Ny som chef
16995
exkl. moms
Till anmälan

Ny som chef

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Bli trygg i din nya roll som chef/ledare. Vi har under åren utbildat tusentals nyblivna chefer och vet vad som förväntas av dig.
Har du frågor om kursen eller är du intresserad av företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
Om kursenKursinnehållCertifieringSertifiseringCertifieringSå fungerar detKursledareTidigare kunderKontakta ossTill anmälan

Kunskapsmål

 • Bli trygg som chef
 • Praktiska kunskaper för att klara av chefsrollens utmaningar
 • Förstå motivation och hur du motiverar andra
 • Praktiska kunskaper i att hantera och förebygga stress och psykisk ohälsa
 • Lära dig leda tidigare kollegor
 • Praktiska råd som hjälper dig att klara konflikter och medarbetardialoger

Om kursen

Större utmaningar, högre krav och nya problemställningar

Har du fått en ny tjänst med utökat ansvar? Det är ingen tillfällighet. Din arbetsgivare bedömer att just du är rätt person för att ta ansvar för verksamhetens och medarbetarnas utveckling

Att bli chef innebär en rad förändringar. Du ställs inför större utmaningar, högre krav och nya problemställningar. I tillägg förändras din relation till medarbetarna. Kanske var ni kollegor innan? Hur hanterar man känsliga ämnen t ex. uppsägelse, omplacering, tillsägelse eller samarbetsproblem?

Bli trygg i din roll som chef

Ny som chef är kursen som rustar upp dig så att du står säkrare och tryggare i din nya roll. Du lär dig hantera alla nya utmaningar som kan uppstå och blir förberedd på svåra situationer och hur du kan hantera dem genom bland annat kommunikation och motivation. Du får även ökad kunskap kring stresshantering och psykisk ohälsa.

Våra mycket uppskattade kursledare kommer att ge dig flera effektiva verktyg och insikter som ger dig bästa tänkbara start för att lyckas i ditt chefskap.

Visa mer

Få dina kunskaper dokumenterade genom certifiering

Välkommen att delta på en av marknadens mest meriterade kurser för dig nybliven chef. Lär dig allt du behöver för att lyckas i din nya roll och få dina kunskaper dokumenterade genom certifieringen som du mottar efter avslutad kurs.

Varför ska jag välja denna kurs?

 • Bli trygg i din nya roll som ledare
  Du lär dig det du behöver veta för att snabbt komma in i ledarrollen. Dessutom lär du dig att leda utifrån vem du är som person och hur du skapar tillit, respekt och engagemang hos dina medarbetare.
 • Lär dig att hantera alla nya utmaningar
  Du ska båda möta tryck från ledning såväl som från medarbetare. Här får du svaren på hur du ska klara utmaningar och leva upp till de förväntningar och krav som dagligen ställs på dig.
 • Var förbered på svåra situationer
  Som ledare ställs du ofta inför besvärliga personer och situationer. Det kan till exempel vara uppsägning, samarbetsproblem eller omplacering. Här får du kunskapen för att veta hur du ska hantera detta.
 • Kommunikation och motivation
  Kursen ger dig den senaste vetenskapliga forskningen. Lär dig hur du kan undvika missförstånd och skapa ökad trivsel genom ditt sätt att kommunicera.
 • Stress och psykisk ohälsa
  Du kommer att få ökade kunskaper kring stresshantering och psykisk ohälsa, som du både kan implementera på dig själv samt på dem du leder.
Visa mindre

Målgrupp

Du har precis fått ökat ansvar och ska ta dig an rollen som chef och ledare eller har upp till två års erfarenhet i rollen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

01 Så hanterar du rollen som mellanchef

 • Så hanterar du tryck uppifrån och nedifrån i organisationen
 • Vilka krav har de anställda på dig? Och hur ska du leva upp till dem
 • Så hanterar du förväntningar från chef, medarbetare och övrig omgivning

02 Utveckla ditt personliga ledarskap

 • Vad kännetecknar en bra ledare
 • Vilka styrkor och svagheter har du i ditt ledarskap
 • Så anpassar du din ledarstil utifrån din personlighet

03 Så motiverar du dig själv och andra

 • Vad är det som gör oss motiverade
 • Hur kan du få dina medarbetare till att veta vad som motiverar dig
 • Motivera dina medarbetare genom att skapa ett ägarförhållande till verksamheten
 • Så skapar du en positiv stämning på arbetsplatsen

04 Bygg upp ett välfungerande team och få fram det bästa i varje medarbetare

 • Så får du ett team att utvecklas och förbättras på bästa sätt
 • Skapa ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation

05 Ditt ansvar som ledare

 • Målstyrning för framgång - så gör du
 • Så kommunicerar du företagets vision till medarbetarna
 • Få kunskap om individuellt och kollektivt målsättningsarbete
 • Lär dig leda dina medarbetare i förändringar
 • Så skapar du ett förtroende för dig som ledare, både uppåt och nedåt

06 Effektiv kommunikation - tydligare ledarskap

 • Skapa bättre möten - nyckeln till effektivt ledarskap
 • Vad du kan göra för att bli en tydligare kommunikatör

07 Kompis eller ledare?

 • Så går du från att vara kollega till att vara ledare
 • Kan du vara både kompis och ledare?
 • Så hanterar du utmaningen med att vara ledare över äldre, mer rutinerade medarbetare

08 Konflikthantering för ledare

 • Ledarens roll och ansvar i konflikter
 • Vilken bör din roll som ledare vara i en konflikt?
 • Så gör du för att ta itu med problem på din arbetsplats

09 Så hanterar du personer som sätter sig på tvären

 • Hur du hanterar en person som sätter sig på tvären och förstör för övriga gruppen
 • Tankar, känslor och beteenden i konflikter
 • Så blir du av med konflikträdslan och vågar ta tag i problemen
 • Olika konflikter kräver olika lösningar
 • Hur ledare och medarbetare kan bidra till att få en bättre samarbetskultur

10 Medarbetarsamtal och svåra samtal

 • Hur du bör gå tillväga om något känsligt ska tas upp, t ex. uppsägelse, omplacering, tillsägelse eller samarbetsproblem
 • Vad är "nyckeln" till att lyckas med de svåra samtalen?
 • Så förbereder du dig inför situationer och samtal som känns besvärliga

11 Att skapa resultat från utbildningen - så gör du praktiskt

 • Personlig handlingsplan - vad tar du med dig vidare
 • Vilka områden behöver du jobba med och förbättra

01 Så hanterar du rollen som mellanchef

 • Så hanterar du tryck uppifrån och nedifrån i organisationen
 • Vilka krav har de anställda på dig? Och hur ska du leva upp till dem
 • Så hanterar du förväntningar från chef, medarbetare och övrig omgivning

02 Utveckla ditt personliga ledarskap

 • Vad kännetecknar en bra ledare
 • Vilka styrkor och svagheter har du i ditt ledarskap
 • Så anpassar du din ledarstil utifrån din personlighet

03 Så motiverar du dig själv och andra

 • Vad är det som gör oss motiverade
 • Hur kan du få dina medarbetare till att veta vad som motiverar dig
 • Motivera dina medarbetare genom att skapa ett ägarförhållande till verksamheten
 • Så skapar du en positiv stämning på arbetsplatsen

04 Bygg upp ett välfungerande team och få fram det bästa i varje medarbetare

 • Så får du ett team att utvecklas och förbättras på bästa sätt
 • Skapa ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation

05 Ditt ansvar som ledare

 • Målstyrning för framgång - så gör du
 • Så kommunicerar du företagets vision till medarbetarna
 • Få kunskap om individuellt och kollektivt målsättningsarbete
 • Lär dig leda dina medarbetare i förändringar
 • Så skapar du ett förtroende för dig som ledare, både uppåt och nedåt

06 Effektiv kommunikation - tydligare ledarskap

 • Skapa bättre möten - nyckeln till effektivt ledarskap
 • Vad du kan göra för att bli en tydligare kommunikatör

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

SOA

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Prince2

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

DNV

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda. Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig.

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Hållpunkter

08:30 Registrering

09:00 Kursen börjar

12:00 Lunch

16:00 Kursen avslutas

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang
6 månader gratis

Exklusiv och kostnadsfri tillgång till PraktisktLedarskap

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Välkommen till lärportalen

Lärportalen att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se vänder sig till dig som leder andra utan att formellt vara chef. Fortsätt ditt lärande efter avslutad kurs och ta del av spännande innehåll som ger dig råd, vägledning och inspiration.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledare

Michael Wolde
Michael Wolde
Kursledare

Michael Wolde har mer än 25 års erfarenhet av konsulting och utveckling av ledare och team inom både privat och offentlig sektor. Han är en mycket god pedagog och är sedan många år tillbaka verksam utbildare inom ledarskap, organisationsutveckling, coachning och teamutveckling. Utöver arbetet som konsult och utbildare har Michael även givit ut boken Proaktivt ledarskap på Mindboozt förlag. Michael är utbildad personalvetare och psykosyntescoach.

Visa mer
Visa mindre
 Emma Harrysson
Emma Harrysson
Kursledare

Emma Harrysson har en lång och gedigen erfarenhet som ledare och chef inom staten och drivit flera stora förändringsprojekt. Hon har hög kompetens och erfarenhet av ledarskap och ledarutveckling, förändringsledning, verksamhetsutveckling och coaching i rollen som chef, projektledare och förändringsledare. Emma arbetar idag som ledarskapskonsult och coachar och utbildar chefer och ledare. Hon har ansvarat för flera ledarskapsprogram, till exempel Ny som chef. Hon är en god pedagog och guidar deltagarna genom dagen med sitt coachande förhållningssätt till nya insikter och lärdomar. Emma är utbildad socionom, förändringsledare och certifierad coach, enligt ICF.

Visa mer
Visa mindre
Anna Färnevik
Anna Färnevik
Kursledare

Anna Färnevik är ledarskapskonsult, ICF diplomerad coach och en erfaren utbildare inom ledarskap, förändringsledning, kommunikation och att leda behovsdrivet. Anna har också en lång chefskarriär som har gett gedigen erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare i med- och motgång. Anna coachar chefer på individ-, team- och gruppnivå bland annat med hjälp av Lead Forward och Team Pro. Med ett coachande förhållningssätt utbildar Anna deltagarna som genom övning och reflektion får med sig självinsikt, praktiska verktyg och en hållbar inställning till utmaningar att använda i sitt dagliga ledarskap.

Visa mer
Visa mindre

Om kursarrangören

Som en av Sveriges främsta utbildningsarrangörer erbjuder Actea Utbildning inom Actea Management skräddarsydda program som inte bara inspirerar utan också levererar mätbara resultat.

Vi har sedan 15 år tillbaka tillsammans med vår samarbetspartner Confex levererat kursinnehåll och kursledare till flera utbildningar. Vårt flaggskepp är kursen Att leda utan att vara chef steg 1 och steg 2, där vi har utbildat mer än 7000 deltagare med högsta betyg i utvärderingarna. Våra kursledare är grundligt utbildade och har lång erfarenhet av att utbilda och handleda så väl formella som informella ledare. Med kursledarnas expertis inom området ledar- och medarbetarutveckling får du som deltagare de bästa förutsättningarna för att utbildning och utveckling inom de kurser vi erbjuder via Confex; Att leda utan att vara chef, Ny som chef, Så hanterar du besvärliga människor, Projektledning, Effektiv som ledare och Förhandlingsteknik.

Vår passion för att utveckla människor och organisationer återspeglas i varje detalj av våra utbildningar. Vi förstår att varje deltagare och varje företag har unika behov och utmaningar. Därför anpassar vi våra program för att säkerställa att innehållet är relevant, engagerande och direkt tillämpbart i din vardag.

Actea Management driver, förutom utbildningar, sedan knappt 10 år också konsultverksamhet inom verksamhet- och organisationsutveckling. Vi hjälper organisationer med processutveckling, förändringsledning, ledar- och medarbetarutveckling, ledningsgruppsutveckling, projektledning, styrning och ledning, förbättrat kvalitetsarbete med systematik för ständiga förbättringar.

Vad våra kunder säger om denna kurs

6
/6
star

En mycket bra kurs som resulterade i att man gick hem med många bra verktyg. Kursledaren och upplägget får högsta betyg!

Anna Nordqvist
Bitr. rektor
Yrkeshögskolan i Eslöv
6
/6
star

Helt fantastisk! Inspirerande, rak och tydlig. Föreläsaren gav bra och tänkvärda exempel och hade en förmåga att få med sig alla kursdeltagare och få igång en dialog. Högsta betyg!

Clara Winblad
Kommunikationsansvarig
Fastighetsägarna Syd AB
6
/6
star

Ny som chef gav mig inte bara fler perspektiv på vad det innebär att leda mig själv och andra, utan också en bredare förståelse för mänskligt beteende. Efter kursen känner jag mig tryggare i min ledarroll och har höjt min medvetenhet om hur jag ska agera i olika situationer. Jag uppskattade kursupplägget där teori och praktik varvades och känner mig bättre rustad som chef och ledare.

Jenny Hjalmarsson
Enhetschef
Bibliotek
6
/6
star

HR bokade in mig på denna kurs och det är jag mycket tacksam för. Inspirerande och matnyttig information som förhoppningsvis ger mig hjälpmedel i min nya roll.

Michael Sättermon
Manager Interior Building Document
AJ Produkter
6
/6
star

Genomgripande mycket hög kvalitet, rolig och inspirerande. Kursledaren var otroligt kunnig, tydlig, lätt att förstå och väldigt inspirerande.

Caroline Norman
Verksamhetschef
Ögonlasern AB
6
/6
star

Väldigt bra. Mycket rolig och trevlig kurs. En otroligt bra utbildare. Högsta betyg.

Markus Lindberg
Produktionsansvarig
Cemi AB
6
/6
star

HÖGSTA BETYG! Mycket bra och givande, rolig och intressant.

Carina Lundquist
Redovisningschef
Saturnus AB
6
/6
star

Superbra och intressant! Thomas är grymt duktig och pedagogisk och har en otrolig förmåga att se och engagera deltagarna.

Linda Bredesen
Marknadsansvarig
Calectro AB
6
/6
star

En mycket bra kurs som berörde många olika situationer och gav oss "verktyg" att jobba med för att hantera dem. Öppnade också ögonen för hur mitt agerande som chef kan uppfattas av medarbetarna i vissa situationer. MYCKET BRA kursledare.

Ann - Christin Brinck
Redovisningschef
Benders Sverige AB
6
/6
star

Jag är mycket nöjd! Anett var en duktig och inspirerande kursledare. Många konkreta exempel men även möjlighet att bolla tankar och funderingar med andra kursdeltagare. Har fått med mig många verktyg som jag kommer ha nytta av både i min yrkesroll men även privat.

Gabriella Åkervall
Redovisningschef
Kommunfastigheter i Knivsta AB

Anmälan

Steg

Välj plats och datum

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura

Tillgängliga platser

(Scrolla för att se fler städer)

Tillgängliga platser (A-Ö)

Se alla kurstillfällen

Tillgängliga datum

Detta är en förinspelad kurs, tillgång beviljas via e-post.

Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full
Lediga platser
Få platser kvar
Full

* Välj ett datum

Ingen ledige datoer!

Steg

Deltagare

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
16995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
16995
kr exkl. moms

* Vänligen fyll i alla fält

Kontakta kundservice@kursbekraftelse.se om du inte mottar en bekräftelse från oss via e-post inom 5 minuter.

63484
Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades.
Pris
16995
exkl. moms
2 dagar
Klassrum
100% nöjdhetsgaranti
Certifierad kurs
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Abonnemang

Kursen är abonnemangsbaserad och de första 12 månaderna är förhandsbetalda. Därefter kan du välja att avsluta eller behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkår och FAQ.

Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.
Företagsanpassad utbildning
Är ni flera på företaget som behöver kompetensutveckling? Då kan vi hjälpa er! Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och certifierade kurser för företag.
Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?
Hilde Kjærstad
Josefin Ljungberg
Försäljning & Projektledare
jl@confex.se
+46 733 580 091
Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.