Ekonomi för icke-ekonomer i privat sektor

Företagsanpassad utbildning?

Oavsett vilket kompetensbehov som ni än har så är ni välkomna att kontakta mig med er förfrågan!
Bli kontaktad
Höstens datum ute nu
Säkra dig en plats idag
Se vårt kursutbud

Ekonomi för icke-ekonomer i privat sektor

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Kurs i företagsekonomi för dig som icke-ekonom i privat sektor. Öka din kompetens, arbeta mer självständigt och bli en ännu viktigare resurs.
Anmäl mig
Dela denna kursen
Certifierad kurs
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Abonnemang
Om kursenKursinnehållCertifieringCertifieringCertifieringSå fungerar detKursledareAnmäl mig
2
Dag(ar)
Live
Certifierad kurs
15995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Om kursen

Lär dig grunderna i ekonomi på bara två dagar - snabbt, enkelt och effektivt

Har du en roll med visst ekonomiskt ansvar men saknar ekonomisk utbildning? Driver du projekt eller assisterar ekonomiavdelningen? Kanske du helt enkelt önskar att lära dig mer om ekonomi i privat sektor?

Lär dig att tolka och förstå ekonomiska rapporter och nyckeltal

”Ekonomi för icke-ekonomer” är en grundläggande utbildning för dig i privat sektor, där du får en övergripande bild av hur företagets ekonomiska system hänger samman och fungerar. Du får en förståelse för hur du använder de ekonomiska verktygen, så att du kan vara med och utveckla och skapa en långsiktig lönsamhet i din verksamhet. Genom att din kursledare varvar teori med praktiska övningar får du god insikt i hela ekonomiprocessen. Från vikten av att ta fram välgrundade beslutsunderlag i form av smarta kalkyler, till hur du kontrollerar kostnaderna och undviker kostsamma misstag genom effektivare budget- och prognosarbete. Du lär dig tolka och förstå ekonomiska rapporter och nyckeltal samt hur du kan diskutera och förmedla dina ekonomiska budskap till ledning och verksamhet.

Varför är det viktigt med en ekonomisk förståelse?

Alla medarbetare i en organisation berörs av och påverkar företagets ekonomi. Därför är det av stor vikt att man har en övergripande kunskap om ekonomi. Att lära sig ämnet på egen hand är både tidskrävande och svårt och risken är stor att företagets ekonomiska siffror blir utfört på ett olönsamt och inkorrekt sätt. Det är också svårt att föra fram sina ekonomiska budskap om man inte har termologin klart för sig.

Vi erbjuder - Sveriges bästa kursledare inom ekonomi

Våra kursledare Christina Arvesen, Christina Lemark och Göran Alvek är tre av Sveriges skickligaste och mest populära förläsare inom ekonomi. Över 6000 svenska arbetstagare har hittills deltagit på kursen och ger den i snitt 5,8 av 6 möjliga poäng i kursutvärderingarna. Deras förmåga att blanda teori med praktiska exempel, i kombination med det certifierade kursinnehållet, ger dig en stabil bas så du kan känna dig tryggare i din roll när du går tillbaka till din arbetsplats.

Vi är säkra på att du med denna kurs kommer att få den kompetensen du efterfrågat. Därför ger vi dig 100% nöjdhetsgaranti.

Varför ska jag välja denna kurs?

 • Certifierad kurs – en kvalitetsstämpel för dig och din arbetsgivare
 • Vi uppdaterar utbildningen kontinuerligt
 • Seniora utbildare med gedigen kunskap och lång pedagogisk erfarenhet
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna på kursen
 • Konkreta och praktiska tips
 • Tidigare kursdeltagare ger kursen 5,8 av 6 möjliga poäng i kursutvärderingarna
Läs mer

Nästa kurs

Se alla kurstillfällen

6-7 mars
Stockholm
Scandic Alvik
To be defined
12825451
stockholm
20-21 mars
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12828681
online
25-26 april
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12824722
online
25-26 april
Göteborg
Scandic Opalen
To be defined
12821735
goteborg
22-23 maj
Malmö
Scandic S:t Jörgen
To be defined
12825453
malmo
24-25 maj
Stockholm
Scandic Victoria Tower
To be defined
12829064
stockholm
15-16 juni
Online
Kursen genomförs digitalt
To be defined
12821410
online
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kunskapsmål

 • Lär dig att förstå ekonomins viktigaste grunder och begrepp
 • Öka förståelsen för ekonomiska sammanhang i din verksamhet
 • Behärska ekonomiska termer och samband
 • Bli bättre på att tyda och förstå nyckeltal och ekonomiska rapporter
 • Få förståelsen för de ekonomiska verktygen hur du gör smarta kalkyler och effektiva budgetar
 • Lär dig hur du diskuterar och förmedlar ekonomiska budskap

Målgrupp

Kursen är öppen för alla, oavsett titel eller bransch i privat sektor.

Du arbetar idag som chef, ledare, assistent, koordinator eller annan administrativ roll, projektledare, säljare, kommunikatör, tekniker, ingenjör eller annan specialistroll.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Se hela kursinnehållet + -

01 Lär dig förstå ekonomiska termer och rapporter

02 Grundläggande ekonomi och olika begrepp

 • Redovisning i praktiken - en introduktion
 • Kontoplanens uppbyggnad
 • Från faktura till bokslut - en översikt
 • Extern- och internredovisning - vad är skillnaden?
 • Så läser och förstår du ekonomiska rapporter

03 Praktisk uppgift I

 • Praktisk redovisning
 • Från bokföring till bokslut - arbetsgången

04 Resultat och balans

05 Lär dig det viktigaste om Årsredovisningens huvudrapporter

 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Förvaltningsberättelsen
 • Revisionsberättelsen

06 Hur du tolkar en resultaträkning

 • Vad du kan läsa ut av årsrapporten
 • Så undviker du de mest kritiska fallgroparna
 • Grundläggande principer du måste känna till för att kunna tolka redovisningar

07 Nyckeltal - så får du översikt över verksamheten

08 Nyckeltal - ovärderlig informationskälla för optimalt beslutsfattande

 • Hur mäter vi tillväxt på ett effektivt sätt?
 • Så har du ständig kontroll på företagets betalningsförmåga
 • Bästa nyckeltalen för att beräkna och avgöra lönsamhet
 • Så mäter vi företagets bundna kapital på ett givande vis

09 Praktisk uppgift II

 • Analys med nyckeltal

10 Repetition och mer om nyckeltal

11 Kalkyler Hur du använder kalkyler som beslutsunderlag

 • Hur stor tilltro kan man sätta till kalkyler?
 • Lär dig hur du gör en effektiv kalkyl och hur du presenterar den på ett framgångsrikt sätt

12 Budget, målstyrning och åtgärder

13 Så arbetar du fram en budget på ett effektivt sätt

 • Olika budgetformer
 • Lär dig mer om skillnaderna mellan en resultat-och likviditetsbudget
 • Nyttiga månadsrapporter att använda sig av
 • Tidsbesparande åtgärder du kan använda för ett effektivt budgetarbete

14 Praktisk uppgift III

 • Fokus på väsentligheter

15 Budget - verktyg för kontroll och planering

 • Försäljningsbudget
 • Inköpsbudget
 • Personalbudget
 • Omkostnadsbudget
 • Investeringsbudget
 • Praktiska räkneexempel

16 Hur du enkelt följer upp en budget på ett meningsfullt sätt

 • Viktig avvikelserapportering i förhållande till resultat-och likviditetsbudget
 • Så värderar du utfall och avvikelser

17 Praktisk uppgift IV

 • Värdera utfall och avvikelser

18 Excel

19 Excel som ett verktyg vid ekonomiska sammanställningar

 • Så kan du på ett lätt och överskådligt sätt använda Excel när du sammanställer dina budgetar
 • Att sammanställa stora datamängder till överskådliga rapporter
 • Att skapa diagram

20 Kommunikation

21 Bli bättre på att kommunicera ekonomi med ledning och verksamhet

 • Lär dig kommunicera lättare med ekonomer
 • Hur du på ett enkelt och förståeligt sätt presenterar ekonomi för din avdelning/ verksamhet

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

Examen

Denna kurs är certifierad och det innebär att du kommer att få erbjudande om att genomföra en examen. Vid godkänt resultat erhåller du ett certifikat som visar att du genomgått en kurs som uppfyller kvalitetskraven i enlighet med DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes.

Vid eventuella frågor, kontakta examensavdelningen:
examen@confex.se

Praktisk information om examen

 • Examen är frivillig
 • Länk till examensprovet skickas till din e-post efter avslutad kurs
 • Examen är öppen 7 antal dagar efter avslutad kurs
 • 30 frågor ska besvaras på 60 minuter
 • 4 svarsalternativ på varje fråga, varav bara 1 alternativ är rätt
 • 50% måste vara rätt för att erhålla ett godkänt resultat
 • Du får resultatet direkt efter avslutad examen
 • Vid icke godkänt resultat får du 1 kostnadsfritt försök till
 • Vid godkänt resultat erhåller du ett kurscertifikat som skickas till din e-post

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Kursmaterial kommer att skickas ut i förväg
 • Du får länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tilllgänglig om du skulle stöta på problem under kursen
 • Pauser är inlagda i undervisningen

Abonnemang

Vår ambition är att stärka din kompetens under hela yrkeslivet, antingen genom att friska upp befintlig kompetens eller genom att bistå med ny. Med livslångt lärande håller du dig uppdaterat och relevant förframtidens omställning och konkurrens i näringslivet.

Som ett led i livslångt lärande är denna kurs arrangerad med en abonnemangslösning för dig. Från att du anmäler dig på kursen har du tillgång till allt material i 12 månader. Efter detta kan du behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse av abonnemanget. Som abonnemangskund erbjuder vi dig förmånliga och rabatterade priser, så att du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad och relevant.

Om du önskar att avsluta ditt abonnemang behöver avtalet sägas upp senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut, annars förnyas prenumerationen automatiskt. Se mer information i våra Köpvillkor och FAQ.

Hållpunkter

08:30 Registrering

09:00 Kursen börjar

12:00 Lunch

16:00 Kursen avslutas

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
Anna Lundquist
Vice President Innovation & Development
Fresenius Kabi AB

Mkt bra. Det gick fort men innehållet passade det som jag behövde lära mig. Härligt med en så pedagogisk, energifull och kunnig lärare.

6
/6
Tomas Hellekant
VD
Creovent AB

Mycket pedagogisk och förstående lärare

6
/6
Lisa Alvrud
Enhetschef
Vårdval Sigtuna AB

Christina är mycket bra som ledare för denna kurs, hon anpassar sitt sätt och sina uttal så att alla skall förstå utifrån egna förutsättningar.

6
/6
Andreas Kölvall
Affärsutvecklare/förvaltare
Vattenfall

Bra innehåll och kunnig kursledare.

6
/6
Sofia Mayans
VD
Inficure Bio AB

Oerhört kunnig och pedagogisk lärare

6
/6
Carola Wåglund
Förvaltningsadministratör
KIFAB i Kalmar AB

Mkt bra kursledare som förklarade på förståeligt sätt och på bra nivå. Tror även att ekonomer har nytta av repetition.

6
/6
Sofia Ulander
Produktion Business Unit Manager
Eurofins Agro

Jättebra! Otroligt informativ och jag är full med ny kunskap.

6
/6
Ann-Sofi Wintzell
Administrativ tjänst
Sjöbo Schakt AB

Mycket mycket bra, tror det hängde på kursledaren Christina som gjorde så överskådligt!

6
/6
Anders Kallin
AO Stadsnät
Höganäs Energi AB

Mycket bra, bra föreläsare som gjorde det lättförståeligt

6
/6
Marie Dalshammar
Läromedelsutvecklare i matematik
Studentlitteratur AB

Ett tydligt upplägg. Kursen var mycket bra och gav mig nya kunskaper. Att gruppen inte var större än 12 deltagare ledde till en delaktighet som jag tror ökade allas kunskaper. Lika så uppskattade jag vår engagerade kursledare, Christina, och hennes kunskaper och lyhördhet för våra frågor.

6
/6
Johan Andersson
Head of Operations
Lantmännen Reppe AB

Wow. Inspirerande och lätt att lyssna till. Inkluderade oss deltagare på ett mycket bra sätt.

6
/6
Emelie Engman Höök
VD
Hoppetossa Förskolor

Göran hade ett fantastiskt sätt att hålla i kursen. Han var otroligt engagerad och kompetent, tog tillfällena i akt att belysa saker ut deltagarnas perspektiv. Uppskattas från min sida!

6
/6
Håkan Lindberg
Seniorsäljare
El av Sol

Engagerande, jag nickade aldrig till. Kunnig, lyhörd och rolig. Göran har en fin förmåga att se människor och inte vara högtravande tack vare sina kunskaper. Väldigt trevlig och lättillgänglig människa.

6
/6
Erion Pasho
Förman
Dahl Sverige AB

Kursledaren var jätteduktig, överträffade mina förväntningar. Han hade alltid ett bra svar till våra frågor och förklarade gärna med konkreta exemplar.

Kursledare

Christina Lemark

Ekonovi grundades 2011 av bland andra Christina Lemark. Hon har lång erfarenhet av bank i ledande positioner och vet hur det är när förutsättningarna för vår egen privatekonomi ändras och man är tvingad att anpassa sig till den nya situationen. Ekonomi är något som berör oss alla. Christinas övertygelse är att ju större kunskap och förståelse du har för din ekonomiska omgivning desto större möjlighet har du att påverka och ta ansvar. Efter många år i bank arbetar Christina nu med att hålla utbildningar inom ekonomi. Christina brukar få epitet ”pedagog-ekonomen” tack vare sin förmåga att skapa intresse och engagemang för ekonomi.

Läs mer
Christina Arvesen

Christina Arvesen är i grunden civilekonom men har mångårig vana av att arbeta med utbildning i ekonomi och Excel. Christina är en mycket uppskattad kursledare med förmågan att nå fram till alla deltagare, oavsett kunskapsnivå och tidigare erfarenhet.

Läs mer
Göran Alvek

Göran Alvek har arbetat i stora företag och i entreprenörsstyrda tillväxtföretag. Göran har även arbetat i privata sektorn och offentliga sektorn. Han har arbetat med förvärvsfrågor i Ratossfären och under 15 år som kreditchef på Almi. Sammantaget har detta gett förståelse för olika finansiella utmaningar som bolag kan stå inför.

Göran brinner för att förmedla kunskap, skapa förståelse och visa samband hur ekonomiska parametrar påverkar och samverkar. Detta för att kunna skapa delaktighet, motivation och engagemang i företag så att alla ska känna sig trygga i och tillit till den ekonomiska information som finns i ett bolag.

Läs mer

Kursanmälan

Frågor om kursen?

Vi hjälper dig gärna!

Ekonomi för icke-ekonomer i privat sektor

Plats:
undefined
Datum:
undefined
Pris:
15995
kr exkl. moms
1000 kr rabatt på onlinekurs – uppge kod: 1000

Steg

Välj plats och datum

Se alla kurstillfällen

To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined
To be defined

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

2. Deltagare

Steg

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
15995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
15995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

63465,63466
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.