Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor
15995
exkl. moms
Till anmälan

Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Kurs i företagsekonomi för dig som icke-ekonom i offentlig sektor. Öka din kompetens, arbeta mer självständigt och bli en ännu viktigare resurs.
Har du frågor om kursen eller är du intresserad av företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
Om kursenKursinnehållCertifieringSertifiseringCertifieringSå fungerar detKursledareTidigare kunderKontakta ossTill anmälan

Kunskapsmål

 • Lär dig att förstå ekonomins viktigaste grunder och begrepp
 • Öka förståelsen för ekonomiska sammanhang i din verksamhet
 • Behärska ekonomiska termer och samband
 • Bli bättre på att tyda och förstå nyckeltal och ekonomiska rapporter
 • Få förståelsen för de ekonomiska verktygen hur du gör smarta kalkyler och effektiva budgetar
 • Lär dig hur du diskuterar och förmedlar ekonomiska budskap

Om kursen

Lär dig grunderna i ekonomi på bara två dagar - snabbt, enkelt och effektivt

Har du en roll med visst ekonomiskt ansvar men saknar ekonomisk utbildning? Driver du projekt eller assisterar ekonomiavdelningen? Kanske du helt enkelt önskar att lära dig mer om ekonomi i offentlig sektor?

Lär dig att tolka och förstå ekonomiska rapporter och nyckeltal

På vår kurs Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor får du en övergripande bild av hur verksamhetens ekonomiska system hänger samman och fungerar. Du får en förståelse för de viktigaste ekonomiska grundbegreppen och hur de ekonomiska verktygen används för att skapa en långsiktig hållbarhet i din verksamhet. Genom att kursledaren varvar teori med praktiska övningar får du god inblick i hela ekonomiprocessen. Allt från vikten av att ta fram välgrundade beslutsunderlag i form av smarta kalkyler, förståelse för personalekonomi, till hur du kontrollerar kostnaderna och undviker kostsamma misstag genom effektivare budget- och prognosarbete. Du lär dig tolka och förstå ekonomiska rapporter och nyckeltal samt hur du kan diskutera och förmedla ekonomiska budskap till ledning och övrig verksamhet.

Visa mer

Vikten av ekonomisk förståelse

I en verksamhet berörs alla medarbetare av och påverkar ekonomin på ett eller annat sätt. Det är därför centralt att ha en övergripande förståelse för ämnet.

Att lära sig företagsekonomi själv är både tidskrävande och svårt och risken är stor att verksamhetens siffror påverkas negativt och blir utförda på ett olönsamt och inkorrekt sätt. Att behärska termologien runt ekonomi är också av vikt när du ska presentera och få igenom välgrundande beslut och projekt.

Vi erbjuder Sveriges bästa kursledare inom ekonomi

Våra kursledare Christina Arvesen och Göran Alvek är två av Sveriges skickligaste och mest populära förläsare inom ekonomi. Över 6000 svenska arbetstagare har hittills deltagit på kursen och ger den i snitt 5,8 av 6 möjliga poäng i kursutvärderingarna. Kursledarnas förmåga att blanda teori med praktiska exempel, i kombination med det certifierade kursinnehållet, ger dig en stabil bas så du kan känna dig tryggare i din roll när du går tillbaka till din arbetsplats.

Vi är säkra på att du med denna kurs kommer att få den kompetensen du efterfrågat. Därför ger vi dig 100% nöjdhetsgaranti.

Varför ska jag välja denna kurs?

 • Certifierad kurs – en kvalitetsstämpel för dig och din arbetsgivare
 • Vi uppdaterar utbildningen kontinuerligt
 • Seniora utbildare med gedigen kunskap och lång pedagogisk erfarenhet
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna på kursen
 • Konkreta och praktiska tips
 • Tidigare kursdeltagare ger kursen 5,8 av 6 möjliga poäng i kursutvärderingarna
Visa mindre

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar i den offentliga sektorn. Du vill få ökad förståelse för och kunskap i företagsekonomi, så att du kan fatta bättre beslut och ha en starkare position i ekonomiska diskussioner.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

01 Grunden för ditt ekonomiarbete - organisationen och omvärlden

 • Verksamhetsidé och verksamhetsmål?
 • Samspelet med intressenterna
 • Offentlig verksamhet
 • Identifiera resurs- och penningflöden

02 Lär dig de viktigaste ekonomiska grundbegreppen

 1. Intäkter, kostnader och resultat
 2. Skilj på inkomst - intäkt - inbetalning
 3. Skilj på utgift - kostnad - utbetalning
 4. Periodiseringar - att fördela inkomster och utgifter på rätt period
 5. Finansiering och ekonomisk ställning
 6. Så pratar ekonomer

03 Hur du använder ekonomiska rapporter

 • Resultatrapportens innehåll
 • Olika intäkter och kostnader
 • Metoder för att fördela gemensamma kostnader
 • Uppföljning - mot andra budget och andra värden
 • Rapporter för olika rapportmottagare
 • Så kan vi analysera avvikelserna
 • Förmedla ekonomisk information på rätt sätt
 • Analys och presentation med hjälp av excel

04 Nyckeltal kompletterar resultatrapporten

 • Nyckeltal - vad är det?
 • Nyckeltal - ekonomi
 • Nyckeltal - kvantitet
 • Nyckeltal - kvalitet
 • Personalrelaterade nyckeltal
 • Tolka resultat och lönsamhet med nyckeltal

05 Lär dig mer om budgetarbetet

 • Vad är en budget och varför ska vi budgetera?
 • Budgeten och tiden
 • Verksamhetsplanen som grund i budgetarbetet
 • Budgetprocessen
 • Interna och externa budgetförutsättningar

06 Personalekonomi

 • Varifrån kommer arbetstimmarna?
 • Personalplanen - ett sätt att få kontroll över bemanningen
 • Personalens lönekostnader
 • Personalens övriga kostnader
 • Representation, gåvor, konferenser, leasingbilar med mera
 • Utbildningsplan

07 Kalkylen som underlag i budgetarbetet

 • Att beräkna kostnaden för varor och tjänster
 • Att beräkna bidrag från marginalverksamhet bidragskalkyl
 • Hjälpmedel för att bedöma investeringar
 • Så använder du kalkyler som underlag i resultatbudgeten

08 Resultatbudget

 • Resultatbudgetens innehåll
 • Budgetering av intäkter och kostnader
 • Budgetdirektiv
 • Budgetrevidering och prognoser

09 Hur du ska arbeta med ekonomistyrning

 • Hur får vi andra att förstå och uppnå de ekonomiska målen
 • Att styra med resultatbudgeten
 • Ekonomistyrning med hjälp av nyckeltal (ekonomi, kvantitet, kvalitet)

01 Grunden för ditt ekonomiarbete - organisationen och omvärlden

 • Verksamhetsidé och verksamhetsmål?
 • Samspelet med intressenterna
 • Offentlig verksamhet
 • Identifiera resurs- och penningflöden

02 Lär dig de viktigaste ekonomiska grundbegreppen

 1. Intäkter, kostnader och resultat
 2. Skilj på inkomst - intäkt - inbetalning
 3. Skilj på utgift - kostnad - utbetalning
 4. Periodiseringar - att fördela inkomster och utgifter på rätt period
 5. Finansiering och ekonomisk ställning
 6. Så pratar ekonomer

03 Hur du använder ekonomiska rapporter

 • Resultatrapportens innehåll
 • Olika intäkter och kostnader
 • Metoder för att fördela gemensamma kostnader
 • Uppföljning - mot andra budget och andra värden
 • Rapporter för olika rapportmottagare
 • Så kan vi analysera avvikelserna
 • Förmedla ekonomisk information på rätt sätt
 • Analys och presentation med hjälp av excel

04 Nyckeltal kompletterar resultatrapporten

 • Nyckeltal - vad är det?
 • Nyckeltal - ekonomi
 • Nyckeltal - kvantitet
 • Nyckeltal - kvalitet
 • Personalrelaterade nyckeltal
 • Tolka resultat och lönsamhet med nyckeltal

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

SOA

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Prince2

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

DNV

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda. Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig.

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Hållpunkter

08:30 Registrering

09:00 Kursen startar

12:00 Lunch

16:00 Kursen avslutas

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang
6 månader gratis

Exklusiv och kostnadsfri tillgång till PraktisktLedarskap

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Välkommen till lärportalen

Lärportalen att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se vänder sig till dig som leder andra utan att formellt vara chef. Fortsätt ditt lärande efter avslutad kurs och ta del av spännande innehåll som ger dig råd, vägledning och inspiration.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledare

Göran Alvek
Göran Alvek
Kursledare

Göran Alvek har arbetat i stora företag och i entreprenörsstyrda tillväxtföretag. Göran har även arbetat i privata sektorn och offentliga sektorn. Han har arbetat med förvärvsfrågor i Ratossfären och under 15 år som kreditchef på Almi. Sammantaget har detta gett förståelse för olika finansiella utmaningar som bolag kan stå inför.

Göran brinner för att förmedla kunskap, skapa förståelse och visa samband hur ekonomiska parametrar påverkar och samverkar. Detta för att kunna skapa delaktighet, motivation och engagemang i företag så att alla ska känna sig trygga i och tillit till den ekonomiska information som finns i ett bolag.

Visa mer
Visa mindre

Om kursarrangören

Kursledare

Ingen aktuelle kursleder er tilgjengelig.

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
star

Mycket bra!

Krister Sohlström
Arbetsledare
Borås Stad
6
/6
star

Tydlig och pedagogisk. Väl genomtänkt innehåll och bra känsla för repetition, pauser och interaktion.

Anna Pettersson
Adjunkt
Karolinska Institutet
6
/6
star

Jag tycker att Christina var en mkt duktig pedagog. Hon förklarade saker på ett mkt bra sätt och satte sig in i våra situationer. Hon sammanfattade saker och fokuserade på det viktigaste. Hon var dessutom trevlig och rolig.

Karin Wahlqvist
Tjänsteområdesansvarig IT
Sollentuna kommun
6
/6
star

Intensiv och fullmatad kurs med genomtänkt upplägg där repetitionen kom in naturligt och därmed verkligen blev förankrad. Jättebra, pedagogisk och energisk ledare!

Maja Wessel
Samordnare analys och strategi
Region Stockholm
6
/6
star

Mycket positiv, kunnig föreläsare både i ämnet men också i att använda olika digitala verktyg

Maria Sundberg
Universitetsadjunkt
Högskolan Dalarna
6
/6
star

Väldigt bra och kunnig föreläsare

Malin Pilo
Administrativ Koordinator
Landskrona Energi
6
/6
star

Mycket bra Engagerad och kunnig ledare

Camilla Janson
Oppositionsråd
Upplands-bro
6
/6
star

WOW! Jättebra även digitalt, kan tänka mig att upplevelsen varit ännu bättre i verkligheten!

Jeanette Ekvall
Chef Ekonomi/Administration
Landskrona Energi AB
6
/6
star

Välplanerad, bra struktur, engagerad kursledare.

Ingeborg Amnéus
Enhetschef
Sveriges lantbruksuniversitet
6
/6
star

Mycket bra

Helene Sjöö
Sjuksköterska, Ortopedkliniken
Danderyds Sjukhus AB
6
/6
star

Mycket bra

Ulrica Westerlund
Bit. Socialchef
Vännäs kommun
5
/6
star

Innehållsrik och givande

Micael Melander
Utbildningschef /-ansvarig
Högskolan i Gävle

Anmälan

Steg

Välj plats och datum

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura

Tillgängliga platser

(Scrolla för att se fler städer)

Tillgängliga platser (A-Ö)

Se alla kurstillfällen

Tillgängliga datum

Detta är en förinspelad kurs, tillgång beviljas via e-post.

Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full

* Välj ett datum

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
15995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
15995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

Kontakta kundservice@kursbekraftelse.se om du inte mottar en bekräftelse från oss via e-post inom 5 minuter.

63468
Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades.
Pris
15995
exkl. moms
2 dagar
Klassrum
100% nöjdhetsgaranti
Certifierad kurs
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Abonnemang

Kursen är abonnemangsbaserad och de första 12 månaderna är förhandsbetalda. Därefter kan du välja att avsluta eller behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkår och FAQ.

Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.
Företagsanpassad utbildning
Är ni flera på företaget som behöver kompetensutveckling? Då kan vi hjälpa er! Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och certifierade kurser för företag.
Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?
Hilde Kjærstad
Josefin Ljungberg
Försäljning & Projektledare
jl@confex.se
+46 733 580 091
Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.