Beslutsstöd med Excel och Power BI Desktop
12900
exkl. moms
Till anmälan

Beslutsstöd med Excel och Power BI Desktop

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Få konkreta verktyg och färdigheter för effektiv hantering av data genom Microsoft Excel och Power BI Desktop.
Har du frågor om kursen eller är du intresserad av företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
Om kursenKursinnehållCertifieringSertifiseringCertifieringSå fungerar detKursledareTidigare kunderKontakta ossTill anmälan

Kunskapsmål

 • Förstå möjligheterna med de olika verktygen för beslutsstöd
 • Behärska olika datastrukturer och se fördelar och nackdelar
 • Få kunskap om hur du modellerar och relaterar data
 • Lär dig arbeta effektivare med Pivottabeller
 • Hantera de nya verktygen Power Query och Power BI Desktop
 • Lär dig koppla värdefulla data mot olika målgrupper
 • Insikter i hur du analyserar och visualiserar stora datamängder
 • Lär dig nya visualiseringar som Nedbrytningsträd, Banddiagram, samt anmeringar med tex Bubbeldiagram

Om kursen

Bli effektivare i ditt beslutsfattande med hjälp av Excel och Power BI

Denna tvådagarskurs ger dig en överskådlig bild av beslutsstöd och hjälper dig att förbättra dina färdigheter inom datahantering, visuell presentation av data och beslutsanalys. Genom att kombinera verktygen Excel och Power BI Desktop lär du dig att skapa effektiva beslutsstödslösningar och förbättra beslutsfattandet i din organisation.

Business Intelligence (beslutsstöd) är viktigt för alla verksamheter som strävar efter att fatta välgrundade och smarta beslut. Den här kursen ger dig konkreta verktyg för att snabbt och effektiv samla in, utarbeta och analysera data, samt skapa imponerande visuella presentationer som folk förstår och kan handla utifrån. I stället för att investera i dyra och komplicerade analysprogram, lär du dig att skapa ett eget kostnadseffektivt analysverktyg, med hjälp av Excel och den kostnadsfria appen Power BI Desktop.

Kursen sträcker sig över två dagar. Dag ett täcker vi de grundläggande aspekterna och du får en omfattande och praktisk introduktion till beslutsstöd med Excel och Power BI Desktop genom teoretiska insikter och praktiska övningar. Dag två går vi djupare in i avancerade funktioner, tips och tekniker som gör det möjligt att maximera effektiviteten och precisionen i ditt beslutsstödsarbete.

Kursens 4 fokusområden:

Visa mer

1. Data:

I processen att hantera data, börjar vi med att fånga och importera information från olika källor. Det innebär att samla in och överföra relevanta data till en central plats för analys. Vi skapar länkar mellan olika datamängder och klistrar in data på ett strukturerat sätt för att förbereda den för vidare bearbetning. Därefter transformerar och konverterar vi den för att göra den användbar, skapar relationer för att förstå samband och datamodellerar för en mer djupgående analys.

Exempel från kursen - datamodell i Power BI

2. Fokus och analys:

När vi fokuserar på analysen - filtrerar och strukturerar vi data för att få fram relevant information. Vi avgränsar objekt, kolumner och rader för att fördjupa analysen och skapa en tydlig grund för beslutsfattande. Målet är att ta fram rätt beslutsunderlag och utveckla olika scenarier, för att fatta informerade och strategiska beslut.

3. Presentera och visualisera:

När det kommer till att presentera och visualisera data, handlar det om att hitta rätt nivå och struktur för informationen. Det innebär bland annat att identifiera målgrupper, anpassa presentationen och berätta en övertygande historia. Genom att använda olika visualiseringsverktyg som diagram och dashboards, inklusive eventuellt rörliga bubbelgrafer som i Gapminder, kan vi effektivt kommunicera komplexa idéer och trender.

Exempel från kursen - visualisering

4. Berätta en historia:

Att berätta en historia är en kraftfull metod för att öka budskapets effekt. Genom att skapa en serie visualiseringar och förtydliga med texter, symboler och andra lämpliga objekt, engagerar vi publiken i beslutsprocessen. Det handlar om att använda visualiseringar som verktyg för att förmedla budskapet på ett övertygande och minnesvärt sätt.

Visa mindre

Rätt data för ett beslut ska ta max 5 minuter att få fram! Då är bra datastruktur och hög datakvalitet en förutsättning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ekonomer, projektledare, analytiker, controllers, chefer, rapportansvariga m.fl.

Förkunskaper

Du är van att arbeta i Office och Excel.

Kursinnehåll

Dag 1: Beslutsstöd, grundläggande

01 Teori och en helhetsbild över beslutsstöd
 • Övergripande vad är Beslutsstöd. Nya möjligheter nya verktyg
 • Historik och nutid. Övergripande om begrepp
 • Vi provar att skapa en ny PBI och provar några Visualiseringar

02 Strukturera och behandla data
 • Förstå Tabeller och datastrukturer.
 • Hur kan vi koppla data mellan olika Tabeller?
 • Vi reder ut vad en Datamodell är och dess möjligheter
 • Beräkna och härleda nya data med funktioner och formler

03 Power Query (Excel) vs Frågeverktyget (Power BI Desktop)
 • Övergripande om att fråga på data och att transformera data
 • Filtrera rader och kolumner. Beräkna nya kolumner
 • Transformera (ändra) data. Spara svaret som Tabell eller bara Fråga?
 • Gruppera frågesvaret på ett eller flera fält
 • Grundläggande om Datamodellering

04 Power BI Desktop (Data)
 • Olika typer av Datakällor (Internet, Text, Excel, Databaser)
 • Vi skapar förståelse på kopplingar mellan Data och Visualiseringar
 • Skapa nya kolumner med exempel och beräkningar. Hantera Datum och Tid
 • Förståelse för olika Steg i en fråga och hur dessa kan ändras
05 Power BI Desktop (Visualisera)
 • Visualisera som Tabell, Diagram, Matris och Kartor. Formatera och gör snyggt
 • Jobba med olika Sidor. Filtrera ett eller flera objekt eller hel Sida
 • Till vilka Data passar vilka Visualiseringar bäst? Visa staplar direkt i Europakartan
 • Imponeras av Banddiagram, Trädkarta och Nedbrytningsträd
 • Prova praktiskt på dina egna data och utifrån dina egna önskemål

Dag 2: Beslutsstöd, fördjupning

01 Teori över beslutsstöd och verktyg
 • Från Office 2010 till nuvarande Office 365. Power Pivot till Datamodellen i Excel
 • Power View och Power Map. Microsoft Query blir Power Query i Excel
 • Appen Power BI Desktop gör entré. Beslutsstöd, ETL och Dashboar
02 Strukturera och behandla data
 • Skilj på data layout. Datamodellen. Olika Relationer och Kopplingar
 • Konvertering mellan olika datatyper. Nycklar och Primärnycklar
03 Frågeverktyget Power Query i Excel
 • Skillnader mellan Microsoft Query och Power BI Desktop?
 • Vi bygger en konkret lösning där vi jämför utfall mot budget
04 Fördjupande tips kring Pivottabeller
 • Datakällor, Transitdata och att uppdatera. Filtrera flera Pivoter med ett Utsnitt
 • Olika beräkningssätt av Värdefält. Procent-andelar, Skillnad i procent över perioder
 • Grupperingar och Delsummor av Fält. Inställningar av Pivottabeller
 • Beräkna inne i en Pivottabell. Formler som hämtar och jämför data från Pivottabeller
05 Power BI Desktop (Data)
 • Fråga på Exceltabeller och SQL data. (relationsdata). Importera eller länka data?
 • Transformera kolumner till rader och tvärtom. (Normalisera/Pivotera)
 • Slå ihop flera Anslutningar på höjden. (tex. Från olika flikar från Excel)
 • Slå ihop på bredden. (tex. Kund och Orderrader). Olika kopplingstyper
 • Skapa Datamodeller och förstå hur det hänger ihop
06 Power BI Desktop (Visualisera)
 • Olika sätt att Filtrera ett/ flera objekt/ Sida/ Sidor. Utsnitt. Bygg flera Sidor
 • Vi provar Egenskaper/Objekttyp. Multipla Diagram. Bygga Dashboards
 • Vi undersöker och experimenterar med Banddiagram, Trädkarta och Nedbrytningsträd
 • Vi bygger läckra Rörliga Bubbeldiagram (som i Gapminder.org)
 • Villkorstyrt format. Gör snyggt och klart med olika Dashboards
 • Dokumentera, förklara, Publicera och Dela resultaten. Olika versioner av PBI?
 • Egna praktiska lösningar på dina egna data? Hur gå vidare med kunskap?

Dag 1: Beslutsstöd, grundläggande

01 Teori och en helhetsbild över beslutsstöd
 • Övergripande vad är Beslutsstöd. Nya möjligheter nya verktyg
 • Historik och nutid. Övergripande om begrepp
 • Vi provar att skapa en ny PBI och provar några Visualiseringar

02 Strukturera och behandla data
 • Förstå Tabeller och datastrukturer.
 • Hur kan vi koppla data mellan olika Tabeller?
 • Vi reder ut vad en Datamodell är och dess möjligheter
 • Beräkna och härleda nya data med funktioner och formler

03 Power Query (Excel) vs Frågeverktyget (Power BI Desktop)
 • Övergripande om att fråga på data och att transformera data
 • Filtrera rader och kolumner. Beräkna nya kolumner
 • Transformera (ändra) data. Spara svaret som Tabell eller bara Fråga?
 • Gruppera frågesvaret på ett eller flera fält
 • Grundläggande om Datamodellering

04 Power BI Desktop (Data)
 • Olika typer av Datakällor (Internet, Text, Excel, Databaser)
 • Vi skapar förståelse på kopplingar mellan Data och Visualiseringar
 • Skapa nya kolumner med exempel och beräkningar. Hantera Datum och Tid
 • Förståelse för olika Steg i en fråga och hur dessa kan ändras
05 Power BI Desktop (Visualisera)
 • Visualisera som Tabell, Diagram, Matris och Kartor. Formatera och gör snyggt
 • Jobba med olika Sidor. Filtrera ett eller flera objekt eller hel Sida
 • Till vilka Data passar vilka Visualiseringar bäst? Visa staplar direkt i Europakartan
 • Imponeras av Banddiagram, Trädkarta och Nedbrytningsträd
 • Prova praktiskt på dina egna data och utifrån dina egna önskemål

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

SOA

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Prince2

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

DNV

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda. Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig.

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Hållpunkter

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang
Hållpunkter: 09.00 - 16.00

Vi använder Excel och ”gratisappen” Power BI Desktop (PBI) växelvis under kursen. Power BI Desktop kan du installera gratis på din dator om du inte redan har den. Du kan då jämföra själv vilket verktyg du föredrar för vilket ändamål. Excel är ett verktyg som har funnits länge och utvecklas ständigt. PBI är ett relativt nytt verktyg och här satsar Microsoft mycket resurser på vidareutveckling. Cirka 75% av tiden ägnar vi åt PBI och resterande tid läggs på teorier, Excel mm. Vi går inte igenom betalversionerna PBI Premium osv. på denna kurs.


Kursen hålls i moderna lokaler. Ta med egen dator. Lunch och fika ingår.

6 månader gratis

Exklusiv och kostnadsfri tillgång till PraktisktLedarskap

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Välkommen till lärportalen

Lärportalen att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se vänder sig till dig som leder andra utan att formellt vara chef. Fortsätt ditt lärande efter avslutad kurs och ta del av spännande innehåll som ger dig råd, vägledning och inspiration.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledare

Conny Karlsson
Conny Karlsson
Kursledare

Conny Karlsson har lång erfarenhet som föreläsare, författare och konsult. Tidigare mest i databasprogram som tex. Access, men senare år mest med Excel. Conny är en oförbätterlig optimist som lever efter mottot: "Ställ även de dumma frågorna, så undviker du kanske de dåliga besluten".

Visa mer
Visa mindre

Om kursarrangören

Kursledare

Conny Karlsson
Conny Karlsson
Kursledare

Conny Karlsson har lång erfarenhet som föreläsare, författare och konsult. Tidigare mest i databasprogram som tex. Access, men senare år mest med Excel. Conny är en oförbätterlig optimist som lever efter mottot: "Ställ även de dumma frågorna, så undviker du kanske de dåliga besluten".

Visa mer
Visa mindre

Vad våra kunder säger om denna kurs

Referenser kommer snart. Välkommen åter!

Anmälan

Steg

Välj plats och datum

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura

Tillgängliga platser

(Scrolla för att se fler städer)

Tillgängliga platser (A-Ö)

Se alla kurstillfällen

Tillgängliga datum

Detta är en förinspelad kurs, tillgång beviljas via e-post.

Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full

* Välj ett datum

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
12900
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
12900
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

Kontakta kundservice@kursbekraftelse.se om du inte mottar en bekräftelse från oss via e-post inom 5 minuter.

60931
Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades.
Pris
12900
exkl. moms
2 dagar
Klassrum
100% nöjdhetsgaranti
Certifierad kurs
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Abonnemang

Kursen är abonnemangsbaserad och de första 12 månaderna är förhandsbetalda. Därefter kan du välja att avsluta eller behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkår och FAQ.

Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.
Företagsanpassad utbildning
Är ni flera på företaget som behöver kompetensutveckling? Då kan vi hjälpa er! Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och certifierade kurser för företag.
Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?
Hilde Kjærstad
Josefin Ljungberg
Försäljning & Projektledare
jl@confex.se
+46 733 580 091
Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.