Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor

Företagsanpassad utbildning?

Oavsett vilket kompetensbehov som ni än har så är ni välkomna att kontakta mig med er förfrågan!
Bli kontaktad
Höstens datum ute nu
Säkra dig en plats idag
Se vårt kursutbud

Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Kurs i företagsekonomi för dig som icke-ekonom i offentlig sektor. Öka din kompetens, arbeta mer självständigt och bli en ännu viktigare resurs.
Anmäl mig
Dela denna kursen
Certifierad kurs
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Abonnemang
Om kursenKursinnehållCertifieringCertifieringCertifieringSå fungerar detKursledareAnmäl mig
2
Dag(ar)
Live
Certifierad kurs
15995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Om kursen

Lär dig grunderna i ekonomi på bara två dagar - snabbt, enkelt och effektivt

Har du en roll med visst ekonomiskt ansvar men saknar ekonomisk utbildning? Driver du projekt eller assisterar ekonomiavdelningen? Kanske du helt enkelt önskar att lära dig mer om ekonomi i offentlig sektor?

Lär dig att tolka och förstå ekonomiska rapporter och nyckeltal

På vår kurs Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor får du en övergripande bild av hur verksamhetens ekonomiska system hänger samman och fungerar. Du får en förståelse för de viktigaste ekonomiska grundbegreppen och hur de ekonomiska verktygen används för att skapa en långsiktig hållbarhet i din verksamhet. Genom att kursledaren varvar teori med praktiska övningar får du god inblick i hela ekonomiprocessen. Allt från vikten av att ta fram välgrundade beslutsunderlag i form av smarta kalkyler, förståelse för personalekonomi, till hur du kontrollerar kostnaderna och undviker kostsamma misstag genom effektivare budget- och prognosarbete. Du lär dig tolka och förstå ekonomiska rapporter och nyckeltal samt hur du kan diskutera och förmedla ekonomiska budskap till ledning och övrig verksamhet.

Vikten av ekonomisk förståelse

I en verksamhet berörs alla medarbetare av och påverkar ekonomin på ett eller annat sätt. Det är därför centralt att ha en övergripande förståelse för ämnet.

Att lära sig företagsekonomi själv är både tidskrävande och svårt och risken är stor att verksamhetens siffror påverkas negativt och blir utförda på ett olönsamt och inkorrekt sätt. Att behärska termologien runt ekonomi är också av vikt när du ska presentera och få igenom välgrundande beslut och projekt.

Vi erbjuder Sveriges bästa kursledare inom ekonomi

Våra kursledare Christina Arvesen och Göran Alvek är två av Sveriges skickligaste och mest populära förläsare inom ekonomi. Över 6000 svenska arbetstagare har hittills deltagit på kursen och ger den i snitt 5,8 av 6 möjliga poäng i kursutvärderingarna. Kursledarnas förmåga att blanda teori med praktiska exempel, i kombination med det certifierade kursinnehållet, ger dig en stabil bas så du kan känna dig tryggare i din roll när du går tillbaka till din arbetsplats.

Vi är säkra på att du med denna kurs kommer att få den kompetensen du efterfrågat. Därför ger vi dig 100% nöjdhetsgaranti.

Varför ska jag välja denna kurs?

 • Certifierad kurs – en kvalitetsstämpel för dig och din arbetsgivare
 • Vi uppdaterar utbildningen kontinuerligt
 • Seniora utbildare med gedigen kunskap och lång pedagogisk erfarenhet
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna på kursen
 • Konkreta och praktiska tips
 • Tidigare kursdeltagare ger kursen 5,8 av 6 möjliga poäng i kursutvärderingarna
Läs mer

Nästa kurs

Se alla kurstillfällen

28-29 mars
Stockholm
Scandic Alvik
To be defined
12825449
stockholm
15-16 maj
Göteborg
Scandic Opalen
To be defined
12829008
goteborg
22-23 maj
Stockholm
Scandic Alvik
To be defined
12829010
stockholm
30-31 maj
Malmö
Scandic Segevång
To be defined
12821724
malmo
13-14 juni
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12829011
online
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kunskapsmål

 • Lär dig att förstå ekonomins viktigaste grunder och begrepp
 • Öka förståelsen för ekonomiska sammanhang i din verksamhet
 • Behärska ekonomiska termer och samband
 • Bli bättre på att tyda och förstå nyckeltal och ekonomiska rapporter
 • Få förståelsen för de ekonomiska verktygen hur du gör smarta kalkyler och effektiva budgetar
 • Lär dig hur du diskuterar och förmedlar ekonomiska budskap

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar i den offentliga sektorn. Du vill få ökad förståelse för och kunskap i företagsekonomi, så att du kan fatta bättre beslut och ha en starkare position i ekonomiska diskussioner.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Se hela kursinnehållet + -

01 Grunden för ditt ekonomiarbete - organisationen och omvärlden

 • Verksamhetsidé och verksamhetsmål?
 • Samspelet med intressenterna
 • Offentlig verksamhet
 • Identifiera resurs- och penningflöden

02 Lär dig de viktigaste ekonomiska grundbegreppen

 1. Intäkter, kostnader och resultat
 2. Skilj på inkomst - intäkt - inbetalning
 3. Skilj på utgift - kostnad - utbetalning
 4. Periodiseringar - att fördela inkomster och utgifter på rätt period
 5. Finansiering och ekonomisk ställning
 6. Så pratar ekonomer

03 Hur du använder ekonomiska rapporter

 • Resultatrapportens innehåll
 • Olika intäkter och kostnader
 • Metoder för att fördela gemensamma kostnader
 • Uppföljning - mot andra budget och andra värden
 • Rapporter för olika rapportmottagare
 • Så kan vi analysera avvikelserna
 • Förmedla ekonomisk information på rätt sätt
 • Analys och presentation med hjälp av excel

04 Nyckeltal kompletterar resultatrapporten

 • Nyckeltal - vad är det?
 • Nyckeltal - ekonomi
 • Nyckeltal - kvantitet
 • Nyckeltal - kvalitet
 • Personalrelaterade nyckeltal
 • Tolka resultat och lönsamhet med nyckeltal

05 Lär dig mer om budgetarbetet

 • Vad är en budget och varför ska vi budgetera?
 • Budgeten och tiden
 • Verksamhetsplanen som grund i budgetarbetet
 • Budgetprocessen
 • Interna och externa budgetförutsättningar

06 Personalekonomi

 • Varifrån kommer arbetstimmarna?
 • Personalplanen - ett sätt att få kontroll över bemanningen
 • Personalens lönekostnader
 • Personalens övriga kostnader
 • Representation, gåvor, konferenser, leasingbilar med mera
 • Utbildningsplan

07 Kalkylen som underlag i budgetarbetet

 • Att beräkna kostnaden för varor och tjänster
 • Att beräkna bidrag från marginalverksamhet bidragskalkyl
 • Hjälpmedel för att bedöma investeringar
 • Så använder du kalkyler som underlag i resultatbudgeten

08 Resultatbudget

 • Resultatbudgetens innehåll
 • Budgetering av intäkter och kostnader
 • Budgetdirektiv
 • Budgetrevidering och prognoser

09 Hur du ska arbeta med ekonomistyrning

 • Hur får vi andra att förstå och uppnå de ekonomiska målen
 • Att styra med resultatbudgeten
 • Ekonomistyrning med hjälp av nyckeltal (ekonomi, kvantitet, kvalitet)

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

Examen

Denna kurs är certifierad och det innebär att du kommer att få erbjudande om att genomföra en examen. Vid godkänt resultat erhåller du ett certifikat som visar att du genomgått en kurs som uppfyller kvalitetskraven i enlighet med DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes.

Vid eventuella frågor, kontakta examensavdelningen:
examen@confex.se

Praktisk information om examen

 • Examen är frivillig
 • Länk till examensprovet skickas till din e-post efter avslutad kurs
 • Examen är öppen 7 antal dagar efter avslutad kurs
 • 30 frågor ska besvaras på 60 minuter
 • 4 svarsalternativ på varje fråga, varav bara 1 alternativ är rätt
 • 50% måste vara rätt för att erhålla ett godkänt resultat
 • Du får resultatet direkt efter avslutad examen
 • Vid icke godkänt resultat får du 1 kostnadsfritt försök till
 • Vid godkänt resultat erhåller du ett kurscertifikat som skickas till din e-post

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Kursmaterial kommer att skickas ut i förväg
 • Du får länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tilllgänglig om du skulle stöta på problem under kursen
 • Pauser är inlagda i undervisningen

Abonnemang

Vår ambition är att stärka din kompetens under hela yrkeslivet, antingen genom att friska upp befintlig kompetens eller genom att bistå med ny. Med livslångt lärande håller du dig uppdaterat och relevant förframtidens omställning och konkurrens i näringslivet.

Som ett led i livslångt lärande är denna kurs arrangerad med en abonnemangslösning för dig. Från att du anmäler dig på kursen har du tillgång till allt material i 12 månader. Efter detta kan du behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse av abonnemanget. Som abonnemangskund erbjuder vi dig förmånliga och rabatterade priser, så att du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad och relevant.

Om du önskar att avsluta ditt abonnemang behöver avtalet sägas upp senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut, annars förnyas prenumerationen automatiskt. Se mer information i våra Köpvillkor och FAQ.

Hållpunkter

08:30 Registrering

09:00 Kursen startar

12:00 Lunch

16:00 Kursen avslutas

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
Krister Sohlström
Arbetsledare
Borås Stad

Mycket bra!

6
/6
Anna Pettersson
Adjunkt
Karolinska Institutet

Tydlig och pedagogisk. Väl genomtänkt innehåll och bra känsla för repetition, pauser och interaktion.

6
/6
Karin Wahlqvist
Tjänsteområdesansvarig IT
Sollentuna kommun

Jag tycker att Christina var en mkt duktig pedagog. Hon förklarade saker på ett mkt bra sätt och satte sig in i våra situationer. Hon sammanfattade saker och fokuserade på det viktigaste. Hon var dessutom trevlig och rolig.

6
/6
Maja Wessel
Samordnare analys och strategi
Region Stockholm

Intensiv och fullmatad kurs med genomtänkt upplägg där repetitionen kom in naturligt och därmed verkligen blev förankrad. Jättebra, pedagogisk och energisk ledare!

6
/6
Maria Sundberg
Universitetsadjunkt
Högskolan Dalarna

Mycket positiv, kunnig föreläsare både i ämnet men också i att använda olika digitala verktyg

6
/6
Malin Pilo
Administrativ Koordinator
Landskrona Energi

Väldigt bra och kunnig föreläsare

6
/6
Camilla Janson
Oppositionsråd
Upplands-bro

Mycket bra Engagerad och kunnig ledare

6
/6
Jeanette Ekvall
Chef Ekonomi/Administration
Landskrona Energi AB

WOW! Jättebra även digitalt, kan tänka mig att upplevelsen varit ännu bättre i verkligheten!

6
/6
Ingeborg Amnéus
Enhetschef
Sveriges lantbruksuniversitet

Välplanerad, bra struktur, engagerad kursledare.

6
/6
Helene Sjöö
Sjuksköterska, Ortopedkliniken
Danderyds Sjukhus AB

Mycket bra

6
/6
Ulrica Westerlund
Bit. Socialchef
Vännäs kommun

Mycket bra

5
/6
Micael Melander
Utbildningschef /-ansvarig
Högskolan i Gävle

Innehållsrik och givande

Kursledare

Christina Arvesen

Christina Arvesen är i grunden civilekonom men har mångårig vana av att arbeta med utbildning i ekonomi och Excel. Christina är en mycket uppskattad kursledare med förmågan att nå fram till alla deltagare, oavsett kunskapsnivå och tidigare erfarenhet.

Läs mer
Göran Alvek

Göran Alvek har arbetat i stora företag och i entreprenörsstyrda tillväxtföretag. Göran har även arbetat i privata sektorn och offentliga sektorn. Han har arbetat med förvärvsfrågor i Ratossfären och under 15 år som kreditchef på Almi. Sammantaget har detta gett förståelse för olika finansiella utmaningar som bolag kan stå inför.

Göran brinner för att förmedla kunskap, skapa förståelse och visa samband hur ekonomiska parametrar påverkar och samverkar. Detta för att kunna skapa delaktighet, motivation och engagemang i företag så att alla ska känna sig trygga i och tillit till den ekonomiska information som finns i ett bolag.

Läs mer

Kursanmälan

Frågor om kursen?

Vi hjälper dig gärna!

Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor

Plats:
undefined
Datum:
undefined
Pris:
15995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Steg

Välj plats och datum

Se alla kurstillfällen

To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

2. Deltagare

Steg

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
15995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
15995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

63467,63468
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.