Excelfunktioner fördjupning

Företagsanpassad utbildning?

Oavsett vilket kompetensbehov som ni än har så är ni välkomna att kontakta mig med er förfrågan!
Bli kontaktad
Höstens datum ute nu
Säkra dig en plats idag
Se vårt kursutbud

Excelfunktioner fördjupning

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Effektivisera din arbetsvardag i Excel genom att lära dig programmets viktigaste funktioner
Anmäl mig
Dela denna kursen
Certifierad kurs
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Nöjdhetsgaranti
Abonnemang
Om kursenKursinnehållCertifieringCertifieringCertifieringSå fungerar detKursledareAnmäl mig
4
Timmar
Videolektioner
Certifierad kurs
2995
kr exkl. moms

Om kursen

Onlinekurs med fokus på funktionerna

På denna kurs får du fördjupa dina kunskaper i Excels alla funktioner. Du har redan de grundläggande kunskaperna, men genom att lära dig de viktigaste och smartaste funktionerna blir du både snabbare och mer effektiv.

Lektionerna är pedagogiska och uppbyggda i kapitel. Här finner du olika videoklipp med anpassade övningsuppgifter och efterföljande quiz. På så sätt får du möjlighet att i lugn och ro fördjupa och repetera dina övningar.

Du lär dig hur du kan använda funktioner som ” ANTAL”, ”SUMMA”, ”OM”, ”ELLER”, ”LETARAD/VLOOKUP” och ”INDEX”.

Läs mer

Nästa kurs

Se alla kurstillfällen

Inga aktuella datum finns tilgängliga.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Excelversion

Kursen är inspelad i Excel 2019 och följande gäller för PC/MAC:

Kunskapsmål

 • Lär dig logiken bakom funktionerna i Excel
 • Ditt onlinebibliotek med funktioner som kan användas för att ”se och repetera”
 • ANTAL, SUMMA, OM, ELLER, LETARAD/VLOOKUP och INDEX

Målgrupp

För dig som kan grunderna i Excel men önskar lära dig flera funktioner

Förkunskaper

Kurs i Excel grundläggande eller självlärd

Kursinnehåll

Se hela kursinnehållet + -

01 Funktioner som beräknar ANTAL och SUMMA

(11 videoklipp | 1 quiz)

 • ANTAL - Räkna antal celler som innehåller tal
 • ANTALV - Räkna antalet celler i ett område som inte är tomma
 • ANTAL.TOMMA - Räknar antalet tomma celler i ett område
 • ANTAL.OM - Räknar antalet celler som motsvarar ett villkor
 • ANTAL.OMF - Räknar antalet celler som motsvarar flera villkor
 • Räkna antal celler som innehåller SANT eller FALSKT
 • Räkna antalet gånger en viss text förekommer i ett cellområde
 • SUMMA - Adderar alla värden i ett cellområde
 • SUMMA.OM - Adderar alla värden som uppfyller ett villkor
 • SUMMA.OMF-Adderar värde i celler som uppfyller flera villkor
 • PRODUKTSUMMA-Adderar produkten av en matris av celler
 • Quiz - Kap 1

02 Funktioner med OM och ELLER

(3 videoklipp | 1 quiz)

 • OM - Returnerar ett värde beroende på ett falsk/sant villkor
 • Kombinera OM med OCH/ELLER för flera villkor
 • Skapa en funktion med flera OM-funktioner
 • Quiz – Kap 2

03 Hantera cellreferenser

(4 videoklipp | 1 quiz)

 • Lär dig kopiera cellens exakta cellreferenser
 • Lär dig tekniken med absoluta och relativa cellreferenser
 • Summera värden från flera blad med 3D-referenser
 • Skapa länkar till webbsidor eller Excelceller i kalkylbladet
 • Quiz – Kap 3

04 Funktioner som hanterar datum och tid

(9 videoklipp | 1 quiz)

 • En genomgång av hur du arbetar med datum- och tidfunktioner
 • Ta reda på antalet dagar, månader eller år mellan två datum
 • Hur du tar reda på vilket nummer på året en dag har
 • Räkna antalet dagar till ett jubileum
 • SLUTMÅNAD - Hitta vilket datum som är det sista i en månad
 • Ta reda på vilket kvartal ett visst datum tillhör
 • VECKODAG - Ta reda på vilken veckodag ett datum är
 • NETTOARBETSDAGAR - Antalet arbetsdagar mellan två datum
 • ARBETSDAGAR -Returnerar ett datum efter ett antal arbetsdagar
 • Quiz – Kap 4

05 Textfunktioner

(11 videoklipp | 1 quiz)

 • Ta reda på om texten i två olika celler är lika
 • Sammanfoga text från celler och räkna antalet tecken (LÄNGD)
 • Stora eller små bokstäver med GEMENER, VERSALER och INITIAL
 • RENSA/STÄDA - Tar bort oönskade tecken från cellen
 • Hämta tecken från celler med VÄNSTER/HÖGER/EXTEXT
 • SÖK/HITTA - Hitta var i cellen en bokstav eller text finns
 • BYT UT/ERSÄTT - Byt ut och ersätt text i celler
 • Räkna hur många ord som finns i en cell
 • Räkna antalet gånger en text eller ett nummer förekommer
 • Sära på text från celler
 • Hur du använder Text till kolumner
 • Quiz – Kap 5

06 Funktioner för att leta och söka värden och referenser

(9 videoklipp | 1 quiz)

 • Sök och hämta värden med LETARAD
 • Sök och hämta värden med LETAKOLUMN
 • PASSA, INDEX, VÄLJ - Används för att hitta värden i en lista
 • Hämta värden med en INDIREKT cellreferens
 • Kombinera INDEX/PASSA för att hämta värde vänster om referens
 • Retunerna referensen på cellen med det högsta värdet
 • Ange koordinater och hämta ett cellvärde med FÖRSKJUTNING
 • Hämta ett värde i tvådimensionell område med INDEX/PASSA
 • Hur du använder LETARAD om du inte har en exakt referens
 • Quiz– Kap 6

07 Finansiella funktioner

(10 videoklipp | 1 quiz)

 • BETALNING - Belopp per månad för att betala ner ett lån
 • RÄNTA - Beräkna vilken ränta du har på lånet
 • PERIODER - Hur många perioder som behövs för att betala lånet
 • NUVÄRDE - Beräkna hur stort beloppet på lånet ska vara
 • SLUTVÄRDE - Beräknar värdet på lånet efter avbetalningarna
 • AMORT - Beräknar amorteringsdelen av ett lån
 • RBETALNING - Beräknar hur mycket som är ränta per avbetalning
 • IR - Beräknar internräntan för en investering
 • NETNUVÄRDE - Beräknar om en investering är lönsam
 • Ränta på ränta - Hur du skapar en beräkning
 • Quiz – Kap 7

08 Statistikfunktioner

(11 videoklipp | 1 quiz)

 • Beräkna medelvärden med MEDEL/MEDELOM
 • MEDIAN/TYPVÄRDE -Beräkna mittersta/oftast förekommande värdet
 • STÖRSTA/MINSTA - Tar reda på det n:te största/minsta värdet
 • Beräkna standardavvikelsen av en grupp celler med STDAV
 • SLUMP returnerar ett slumpmässigt tal mellan 0 och 1
 • SLUMP.MELLAN -Ger ett slumpmässigt värde i ett valt intervall
 • Ranka tal i ett intervall med RANG/RANG.MED
 • PERCENTIL -Returnerar värdet som motsvarar angiven percentil
 • KVARTIL - Returnerar värdet som motsvarar angiven kvartil
 • Hur du gör negativa tal till noll i en lista
 • PREDIKTION - Prognostiserar nästa värde baserat på historik
 • Quiz  – Kap 8

09 Funktioner som avrundar tal

(4 videoklipp | 1 quiz)

 • AVRUNDA tal till heltal eller givet antal decimaler
 • Använd AVRUNDA.UPPÅT/NERÅT
 • Avrunda till JÄMN eller UDDA heltal
 • Ta bort decimaler med HELTAL/AVKORTA
 • Quiz – Kap 9

10 Funktioner som hanterar fel i celler

(6 videoklipp | 1 quiz)

 • Hur vi hittar och korrigerar Cirkelreferenser
 • Hur vi hanterar #NAMN?, #VÄRDEFEL! och ####
 • Hur vi hanterar #DIVISION/0! och #REFERENS!
 • OMFEL – Ersätt felmeddelanden med nya värden
 • Spåra över- och underordnade
 • Felsök i formel eller funktion
 • Quiz – Kap 10

11 Hur du skapar och använder matrisformler

(10 videoklipp)

 • Matrisformler - Används för att förenkla flera uträkningar
 • Räkna antalet fel i ett cellområde med en matrisformel
 • Räkna antal unika värden i ett cellområde
 • Räkna celler med eller- och ochvillkor
 • Hitta det oftast förekommande ordet i ett cellområde
 • Summera var n:te rad i ett cellområde
 • Summera de största värdena i ett cellområde
 • Summera ett cellområde som innehåller värdefel
 • Summera celler med eller- och ochvillkor
 • Gör en dubbelkolumnssökning med en matrisformel
 • Quiz - Matrisformler

12 Funktioner för avskrivning

(6 videoklipp | 1 quiz)

 • En introduktion till kapitlet om nedskrivning
 • LINAVSKR - Beräkna med linjär avskrivning
 • ÅRSAVSKR - Beräkna med årsavskrivning
 • DB - Beräkna med fast degressiv avskrivning
 • DEGAVSKR - Beräkna med dubbel degressiv avskrivning
 • VDEGRAVSKR - Beräkna med variabel degressiv avskrivning
 • Quiz – Kap 12

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

Examen

Praktisk information om examen

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda.

 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Kursmaterial kommer att skickas ut i förväg
 • Du får länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tilllgänglig om du skulle stöta på problem under kursen
 • Pauser är inlagda i undervisningen

Excelversion

Kursen är inspelad i Excel 2019 och följande gäller för PC/MAC:

Abonnemang

Vår ambition är att stärka din kompetens under hela yrkeslivet, antingen genom att friska upp befintlig kompetens eller genom att bistå med ny. Med livslångt lärande håller du dig uppdaterat och relevant förframtidens omställning och konkurrens i näringslivet.

Som ett led i livslångt lärande är denna kurs arrangerad med en abonnemangslösning för dig. Från att du anmäler dig på kursen har du tillgång till allt material i 12 månader. Efter detta kan du behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse av abonnemanget. Som abonnemangskund erbjuder vi dig förmånliga och rabatterade priser, så att du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad och relevant.

Om du önskar att avsluta ditt abonnemang behöver avtalet sägas upp senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut, annars förnyas prenumerationen automatiskt. Se mer information i våra Köpvillkor och FAQ.

Hållpunkter

Vad våra kunder säger om denna kurs

Referenser kommer snart. Välkommen åter!

Kursledare

Learnesy

Denna kurs levereras och kvalitetssäkras av Learnesy i samarbete med Confex och Excelskolan

Läs mer

Kursanmälan

Frågor om kursen?

Vi hjälper dig gärna!

Excelfunktioner fördjupning

Plats:
undefined
Datum:
undefined
Pris:
2995
kr exkl. moms

Steg

Välj plats och datum

Se alla kurstillfällen

Inga aktuella datum finns tilgängliga.

* Vänligen fyll i alla fält

Inge tilgjengelig dato!

12809822

2. Deltagare

Steg

Deltagare

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
2995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
2995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

60939
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Oops! Something went wrong while submitting the form.