Beslutsstöd med Excel och Power BI Desktop

Företagsanpassad utbildning?

Oavsett vilket kompetensbehov som ni än har så är ni välkomna att kontakta mig med er förfrågan!
Bli kontaktad
Höstens datum ute nu
Säkra dig en plats idag
Se vårt kursutbud

Beslutsstöd med Excel och Power BI Desktop

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Excel i kombination med Power BI. Du får omfattande funktioner för dataanalys och visualisering av beslutsprocessen i din organisation. Samla in, utarbeta och analysera affärsdata snabbt och effektivt.
Anmäl mig
Dela denna kursen
Certifierad kurs
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Abonnemang
Om kursenKursinnehållCertifieringCertifieringCertifieringSå fungerar detKursledareAnmäl mig
2
Dag(ar)
Live
Certifierad kurs
13995
kr exkl. moms

Om kursen

Utarbeta själv ett effektivt analysverktyg och slipp dyra och onödiga kostnader

Business Intelligence (beslutsstöd) är ett högaktuellt ämne för de flesta verksamheter, då man hela tiden söker metoder som kan underlätta och i högre grad säkerställa att ”rätt” beslut tas i viktiga frågor. Dyra, komplicerade och specialutformade analysprogram utvecklas ofta – men det många inte känner till är att du kan göra det mesta av detta helt själv med hjälp av Excel och den kostnadsfria appen Power BI Desktop. Här kan du snabbt och enkelt få ett fantastiskt effektivt analysverktyg, utan stora kostnader!

Under två spännande och intensiva kursdagar kommer du få praktisera dessa två verktyg i ditt ekonomi- och analysarbete. Du lär dig hur du kan skapa ett effektivt samspel mellan ditt affärssystem och Excel/Power BI Desktop, bland annat när det gäller att samla och analysera historiska data och skapa bra och tydliga rapporter av nyckeltal.

Kursen är specialanpassad för dig som arbetar med stora datamängder och har behov av att snabbt ta fram rätt data för lönsamma beslut. Vår pedagogiska kursledare kommer att lära dig det du behöver veta om effektiv användning av Excel och Power BI Desktop i beslutsfattandet och rapporteringen. Kursen är praktiskt upplagd och du kommer få många konkreta tips som du garanterat kommer ha stor nytta av i din vardag.

Varför ska jag välja denna kurs?

 • Lär dig om beslutsstöd (Business Intelligence BI)
  Få jobbet gjort med Excel och Power BI Desktop, utan extra licenskostnad. Slipp andra dyra och svårförståeliga beslutsstödverktyg.
 • Beslutsstöd med Excel
  Praktiska tips kring Power Pivot, Power Query, Tabeller, Relationer, Funktioner, Pivottabeller. Så förvandlar Excel effektivt affärsdata till lättöverskådliga och funktionella urval, rapporter och grafer. Modellera data för Power BI Desktop.
 • Power BI Desktop
  Kom snabbt igång med denna nya kraftfulla app. Se de nya möjligheterna och enklare arbetssätt för att ladda, transformera, visualisera och dela dina data, för precisa beslut.
 • Öka intäkterna, minska kostnaderna
  Genom att snabbt få översikt över dina ekonomiska nyckeltal kan du öka lönsamheten.
 • Kvalitetssäkra dina data
  Undgå att förstöra analysen på grund av att data blivit felaktigt hanterade. Tvätta, knåda och kontrollera data.

Läs mer

Nästa kurs

Inga aktuella plats finns tilgängliga.

Se alla kurstillfällen

Inga aktuella datum finns tilgängliga.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kunskapsmål

 • Förstå möjligheterna med de olika verktygen för beslutsstöd
 • Behärska olika datastrukturer och se fördelar och nackdelar
 • Få kunskap om hur du modellerar och relaterar data
 • Lär dig arbeta effektivare med Pivottabeller
 • Hantera de nya verktygen Power Query och Power BI Desktop
 • Lär dig koppla värdefulla data mot olika målgrupper
 • Insikter i hur du analyserar och visualiserar stora datamängder

Målgrupp

 • Beslutsfattare
 • Ekonomiansvariga
 • Controllers
 • Ekonomichefer
 • Ekonomikonsulter
 • Analytiker
 • IT-Personal

Förkunskaper

Excel fortsättning/Excel för ekonomer/Pivottabeller och rapportering i Excel eller liknande.

Du är en van Excelanvändare och tycker det verkar spännande med beslutsstöd och BI. och vill lära mer om detta.

Kursinnehåll

Se hela kursinnehållet + -

01 Teori och en helhetsbild över beslutsstöd

 • Från Office 2010 till nuvarande Office 365
 • Power Pivot till Datamodellen i Excel
 • Power View och Power Map
 • Microsoft Query blir Power Query i Excel
 • Appen Power BI Desktop gör entré
 • Beslutsstöd, ETL och Dashboard

02 Strukturera och behandla data

 • Arbeta med och strukturera stora datamängder i Excel
 • Nyttja möjligheterna med tabeller, datamodellen och relationer i Excel
 • Skilj på data och färdigt resultat/layout
 • Olika sorters relationer och kopplingar
 • Konvertering mellan olika datatyper

03 Tillägget Power Pivot i Excel

 • Länka och importera data från Excel, databaser och andra datakällor.
 • Arbeta med data, datatyper, layout, format, DAX-funktioner och relationer
 • Skapa olika utdata och rapporter med Power Pivot Tabeller och Power Pivot Diagram
 • Färdigställ det hela med några Dashboards

04 Frågeverktyget Power Query i Excel

 • Skillnader mot tidigare Microsoft Query
 • Fråga på SQL data, Textfiler, Exceltabeller, Webbdata. Importera eller länka data?
 • Transformera, konvertera och tvätta data. Slå ihop data på höjden och bredden
 • Se hur dina aktiviteter lagras i olika Steg, som sedan kan redigeras
 • Härled nya kolumner. Ersätt värden. Slå isär eller slå ihop kolumner
 • Gruppera frågesvaret på ett eller flera fält.
 • Skapa en fråga som gör om en bred och lång Exceltabell, till en smal och kort
 • Vi bygger en konkret lösning där vi jämför utfall mot budget, med Power Query

05 Konkreta tips för Pivottabeller

 • Datakällor, Transitdata och att uppdatera
 • Filtrera flera Pivoter med ett Utsnitt
 • Olika beräkningssätt av Värdefält. Procent-andelar, Skillnad i procent över perioder
 • Grupperingar och Delsummor av Fält
 • Inställningar av Pivottabeller
 • Data från olika Datakällor. Relationer
 • Beräkna inne i en Pivottabell. Formler som hämtar och jämför data från Pivottabeller
 • Tips kring Pivotdiagram

06 Power BI Desktop (Data)

 • Helheten och nya möjligheter med denna nya app från Microsoft
 • Olika typer av Datakällor och hur man kommer åt dessa med Power BI Desktop
 • Frågor på frågor. Slå ihop och lägg till
 • Ändra data med Transformera och ändra strukturen genom att Transponera data
 • Pivotera och Konvertera data
 • Skapa nya kolumner med exempel och beräkningar. Hantera Datum och Tid

07 Power BI Desktop (Visualisera)

 • Prova och förstå olika Datamodeller
 • Visualisera som Tabell, Diagram, Matris och Kartor. Formatera och gör snyggt
 • Skapa och ställ in Snabbmått och KPI:er
 • Filtrera ett eller flera objekt eller hel Sida
 • Belys avvikelser med Villkorstyrt format
 • Gör snyggt och klart med olika Dashboards
 • Publicera och Dela resultaten
 • Håll din app uppdaterad med senaste nyheterna. Hitta hjälp och inspiration
 • Prova praktiskt på dina egna data och utifrån dina egna önskemål

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

Examen

Praktisk information om examen

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Kursmaterial kommer att skickas ut i förväg
 • Du får länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tilllgänglig om du skulle stöta på problem under kursen
 • Pauser är inlagda i undervisningen

Abonnemang

Vår ambition är att stärka din kompetens under hela yrkeslivet, antingen genom att friska upp befintlig kompetens eller genom att bistå med ny. Med livslångt lärande håller du dig uppdaterat och relevant förframtidens omställning och konkurrens i näringslivet.

Som ett led i livslångt lärande är denna kurs arrangerad med en abonnemangslösning för dig. Från att du anmäler dig på kursen har du tillgång till allt material i 12 månader. Efter detta kan du behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse av abonnemanget. Som abonnemangskund erbjuder vi dig förmånliga och rabatterade priser, så att du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad och relevant.

Om du önskar att avsluta ditt abonnemang behöver avtalet sägas upp senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut, annars förnyas prenumerationen automatiskt. Se mer information i våra Köpvillkor och FAQ.

Hållpunkter

08:30 Registrering

09:00 Kursen startar

12:00 Lunch

16:00 Kursen avslutas

Vad våra kunder säger om denna kurs

Referenser kommer snart. Välkommen åter!

Kursledare

Inga aktuella kursledar finns tilgängliga.

Kursanmälan

Frågor om kursen?

Vi hjälper dig gärna!

Beslutsstöd med Excel och Power BI Desktop

Plats:
undefined
Datum:
undefined
Pris:
13995
kr exkl. moms

Steg

Välj plats och datum

Inga aktuella plats finns tilgängliga.

Se alla kurstillfällen

Inga aktuella datum finns tilgängliga.

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

2. Deltagare

Steg

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
13995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
13995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

60931
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.