv och kostnadsfri tillgång till PraktisktLedarskap

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Välkommen till lärportalen

Lärportalen att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se vänder sig till dig som leder andra utan att formellt vara chef. Fortsätt ditt lärande efter avslutad kurs och ta del av spännande innehåll som ger dig råd, vägledning och inspiration.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledare

Ingen aktuelle kursleder er tilgjengelig.

Kursledare

Conny Karlsson
Conny Karlsson
Kursledare

Conny Karlsson har lång erfarenhet som utbildare inom data, främst programmen Excel och Access. Han har även skrivit åtta böcker inom området för bokförlagen Liber och Gleerups. Conny är en oförbätterlig optimist som lever efter mottot: ”Ställ även de dumma frågorna, så undviker du kanske de dåliga besluten.”

Visa mer
Visa mindre

Vad våra kunder säger om denna kurs

Referenser kommer snart. Välkommen åter!

Anmälan

Steg

Välj plats och datum

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura

Tillgängliga platser

Inga aktuella plats finns tilgängliga.

Se alla kurstillfällen

Tillgängliga datum

Detta är en förinspelad kurs, tillgång beviljas via e-post.

Inga aktuella datum finns tilgängliga.

* Välj ett datum

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Förinspelad kurs - Online

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Sted:
undefined
Dato:
undefined
Förinspelad kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
13995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
13995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

Kontakta kundservice@kursbekraftelse.se om du inte mottar en bekräftelse från oss via e-post inom 5 minuter.

60931
Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades.
Pris
13995
exkl. moms
2
 
dagar
dag
timmar
time
Live
100% nöjdhetsgaranti
Certifierad kurs
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Abonnemang

Kursen är abonnemangsbaserad och de första 12 månaderna är förhandsbetalda. Därefter kan du välja att avsluta eller behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkår och FAQ.

Frågor om kursen?
Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.
Företagsanpassad utbildning
Är ni flera på företaget som behöver kompetensutveckling? Då kan vi hjälpa er! Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och certifierade kurser för företag.
Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?
Malin Magnusson
Malin Magnusson
Affärsområdeschef
mm@confex.se
+46 (0)31-10 56 67
Hilde Kjærstad
Josefin Ljungberg
Försäljning & Projektledare
jl@confex.se
+46 733 580 091