Dokumenterad kompetens*

Confex håller dig uppdaterad, relevant & konkurrenskraftig 
- idag och i morgon!

KONTINUERLIG UTVECKLING

Kvalitetsstandarden DNV-ST-0008 säkerställer att kursinnehållet alltid är uppdaterat och relevant.

Våren 2019 började Confex tillämpa en certifieringsprocess för utvalda kurser i enlighet med kvalitetsstandarden DNV-ST-0008. Detta är en garanti för kvalitet, tydliga studiemål och kvalificerade kursledare samt uppdaterat och relevant kursmaterial. 

  

 

Vilka är fördelarna med en certifierad kurs?

Den mest uppenbara fördelen med en certifierad kurs är att kursen regelbundet genomgår en objektiv utvärdering av en objektiv certifieringsorgan. Detta är värdefullt för både arbetsgivare och arbetstagare eftersom det innebär att kursen uppfyller stränga kvalitetskrav gällande utförande och uppdatering samt att kursen är utformad i linje med efterfrågan på arbetsmarknaden. Du kan med andra ord vara säker på att du får den kompetens du betalar för. 

Det blir även enklare att ta med sig förvärvad kunskap vidare in i karriärsbanan och även att bygga vidare på kunskapen, eftersom studieutbytet är tydligt definierat och verifierat, vilket gör att det därmed även blir enkelt att se vilken kunskap du eventuellt behöver komplettera med. 

Om du väljer en kurs från Confex, kommer du att få en certifierad kurs som håller dig uppdaterad, relevant och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden - idag och i morgon! 

*Dokumenterad kompetens

Confex är Nordens ledande ISO- certifierade kursleverantör. Vi erbjuder ett brett urval av kurser som är under utveckling i enlighet med kvalitetsstandarden DNV– ST-0008. Kort förklarat säkerställer denna standarden att kursen du väljer alltid är uppdaterad enligt « bästa praxis» på området och att innehållet kontinuerligt evalueras av ett objektivt certifieringsorgan.

Vad är DNV-ST-0008?

Kortfattat är DNV-ST-0008 en kvalitetsstandard framtagen av det erkända certifieringsorganet DNV för att säkerställa utbildningskvalitet. Denna kvalitetsstandard är uppbyggd kring ADDIE-modellen som består av fem olika definierade faser (Analysis, Design, Development, Implementation och Evaluation) för att utveckla och underhålla det yrkesmässiga innehållet i undervisningen: 

 • analysera
 • definiera
 • designa
 • implementera
 • evaluera (utvärdera)

Vill du veta mer om kvalitetsstandarden DNV-ST-0008 och ADDIE-modellen? Kontakta någon av våra projektledare.   

Examensprov

Efter avslutad kurs får du tillsänt dig ett webbaserat examensprov som är tillgängligt sju dagar efter avslutad kurs. Efter att du har fått godkänt på examensprovet, får du ett certifikat (som skickas till dig inom några veckor) som bevis på att du har genomfört en kurs som uppfyller kvalitetskraven i enlighet med DNV-ST-0008. 

Praktisk information

 • Examensprovet består av 30 frågor med fyra svarsalternativ (multiple choice).
 • Du har 60 minuter på dig att besvara alla frågor och du får ta del av ditt resultat omedelbart.
 • Du måste ha svarat rätt på minst 50 % av frågorna för att få godkänt på examensprovet.
 • Efter godkänt examensprov får du ett certifikat via e-post inom några veckor.
 • Efter icke-godkänt examensprov får du möjlighet att kostnadsfritt utföra examensprovet en gång till.
 • Examensprovet finns tillgängligt sju dagar efter avslutad kurs.

Önskar du mer information eller har några frågor? 
Kontakta vår examensavdelning:
E-post: examen@confex.se eller ring kundservice på: 08-28 43 99
Denna sida fungerar inte i din webbläsare.

För att se sidan rekommenderar vi att du uppgraderar din webbläsare till en nyare version eller byter till en annan webbläsare (till exempel Chrome eller Firefox). Du kan även öppna sidan på en mobiltelefon eller surfplatta.

Du kan även kontakta oss på e-post eller telefon för mer information om våra arrangemang eller för att göra en bokning direkt. Kundtjänst är tillgänglig på telefon 08-28 43 99 eller på e-post kundservice@confex.se.