Ekonomi för icke-ekonomer i privat sektor
15995
exkl. moms
Till anmälan

Ekonomi för icke-ekonomer i privat sektor

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Kurs i företagsekonomi för dig som icke-ekonom i privat sektor. Öka din kompetens, arbeta mer självständigt och bli en ännu viktigare resurs.
Har du frågor om kursen eller är du intresserad av företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
Om kursenKursinnehållCertifieringSertifiseringCertifieringSå fungerar detKursledareTidigare kunderKontakta ossTill anmälan

Kunskapsmål

 • Lär dig att förstå ekonomins viktigaste grunder och begrepp
 • Öka förståelsen för ekonomiska sammanhang i din verksamhet
 • Behärska ekonomiska termer och samband
 • Bli bättre på att tyda och förstå nyckeltal och ekonomiska rapporter
 • Få förståelsen för de ekonomiska verktygen hur du gör smarta kalkyler och effektiva budgetar
 • Lär dig hur du diskuterar och förmedlar ekonomiska budskap

Om kursen

Lär dig grunderna i ekonomi på bara två dagar - snabbt, enkelt och effektivt

Har du en roll med visst ekonomiskt ansvar men saknar ekonomisk utbildning? Driver du projekt eller assisterar ekonomiavdelningen? Kanske du helt enkelt önskar att lära dig mer om ekonomi i privat sektor?

Lär dig att tolka och förstå ekonomiska rapporter och nyckeltal

”Ekonomi för icke-ekonomer” är en grundläggande utbildning för dig i privat sektor, där du får en övergripande bild av hur företagets ekonomiska system hänger samman och fungerar. Du får en förståelse för hur du använder de ekonomiska verktygen, så att du kan vara med och utveckla och skapa en långsiktig lönsamhet i din verksamhet. Genom att din kursledare varvar teori med praktiska övningar får du god insikt i hela ekonomiprocessen. Från vikten av att ta fram välgrundade beslutsunderlag i form av smarta kalkyler, till hur du kontrollerar kostnaderna och undviker kostsamma misstag genom effektivare budget- och prognosarbete. Du lär dig tolka och förstå ekonomiska rapporter och nyckeltal samt hur du kan diskutera och förmedla dina ekonomiska budskap till ledning och verksamhet.

Visa mer

Varför är det viktigt med en ekonomisk förståelse?

Alla medarbetare i en organisation berörs av och påverkar företagets ekonomi. Därför är det av stor vikt att man har en övergripande kunskap om ekonomi. Att lära sig ämnet på egen hand är både tidskrävande och svårt och risken är stor att företagets ekonomiska siffror blir utfört på ett olönsamt och inkorrekt sätt. Det är också svårt att föra fram sina ekonomiska budskap om man inte har termologin klart för sig.

Vi erbjuder - Sveriges bästa kursledare inom ekonomi

Våra kursledare Christina Arvesen, Christina Lemark och Göran Alvek är tre av Sveriges skickligaste och mest populära förläsare inom ekonomi. Över 6000 svenska arbetstagare har hittills deltagit på kursen och ger den i snitt 5,8 av 6 möjliga poäng i kursutvärderingarna. Deras förmåga att blanda teori med praktiska exempel, i kombination med kursinnehållet, ger dig en stabil bas så du kan känna dig tryggare i din roll när du går tillbaka till din arbetsplats.

Vi är säkra på att du med denna kurs kommer att få den kompetensen du efterfrågat. Därför ger vi dig 100% nöjdhetsgaranti.

Varför ska jag välja denna kurs?

 • Vi uppdaterar utbildningen kontinuerligt
 • Seniora utbildare med gedigen kunskap och lång pedagogisk erfarenhet
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna på kursen
 • Konkreta och praktiska tips
 • Tidigare kursdeltagare ger kursen 5,8 av 6 möjliga poäng i kursutvärderingarna
Visa mindre

Målgrupp

Kursen är öppen för alla, oavsett titel eller bransch i privat sektor.

Du arbetar idag som chef, ledare, assistent, koordinator eller annan administrativ roll, projektledare, säljare, kommunikatör, tekniker, ingenjör eller annan specialistroll.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

01 Lär dig förstå ekonomiska termer och rapporter

02 Grundläggande ekonomi och olika begrepp

 • Redovisning i praktiken - en introduktion
 • Kontoplanens uppbyggnad
 • Från faktura till bokslut - en översikt
 • Extern- och internredovisning - vad är skillnaden?
 • Så läser och förstår du ekonomiska rapporter

03 Praktisk uppgift I

 • Praktisk redovisning
 • Från bokföring till bokslut - arbetsgången

04 Resultat och balans

05 Lär dig det viktigaste om Årsredovisningens huvudrapporter

 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Förvaltningsberättelsen
 • Revisionsberättelsen

06 Hur du tolkar en resultaträkning

 • Vad du kan läsa ut av årsrapporten
 • Så undviker du de mest kritiska fallgroparna
 • Grundläggande principer du måste känna till för att kunna tolka redovisningar

07 Nyckeltal - så får du översikt över verksamheten

08 Nyckeltal - ovärderlig informationskälla för optimalt beslutsfattande

 • Hur mäter vi tillväxt på ett effektivt sätt?
 • Så har du ständig kontroll på företagets betalningsförmåga
 • Bästa nyckeltalen för att beräkna och avgöra lönsamhet
 • Så mäter vi företagets bundna kapital på ett givande vis

09 Praktisk uppgift II

 • Analys med nyckeltal

10 Repetition och mer om nyckeltal

11 Kalkyler Hur du använder kalkyler som beslutsunderlag

 • Hur stor tilltro kan man sätta till kalkyler?
 • Lär dig hur du gör en effektiv kalkyl och hur du presenterar den på ett framgångsrikt sätt

12 Budget, målstyrning och åtgärder

13 Så arbetar du fram en budget på ett effektivt sätt

 • Olika budgetformer
 • Lär dig mer om skillnaderna mellan en resultat-och likviditetsbudget
 • Nyttiga månadsrapporter att använda sig av
 • Tidsbesparande åtgärder du kan använda för ett effektivt budgetarbete

14 Praktisk uppgift III

 • Fokus på väsentligheter

15 Budget - verktyg för kontroll och planering

 • Försäljningsbudget
 • Inköpsbudget
 • Personalbudget
 • Omkostnadsbudget
 • Investeringsbudget
 • Praktiska räkneexempel

16 Hur du enkelt följer upp en budget på ett meningsfullt sätt

 • Viktig avvikelserapportering i förhållande till resultat-och likviditetsbudget
 • Så värderar du utfall och avvikelser

17 Praktisk uppgift IV

 • Värdera utfall och avvikelser

18 Excel

19 Excel som ett verktyg vid ekonomiska sammanställningar

 • Så kan du på ett lätt och överskådligt sätt använda Excel när du sammanställer dina budgetar
 • Att sammanställa stora datamängder till överskådliga rapporter
 • Att skapa diagram

20 Kommunikation

21 Bli bättre på att kommunicera ekonomi med ledning och verksamhet

 • Lär dig kommunicera lättare med ekonomer
 • Hur du på ett enkelt och förståeligt sätt presenterar ekonomi för din avdelning/ verksamhet

01 Lär dig förstå ekonomiska termer och rapporter

02 Grundläggande ekonomi och olika begrepp

 • Redovisning i praktiken - en introduktion
 • Kontoplanens uppbyggnad
 • Från faktura till bokslut - en översikt
 • Extern- och internredovisning - vad är skillnaden?
 • Så läser och förstår du ekonomiska rapporter

03 Praktisk uppgift I

 • Praktisk redovisning
 • Från bokföring till bokslut - arbetsgången

04 Resultat och balans

05 Lär dig det viktigaste om Årsredovisningens huvudrapporter

 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Förvaltningsberättelsen
 • Revisionsberättelsen

06 Hur du tolkar en resultaträkning

 • Vad du kan läsa ut av årsrapporten
 • Så undviker du de mest kritiska fallgroparna
 • Grundläggande principer du måste känna till för att kunna tolka redovisningar

07 Nyckeltal - så får du översikt över verksamheten

08 Nyckeltal - ovärderlig informationskälla för optimalt beslutsfattande

 • Hur mäter vi tillväxt på ett effektivt sätt?
 • Så har du ständig kontroll på företagets betalningsförmåga
 • Bästa nyckeltalen för att beräkna och avgöra lönsamhet
 • Så mäter vi företagets bundna kapital på ett givande vis

09 Praktisk uppgift II

 • Analys med nyckeltal

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

SOA

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Prince2

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

DNV

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda. Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig.

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Hållpunkter

08:30 Registrering

09:00 Kursen börjar

12:00 Lunch

16:00 Kursen avslutas

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang
6 månader gratis

Exklusiv och kostnadsfri tillgång till PraktisktLedarskap

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Välkommen till lärportalen

Lärportalen att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se vänder sig till dig som leder andra utan att formellt vara chef. Fortsätt ditt lärande efter avslutad kurs och ta del av spännande innehåll som ger dig råd, vägledning och inspiration.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledare

Göran Alvek
Göran Alvek
Kursledare

Göran Alvek har arbetat i stora företag och i entreprenörsstyrda tillväxtföretag. Göran har även arbetat i privata sektorn och offentliga sektorn. Han har arbetat med förvärvsfrågor i Ratossfären och under 15 år som kreditchef på Almi. Sammantaget har detta gett förståelse för olika finansiella utmaningar som bolag kan stå inför.

Göran brinner för att förmedla kunskap, skapa förståelse och visa samband hur ekonomiska parametrar påverkar och samverkar. Detta för att kunna skapa delaktighet, motivation och engagemang i företag så att alla ska känna sig trygga i och tillit till den ekonomiska information som finns i ett bolag.

Visa mer
Visa mindre

Om kursarrangören

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
star

Mkt bra. Det gick fort men innehållet passade det som jag behövde lära mig. Härligt med en så pedagogisk, energifull och kunnig lärare.

Anna Lundquist
Vice President Innovation & Development
Fresenius Kabi AB
6
/6
star

Mycket pedagogisk och förstående lärare

Tomas Hellekant
VD
Creovent AB
6
/6
star

Christina är mycket bra som ledare för denna kurs, hon anpassar sitt sätt och sina uttal så att alla skall förstå utifrån egna förutsättningar.

Lisa Alvrud
Enhetschef
Vårdval Sigtuna AB
6
/6
star

Bra innehåll och kunnig kursledare.

Andreas Kölvall
Affärsutvecklare/förvaltare
Vattenfall
6
/6
star

Oerhört kunnig och pedagogisk lärare

Sofia Mayans
VD
Inficure Bio AB
6
/6
star

Mkt bra kursledare som förklarade på förståeligt sätt och på bra nivå. Tror även att ekonomer har nytta av repetition.

Carola Wåglund
Förvaltningsadministratör
KIFAB i Kalmar AB
6
/6
star

Jättebra! Otroligt informativ och jag är full med ny kunskap.

Sofia Ulander
Produktion Business Unit Manager
Eurofins Agro
6
/6
star

Mycket mycket bra, tror det hängde på kursledaren Christina som gjorde så överskådligt!

Ann-Sofi Wintzell
Administrativ tjänst
Sjöbo Schakt AB
6
/6
star

Mycket bra, bra föreläsare som gjorde det lättförståeligt

Anders Kallin
AO Stadsnät
Höganäs Energi AB
6
/6
star

Ett tydligt upplägg. Kursen var mycket bra och gav mig nya kunskaper. Att gruppen inte var större än 12 deltagare ledde till en delaktighet som jag tror ökade allas kunskaper. Lika så uppskattade jag vår engagerade kursledare, Christina, och hennes kunskaper och lyhördhet för våra frågor.

Marie Dalshammar
Läromedelsutvecklare i matematik
Studentlitteratur AB
6
/6
star

Wow. Inspirerande och lätt att lyssna till. Inkluderade oss deltagare på ett mycket bra sätt.

Johan Andersson
Head of Operations
Lantmännen Reppe AB
6
/6
star

Göran hade ett fantastiskt sätt att hålla i kursen. Han var otroligt engagerad och kompetent, tog tillfällena i akt att belysa saker ut deltagarnas perspektiv. Uppskattas från min sida!

Emelie Engman Höök
VD
Hoppetossa Förskolor
6
/6
star

Engagerande, jag nickade aldrig till. Kunnig, lyhörd och rolig. Göran har en fin förmåga att se människor och inte vara högtravande tack vare sina kunskaper. Väldigt trevlig och lättillgänglig människa.

Håkan Lindberg
Seniorsäljare
El av Sol
6
/6
star

Kursledaren var jätteduktig, överträffade mina förväntningar. Han hade alltid ett bra svar till våra frågor och förklarade gärna med konkreta exemplar.

Erion Pasho
Förman
Dahl Sverige AB

Anmälan

Steg

Välj plats och datum

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura

Tillgängliga platser

(Scrolla för att se fler städer)

Tillgängliga platser (A-Ö)

Se alla kurstillfällen

Tillgängliga datum

Detta är en förinspelad kurs, tillgång beviljas via e-post.

Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full

* Välj ett datum

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
15995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
15995
kr exkl. moms

* Vänligen fyll i alla fält

Kontakta kundservice@kursbekraftelse.se om du inte mottar en bekräftelse från oss via e-post inom 5 minuter.

63466,63465
Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades.
Pris
15995
exkl. moms
2 dagar
Klassrum
100% nöjdhetsgaranti
Certifierad kurs
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Abonnemang

Kursen är abonnemangsbaserad och de första 12 månaderna är förhandsbetalda. Därefter kan du välja att avsluta eller behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkår och FAQ.

Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.
Företagsanpassad utbildning
Är ni flera på företaget som behöver kompetensutveckling? Då kan vi hjälpa er! Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och certifierade kurser för företag.
Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?
Hilde Kjærstad
Josefin Ljungberg
Försäljning & Projektledare
jl@confex.se
+46 733 580 091
Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.