Excelfunktioner fördjupning
2995
exkl. moms
Till anmälan

Excelfunktioner fördjupning

Certifierad kurs
Certifierad kurs
Certifierad kurs
Effektivisera din arbetsvardag i Excel genom att lära dig programmets viktigaste funktioner
Har du frågor om kursen eller är du intresserad av företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!
Check-ikon

Høstens datoer lansert

Sikre din plass idag
Se vårt kurstilbud
Om kursenKursinnehållCertifieringSertifiseringCertifieringSå fungerar detKursledareTidigare kunderKontakta ossTill anmälan

Kunskapsmål

 • Lär dig logiken bakom funktionerna i Excel
 • Ditt onlinebibliotek med funktioner som kan användas för att ”se och repetera”
 • ANTAL, SUMMA, OM, ELLER, LETARAD/VLOOKUP och INDEX

Om kursen

Onlinekurs med fokus på funktionerna

På denna kurs får du fördjupa dina kunskaper i Excels alla funktioner. Du har redan de grundläggande kunskaperna, men genom att lära dig de viktigaste och smartaste funktionerna blir du både snabbare och mer effektiv.

Lektionerna är pedagogiska och uppbyggda i kapitel. Här finner du olika videoklipp med anpassade övningsuppgifter och efterföljande quiz. På så sätt får du möjlighet att i lugn och ro fördjupa och repetera dina övningar.

Du lär dig hur du kan använda funktioner som ” ANTAL”, ”SUMMA”, ”OM”, ”ELLER”, ”LETARAD/VLOOKUP” och ”INDEX”.

Visa mer
Visa mindre

Målgrupp

För dig som kan grunderna i Excel men önskar lära dig flera funktioner

Förkunskaper

Kurs i Excel grundläggande eller självlärd

Kursinnehåll

01 Funktioner som beräknar ANTAL och SUMMA

(11 videoklipp | 1 quiz)

 • ANTAL - Räkna antal celler som innehåller tal
 • ANTALV - Räkna antalet celler i ett område som inte är tomma
 • ANTAL.TOMMA - Räknar antalet tomma celler i ett område
 • ANTAL.OM - Räknar antalet celler som motsvarar ett villkor
 • ANTAL.OMF - Räknar antalet celler som motsvarar flera villkor
 • Räkna antal celler som innehåller SANT eller FALSKT
 • Räkna antalet gånger en viss text förekommer i ett cellområde
 • SUMMA - Adderar alla värden i ett cellområde
 • SUMMA.OM - Adderar alla värden som uppfyller ett villkor
 • SUMMA.OMF-Adderar värde i celler som uppfyller flera villkor
 • PRODUKTSUMMA-Adderar produkten av en matris av celler
 • Quiz - Kap 1

02 Funktioner med OM och ELLER

(3 videoklipp | 1 quiz)

 • OM - Returnerar ett värde beroende på ett falsk/sant villkor
 • Kombinera OM med OCH/ELLER för flera villkor
 • Skapa en funktion med flera OM-funktioner
 • Quiz – Kap 2

03 Hantera cellreferenser

(4 videoklipp | 1 quiz)

 • Lär dig kopiera cellens exakta cellreferenser
 • Lär dig tekniken med absoluta och relativa cellreferenser
 • Summera värden från flera blad med 3D-referenser
 • Skapa länkar till webbsidor eller Excelceller i kalkylbladet
 • Quiz – Kap 3

04 Funktioner som hanterar datum och tid

(9 videoklipp | 1 quiz)

 • En genomgång av hur du arbetar med datum- och tidfunktioner
 • Ta reda på antalet dagar, månader eller år mellan två datum
 • Hur du tar reda på vilket nummer på året en dag har
 • Räkna antalet dagar till ett jubileum
 • SLUTMÅNAD - Hitta vilket datum som är det sista i en månad
 • Ta reda på vilket kvartal ett visst datum tillhör
 • VECKODAG - Ta reda på vilken veckodag ett datum är
 • NETTOARBETSDAGAR - Antalet arbetsdagar mellan två datum
 • ARBETSDAGAR -Returnerar ett datum efter ett antal arbetsdagar
 • Quiz – Kap 4

05 Textfunktioner

(11 videoklipp | 1 quiz)

 • Ta reda på om texten i två olika celler är lika
 • Sammanfoga text från celler och räkna antalet tecken (LÄNGD)
 • Stora eller små bokstäver med GEMENER, VERSALER och INITIAL
 • RENSA/STÄDA - Tar bort oönskade tecken från cellen
 • Hämta tecken från celler med VÄNSTER/HÖGER/EXTEXT
 • SÖK/HITTA - Hitta var i cellen en bokstav eller text finns
 • BYT UT/ERSÄTT - Byt ut och ersätt text i celler
 • Räkna hur många ord som finns i en cell
 • Räkna antalet gånger en text eller ett nummer förekommer
 • Sära på text från celler
 • Hur du använder Text till kolumner
 • Quiz – Kap 5

06 Funktioner för att leta och söka värden och referenser

(9 videoklipp | 1 quiz)

 • Sök och hämta värden med LETARAD
 • Sök och hämta värden med LETAKOLUMN
 • PASSA, INDEX, VÄLJ - Används för att hitta värden i en lista
 • Hämta värden med en INDIREKT cellreferens
 • Kombinera INDEX/PASSA för att hämta värde vänster om referens
 • Retunerna referensen på cellen med det högsta värdet
 • Ange koordinater och hämta ett cellvärde med FÖRSKJUTNING
 • Hämta ett värde i tvådimensionell område med INDEX/PASSA
 • Hur du använder LETARAD om du inte har en exakt referens
 • Quiz– Kap 6

07 Finansiella funktioner

(10 videoklipp | 1 quiz)

 • BETALNING - Belopp per månad för att betala ner ett lån
 • RÄNTA - Beräkna vilken ränta du har på lånet
 • PERIODER - Hur många perioder som behövs för att betala lånet
 • NUVÄRDE - Beräkna hur stort beloppet på lånet ska vara
 • SLUTVÄRDE - Beräknar värdet på lånet efter avbetalningarna
 • AMORT - Beräknar amorteringsdelen av ett lån
 • RBETALNING - Beräknar hur mycket som är ränta per avbetalning
 • IR - Beräknar internräntan för en investering
 • NETNUVÄRDE - Beräknar om en investering är lönsam
 • Ränta på ränta - Hur du skapar en beräkning
 • Quiz – Kap 7

08 Statistikfunktioner

(11 videoklipp | 1 quiz)

 • Beräkna medelvärden med MEDEL/MEDELOM
 • MEDIAN/TYPVÄRDE -Beräkna mittersta/oftast förekommande värdet
 • STÖRSTA/MINSTA - Tar reda på det n:te största/minsta värdet
 • Beräkna standardavvikelsen av en grupp celler med STDAV
 • SLUMP returnerar ett slumpmässigt tal mellan 0 och 1
 • SLUMP.MELLAN -Ger ett slumpmässigt värde i ett valt intervall
 • Ranka tal i ett intervall med RANG/RANG.MED
 • PERCENTIL -Returnerar värdet som motsvarar angiven percentil
 • KVARTIL - Returnerar värdet som motsvarar angiven kvartil
 • Hur du gör negativa tal till noll i en lista
 • PREDIKTION - Prognostiserar nästa värde baserat på historik
 • Quiz  – Kap 8

09 Funktioner som avrundar tal

(4 videoklipp | 1 quiz)

 • AVRUNDA tal till heltal eller givet antal decimaler
 • Använd AVRUNDA.UPPÅT/NERÅT
 • Avrunda till JÄMN eller UDDA heltal
 • Ta bort decimaler med HELTAL/AVKORTA
 • Quiz – Kap 9

10 Funktioner som hanterar fel i celler

(6 videoklipp | 1 quiz)

 • Hur vi hittar och korrigerar Cirkelreferenser
 • Hur vi hanterar #NAMN?, #VÄRDEFEL! och ####
 • Hur vi hanterar #DIVISION/0! och #REFERENS!
 • OMFEL – Ersätt felmeddelanden med nya värden
 • Spåra över- och underordnade
 • Felsök i formel eller funktion
 • Quiz – Kap 10

11 Hur du skapar och använder matrisformler

(10 videoklipp)

 • Matrisformler - Används för att förenkla flera uträkningar
 • Räkna antalet fel i ett cellområde med en matrisformel
 • Räkna antal unika värden i ett cellområde
 • Räkna celler med eller- och ochvillkor
 • Hitta det oftast förekommande ordet i ett cellområde
 • Summera var n:te rad i ett cellområde
 • Summera de största värdena i ett cellområde
 • Summera ett cellområde som innehåller värdefel
 • Summera celler med eller- och ochvillkor
 • Gör en dubbelkolumnssökning med en matrisformel
 • Quiz - Matrisformler

12 Funktioner för avskrivning

(6 videoklipp | 1 quiz)

 • En introduktion till kapitlet om nedskrivning
 • LINAVSKR - Beräkna med linjär avskrivning
 • ÅRSAVSKR - Beräkna med årsavskrivning
 • DB - Beräkna med fast degressiv avskrivning
 • DEGAVSKR - Beräkna med dubbel degressiv avskrivning
 • VDEGRAVSKR - Beräkna med variabel degressiv avskrivning
 • Quiz – Kap 12

01 Funktioner som beräknar ANTAL och SUMMA

(11 videoklipp | 1 quiz)

 • ANTAL - Räkna antal celler som innehåller tal
 • ANTALV - Räkna antalet celler i ett område som inte är tomma
 • ANTAL.TOMMA - Räknar antalet tomma celler i ett område
 • ANTAL.OM - Räknar antalet celler som motsvarar ett villkor
 • ANTAL.OMF - Räknar antalet celler som motsvarar flera villkor
 • Räkna antal celler som innehåller SANT eller FALSKT
 • Räkna antalet gånger en viss text förekommer i ett cellområde
 • SUMMA - Adderar alla värden i ett cellområde
 • SUMMA.OM - Adderar alla värden som uppfyller ett villkor
 • SUMMA.OMF-Adderar värde i celler som uppfyller flera villkor
 • PRODUKTSUMMA-Adderar produkten av en matris av celler
 • Quiz - Kap 1

02 Funktioner med OM och ELLER

(3 videoklipp | 1 quiz)

 • OM - Returnerar ett värde beroende på ett falsk/sant villkor
 • Kombinera OM med OCH/ELLER för flera villkor
 • Skapa en funktion med flera OM-funktioner
 • Quiz – Kap 2

03 Hantera cellreferenser

(4 videoklipp | 1 quiz)

 • Lär dig kopiera cellens exakta cellreferenser
 • Lär dig tekniken med absoluta och relativa cellreferenser
 • Summera värden från flera blad med 3D-referenser
 • Skapa länkar till webbsidor eller Excelceller i kalkylbladet
 • Quiz – Kap 3

04 Funktioner som hanterar datum och tid

(9 videoklipp | 1 quiz)

 • En genomgång av hur du arbetar med datum- och tidfunktioner
 • Ta reda på antalet dagar, månader eller år mellan två datum
 • Hur du tar reda på vilket nummer på året en dag har
 • Räkna antalet dagar till ett jubileum
 • SLUTMÅNAD - Hitta vilket datum som är det sista i en månad
 • Ta reda på vilket kvartal ett visst datum tillhör
 • VECKODAG - Ta reda på vilken veckodag ett datum är
 • NETTOARBETSDAGAR - Antalet arbetsdagar mellan två datum
 • ARBETSDAGAR -Returnerar ett datum efter ett antal arbetsdagar
 • Quiz – Kap 4

05 Textfunktioner

(11 videoklipp | 1 quiz)

 • Ta reda på om texten i två olika celler är lika
 • Sammanfoga text från celler och räkna antalet tecken (LÄNGD)
 • Stora eller små bokstäver med GEMENER, VERSALER och INITIAL
 • RENSA/STÄDA - Tar bort oönskade tecken från cellen
 • Hämta tecken från celler med VÄNSTER/HÖGER/EXTEXT
 • SÖK/HITTA - Hitta var i cellen en bokstav eller text finns
 • BYT UT/ERSÄTT - Byt ut och ersätt text i celler
 • Räkna hur många ord som finns i en cell
 • Räkna antalet gånger en text eller ett nummer förekommer
 • Sära på text från celler
 • Hur du använder Text till kolumner
 • Quiz – Kap 5

06 Funktioner för att leta och söka värden och referenser

(9 videoklipp | 1 quiz)

 • Sök och hämta värden med LETARAD
 • Sök och hämta värden med LETAKOLUMN
 • PASSA, INDEX, VÄLJ - Används för att hitta värden i en lista
 • Hämta värden med en INDIREKT cellreferens
 • Kombinera INDEX/PASSA för att hämta värde vänster om referens
 • Retunerna referensen på cellen med det högsta värdet
 • Ange koordinater och hämta ett cellvärde med FÖRSKJUTNING
 • Hämta ett värde i tvådimensionell område med INDEX/PASSA
 • Hur du använder LETARAD om du inte har en exakt referens
 • Quiz– Kap 6

Detta är en certifierad kurs

Kursen genomförs med två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan licensierade handledare. Efter avslutad kurs får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg. Försvarshögskolan äger och kvalitetssäkrar utbildningen kontinuerligt.

SOA

Detta är en certifierad kurs

PRINCE2®(Projectsin Controlled Environments) är en metod för strukturerad projektledning för attsäkra ett framgångsrikt projektgenomförande. PRINCE2®-kursenpå denna sidan erbjuds i samarbete med Metier/ Affiliate of AXELOS Limited.PRINCE2® är ett registrerat varumärke som tillhör AXELOS Limited.

Prince2

Detta är en certifierad kurs

Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008 - Certified Learning Programmes. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden. Kursen utvärderas och uppdateras regelbundet av Confex men kvalitetsgranskas även av DNV som ett oberoende certifieringsorgan. En dokumenterad trygghetsstämpel både för dig och för din arbetsgivare.

DNV

Så fungerar det

Denna kurs kan du antingen ta fysiskt i ett klassrum eller digitalt via Zoom/Teams. Du kan vara trygg på att kursens mål och innehåll alltid är det samma oavsett format.

Denna kurs kan du ta när och var du vill och helt i din egen takt. Våra förhandsinspelade kurser är flexibla och mycket pedagogiskt upplagda. Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig.

Denna kurs genomförs enbart digitalt. Våra halvdags-webinarier tar upp det viktigaste inom ett ämne för att ge dig ett stort kompetensutbyte på kort tid.

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Du kommer att få information om inloggning kort tid efter att du har anmält dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Hållpunkter

 • Du kommer att få ditt kursmaterial på epost innan kursstart
 • Vid digitalt genomförande får du länk och nödvändig information om inloggning i god tid före kursstart
 • Vi har alltid en teknisk värd tillgänglig om du skulle stöta på problem under en digital kurs
 • Oavsett vilket format du väljer får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare
 • Fri tillgång till kursen i minimum 12 månader från att du anmäler dig
 • Efter 12 månader kan du använda kursen som ett uppslagsverk genom årlig förnyelse med vårt abonnemang

Excelversion

Kursen är inspelad i Excel 2019 och följande gäller för PC/MAC:

6 månader gratis

Exklusiv och kostnadsfri tillgång till PraktisktLedarskap

Denna kurs har ett 6 månaders kostnadsfritt abonnemang inkluderat i kursavgiften från att du anmäler dig till kursen. Du har därmed exklusiv tillgång till Sveriges första digitala lärportal för ledare – www.praktiskt-ledarskap-101.se

Om du ej önskar denna tilläggstjänst måste denna sägas upp 30 dagar innan den kostnadsfria perioden löper ut. Läs mer vad det innebär i våra Köpvillkor.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Välkommen till lärportalen

Lärportalen att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se vänder sig till dig som leder andra utan att formellt vara chef. Fortsätt ditt lärande efter avslutad kurs och ta del av spännande innehåll som ger dig råd, vägledning och inspiration.

Skjermbilde av kunnskapsportal for PraktiskLedelse

Kursledare

Learnesy
Learnesy
Kursledare

Denna kurs levereras och kvalitetssäkras av Learnesy i samarbete med Confex och Excelskolan

Visa mer
Visa mindre

Om kursarrangören

Kursledare

Ingen aktuelle kursleder er tilgjengelig.

Vad våra kunder säger om denna kurs

Referenser kommer snart. Välkommen åter!

Anmälan

Steg

Välj plats och datum

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura

Tillgängliga platser

(Scrolla för att se fler städer)

Tillgängliga platser (A-Ö)

Inga aktuella plats finns tilgängliga.

Se alla kurstillfällen

Tillgängliga datum

Detta är en förinspelad kurs, tillgång beviljas via e-post.

Inga aktuella datum finns tilgängliga. Vänligen kontakta oss på: kundservice@kursbekraftelse.se

* Välj ett datum

Ingen ledige datoer!

12846886

Steg

Deltagare

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

Deltagare 1

* Vänligen fyll i alla fält

Steg

Faktura

1
Plats och datum
2
Deltagare
3
Faktura
Du har valt:
Plats:
undefined
Datum:
undefined
Förinspelad kurs - Online

3. Faktura informasjon

Pris

Pris per person
2995
kr exkl. moms
Rabatt
-
0
kr.
Pris att betala
2995
kr exkl. moms

Villkor

* Vänligen fyll i alla fält

Kontakta kundservice@kursbekraftelse.se om du inte mottar en bekräftelse från oss via e-post inom 5 minuter.

60939
Check-ikon
Da er alt i boks!
En bekreftelse er blitt sendt til deg på e-post.
Vi gleder oss til å se deg på kurset!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades.
Pris
2995
exkl. moms
4 timmar
Videolektioner
100% nöjdhetsgaranti
Certifierad kurs
Skandinaviens ledande kursleverantör
Över 500 000 kursdeltagare
Abonnemang

Kursen är abonnemangsbaserad och de första 12 månaderna är förhandsbetalda. Därefter kan du välja att avsluta eller behålla kursen som ett uppslagsverk med en årlig förnyelse. Läs mer i Köpvillkår och FAQ.

Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.
Företagsanpassad utbildning
Är ni flera på företaget som behöver kompetensutveckling? Då kan vi hjälpa er! Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och certifierade kurser för företag.
Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?
Hilde Kjærstad
Josefin Ljungberg
Försäljning & Projektledare
jl@confex.se
+46 733 580 091
Vi kan skräddarsy denna kurs för ditt företag. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.